Items where Division is "Faculty of Physics and Mathematics > Department of Physics and Labor Protection" and Year is 2007

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 24.

Gryschyк, А. М. and Maкhanets, О. М. (2007) Electron and hole spectra in quantum wire with two quantum dots in the electric field. Condensed Matter Physics, 10 (1(49)). pp. 69-74.

Gryschyк, А. М. and Maкhanets, О. М. (2007) Electron, hole, and exciton spectra in a quantum wire crossing the quantum well. Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics, 10 (3). pp. 51-57.

Gryschyк, А. М. and Maкhanets, О. М. (2007) Spectrum of confined and interface phonons in complicated cylindrical nanoheterosystem placed into the plane quantum well in water. Journal of optoelectronics and adavnced materials, 9 (5). pp. 1564-1567. ISSN 1454-4164

Gryschyк, А. М. and Maкhanets, О. М. and Dovganіuк, М. М. (2007) Influence of electric field at electron energy spectrum in cylindrical quantum wire with two quantum dots. Rom. Journ. Phys., 52 (3-4). pp. 403-408.

Аннамухаммедова, О. О. (2007) Вплив умов довготривалої дії малих доз радіації на деякі гематологічні показники крові сільськогосподарських тварин. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (35). pp. 228-231. ISSN 2076-6173

Буханевич, Н. В. (2007) Об’єкти, функції і види контролю навчальних досягнень учнів. Модернізація вищої освіти у контексті євро інтегральних процесів. pp. 299-303.

Буханевич, Н. В. (2007) Система оцінювання навчальних досягнень студентів у ВНЗ. Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка". – Острог (8). pp. 55-63. ISSN 966-7631-15-Х

Буханевич, Н. В. (2007) Сутність і завдання контролю в навчально-виховній діяльності школи. Професіоналізм педагога у контексті Європейського вибору України.:Матеріали міжнародної науково-практичної конференції"Професіоналізм педагога в контексті Європейського вибору України", 2. pp. 8-11.

Буханевич, Н. В. (2007) Сучасні методи контролю та оцінки знань школярів. Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – Зб. статей., 14 (2). pp. 126-130.

Васильєва, Р. Ю. (2007) Особистісний чинник ризику і безпечна поведінка підлітків. Проблеми сучасної педагогічної освіти Серія: Педагогіка і психологія. Випуск чотирнадцятий (2). pp. 153-158.

Васильєва, Р. Ю. (2007) Підготовка студентів до формування безпечної поведінки підлітків в позаурочній діяльності засобами інтерактивних технологій. Професіоналізм педагога в контексті Європейського вибору України: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Професіоналізм педагога в контексті Європейського вибору України», 20-22 вересня 2007 р., м. Ялта (2). pp. 11-14.

Васильєва, Р. Ю. (2007) Система підготовки вчителя з «основ безпеки життя і діяльності»в умовах навчання в ВНЗ. Безпека життя і діяльності людини - освіта, наука, практика//Матеріали VI міжнародної науково-методичної конференції. pp. 32-33. ISSN 966-7889-08-04

Васильєва, Р. Ю. (2007) Система підготовки вчителів "Основ безпеки життєдіяльності" та "Основ здоров'я" до організації безпечної позаурочної діяльності підлітків. Наукові записки Серія " Психологія і педагогіка" (9). pp. 65-72. ISSN 966-7631-15-X

Грищук, А. М. and Ткач, М. В. (2007) The exciton spectrum in a cylindrical quantum nanotube. Journal of physical studies, 11 (2). pp. 220-225.

Малинівська, Л. І. (2007) Загальнолюдські цінності формування в учнів відповідального ставлення до природи. Проблема духовності сучасної молоді; реалії та перспективи: Матеріали міжрегіональної науково практичної конференції молодих дослідників. pp. 83-85.

Полішук, З. П. and Федьович, М. В. and Харченко, М. М. (2007) Задачі фізичного змісту при вивченні математики в загальноосвітній школі. ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

Поліщук, З. П. and Федьович, М. В. and Бенедисюк, М. М. (2007) Задачі фізичного змісту при вивченні математики в загальноосвітній школі. ЖДУ ім.І.Франка.

Семенець, Л. М. (2007) Проблеми розвитку здібностей особистості в психолого-педагогічних дослідженнях. Міжрегіональної науково-практичної конференції молодих дослідників «Проблема духовності сучасної молоді: реалії та перспективи».. pp. 21-24.

Цілинко, М. Г. and Прокопенко, М. М. (2007) Визначення електрорушійної сили (ЕРС) та внутрішнього опору джерела струму. [Teaching Resource]

Цілинко, М. Г. and Прокопенко, М. М. (2007) Вимірювання електричного опору різними методами. [Teaching Resource]

Цілинко, М. Г. and Прокопенко, М. М. (2007) Дослідження роботи джерела електричного струму. [Teaching Resource]

Цілинко, М. Г. and Прокопенко, М. М. (2007) Електричний струм у вакуумі. Визначення роботи виходу електрона. [Teaching Resource]

Цілинко, М. Г. and Прокопенко, М. М. (2007) Розрахунок і вимірювання електричної ємності конденсаторів різних типів. Визначення діелектричної сталої. [Teaching Resource]

Цілинко, М. Г. and Прокопенко, М. М. (2007) Шунти і додаткові опори. Вимірювання малих і великих опорів. [Teaching Resource]

This list was generated on Fri Jul 30 14:17:22 2021 EEST.