Items where Year is 1998

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: S | Є | І | А | Б | В | Г | Д | З | К | Л | М | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Ц | Ш | Щ | Я
Number of items: 103.

S

Shermolovіch, Yu. G., Tіmoshenкo, V. М., Lіstvan, V. V., Marкovsкіі, L. N. (1998) Synthesis of difluorodithiopyruvic acid derivatives. Mendeleev Communications, 8 (6). pp. 245-246.

Є

Єршов, В. О. (1998) Політичні репресії в Житомирському педінституті 1933- 1941 рр. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (3). pp. 37-71. ISSN 2220-7996

Єршов, В. О. (1998) Фома Петрович Добшевич: curriculum vitae. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (2). pp. 13-21. ISSN 2220-7996

І

Іванченко, А. В. (1998) А.С. Макаренко про мету й засоби виховання. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (2). pp. 3-6.

Іващенко, О. М. (1998) Житомирська земля за часів Київської Русі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (1). pp. 91-96.

Іващенко, О. М. (1998) Житомирська земля за часів монголо-татарської навали і литовської доби. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (2). pp. 113-118.

А

Айунц, Л. Р. (1998) Системно-структурний зміст сучасної фізичної і спортивної підготовки. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (2). pp. 79-81.

Астахова, Л. Є. (1998) Молюски родини Lymnaeidae Українського Полісся (фауна, екологія, біологія). Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Б

Білоус, Н. М. (1998) Підготовка студентів вузу до викладання літератури як мистецтва слова. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (1). pp. 50-52.

В

Вергун, О. М., Швидак, О. М. (1998) Політичне лідерство. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (2). pp. 119-122.

Вещицький, П. А., Вещицький, С. П. (1998) Формування понять простору і часу в учнів при вивченні курсу фізики. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (2). pp. 55-57.

Виговська, Л. П. (1998) Біологічні передумови виникнення емпатії у Homo Sapiens. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (1). pp. 58-62.

Виговська, Л. П. (1998) Механізми ситуативного розвитку елементарної емпатії. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (2). pp. 82-85.

Виговський, В. Л. (1998) Фразеологізація словосполучень як джерело омофразії (на матеріалі англомовної військової лексики). Working Paper. Поліграфічний центр ЖДУ.

Вознюк, О. В. (1998) Апроксимально-аналітичний метод навчання іноземних мов. Other. Волинь, Житомир.

Вознюк, О. В., Тичина, О. Р. (1998) Людина, що навчається: головні аспекти нової парадигми освіти. Other. Волинь, Житомир.

Вітюк, О. В., Коломійцев, О. П. (1998) Дослідження логічних виразів на істинність. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (2). pp. 130-132.

Вітюк, О. В., Ленчук, І. Г. (1998) Реалізація обчислень аналітичних виразів у програмуванні. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (1). pp. 23-26.

Г

Гарбар, А. В. (1998) КАРИОТИП LYMNAEA AURICULARIA (GASTROPODA, PULMONATA, LYMNAEIDAE) ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПОЛЕСЬЯ. Вестник зоологии, 32 (5-6). pp. 137-138.

Гарбар, А. В. (1998) Кариотип Lymnaea Auricularia (Gastropoda, Pulmonata, Lymnaeidae) из центрального Полесья. Vestnik zoologii (32). pp. 5-6.

Гарбар, О. В. (1998) Хромосоми ставковиків (Pulmonata, Lymnaeidae) з Центрального Полісся. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (1). pp. 103-104.

Гніда, Г. П. (1998) Читацькі інтереси молодших школярів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (2). pp. 90-91.

Голубовська, І. В. (1998) Художня трансформація християнських мотивів у прозі Наталени Королевої. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (2). pp. 110-112.

Градовський, В. М., Стадниченко, А. П. (1998) The role of Melanopsidae (Mollusca: Gastropoda: Pectinibranchia) in the European epidemiological situation. Abstracts, World Congress of Malacology. p. 128.

Градовський, В. М. (1998) До фауни та екології Lithoglyphidae Правобережної України. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (1). pp. 105-106.

Грибан, Г. В. (1998) Ми всі вийшли з природи. Природа – в нас самих. Екологічне виховання учнів і студентів засобами мови та літератури. pp. 51-56.

Грибан, Г. П. (1998) Методологические подходы к обоснованию концепции развития физического воспитания в высшей школе. Донецьк.

Грінченко, Г. Ф., Гришенкова, Т. О. (1998) Моральне виховання молодших школярів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (1). pp. 9-12.

Д

Дмитрієва, С. М. (1998) Особливості розуміння викладачами і студентами проблеми педагогічної співтворчості. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (2). pp. 14-17.

Дмитрієва, С. М. (1998) Психологічні особливості педагогічної взаємодії викладача і студентів у навчанні. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (1). pp. 42-45. ISSN 2076-6173

Довгаль, И. В. (1998) Гидродинамические факторы Эволюции пространственной структуры сообществ обрастания. Палеонтологический журнал (6). pp. 12-15.

Дубасенюк, О. А. (1998) Мотиваційні чинники професійного становлення вчителя. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (1). pp. 3-8.

З

Зосімович, Олена (1998) Объединение музеев космонавтики в единую общесоюзную сеть и образование ассоциации музеев космонавтики (АМКОС СССР). Россия: некоторые аспекты истории и современность. Материалы научно-практической конференции преподавателей и аспирантов кафедры истории МАИ (1). pp. 22-26.

К

Казачэнка, Т. М. (1998) Лексіка сацыяльнай накіраванасці ў беларускіх граматах ранняга перыяду. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (2). pp. 107-109.

Киричук, Г. Є. (1998) The content of chemical elements in the shells of certain bivalve mollusks. Abstracts of the World Congress of Malacology.

Кобзар, Т. Л. (1998) Комунікативна компетентність: психологічний підхід до проблеми. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (1). pp. 46-49.

Колесник, І. В. (1998) Розвиток рівня спілкування підлітків зони радіологічного контролю. Педагогічні основи виховної діяльності в дитячих громадських організаціях України: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції / Відп. ред. В. Є. Литньов.. pp. 28-29.

Коломійцев, О. П. (1998) Поняття слідування в шкільному курсі математики. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (1). pp. 39-41.

Коляденко, С. М., Павленко, В. Д. (1998) Деякі історичні аспекти організації учнівського самоврядування на прикладі Кременецького ліцею. Педагогічні основи виховної діяльності в диячих громадських організаціях України: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 25-27.

Кордон, М. В. (1998) Яскраве явище української культури. Вісник ЖІТІ. Економічні та гуманітарні науки. pp. 258-260.

Король, Л. М., Вишина, А. Ю. (1998) Дослідження особливостей емпатійності молодших школярів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (2). pp. 68-71. ISSN 2076-6173

Костюк, Н. Г. (1998) Метафора як один iз засобiв утворення термiнiв у радiоелектронiцi. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (1). pp. 79-83.

Котнюк, Л. Г. (1998) Звуконаслідування в англійській мові. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (1). pp. 84-87.

Кривенко, П. Й., Ткаченко, О. К., Рудніцький, В. Л. (1998) Доповнення до теми «Тиск світла». In: Удосконалення навчання фізики у вищій школі в умовах степеневої освіти, 1998, Київ.

Кривонос, О. М., Ляшенко, Б. М., Сирота, О. В. (1998) Об’ємні зображення функцій двох змінних та просторових фігур. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (1). pp. 63-65.

Кузніцова, І. В. (1998) Семантичний простір художнього тексту та імена персонажів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (1). pp. 88-90.

Л

Левківський, М. В. (1998) Педагогічна система А.С. Макаренка: міфи і реальність. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (1). pp. 66-69.

Ленчук, І. Г. (1998) Методологічні засади зображень в аксонометрії. Многогранники. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (1). pp. 13-19.

Ленчук, І. Г. (1998) Методологічні засади зображень в аксонометрії. Тіла обертання. ВІСНИК Житомирського державного педагогічного університету імені Івана Франка (2). pp. 48-54.

Липко, Л. А., Ляшенко, Б. М. (1998) Комп’ютер як перспективний засіб розв’язання деяких проблем викладання математики в загальноосвітній школі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (2). pp. 44-47.

Листван, В. В. (1998) Синтез флуоровмісних органічних сполук сірки на основі 1,1–дигідрополіфлуоралкілсульфідів. PhD thesis, Інститут органічної хімії.

Лутай, Майя (1998) До історії єврейських поселень в Україні і на Волині. Матеріали ІХ наукової історико-краєзнавчої міжнародної конференції 20-23 січня 1998 р. Луцьк. pp. 266-269.

Лутай, Майя (1998) Поляки на Волині. Кожному мила своя сторона : краєзнавчі нариси про видатних людей, минуле Житомирщини, обряди і звичаї населення краю. Ч. 2 / Асоц. інтелігенції Житомир. обл. ; упоряд. Бондарчук Л. І., Демченко Л. С. - К. : СМП " Аверс", 1998. pp. 167-177.

Ляшенко, Б. М. (1998) Обчислення власних значень рівняння Шредінгера з потенціалом методом двосторонньої апроксимації. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (1). pp. 107-109.

М

Монастирецький, Л. С. (1998) В. Земляк - співець рідної сторони (до 75-річчя від дня народження В. Земляка). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (1). pp. 70-72.

Максимець, С. М. (1998) Розвиток емпатійності як умови соціально-психологічної адаптації молодих учителів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (2). pp. 28-30. ISSN 2076-6173

Маліновська, Т. В. (1998) Екологія і культура почуттів. Екологічне виховання учнів і студентів засобами мови та літератури. pp. 98-99.

Мельниченко, Р. К. (1998) Каріотипи Unio Pictorum та U.Conus (Mollusca, Bivalvia, Unionidae). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (1). pp. 101-102.

Метелешко, О. Ю. (1998) Водні твердокрилі (Coleoptera: Haliplidae, Noteridae, Dytiscidae, Gyrinidae, Hydraenidae, Hydrophilidae) Українських Карпат. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Мисечко, Є. М., Ткаченко, О. К., Рудніцький, В. Л. (1998) Фундаменталізація і професіоналізація в методичній підготовці майбутнього вчителя. In: Удосконалення навчання фізики у вищій школі в умовах степеневої освіти.

Мисечко, Є. М., Ткаченко, О. К., Рудніцький, В. Л. (1998) Формування методичної компетентності майбутнього вчителя в процесі розв’язування фізичних задач. ВІСНИК Житомирського державного педагогічного університету імені Івана Франка (2). pp. 7-13.

Мисечко, Є. М., Ткаченко, О. К., Рудніцький, В. Л. (1998) Формування у майбутніх учителів методичних умінь розв’язувати задачі з фізики. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (1). pp. 31-34.

Мордовець, М. Т., Онищенко, Ю. К. (1998) Найпоширеніші нукліди - продукти роботи ядерного реактора (через 12 років після Чорнобиля). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (1). pp. 110-113.

Музика, О. Л. (1998) Суб’єктно-ціннісна детермінація творчої обдарованості. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (1). pp. 53-57.

Музика, О. Л., Никончук, Н. О. (1998) Механізми психологічного захисту в усній народній творчості. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (2). pp. 18-23. ISSN 2076-6173

Музика, О. О. (1998) Категорії активності й діяльності у дослідженні мотивації творчості. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (2). pp. 24-27.

Міненко, Л. М. (1998) Організація спостережень у природі з мовленнєвою метою. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (2). pp. 72-75.

Мірошник, Л. М., Рожкова, С. Г., Грибан, Г. П. (1998) Активізація навчально-виховної роботи як засіб поліпшення дисциплінованості та успішності учнівської молоді у процесі занять фізичною культурою та спортом (На прикладі роботи Житомирської ДЮСШ при школі-інтернаті для дітей-сиріт. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (2). pp. 76-78. ISSN 2076-6173

Мірошниченко, О. А. (1998) Соціально-психологічний тренінг як засіб формування моральних якостей майбутнього вчителя. Вісн. Житомир. держ. пед. ун-ту (2). pp. 61-64.

Міхеєв, В. В. (1998) Структурування й алгоритмізація шкільної геометрії як основа інформатизації вивчення курсу. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (1). pp. 35-38. ISSN 2076-6173

Міхеєв, В. В. (1998) Методи розв'язування рівнянь і нерівностей та аналіз типових помилок. [Teaching Resource]

Міхеєв, В. В., Циганенко, М. П. (1998) Логічні та розвиваючі ігри при вивченні основ інформатики та обчислювальної техніки в початкових та середніх класах основної школи. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (2). pp. 40-43. ISSN 2076-6173

О

Онищенко, Ю. К., Кашпор, В. М. (1998) Кількісні відношення речовин, що реагують, – основна ідея розв’язування задач в курсі загальної та неорганічної хімії. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (1). pp. 20-22.

П

Пастовенський, О. В. (1998) Вивчення MS DOS і Norton Commander у школі. ВІСНИК Житомирського державного педагогічного університету імені Івана Франка (2). pp. 58-60.

Р

Рихальська, О. Г. (1998) Психосемантичний підхід та його застосування до дослідження життєтворчої антиципації особистості. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (2). pp. 31-35.

С

Сарана, О. А., Тамразов, П. М. (1998) Контурно-телесные свойства тонко голоморфных функций. Український математичний журнал, 50 (5). pp. 712-723. ISSN 1027-3190

Сасина, В. П. (1998) Словообразовательные компаративные структуры в русской поэзии ХХ века. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (2). pp. 92-99.

Сейко, Н. А. (1998) Моделювання системи освіти етнонаціональних меншин у поліетнічному організмі (на прикладі польського шкільництва на Волині - Житомирщині). Етносоціальні процеси на Правобережній Україні: минуле й сучасне. Науковий збірник. pp. 62-64.

Сейко, Н. А. (1998) Polskie placowki oswiatowe na Wolyniu (1917 - 1938). Kwartalnik Edukacyjny (3 (13)). pp. 65-72. ISSN 1230-7556

Семенець, С. П. (1998) Розвиток продуктивного мислення учнів при вивченні алгебри і початків аналізу. Other thesis, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова.

Семенець, С. П. (1998) Методичні вимоги до організаційних форм та засобів навчання математики з метою розвитку продуктивного мислення учнів старших класів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (2). pp. 36-39.

Семенець, С. П. (1998) Щодо використання педагогічного програмного засобу «GRAN1» при вивченні курсу алгебри і початків аналізу. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (1). pp. 27-30.

Сингаївська, А. В. (1998) Семантичні особливості дієслів із проспективними темпоральними семами. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (2). pp. 103-106.

Сипченко, І. В. (1998) Значення досвіду художньо-педагогічного спілкування у професійному становленні майбутнього вчителя. Вісник Житомирського державного університету (2). pp. 65-67.

Стадниченко, А. П., Иваненко, Л. Д., Куркчи, Л. Н., Витковская, О. В., Калинина, Н. Н., Выскушенко, Д. А., Шевчук, А. В. (1998) Влияние трематодной инвазии на накопление ионов тяжелых металлов пресноводными моллюсками (Gastropoda: Pulmonata: Pectinibranchia). Паразитология, 32 (4). pp. 357-362. ISSN 0031-1847

Стадниченко, А. П. (1998) Малакотоксикологія, її завдання та основні проблеми. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (1). pp. 97-100.

Т

Тарасов, В. Г., Савченко, О. І., Савченко, Н. І. (1998) Елементи теорії графів на уроках математики у початковій школі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (2). pp. 86-89.

Томашик, В. М., Серицан, О. В., Гриців, В. І. (1998) Физико-химическое взаимодействие халькогенидов одновалентного таллия с металлами. Оптоэлектроника и полупроводниковая техника (33). pp. 75-78.

Томашик, В. М., Томашик, З. Ф., Серицан, О. В., Гриців, В. І. (1998) Interaction of Metals with III-VI Semiconductors. Russian Journal of Inorganic Chemistry, 43 (11). pp. 1651-1654.

Томашик, В. М., Томашик, З. Ф., Серицан, О. В., Гриців, В. І. (1998) Взаимодействие металлов с полупроводниковыми соединениями типа АІІІВVI. Журнал неорганической химии, 43 (11). pp. 1779-1782. ISSN 0044-457Х

У

Усатенко, Т. М. (1998) Realisation of the text category of modality within the syntactic construction with cumulative phrase (on the material of emotive prose). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (1). pp. 73-78. ISSN 2076-6173

Ф

Федьков, О. М., Магась-Демидас, Ю. І. (1998) "СЕЛЯНСТВУ ПОТРІБНІ "ЗЕМЛЯ I ВОЛЯ" ..." (Аграрна програма есерів на сторінках газети "Революционная Россия"). Наукові праці Камянець-Подільського державного педагогічного університету, 2(4). pp. 70-79.

Фірчук, П. Я. (1998) Вчителю фізики про «проблему НЛО». In: Удосконалення навчання фізики у вищій школі в умовах степеневої освіти.

Ц

Цілинко, М. Г., Прокопенко, М. М. (1998) Електронний мікрокулон-мілівеберметр. In: Удосконалення навчання фізики у вищій школі в умовах степеневої освіти, 1998, Київ.

Цілинко, М. Г., Прокопенко, М. М. (1998) Два методи вимірювання індуктивності котушки. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (2). pp. 126-129.

Ш

Шевчук, Т. О. (1998) Використання творів І.Огієнка як дидактичного засобу формування мовно-національної свідомості майбутніх учителів-словесників. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (2). pp. 100-102. ISSN 2076-6173

Шермолович, Ю. Г., Тимошенко, В. М., Листван, В. В., Ильченко, Н. Н., Марковский, Л. Н. (1998) Синтез N-трет-бутил-С-октафторбутил-С-фторсульфинимида. Журнал органической химии, 34 (7). pp. 1012-1015.

Шермолович, Ю. Г., Тимошенко, В. М., Листван, В. В., Марковский, Л. Н. (1998) Синтезы фторсодержащих кетонов на основе 1,1-ди­гид­ро­по­лифто­рал­кил­суль­фи­дов. Журнал органической химии, 34 (8). pp. 1167-1171.

Щ

Щербаков, О. М., Курінний, Д. В. (1998) Особливості електроосаждения хромових покриттів із розчинів хромового ангідриду. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (2). pp. 123-125. ISSN 2076-6173

Я

Янович, Л. М. (1998) Фауна та екологія перлівницевих (Mollusca: Вivalvia: Unionidae) Центрального Полісся. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (2). pp. 133-136.

Ярмошик, Іван (1998) Епістолярна спадщина Якова Галайчука. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (2). pp. 130-137. ISSN 5-86868-027-8

Ярмошик, Іван (1998) Наша дума, наша пісня не вмре, не поляже. Пам'ятки українського козацтва на Житомирщині (за матеріалами музейної виставки). Кожному мила своя сторона. Краєзнавчі нариси про видатних людей, минуле Житомирщини, обряди і звичаї краю (2). pp. 158-161.

Ярмошик, Іван (1998) Становлення історичного краєзнавства Волині в ХІХ- на поч. ХХ ст. Видавництво "Волинь", Житомир.

This list was generated on Tue Sep 26 01:27:04 2023 EEST.