Items where Division is "Educational and Research Institute of Pedagogics > Department of Primary Education and Culture of Professional Language" and Year is 2016

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Г | К | М | П | У | Ч
Number of items: 21.

Г

Гаращук, Л. А. and Голубовська, І. В. (2016) Фоностилістичні засоби в українській та англійській мовах. Матеріали онлайн конференції “Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури”.

Голубовська, І. В. (2016) У пошуках життєвої мудрості: казка Лесі Українки "Біда навчить". Проблеми і перспективи формування лінгвокультурної особистості засобами рідного слова: збірник наукових праць (до 35-річчя кафедри лінгвометодики та культури фахової мови) / За ред. проф. К. Я. Климової.. pp. 27-29.

Голубовська, І. В. and Гордієнко, О. А. (2016) Формування професійної готовності майбутніх учителів початкових класів до вивчення творів зарубіжних письменників на уроках літературного читання. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (1(84)). pp. 20-24. ISSN 2076-6173

Гордієнко, О. А. (2016) Актуальні проблеми викладання зарубіжної літератури для дітей у контексті діалогу культур. Проблеми і перспективи формування лінгвокультурної особистості засобами рідного слова: збірник наукових праць (до 35-річчя кафедри лінгвометодики та культури фахової мови) / За ред. проф. К. Я. Климової.. pp. 13-16.

Гордієнко, О. А. (2016) Професійна підготовка студентів – майбутніх учителів початкової ланки загальноосвітньої школи до викладання зарубіжної літератури на уроках літературного читання. Наукові записки / Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя / Психолого-педагогічні науки. – П'яті Бугайківські читання. pp. 125-131.

К

Климова, К. Я. (2016) Формування навичок сценічного мовлення у студентів класичного університету в контексті творчого розвитку особистості. Проблеми і перспективи формування лінгвокультурної особистості засобами рідного слова: збірник наукових праць (до 35-річчя кафедри лінгвометодики та культури фахової мови) / За ред. проф. К. Я. Климової.. pp. 85-88.

М

Марущак, О. М. (2016) Дитяча періодика у контексті професійної підготовки учителів початкової школи. Medzinárodná vedecko-praktická konferencia "Stav, problémy a perspektívy pedagogického štúdia a sociálnej práce" : zborník príspevkov z medzinárodnej vedecrej konferencie (28 – 29 októbra 2016 r.). pp. 135-138.

Марущак, О. М. (2016) Контроль аудіативних умінь молодших школярів (за матеріалами дитячого періодичного видання «Джміль»). Проблеми і перспективи формування лінгвокультурної особистості засобами рідного слова: збірник наукових праць (до 35 річчя кафедри лінгвометодики та культури фахової мови). pp. 65-70.

Марущак, О. М. (2016) Міжкультурна інтеграція засобами періодичних видань для дітей у процесі професійної підготовки вчителя. Теорія і практика професійної підготовки фахівців у контексті загальноєвропейських інтеграційних процесів : збірник наукових праць. pp. 59-64.

Марущак, О. М. (2016) Поняття компетентності у педагогічній діяльності. Креативна педагогіка: [наук.-метод. журнал] (11). pp. 97-108.

П

Підгурська, В. Ю. (2016) Використання тренінгових форм навчання у процесі формування професійного мовлення майбутніх учителів початкових класів. Medzinárodná vedecko-praktická konferencia "Stav, problémy a perspektívy pedagogického štúdia a sociálnej práce" : zborník príspevkov z medzinárodnej vedecrej konferencie (28 – 29 októbra 2016 r.) / Šéfredaktor prof. JUDr. Stanislav Mráz, CSc.. pp. 244-247.

Підгурська, В. Ю. (2016) Креативність як необхідна умова формування мовнокомунікативної особистості майбутнього вчителя початкових класів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (4 (86)). pp. 111-115. ISSN 2076-6173

Підгурська, В. Ю. (2016) Теоретичний аналіз організації педагогічної практики майбутніх учителів початкових класів за рубежем. Сучасні тенденції і пріоритети компетентнісного підходу в підготовці майбутніх фахівців дошкільної та початкової освіти: збірник науково-методичних праць / за заг. Редакцією В.Є Литньова, Н.Є. Колесник, Т.В. Завязун., 1. pp. 169-172.

Підгурська, В. Ю. (2016) Формування культури професійного мовлення студентів засобами вправ та завдань на переклад. Проблеми і перспективи формування лінгвокультурної особистості засобами рідного слова: збірник наукових праць (до 35-річчя кафедри лінгвометодики та культури фахової мови) / За ред. проф. К. Я. Климової. pp. 29-35.

Підлужна, Г. В. (2016) Лінгвометодичні аспекти компетентнісного підходу до розвитку комунікативних умінь молодших школярів. Cучасні тенденції і пріоритети компетентнісного підходу в підготовці майбутніх фахівців дошкільної та початкової освіти, 1. pp. 87-93.

Підлужна, Г. В. (2016) Розвиток емоційної сфери молодших школярів засобами ліричних віршів. Проблеми і перспективи формування лінгвокультурної особистості засобами рідного слова: збірник наукових праць (до 35-річчя кафедри лінгвометодики та культури фахової мови) / За ред. проф. К. Я. Климової.. pp. 109-111.

У

Усатий, В. Д. and Олексюк, О. П. (2016) Символіка дівочої коси в українській обрядовості. Проблеми і перспективи формування лінгвокультурної особистості засобами рідного слова: збірник наукових праць (до 35-річчя кафедри лінгвометодики та культури фахової мови) / За ред. проф. К. Я. Климової.. pp. 47-50.

Усатий, В. Д. and Усатий, А. В. (2016) Українознавча спадщина Івана Франка у контексті рідномовної освіти майбутніх учителів. Проблеми і перспективи формування лінгвокультурної особистості засобами рідного слова: збірник наукових праць (до 35-річчя кафедри лінгвометодики та культури фахової мови) / За ред. проф. К. Я. Климової.. pp. 53-61.

Ч

Чупріна, О. В. (2016) Аналіз зарубіжного досвіду використання мультимедійних технологій у початковій школі. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, IV(38), Issue: 77, – Budapest. pp. 12-16.

Чупріна, О. В. (2016) Застосування мультимедійних комунікативних завдань на уроках української мови в початкових класах. Проблеми і перспективи формування лінгвокультурної особистості засобами рідного слова: збірник наукових праць (до 35-річчя кафедри лінгвометодики та культури фахової мови) / За ред. проф. К. Я. Климової.. pp. 81-85.

Чупріна, О. В. (2016) Особливості розвитку та впровадження інформаційних технології у сучасній освіті. Medzinárodná vedecko-praktická konferencia "Stav, problémy a perspektívy pedagogického štúdia a sociálnej práce" : zborník príspevkov z medzinárodnej vedecrej konferencie (28 – 29 októbra 2016 r.) / Šéfredaktor prof. JUDr. Stanislav Mráz, CSc. – Vysoká šk. pp. 253-255.

This list was generated on Sat Dec 4 19:29:52 2021 EET.