Items where Division is "Educational and Research Institute of Pedagogics > Department of Primary Education and Culture of Professional Language" and Year is 2006

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Г | К | О | П
Number of items: 11.

Г

Голубовська, І. В. (2006) Критика антипедагогічної освітньої системи в оповіданнях Івана Франка. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (16). pp. 230-234.

Голубовська, І. В. (2006) Критика антипедагогічної освітньої системив оповіданнях Івана Франка. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (16). pp. 230-234.

К

Климова, К. Я. (2006) Актуальні проблеми навчання української мови у процесі профільної підготовки студентів нефілологічних факультетів ВНЗ. Матеріали міжнародної конференції 3 Оломоуцький симпозіум україністів (24-26 серпня 2006 року). pp. 629-634.

Климова, К. Я. (2006) Віч-на-віч з мовою. ЖДУ ім. І.Франка, p. 105.

Климова, К. Я. (2006) Актуальні проблеми професійної мовної підготовки студентів педагогічного факультету в контексті розвитку української культури. Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Випуск 8. Серія "Педагогічні науки". (8). pp. 123-126.

Климова, К. Я. (2006) Особливості лінгвістичної підготовки студентів нефілологічних факультетів ВНЗ у контексті переходу до кредитно-модульної системи. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (30). pp. 29-32. ISSN 2076-6173

О

Охріменко, Н. Д. and Підгурська, В. Ю. (2006) Традиційно-побутова культура польських родин Полісся: студентські розвідки. // Українська полоністика. – 2006. – Вип.2. – С.120-127. (1). pp. 120-127.

П

Підгурська, В. Ю. (2006) Формування комунікативних умінь у студентів педагогічного факультету на матеріалі курсу ділової української мови. Духовне виховання майбутніх учителів початкових класів у контексті реформуваннясистеми освіти України щодо Болонського процесу: Матеріали Міжнародної науковопрактичної конференції.. pp. 131-136.

Підгурська, В. Ю. (2006) УДОСКОНАЛЕННЯ КОМУНІКАТИВНО-МОВЛЕННЄВИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У ПРОЦЕСІ ПРОХОДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ. Вісник Глухівського державного педагогічного університету (8). pp. 179-182.

Підгурська, В. Ю. (2006) Формування комунікативних мовних умінь майбутніх учителів початкових класів як лінгводидактична проблема. Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка (18). pp. 194-199.

Підгурська, В. Ю. (2006) ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА ЯК ПРОВІДНИЙ ФАКТОР ФОРМУВАННЯ МОВНОКОМУНІКАТИВНИХ ПРОФЕСІЙНИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ. Тези доповідей всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченій пам'яті М.О.Корфа "1 Корфівські педагогічні читання". pp. 59-61.

This list was generated on Sat Dec 4 19:15:57 2021 EET.