Items where Division is "Educational and Research Institute of Pedagogics > Department of Primary Education and Culture of Professional Language" and Year is 2012

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Г | К | Л | М | П | Р | Ч
Number of items: 19.

Г

Голубовська, І. В. (2012) Роль комунікативних ознак мовлення у формуванні педагога-професіонала. Дослідження актуальних проблем української філології і лінгводидактики (Матеріали ІV студентсько-викладацького науково-методичного семінару, 19 травня 2012 р.). pp. 31-35.

Гордієнко, О. А. (2012) Особливості вивчення української мови в початкових класах з російською мовою навчання. // Дослідження актуальних проблем української філології і лінгводидактики (Матеріали ІV студентсько-викладацького науково-методичного семінару, 19 травня 2012 р.). pp. 40-46.

Гордієнко, О. А. (2012) Проблема формування красномовної особистості у вітчизняній риторичній спадщині. Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник. pp. 247-251.

Гордієнко, О. А. and Сатановська, О. (2012) Формування читацьких інтересів молодших школярів в системі роботи вчителя-класовода. Матеріали IV студентсько-викладацького науково-методичного семінару). – Житомир: Видавництво ЖДУ ім. І. Франка, 2012..

К

Климова, К. Я. (2012) «Родинна мова» у дослідженнях майбутніх учителів початкових класів під час педагогічної практики. Наукові записки Малої академії наук України : (збірник наукових праць) (2). pp. 166-171.

Климова, К. Я. (2012) Використання інформаційно-дослідницьких і творчих проектів з української мови у процесі навчання майбутніх учителів-нефілологів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (61). pp. 45-49. ISSN 2076-6173

Климова, К. Я. (2012) Контент-аналіз обсягу і змісту підручників і навчальних посібників з української мови для студентів нефілологічних спеціальностей педагогічних ВНЗ. Дослідження актуальних проблем української філології і лінгводидактики (Матеріали ІV студентсько-викладацького науково-методичного семінару, 19 травня 2012 р.). pp. 14-18.

Климова, К. Я. (2012) ТИПОЛОГІЯ ЛІТЕРАТУРНИХ НОРМ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ У ПЛОЩИНІ ФОРМУВАННЯ МОВНОКОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-НЕФІЛОЛОГІВ. Наукові записки Вінницького державного університету імені Михайла Коцюбинського. pp. 198-201.

Климова, К. Я. (2012) ФОРМУВАННЯ МОВНОКОМУНІКАТИВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТА ЯК КРЕАТИВНОЇ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ПЕДАГОГІЧНОГО ВИШУ. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (1). pp. 66-72. ISSN 2078-2357

Климова, К. Я. (2012) Формування студента як креативної особистості в умовах навчального середовища педагогічного ВНЗ. //Психолого-педагогічні засади формування освітнього середовища навчальна-дослідницькою діяльності дітей:Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 11-13.

Ковалик, Л. В. and Усатий, В. Д. (2012) Роль словникової роботи в розвитку комунікативних мовленнєвих умінь молодшого школяра. Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник. pp. 299-304.

Л

Лонська, О. Ф. and Гордієнко, О. А. (2012) Міжпредметні зв'язки на уроках читання. Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник. pp. 337-341.

М

Марущак, О. М. (2012) Комунікативні завдання з української мови та літературного читання на сторінках періодичних видань для дітей молодшого шкільного віку. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за заг. ред. проф. Є.І. Коваленко. (7). pp. 164-168.

П

Підгурська, В. Ю. (2012) Навчальні методи і технології в системі формування мовнокомунікативних умінь майбутніх учителів початкових класів. // Науковий Вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки (14). pp. 195-198.

Підгурська, В. Ю. (2012) Соціолінгвістичне підґрунтя українськомовного навчання майбутніх учителів початкових класів. // Дослідження актуальних проблем української філології і лінгводидактики (Матеріали ІV студентсько-викладацького науково-методичного семінару, 19 травня 2012 р.).

Р

Рудзінська, В. В. and Усатий, В. Д. (2012) Передумови виникнення дидактичних ігор. Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник. pp. 393-398.

Ч

Чупріна, О. В. (2012) ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ: АСПЕКТИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПРОБЛЕМИ. Вісник Житомирського державного університету (63). рр. 177-180.

Чупріна, О. В. (2012) Вплив мультимедійних технологій на формування психіки молодших школярів. Дослідження актуальних проблем української філології і лінгводидактики (Матеріали ІV студентсько-викладацького науково-методичного семінару, 19 травня 2012 р.), 53. pp. 53-58.

Чупріна, О. В. (2012) Система мультимедійних вправ на уроках української мови в 3-4 класах. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за заг. ред. проф. Є.І. Коваленко. (7). pp. 164-168.

This list was generated on Sat Dec 4 17:56:00 2021 EET.