Items where Author is "Єршов, В. О."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 87.

Article

Остаповець, М. Г and Єршов, В. О. (2020) "Подорож до містечка" Ю. І. Крашевського: проблема жанрової ідентифікації. Полілог (8). pp. 58-61. ISSN 2311-1844

Бондар, А. С. and Єршов, В. О. (2020) Істиннийшляхтич К. Гейнча: маніфест до балагулів. Полілог (8). pp. 17-21. ISSN 2311-1844

Ваховська, Ю. В. and Єршов, В. О. (2020) Групування персонажів у творі Александра Грози «Ярмаркова мозаїка». Полілог (8). pp. 22-25. ISSN 2311-1844

Мельник, Д. В. and Єршов, В. О. (2020) Особливості створення психологічного стану персонажів в оповіданні "Гарячка" Едварда Мар'яна Галлі. Полілог (8). pp. 54-57. ISSN 2311-1844

Голубівська, І. В. and Єршов, В. О. (2020) Соціокультурний простір життя волинської шляхти в гавенді "Осінній день. Спогади з Гальчина" М. Чайковського. Полілог (8). pp. 26-29. ISSN 2311-1844

Бондарчук, О. М. and Єршов, В. О. (2016) Persona Inkognito або недооціннений літописець Волині. Полілог (4). ISSN 2311-1844

Суй, М. and Єршов, В. О. (2015) Ассоциация художников поэтического слова «Азъ есмь» и ее роль в становлении русскоязычной поэзии Житомирщины ХХІ века. Полілог (3). pp. 82-84. ISSN 2311-1844

Єршов, В. О. (2015) Кременецька школа польських літераторів правобережної України доби романтизму: інтенції та націоцентризм. „Ateny Wołyńskie" - Między Historią a Współczesnością. pp. 429-442.

Ніколайчук, С. Ю. and Єршов, В. О. (2015) Мотив любви в лирике Э. А. По и М. Ю. Лермонтова как идеал окрашенный трагизмом. Полілог (3). pp. 56-59. ISSN 2311-1844

Сандалюк, О. А. and Єршов, В. О. (2015) Особенности художественного перевода поэзии Игоря Живагина на украинский язык Ивана Слеты. Полілог (3). pp. 73-75. ISSN 2311-1844

Поліщук, Д. І. and Єршов, В. О. (2015) Повість Миколи Амосова «Думки та серце» – художні особливості та проблематика твору. Полілог (3). pp. 63-65. ISSN 2311-1844

Науменко, О. and Єршов, В. О. (2015) Поэтические особенности образов главных героинь романов «анна каренина» Л. Н. Толстого и «Госпожа Бовари» Г. Флобера. Полілог (3). pp. 52-55. ISSN 2311-1844

Єршов, В. О. (2015) Репертуар риторичних жанрів Правобережної України епохи пізнього Просвітництва: канон, цикли та інтенції. Українська полоністика (12). pp. 25-32. ISSN 2220-4555

Єршов, В. О. (2015) Своєрідність історико-ремінісцентного тла в "Мемуарах" Г. Олізара. Київські полоністичні студії, 26. pp. 370-375.

Пецык, Анастасия and Єршов, В. О. (2015) Социально-философский дискурс проблемы любви в зарубежной литературе второй половины ХІХ в. (на материале творчества Ч. Диккенса, Г. Де Мопассана, А. П. Чехова). Полілог (3). pp. 60-62. ISSN 2311-1844

Сандалюк, Александра and Єршов, В. О. (2014) Александр Блок как паттерн и идеал в творчестве Игоря Живагина. Полілог (2). pp. 70-73. ISSN 2311-1844

Єршов, В. О. (2014) Антон Михайлович Лісовський. Полілог (2). ISSN 2311-1844

Єршов, В. О. (2014) Галина Іванівна Соболевська. Полілог (2). ISSN 2311-1844

Горячко, Олена and Єршов, В. О. (2014) Жанрові особливості «Щоденника» Вітольда Ґомбровича. Полілог (2). pp. 32-35. ISSN 2311-1844

Єршов, В. О. and Білявська, В. С. (2014) Житомир вшановує Крашевського. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (25). pp. 261-266. ISSN 2220-7996

Єршов, В. О. (2014) Житомирський Ю. І. Крашевський: між сходом і заходом. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (25). pp. 60-70. ISSN 2220-7996

Науменко, Оксана and Єршов, В. О. (2014) История создания романов «Анна каренина» и «Госпожа бовари»: эстетические взгляды писателей. Полілог (2). pp. 59-62. ISSN 2311-1844

Весельская, А. and Єршов, В. О. (2014) Одиночество как один из ведучих мотивов лірики М. Ю. Лермонтова. Полілог (2). pp. 25-28. ISSN 2311-1844

Єршов, В. О. (2014) Петро Васильович Білоус. Полілог (2). ISSN 2311-1844

Єршов, В. О. (2014) Семен Іларіонович Лосєв. Полілог (2). ISSN 2311-1844

Єршов, В. О. (2014) ХРОНІКА КАФЕДРИ теорії та історії світової літератури Інституту філології та журналістики Житомирського державного університету. Полілог (2). ISSN 2311-1844

Єршов, В. О. (2014) „Tu cudnie, tu dziko, tu smutno, ale tak pięknie”. Żytomierz w kontekście czarnego romantyzmu Józefa Ignacego Kraszewskego. Kraszewski i nowożytność. pp. 403-416.

Єршов, В. О. (2013) «Громадянська війна» С. Твардовського як важливе джерело з історії України. Бібліотеки у збереженні культурної спадщини: Матеріали всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції. pp. 393-395. ISSN 2220-2544

Гузенко, Софія and Єршов, В. О. (2013) «Житейские истории» Владимира Киричанского: проблематика, стиль, жанровые особенности. Полілог (1). pp. 79-83. ISSN 2311-1844

Губарева, Анна and Єршов, В. О. (2013) ІНТЕРПРЕТАЦІЯ МОТИВІВ ЕМОЦІЙНОГО СТАНУ ГОЛОВНИХ ГЕРОЇВ У МІСТЕРІЇ Д. Н. Г. БАЙРОНА «КАЇН». Полілог (1). pp. 50-56. ISSN 2311-1844

Єршов, В. О. (2013) Видатний організатор філологічної освіти в ЖДПІ ім. І. Франка Сергій Трифонович Радчук-Павленко. Бібліотеки у збереженні культурної спадщини: Матеріали всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції. pp. 296-307. ISSN 2220-2544

Єршов, В. О. (2013) Зоя Михайлівна Ржевська – славний шлях викладача та науковця (До 60-річчя з дня народження відомого педагога). Бібліотеки у збереженні культурної спадщини: Матеріали всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції. pp. 314-320. ISSN 2220-2544

Єсаулова, Марія and Єршов, В. О. (2013) Лирический портрет женщины в творчестве Галины Бондаренко. Полілог (1). pp. 91-97. ISSN 2311-1844

Борисенко, Наталія and Єршов, В. О. (2013) Особенности интерпретации фаустовского сюжета в романе Томаса Манна «Доктор Фаустус». Полілог (1). pp. 35-40. ISSN 2311-1844

Церковна, Анастасія and Єршов, В. О. (2013) Символіка смерті у поетичній творчості Едгара Алана По. Полілог (1). pp. 73-78. ISSN 2311-1844

Строцька, Аліна and Венгровська, Л. В. and Єршов, В. О. (2013) Типологія та система образів волинських ґавенд Міхала Чайковського «Зимова ніч. Спогади з Гальчина», «Осінній день. Спогади з Гальчина» та «Савелій. Полкові спогади». Полілог (1). pp. 109-114. ISSN 2311-1844

Білявська, В. С. and Єршов, В. О. (2013) У вінець шани Ю. І. Крашевського. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (69). pp. 312-316. ISSN 2076-6173

Кацемба, Ю. Л. and Юрчук, О. О. and Єршов, В. О. (2013) Художня парадигма «іншості» в «Чорній раді» П. Куліша та «Спогадах...» Г. Жевуського. Полілог (1). pp. 98-102. ISSN 2311-1844

Старовойт, Ірина and Єршов, В. О. (2013) Художня проза Г. М. Цимбалюка: проблематика та художні особливості (на прикладі збірки «Ціна печалі»). Полілог (1). pp. 103-108. ISSN 2311-1844

Євпак, А. and Єршов, В. О. (2013) Художня творчість Антона Михайловича Лісовського: поетичні особливості та проблематика поезій. Полілог (1). pp. 84-90. ISSN 2311-1844

Єршов, В. О. (2012) Osobliwości w wyjaśnianiu antynomicznych problemów Prawobrzeża Ukrainy w polskojęzycznej literaturze pamiętnikarskiej doby romantyzmu. POGRANICZA, CEZURY ZMIERZCHY CZESŁAWA MIŁOSZA. Seria "PRZEŁOMY/POGRANICZA". pp. 463-472.

Єршов, В. О. (2012) Tertium comparationis: правобережна польськомовна література - між сходом і заходом. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (23). pp. 42-57. ISSN 2220-7996

Єршов, В. О. (2012) Імагологічний дискурс Бердичева у польськомовній літературі Волині ХІХ – початку ХХ століття. Культурний простір Житомирщини–Волині ХІХ–ХХ століть, ІІ (47). pp. 103-110. ISSN 2220-2544

Єршов, В. О. (2012) Г. І. Соболевська – педагог і науковець: на перетині духовних традицій. Культурний простір Житомирщини–Волині ХІХ–ХХ століть, 1 (47). pp. 355-361. ISSN 2220-2544

Єршов, В. О. (2012) Г. Ф. Бондаренко – педагог, учений, лірик. Культурний простір Житомирщини–Волині ХІХ–ХХ століть, 1 (47). pp. 349-354. ISSN 2220-2544

Єршов, В. О. and Коржовська, О. В. (2012) Міжнародна наукова конференція, присвячена 200-річчю з дня народження Ю. І. Крашевського «УНІВЕРСУМ ЮЗЕФА ІГНАЦІЯ КРАШЕВСЬКОГО. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (23). pp. 212-215. ISSN 2220-7996

Строцька, Аліна and Венгровська, Л. В. and Єршов, В. О. (2012) Особливості жанру та проблематика у Гальчинських гавендах Міхала Чайковського. Українська полоністика (9). pp. 24-30. ISSN 2220-4555

Єршов, В. О. (2012) Польськомовна художня література Правобережної України доби романтизму в системі української літературної таксономії. Українська полоністика (9). pp. 12-17. ISSN 2220-4555

Єршов, В. О. (2012) Репертуар риторичних жанрів Правобережної України епохи пізнього Просвітництва: канон, цикли та інтенції. Українська полоністика (12). pp. 25-32. ISSN 2220-4555

Єршов, В. О. and Коржовська, О. В. (2012) Універсум Юзефа Ігнація Крашевського. Українська полоністика (9). pp. 187-189. ISSN 2220-4555

Єршов, В. О. (2010) Таксономічна парадигма щоденника доби романтизму. Київськкі полоністичні студії, 16. pp. 139-147. ISSN 66-8126-33-5

Єршов, В. О. (2009) Біобібліографічна довідка професора ЖДУ ім. І.Франка Володимира Шинкарука. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (19). ISSN 978-966-1663-13-7

Єршов, В. О. (2009) Жанрова таксономія мемуаристичної літератури українсько-польського пограниччя доби романтизму. Філологічні трактати, 1 (2). pp. 15-20.

Єршов, В. О. (2009) Особливості гурту та гуртування персонажів як самобутнього елементу композиції мемуаризованого тексту правобережної польськомовної літератури України першої половини XIX століття. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (44). pp. 204-209. ISSN 2076-6173

Єршов, В. О. (2009) Особливості мемуаризації простору Правобережної України у творчості Міхала Чайковського. Волинь-Житомирщина (18).

Єршов, В. О. (2009) Особливості організації та функціонування художнього факту в польській мемуаристичній літературі Правобережної України доби романтизму. Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського. Збірник наукових праць (10). pp. 285-291.

Єршов, В. О. (2009) Семантична дихотомія мундиру в мемуаристичній літературі Правобережної України першої половини XIX століття. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (45). pp. 79-83. ISSN 2076-6173

Єршов, В. О. (2009) Типологія художнього факту в польської мемуаристичної літературі правобережної України доби романтизму. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (19). pp. 44-61. ISSN 2220-7996

Єршов, В. О. (2009) Художня правда в польськомовній мемуаристичній літературі Правобережної України доби романтизму. Київські полоністичні студії, 15. pp. 117-123.

Єршов, В. О. (2008) Волинські ремінісценції творчості Алоїза Фелінського. Київські полоністичні студії. Gente Ruthenus – Natione Polonus, 10. pp. 14-20. ISSN 978-966-96761-8-4

Єршов, В. О. (2008) МІФ БЕРДИЧЕВА В ПОЛЬСЬКОМОВНІЙ МЕМУАРИСТИЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ ПРАВОБЕРЕЖЖЯ. ВОЛИНЬ ФІЛОЛОГІЧНА: ТЕКСТ І КОНТЕКСТ. ПОЛЬСЬКА, УКРАЇНСЬКА, БІЛОРУСЬКА ТА РОСІЙСЬКА ЛІТЕРАТУРИ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ КОНТЕКСТІ Випуск 6 Частина І. pp. 363-373.

Єршов, В. О. (2007) Волинський простір у мемуаристичній літературі правобережжя. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (17). ISSN 2220-7996

Єршов, В. О. (2007) Волинсько-литовська котерія. Ідея спільності. Київські полоністичні студії. Європейський вимір української полоністики, 9. pp. 113-119. ISSN 978-966-96761-7-7

Єршов, В. О. (2007) Герменевтична актуалізація конволютного принципу мемуаризації. "Спогади минулих літ" Євстахія Івановського. УКРАЇНСЬКА ПОЛОНІСТИКА (3-4). pp. 225-234.

Єршов, В. О. (2007) Ростислав Петрович Радишевський - літературознавчі перцепції на тлі ювілею. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (17). ISSN 2220-7996

Єршов, В. О. (2006) ГЕРМЕНЕВТИЧНА АКТУАЛІЗАЦІЯ КОНВОЛЮТНОГО ПРИНЦИПУ МЕМУАРИЗАЦІЇ. "СПОГАДИ МИНУЛИХ ЛІТ" ЄВСТАХІЯ ІВАНОВСЬКОГО. Українська полоністика. Випуск 2. Філологічні дослідження. pp. 225-234.

Єршов, В. О. (2005) Духовний світ митця Г.П. Олізара. Українська полоністика (2). pp. 157-173.

Єршов, В. О. (2002) Patriae Patres. Михайло Петрович Кудрицький. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (9). ISSN 978-966-1663-05-2

Єршов, В. О. (2002) Сергій Трифонович Радчук-Павленко. Людина-легенда. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (8). ISSN 2220-7996

Яковенко, М. and Єршов, В. О. (2002) Спогади. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (8). ISSN 978-966-1663-13-7

Єршов, В. О. (2000) «Рamiętnik kijowski»: 1959 - 1980. Бібліографія змісту. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (4). pp. 157-168. ISSN 2220-7996

Єршов, В. О. (2000) Петро Білоус: мандрівка до тисячолітнього слова. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (5). pp. 112-120. ISSN 2220-7996

Єршов, В. О. (2000) Ю. І. Крашевський в Житомирі. 1853-1860. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (5). pp. 5-20. ISSN 2220-7996

Єршов, В. О. (1998) Політичні репресії в Житомирському педінституті 1933- 1941 рр. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (3). pp. 37-71. ISSN 2220-7996

Єршов, В. О. (1998) Фома Петрович Добшевич: curriculum vitae. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (2). pp. 13-21. ISSN 2220-7996

Єршов, В. О. (1997) «Золотий вік» друкарства у Бердичеві. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (1). pp. 111-116. ISSN 2220-7996

Єршов, В. О. (1997) Густав Олізар під пильним оком російського самодержавства. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (1). pp. 29-39. ISSN 2220-7996

Єршов, В. О. (1997) Олена Василівна Шпильова. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (1). pp. 86-89. ISSN 2220-7996

Book Section

Єршов, В. О. (2013) Polska literatura Ukrainy Prawobrzeżnej w dobie romantyzmu. In: Piękno Juliusza Słowackiego. Przełomy Pogranicza. Studia Literackie, 2 . Ksiażnica podlaska im. Łukasza Górnickiego katedra badań filologicznych "Wschód-Zachód" Wydział filologiczny, Białystok. ISBN 978-83-63631-20-3

Єршов, В. О. (2012) Міфологічний топос Правобережжя в мемуаристиці „української школи " польського романтизму. In: Szkoła ukraińska w romantyzmie polskim. WUW, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, pp. 555-574. ISBN 978-83-62100-78-1

Єршов, В. О. (2010) Київський урбаністичний простір у польськомовній літературі правобережжя доби романтизму. In: УКРАЇНСЬКА ПОЛОНІСТИКА: ПРОБЛЕМИ, ШКОЛИ, СИЛЬВЕТКИ. КИЇВСЬКИЙ національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, pp. 540-543. ISBN 978-966-439-323-9

Єршов, В. О. (2010) Кременець – Межиріччя Корецьке. «Схід – Захід». «Свій – Чужий». In: Краєзнавство та музейна справа в Україні. Матеріали Всеукраїнської на- К77 уково-краєзнавчої конференції, присвяченої 145-річчю заснування Жи- томирського обласного краєзнавчого музею (27-29 жовтня 2010 року, м. Житомир), 44 . М. Косенко, Житомир, Україна, pp. 137-148. ISBN 978-966-8123-75-7

Monograph

Єршов, В. О. (2008) Польська література Волині доби романтизму: генологія мемуаристичності. Other. Полісся, Житомир, Україна.

Conference or Workshop Item

Єршов, В. О. (2013) Польская литература Правобережной Украины первой половине ХІХ века: между Варшавой и Петербургом. In: Славянские языки и литературы в синхронии и диахронии, 26-28 грудня 2013, Росія, Москва.

Єршов, В. О. (2012) Twórczość Kraszewskiego a pamiętnikarstwo wołyńskie. In: Józef Ignacy Kraszew 1812-2012. Pisarz-Myśliciel-Autorytet, 14-16 листопада 2012, Польща, Бялийсток.

Єршов, В. О. (2012) Універсум Юзефа Ігнація Крашевського. In: Міжнародна наукова конференція, присвячена 200-річчю з дня народження Юзефа Ігнація КРАШЕВСЬКОГО (1812 – 2012), 12 - 15 жовтня 2012 , Житомирський державний університет імені І. Франка.

Єршов, В. О. (2009) Polska literatura Prawobrzeżnej Ukrainy doby romantyzmy. Kierunki, grupy, koterie. Czasy Słowackiego. In: Piękno Słowackiego, 6-9 березня 2009, Польща, Бялийсток.

This list was generated on Thu Sep 29 20:32:02 2022 EEST.