Items where Division is "Educational and Research Institute of Foreign Philology > Department of Foreign Languages and Modern Teaching Techniques" and Year is 2009

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Article
Number of items: 26.

Article

Андрійчук, Н. М. (2009) Організація навчання в учительських семінаріях України (кінець ХІХ – початок ХХ століття). Наукові записки Вінницького державного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія „Педагогіка і психологія”. pp. 150-155.

Андрійчук, Н. М. (2009) Характеристика діяльності учительських семінарій України другої половини ХІХ – початку ХХ століття. Матеріали Другої Всеукр. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених. pp. 4-6.

Андрійчук, О. І. (2009) Система педагогічного оцінювання навчальних досягнень учнів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (48). pp. 93-96.

Волощук (Мормуль), А. М. (2009) Методична компетентність майбутніх учителів гуманітарного профілю як педагогічна проблема. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (43). pp. 176-179. ISSN 2076-6173

Волощук (Мормуль), А. М. (2009) Роль педагогічної практики в удосконаленні методичної компетентності майбутнього вчителя іноземних мов. Наукові записки. Серія: Психолого-педагогічні науки (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя (5). pp. 95-97.

Дєнічєва, О. І. (2009) З історії розвитку гуманітарної освіти в гімназіях Австрії. Наукові праці. Серія: Педагогіка. Психологія і соціологія. (5). pp. 26-31.

Жиляєва, Ю. М. (2009) Метод проектів та проектна технологія в контексті загальнопедагогічної підготовки вчителя. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (44). pp. 110-115.

Корбут, Г. О. and Вискушенко, А. П. and Памірський, М. С. and Свеста, Т. В. and Міхеєва, Г. М. (2009) Геолого-екологічні екскурсії як перспективний напрямок туризму в Житомирській області. Мінерально-сировинні багатства України: шляхи оптимального використання. pp. 17-25.

Кузнєцова, І. В. (2009) КОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ ОЗАГЛАВЛЮВАННЯ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛОМОВНИХ ХУДОЖНІХ ТЕКСТІВ ХХ – ХІ СТОЛІТЬ). «Проблеми та перспективи лінгвістичних досліджень в умовах глобалізаційних процесів»: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 15-16 жовтня 2009 р. pp. 76-77.

Кузнєцова, Г. В. (2009) Дискурсивний потенціал фразеологізмів англійської мови з структурно-семантичними трансформаціями. Загальні проблеми фразеології: матеріали міжнар. конф. (Горлівка, 15 жовт. 2009); редкол: С. П. Волосевич (голов. ред) [та ін.]. pp. 98-101.

Кузнєцова, Г. В. (2009) Натяк-шарада в сучасному англомовному художньому дискурсі. 1) Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції "проблеми та перспективи лінгвістичних досліджень в умовах глобалізаційних процесів". pp. 172-174.

Кузнєцова, Г. В. (2009) Натяк-шарада в сучасному англомовному художньому дискурсі. Проблеми та перспективи лінгвістичних досліджень в умовах глобалізацій них процесів: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 15-16 жовтня 2009р., ТНЕУ. pp. 72-74.

Кузнєцова, Г. В. (2009) Роль трансформованих фразеологічних одиниць у створенні нюансів смислу (на матеріалі англомовного художнього дискурсу). Studia Germanica et Romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання: [науковий журнал /голов. ред. В.Д. Каліущенко. pp. 24-34.

Кузнєцова, Г. В. (2009) Роль трансформованих фразеологічних одиниць у створенні нюансів смислу (на матеріалі англомовного художнього дискурсу). Studia Germanica et Romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання: [науковий журнал]. pp. 24-33.

Кузнєцова, Г. В. (2009) Фразеологізм-натяк у художньому дискурсі: когнітивний та прагматичний аспекти. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (46). pp. 166-170.

Литньова, Т. В. (2009) Розвиток цільового компонента навчання іноземної мови в контексті компетентнісної освітньої парадигми. Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. pp. 90-94.

Лук’янчук, С. Ф. (2009) Основні чинники актуалізації завдання полікультурного виховання в американському суспільстві на рубежі XX-XXI століть. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (43). pp. 166-170.

Памірська, Л. Ю. (2009) До питання про організацію мовної освіти єврейської національної меншини у Російській імперії. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції для викладачів та студентів "Історичні уроки голокосту та міжнаціональні відносини". pp. 164-170.

Памірська, Л. Ю. (2009) Мовна освіта представників польської національної меншини на Волині (початок ХХ століття). Українська полоністика (6). pp. 107-114.

Папіжук, В. О. (2009) НАРІЖНІ ПИТАННЯ РЕФОРМУВАННЯ ЗМІСТУ НАВЧАННЯ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ ФРАНЦІЇ. „Початкова школа” (9-10). pp. 56-59.

Свириденко, І. М. (2009) Вірність в особистісних взаєминах : підходи до розуміння. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції / зб. наук. пр. / [ред. кол.: І. Д. Бех, А. Й. Сиротенко та ін.] ; АПН України, Ін-т проблем виховання. pp. 103-111.

Свириденко, І. М. (2009) Вірність в особистісних взаєминах: підходи до розуміння. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. пр. / [ред. кол.: І. Д. Бех, А. Й. Сиротенко та ін.] ; АПН України, Ін-т проблем виховання., 13 (1). pp. 103-111.

Свириденко, І. М. (2009) Вірність як регулятор особистісних взаємин студентів. Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук. пр. / за ред. В. К. Буряка (25). pp. 477-484.

Свириденко, І. М. (2009) Вірність як регулятор особистісних взаємин студентів. Педагогіка вищої та середньої школи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції / зб. наук. пр. / за ред. В. К. Буряка (гол. ред.) та ін.; Криворізький державний педагогічний університет. pp. 477-484.

Статкевич, Л. П. (2009) Паратекстуальність у поезії "великопісна середа" Томаса Стернза Еліота. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (48). pp. 146-150.

Фенчук, О. О. and Статкевич, А. Г. (2009) Деякі аспекти практичного використання системи комп’ютерного контролю та тестування в процесі перевірки знань студентів вузу. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. pp. 140-144. ISSN 2076-6173

This list was generated on Fri Jul 30 12:25:42 2021 EEST.