Items where Year is 2000

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: P | Є | І | А | Б | В | Г | Д | З | К | Л | М | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Ч | Ш | Ю | Я
Number of items: 151.

P

Pogorui, A. A. (2000) Estimation of Stationary Productivity of One-Phase System with a Storage. Mathematics Subject Classification. pp. 1-8.

Є

Єремеєва, В. М. (2000) Проектування та організація педагогічної технології підготовки майбутніх учителів до індивідуалізації навчання учнів основної школи. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (6). pp. 219-221.

Єршов, В. О. (2000) «Рamiętnik kijowski»: 1959 - 1980. Бібліографія змісту. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (4). pp. 157-168. ISSN 2220-7996

Єршов, В. О. (2000) Петро Білоус: мандрівка до тисячолітнього слова. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (5). pp. 112-120. ISSN 2220-7996

Єршов, В. О. (2000) Ю. І. Крашевський в Житомирі. 1853-1860. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (5). pp. 5-20. ISSN 2220-7996

І

Іванова, Т. В. (2000) Культурологічний аспект як сучасний підхід у професійній підготовці майбутнього вчителя. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (6). pp. 6-11.

Іванченко, А. В. (2000) Самосвідомість та самоуправління як чинники світоглядного становлення особистості. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (6). pp. 29-31.

А

Алєксєєва, Т. Ф. (2000) Автор повісті "Рудько" Олексій Свірський жив у Житомирі. Поліський дивосвіт, 1. pp. 383-384.

Антонова, О. Є. (2000) Базова педагогічна підготовка майбутнього вчителя (історичний аспект). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (6). pp. 129-131.

Б

Басюк, Н. А. (2000) Загальнонаукове розуміння відповідальності особистості. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (6). pp. 257-259. ISSN 2076-6173

Березюк, О. С. (2000) Формування соціоекологічних знань та вмінь учнів засобами народної педагогіки. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (5). pp. 21-24.

Бондарчук, Л. І. (2000) Олена Пчілка і Житомирщина. Поліський Дивосвіт, 1. pp. 69-74.

Боравльов, А. П., Ленчук, І. Г. (2000) Методичні корективи змісту традиційної схеми у пошуку розв’язків конструктивних задач. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (5). pp. 50-53.

Борисюк, С. О., Конончук, А. І. (2000) Деякі аспекти методологічної підготовки соціальних педагогів в системі вищої педагогічної освіти. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (6). pp. 52-53.

Брандес, В. М., Вірковський, А. П., Вознюк, В. О., Романенко, Є. М. (2000) Теоретичні та практичні аспекти підготовки учителя до діяльності в контексті особистісно спрямованої парадигми освіти. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (6). pp. 240-244.

Буркова, Л. В. (2000) Структурний підхід до поняття педагогічної технології. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (6). pp. 189-192.

Бєлова, Ю. Ю. (2000) Підготовка майбутніх учителів трудового навчання до формування національних цінностей в учнів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (6). pp. 164-168.

Білоус, Н. М. (2000) «Ну що б, здавалося, слова…» (Шевченко про сугестивну силу слова). Українська мова та література (19). pp. 1-2.

В

Васильєва, Л. Я. (2000) Ділова гра у викладанні методики математики. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (6). pp. 158-160.

Ваховський, Л. Ц. (2000) Аксіологічні характеристики філософії виховання німецького просвітництва. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (6). pp. 245-248.

Виговський, В. Л. (2000) Змістова стратифікація тексту оригіналу як засіб зняття омофразії. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (5). pp. 68-71. ISSN 2076-6173

Вискушенко, А. П., Гирин, В. К., Корнійчук, О. В., Рак, А. М. (2000) Сезонна динаміка ваги і довжини тіла полівки-економки. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (5). pp. 112-115. ISSN 2076-6173

Вискушенко, Д. А. (2000) Влияние хлорида цинка на защитно-приспособительные и патологические реакции прудовика озерного. Моллюски. Проблемы систематики экологии и филогении. Авторефераты докладов. - СанктПетербург. - 2000.. pp. 20-21.

Водянова, Г. В. (2000) Христианские ценности и проблемы духовности. Людина: дух, душа, тіло : Матеріали ІV Міжнародної науково-теоретичної конференції. – Суми. pp. 27-29.

Вознюк, О. В., Заброцький, М. М., Ованден, Л. М. (2000) Архiтектонiка свiтобудови: людське “Я” i Всесвiт у контекстi феноменологiчної редукцiї i формальної логiки. Вiсник Житомирського інженерно-технологічного інституту. Фундаментальні та гуманітарні науки, проблеми освіти (10). pp. 38-49.

Володіна, Н. В., Дубінець, І. В. (2000) Професійно-педагогічна спрямованість як шлях підвищення якості підготовки вчителя у педвузі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (6). pp. 18-20.

Вітвицька, С. С. (2000) Студент як об’єкт педагогічної діяльності. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (6). pp. 186-188.

Г

Гавриловська, К. П. (2000) Соціально-психологічні чинники економічної злочинності. Психологія: Зб. наук. праць НПУ імені М.П.Драгоманова (11). pp. 40-47. ISSN 966-7584-93

Галатюк, Ю. В. (2000) Теоретичні основи спецкурсу "інноваційні підходи в організації творчої навчальної діяльності з фізики". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (6). pp. 231-233.

Гарбар, А. В. (2000) Описание кариотипов трех видов рода Lymnaea (Gastropoda, Pulmonata, Lymnaeidae) фауны Украины. Vestnik zoologii (14). pp. 40-47.

Гарбар, О. В. (2000) Сучасний стан фауни ставковиків (Gastropoda, Pulmonata, Lymnaeidae) України. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (5). pp. 95-97.

Герасименко, С. О., Рабушко, В. Д., Абакумова, Н. М. (2000) Індивідуальне навчання в школі як сучасна технологія професійно-педагогічної підготовки вчителя. Вісник Житомирського державного університету ім. І.Франка (6). pp. 193-195.

Герасимов, Ю. О. (2000) О. І. Купрін любив Житомир. Поліський дивосвіт, 1. pp. 385-388.

Грибан, Г. В. (2000) Бараші – отча земля Василя Шевчука. Поліський дивосвіт, 1. pp. 221-224.

Грибан, Г. В. (2000) Бараші – отча земля Василя Земляка. Поліський дивосвіт (1). pp. 221-225.

Грибан, Г. В. (2000) Використання творів Василя Земляка на уроках синтаксису в старших класах. Матер. Всеукр. наук.-метод. конфер. „Літературне краєзнавство в школі та вузі в контексті розвитку української культури і літератури”. pp. 53-54.

Грибан, Г. П., Опанасюк, Ф. Г. (2000) Теорія адаптації і закономірності її формування у процесі фізичного виховання. Вісник державної агроекологічної академії України (1). pp. 210-2018.

Гудима, О. Ю. (2000) Управління самостійною пізнавальною діяльністю учнів основної школи в умовах модульної організації навчального процесу. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (6). pp. 206-210.

Гужанов, С. И. (2000) Лингвистический анализ фразеологизма. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (5). pp. 72-73.

Гіренко, Н. А. (2000) Формування сенсомоторної сфери в учнів допоміжної школи у процесі трудового навчання. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (6). pp. 183-185.

Д

Добровольська, Л. П. (2000) Сучасні підходи та технології професійного відбору майбутніх учителів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (6). pp. 24-28.

Дубасенюк, О. А. (2000) Дослідження професійно-педагогічної спрямованості майбутніх учителів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (6). pp. 12-14.

Дубовик, Л. П. (2000) Розробка структури і змісту професійних умінь майбутніх учителів трудового навчання з естетизації навчальних приміщень. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (6). pp. 175-179.

З

Заблоцька, О. С. (2000) Рівень сформованості предметних компетенцій з хімії у студентів екологічних спеціальностей. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (37). pp. 57-60.

Заброцький, М. М., Трохименко, В. М. (2000) Діагностика сформованості та розвитку комунікативної компетентності учителя. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (6). pp. 234-236.

К

Казанжи, І. В. (2000) Створення виховуючого середовища у вищому педагогічному навчальному закладі як засіб підготовки майбутніх фахівців до здійснення виховної діяльності. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (6). pp. 237-239.

Киричук, Г. Є. (2000) Поровый аппарат раковин моллюсков надсемейства Pisidioidea (Mollusca, Bivalvia). Вестник зоологии (34). pp. 41-47.

Киричук, Г. Є. (2000) Інтенсивність поглинання кисню молюсками Rivicoliana rivicola (Mollusca: Bivalvia: Pisidioidea) при різних фізіологічних навантаженнях. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (5). pp. 107-111. ISSN 2076-6173

Климчук, В. О., Музика, О. Л. (2000) Мотиви навчальної діяльності студентів: спроба психосемантичного аналізу. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (5). pp. 41-44. ISSN 2076-6173

Ковальчук, В. А. (2000) Формування у майбутніх учителів системи професійних умінь розв’язувати соціально-педагогічні задачі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (6). pp. 66-68.

Козій, М. К. (2000) Формування професійної особистості педагога засобами античної міфології. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (6). pp. 85-89.

Колесник, І. В. (2000) Педагогічна корекція спілкування підлітків зони радіологічного контролю у контексті соціоекобіологічних чинників. Науково-педагогічний пошук молодих дослідників: Збірник наукових праць студентів та аспірантів / За ред. О. А. Дубасенюк, А. В. Іванченка.. pp. 13-15.

Колесник, І. В. (2000) Особливості впливу чорнобильської катастрофи на розвиток і виховання дітей. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (6). pp. 225-227.

Коломійцев, О. П. (2000) Використання персонального комп'ютера для підготовки індивідуальних завдань з інформатики. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (5). pp. 25-26.

Колоскіна, О. І. (2000) Проблеми сучасних технологій формування національної самосвідомості. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (6). pp. 211-214.

Кордон, М. В. (2000) Ядро духовності. Вісник ЖІТІ (10). pp. 52-57.

Короткова, О. З. (2000) Накопичення 137 Cs основними дикорослими ягідними рослинами лісів українського Полісся. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук.

Костюшко, Ю. О. (2000) Засади недирективної педагогіки як необхідна умова розв’язування міжособистісних конфліктів між учителем та учнями. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (6). pp. 249-251.

Котнюк, Л. Г. (2000) Прагматичне навантаження лексики англійської мови. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (5). pp. 54-57.

Крук, М. З. (2000) Позакласна військово-фізкультурна робота в школах України (20-30 ті рр. ХХ століття). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (6). pp. 117-120.

Кузьмічова, В. А. (2000) Діяльність педагога у процесі модульної організації навчання. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (6). pp. 255-256.

Кузьмічова, В. А. (2000) Форми та методи музичної освіти студентів музично-драматичних інститутів України у 20-30 рр. ХХ ст. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (6). pp. 252-254.

Кульчицький, В. Й. (2000) Проблема виховання молоді в діяльності ОУН та УПА. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка (10). pp. 139-142.

Кульчицький, В. Й. (2000) Пропагандистсько-виховні рейди ОУН-УПА. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (8). pp. 118-119.

Куницкий, В. Н. (2000) Мелкие катушковые Planorbinae - облигатные промежуточные хозяева парамфистоматидных трематод в Центральном Полесье Украины. Паразитология (4). pp. 345-348.

Кутова, Н. А. (2000) Гендерні ініціативи в педагогічній освіті. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (6). pp. 54-57.

Кін, О. М. (2000) М.Ф. Сумцов про особистість та професійні якості вчителя. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (6). pp. 32-34.

Л

Лактюшина, Т. Л., Логвінова, Л. Л. (2000) Особливості проведення педагогічної практики з логопедії на дефектологічному факультеті. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (6). pp. 136-138.

Левківський, М. В., Вознюк, О. В. (2000) Соцiальна вiдповiдальнiсть особистостi. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (5). pp. 36-40.

Левківський, М. В. (2000) Відповідальність у контексті нової виховної парадигми. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (6). pp. 15-17.

Левківський, М. В., Вознюк, О. В., Недашківська, Т. В. (2000) Соціально-правова відповідальність особистості. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (6). pp. 47-51. ISSN 2076-6173

Ленчук, І. Г. (2000) Графоаналітичний метод алгоритмізації побудови зображень комбінацій куля-описана піраміда. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (5). pp. 12-16.

Леонтьєва, О. Ю. (2000) Професійно-педагогічні особливості підготовки педагогічних кадрів у коледжах Англії. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (6). pp. 44-46.

Логвина-Бик, Т. А. (2000) Сучасні технології професійно-педагогічної підготовки вчителя. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (6). pp. 132-135.

Лутай, М. Є. (2000) Назвемо усіх поіменно. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (5). pp. 3-6.

Луценко, В. В. (2000) Застосування комп’ютерних технологій у професійній підготовці майбутнього вчителя музики. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (6). pp. 196-198. ISSN 2076-6173

Лісовський, А. М. (2000) Густав Олізар: повернення на Батьківщину. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (4). pp. 169-172. ISSN 2220-7996

М

Малярчук, П. М. (2000) Особливості радіоактивного забруднення травостою природних пасовищ, їх внесок у формування потоків 137Cs колективних та індивідуальних господарствах. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук.

Маліновська, Т. В. (2000) Із краю берез і льону. Поліський дивосвіт, 1. pp. 455-457.

Маліновська, Т. В. (2000) ТВОРИ ЖИТОМИРСЬКОГО ПИСЬМЕННИКА ДАНИЛА ОКИЙЧЕНКА В ПОЗАКЛАСНОМУ ЧИТАННІ УЧНІВ 5-8 КЛАСІВ. Літературне краєзнавство в школі та вузі в контексті розвитку української культури і літератури. pp. 47-48.

Мацієвський, О. Е., Кашпор, В. М. (2000) Підготовка студентів до реалізації міжпредметних зв’язків. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (5). pp. 17-20.

Мельниченко, Р. К. (2000) Сравнительно-кариологический анализ двух видов Unio (Mollusca, Bivalvia, Unionidae). Vestnik zoologii (34(1-2). pp. 85-88.

Мельниченко, Р. К., Янович, Л. М. (2000) Биология размножения и особенности кариотипов видов рода Pseudanodonta (Mollusca, Bivalvia, Unionidae) фауны Украины. Vestnik zoologii, SuppLement (14). pp. 25-33.

Мирошніченко, О. А. (2000) Формування у сучасної молоді соціально-значущих ідеалів і ціннісних орієнтацій. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (6). pp. 69-71.

Мисечко, О. Є. (2000) Історико-логічний аспект проникнення англійських запозичень у сучасну українську мову. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (5). pp. 58-62. ISSN 2076-6173

Мойсієнко, В. М. (2000) Чому на Поліссі мозолю називають жабою? Науковий вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки (6). pp. 80-87.

Молчанова, Г. І. (2000) Типи навчання у вищому навчальному закладі та їх можливості в розвитку творчого потенціалу педагога. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (6). pp. 152-157.

Мороз, О. С. (2000) Вплив меліорантів на агроекологічний стан дерново-підзолистих ґрунтів Полісся України. Other thesis, Державна агроекологічна академія України.

Моісєєва, М. А. (2000) До питання про фортепіанний супровід шкільного пісенно-хорового репертуару. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (6). pp. 222-224. ISSN 2076-6173

О

Онипченко, О. І. (2000) Педагогічні ради про підготовку вчителів в Україні та за кордоном у другій половині ХІХ століття. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (6). pp. 98-101.

Осадча, З. А., Фелонюк, Н. В., Іванченко, А. В. (2000) Творче застосування педагогічної спадщини Г.Ващенка у школі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (6). pp. 125-128.

Осьмук, Н. Г. (2000) Вплив ідей зарубіжної та вітчизняної соціальної педагогіки на становлення системи “соцвиху” в Україні у 20-30-ті рр. ХХ ст. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (6). pp. 78-81.

П

Павленко, Л. І. (2000) Вплив зворотного зв'язку на синтаксичну структуру реплiк (на матерiалi англiйського мовлення). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (5). pp. 82-84.

Пащенко, М. І. (2000) Активні методи навчання у підготовці майбутніх учителів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (6). pp. 215-218.

Перетятько, О. В. (2000) Формування соціокультурної активності вітчизняного вчителя: до історії питання. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (6). pp. 82-84.

Пилипчук, В. В. (2000) Інтегративні можливості технологічної підготовки майбутніх учителів. Вісник Житомирського державного університету ім. І.Франка (6). pp. 203-205.

Погоруй, А. О. (2000) Обчислення стаціонарного коефіцієнта продуктивності виробничої лінії з двома ненадійними агрегатами. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (5). pp. 45-49.

Поліщук, В. А., Борозна, Г. В. (2000) Соціальний працівник Франції: сфера професійної діяльності та функції. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (6). pp. 35-38.

Попова, О. В., Лук’янова, В. А. (2000) Підготовка працівників освіти на Харківщині у 20-30-ті рр. ХХ століття. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (6). pp. 106-109.

Приймак, А. М. (2000) ВОСПИТАНИЕ И САМОВРСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ КАК ВАЖНЕЙШАЯ ПРОБЛЕМА РУБЕЖА ЭПОХ (НА МАТЕРИАЛЕ ДНЕВНИКОВ Л.Н. ТОЛСТОГО). Всеукраїнська наукова конференція «Русская литература накануне ІІІ тысячелетия: Итоги развития и проблемы изучения» (1). pp. 1-7.

Пультер, С. О. (2000) І. А. Кочерга – народжений для театру. Поліський дивосвіт. Література рідного нраю: Житомирщина, 1. pp. 487-493.

Пультер, С. О. (2000) Кобзар на Волині. Поліський дивосвіт. Література рідного краю: Житомирщина, 1. pp. 62-68.

Пуховська, Л. П. (2000) Професіоналізм учителя в різних освітніх системах: порівняльний аналіз. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (6). pp. 3-5.

Підлужна, Г. В., Шевчук, Т. О. (2000) Урок мови як засіб економічного виховання майбутнього господаря України. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (5). pp. 27-31. ISSN 2076-6173

Р

Рассказова, О. І. (2000) Організація соціально-творчої діяльності учнів в умовах позашкільного закладу. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (6). pp. 63-65.

Рудик, І. М. (2000) Комунікативно-прагматичні типи висловлювань зі значенням згоди/незгоди в сучасній англійській мові. Discussion Paper. Харків, Харків. (Unpublished)

Рудницкая, Л. И. (2000) О семантической трансформации основных номинативных единиц в современном русском языке. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (5). pp. 74-77.

С

Савиченко, М. М. (2000) З любов’ю до Полісся (творчий портрет В. Б. Грабовського). Поліський дивосвіт. Література рідного краю: Житомирщина, 1. pp. 429-431.

Самардак, М. М., Троянчук, С. Й. (2000) "Одномірна людина” Герберта Маркузе в контексті соціальної філософії Франкфуртської школи. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (5). pp. 7-11.

Самсонова, О. В. (2000) Проблеми вдосконалення навчального процесу засобами новітніх технологій. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (6). pp. 172-174.

Сарана, О. А., Захаров, Б. А. (2000) Зворотні послідовності в олімпіадних задачах. Український математичний журнал, 6 (4). ISSN 1027-3190

Сбруєва, А. А. (2000) Оновлена парадигма базової освіти на порозі третього тисячоліття (соціально-педагогічний аспект). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (6). pp. 39-43.

Сейко, Н. А. (2000) Wydawnictwo podręczników i polska prasa pedagogiczna na Wołyniu w XIX-pocz. XX wieku. Rota (3). pp. 60-61.

Сидорчук, Н. Г. (2000) Роль самостійної навчальної діяльності у підготовці майбутніх учителів до професійної самоосвіти. Професійна підготовка педагогічних працівників. pp. 253-262.

Сидорчук, Н. Г. (2000) Соціально-педагогічні передумови і головні тенденції становлення професійної самоосвітньої діяльності вчителя. Соціалізація особистості: зб. наук. праць. pp. 11-19.

Сипченко, І. В. (2000) Діяльність "Волинського товариства сприяння вихованню дітей з відділом їхнього захисту". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (6). pp. 75-77.

Соколова, А. В. (2000) Погляди Я.А.Мамонтова на проблему вибору педагогічної професії. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (6). pp. 113-116.

Соловйова, Л. Ф. (2000) Вираження аксіологічних категорій в сучасній англійській мові (атрибути, предикативи і релятиви оцінки). Other thesis, Навчально-науковий інститут іноземної філології Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Спірін, О. М. (2000) Модульна система та рейтинговий контроль знань при вивченні основ штучного інтелекту. Нові технології навчання: науково-методичний збірник (28). pp. 43-56.

Спірін, О. М. (2000) Основи диференційованого підходу при вивченні інформатики. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (6). pp. 146-151.

Спірін, О. М. (2000) Різнорівневі програмні вимоги до вивчення основ штучного інтелекту в педагогічному ВУЗі. Проблеми освіти (22). pp. 31-43.

Стадниченко, А. П., Киричук, Г. Є. (2000) Влияние нитрата аммония на содержание остаточного азота в гемолимфе катушки пурпурной (Mollusca: Pulmonata: Bulinidae). Паразитология, 34 (5). pp. 400-407. ISSN 0031-1847

Стадниченко, А. П., Киричук, Г. Є., Янович, Л. М., Король, В. В. (2000) Стан гідромережі Житомирського Полісся. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (5). pp. 85-94.

Стадниченко, А. П., Куницький, В. М., Сластенко, М. М. (2000) Роль молюсків родини котушкових великої Волині у поширенні парамфістоматидозної інвазії серед жуйних тварин. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (5). pp. 98-100.

Сіра, І. Т. (2000) Питання формування особистості майбутнього вчителя у спадщині засновників харківської науково-педагогічної школи. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (6). pp. 110-112.

Т

Танько, Т. П. (2000) Музична підготовка майбутніх педагогічних кадрів у педвузах України (40-50-ті рр. ХХ ст.). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (6). pp. 139-142.

Тарарак, Н. Г. (2000) Формування елементів педагогічної майстерності студентів у процесі вивчення дисциплін вокально-хорового циклу. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (6). pp. 143-145.

Тарасенко, Н. В. (2000) Формування професійних навичок і творчої самостійності студентів у процесі педагогічної практики. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (6). pp. 180-182.

Тернопільська, В. І. (2000) Відповідальність старшокласників: історико-педагогічний аспект. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (6). pp. 102-105.

Тихонова, Т. В. (2000) Технологія особистісно орієнтованої освіти у професійній підготовці вчителя інформатики. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (6). pp. 161-163.

Тичина, І. М. (2000) Творчість як засіб подолання життєвої кризи у дорослому віці. Духовність українства: Збірник наукових праць: Випуск другий / Ред. кол. Ю. Білодід та ін (Випуск). pp. 33-36.

Томашик, З. Ф., Даниленко, С. Г., Кусяк, Н. В., Томашик, В. М. (2000) Взаимодействие арсенида и антимонида индия с водными растворами азотной кислоты. Неорганические материалы, 36 (2). pp. 153-156.

Трубавіна, І. М. (2000) Підготовка майбутніх соціальних педагогів до попередження насильства у сім’ї. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (6). pp. 58-62.

У

Усатий, А. В. (2000) Пісенний ужинок Вадима Крищенка. Поліський дивосвіт, 1. pp. 177-182.

Усатий, В. Д. (2000) Лексична робота як умова розвитку культури мовлення. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (5). pp. 32-35. ISSN 2076-6173

Ф

Федоренко, О. І. (2000) Формування логічних умінь у процесі професійної підготовки вчителів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (6). pp. 169-171.

Федорова, Н. Ф. (2000) Творча діяльність учителя в інноваційних закладах освіти. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (6). pp. 21-23.

Франчук, М. В. (2000) Національно-специфічні засади обробки традиційних сюжетів (на матеріалі творчості Лесі Українки). Other thesis, Національна академія наук України.

Ч

Чайковська, В. Т., Горбань, А. В. (2000) Мала проза В. Винниченка у світлі його світогляду. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (5). pp. 63-67. ISSN 2076-6173

Черномаз, Т. В. (2000) Работа ресничек переживающих клеток мерцательного эпителия жабер и ноги перловицевых, зараженных Aspidogaster conchicola и Bucephalus polymorphus. Паразитология, 35, 5. pp. 443-448.

Чумак, Л. М. (2000) Різновиди лексико-семантичного еліпса в сучасній англійській мові. Вісник Харківського національного університету (500). pp. 247-251.

Чумак, Л. М. (2000) Структурно-семантичні характеристики телескопних слів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (5). pp. 78-81. ISSN 2076-6173

Ш

Шанскова, Т. І. (2000) Системний підхід у соціально-орієнтованій підготовці студентів до роботи з батьками учнів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (6). pp. 72-74. ISSN 2076-6173

Шевцова, Л. С. (2000) Микола Сингаївський − родом із пісні. Поліський дивосвіт, 1. pp. 183-190.

Штефан, Л. А. (2000) Питання підготовки соціальних працівників в Україні у 20 30 ті рр. ХХ століття. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (6). pp. 121-124.

Шугайло, Г. В. (2000) Розвиток композиційно-графічних умінь у майбутніх учителів інформатики у процесі диференційованого вивчення комп’ютерних технологій. Вісник Житомирського державного університету ім. І.Франка (6). pp. 199-202.

Шумілова, І. Ф. (2000) Професійна підготовка земських учителів Приазов’я (кінець ХІХ-початок ХХ століття) як історико-педагогічна проблема. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (6). pp. 94-97.

Ю

Юр'єва, К. А. (2000) Українська етнопедагогіка у творчій спадщині В. О. Сухомлинського. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (6). pp. 90-93. ISSN 2076-6173

Я

Янович, Л. М. (2000) Потужність популяцій перлівницевих Центрального Полісся. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (5). pp. 101-106.

Ярмошик, Іван (2000) Збройні виступи населення Житомирщини проти польсько-католицького гніту в ХVII ст. Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні (9). pp. 112-114.

Яценко, С. Л. (2000) Основи розвитку особистісно-орієнтованої гімназичної освіти. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (6). pp. 228-230.

This list was generated on Wed Apr 17 05:01:08 2024 EEST.