Items where Author is "Авдєєва, О. Ю."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 41.

Article

Анічкіна, О. В. and Авдєєва, О. Ю. (2022) Використання інтерактивного моделювання при викладанні хімії в закладах вищої освіти. Інноваційна педагогіка, 1 (48). pp. 38-41. ISSN 2663-6085

Анічкіна, О. В. and Романишина, Л. М. and Чайка, М. В. and Авдєєва, О. Ю. (2022) Сучасні тенденції та можливості дистанційного вивчення колоїдної хімії в закладі вищої освіти. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені Михайла Петровича Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи (87). pp. 5-9. ISSN 2311-5491

Анічкіна, О. В. and Романишина, Л. М. and Авдєєва, О. Ю. (2022) Організація дистанційного навчання хімії у закладі вищої освіти в умовах військового стану. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені Михайла Петровича Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи (86). pp. 15-20. ISSN 2311-5491

Авдєєва, О. Ю. (2022) Критерії, показники та рівні сформованості готовності майбутнього вчителя хімії до формування гностичних умінь в учнів у позакласній діяльності. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (50). pp. 240-245. ISSN 2308-4863

Авдєєва, О. Ю. (2021) Модель підготовки майбутнього вчителя хімії до формування гностичних умінь в учнів у позакласній діяльності. Polish Scientific Journal «KELM (Knowledge, Education, Law, Management)».

Авдєєва, О. Ю. (2020) Наукові підходи до проблеми формування гностичних умінь майбутнього вчителя хімії. Нові технології навчання: збірник наукових праць (94). pp. 7-12.

Авдєєва, О. Ю. (2019) Гностичні вміння як основа реалізації викладацької та навчальної діяльності в закладі загальної середньої освіти. Педагогічні науки: збірник наукових праць (87). pp. 83-89.

Авдєєва, О. Ю. (2019) Проектна технологія навчання як засіб формування гностичних умінь майбутнього вчителя хімії. Інноваційна педагогіка, 1 (18). pp. 65-69.

Анічкіна, О. В. and Авдєєва, О. Ю. and Євдоченко, О. С. (2018) Future Chemists’ Experimental Competence Formation. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (4). pp. 65-72. ISSN 2311-8466

Авдєєва, О. Ю. (2018) Проблема формування гностичних умінь майбутнього вчителя хімії. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені Михайла Петровича Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи (62). pp. 5-8. ISSN 2311-5491

Авдєєва, О. Ю. (2018) Формування професійно-педагогічної компетентності майбутнього вчителя хімії. Компетентнісні засади освітньо-виховного процесу в умовах ціложиттєвого навчання: [збірн. наук. праць молодих дослідників] (2). pp. 6-10.

Авдєєва, О. Ю. (2017) Домашній хімічний експеримент як засіб позакласної роботи. Проблеми освіти (87). pp. 19-23.

Авдєєва, О. Ю. (2016) Можливості удосконалення підготовки майбутніх учителів хімії до проведення позакласної роботи у вищій педагогічній школі. Український психолого-педагогічний науковий збірник (7). pp. 6-10.

Conference or Workshop Item

Анічкіна, О. В. and Романишина, Л. М. and Авдєєва, О. Ю. and Загоруйко, Д. О. (2022) Features of experimental training of students in distance learning of chemistry. In: The 14th International scientific and practical conference “International scientific innovations in human life”, August 4-6, 2022, Manchester, United Kingdom.

Анічкіна, О. В. and Романишина, Л. М. and Авдєєва, О. Ю. and Тітов, Ю. О. and Віленський, В. О. (2022) Possibilities of using a home experiment in distance learning of chemistry in institutions of general secondary education. In: XIX International Scientific and Practical Conference «Trends in science and practice of today», 26-29 July 2022, Stockholm, Sweden.

Авдєєва, О. Ю. (2022) Тонкощі процесу складання рецептури парфумерних композицій. In: nnovations and prospects of world science. Proceedings of the 12th International scientific and practical conferencennovations and prospects of world science. Proceedings of the 12th International scientific and practical conference, 20-22 червня 2022, Vancouver, Canada.

Авдєєва, О. Ю. and Порхун, Л. В. (2022) Визначення споживчих властивостей парфумерних засобів. In: Тhe 13th International scientific and practical conference "Modern scientific research: achievements, innovations and development prospects", 19-21 червня 2022, Berlin, Germany.

Авдєєва, О. Ю. (2022) Навчальний проєкт – сучасний метод дистанційного навчання хімії в закладах загальної середньої та вищої освіти. In: ІV Міжнародна науково-практична конференція "Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук в контексті вимог нової української школи", 26-27 травня 2022 року, Тернопіль.

Порхун, Л. В. and Авдєєва, О. Ю. (2022) Удосконалення рецептури парфумерної продукції. In: XХIІI Міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Сучасні проблеми хімії", 18-20 травня 2022 року, Київ.

Авдєєва, О. Ю. and Афанасьєва, А. П. and Білова, Ю. С. (2021) Особливості складання парфумерних композицій. In: The 8 th International scientific and practical conference “European scientific discussions”, June 20-22, 2021, Rome, Italy.

Авдєєва, О. Ю. (2021) Підготовка майбутніх хіміків до сворення косметичних засобів піномийного призначення. In: Педагогічні інновації: Всеукраїнська науково-практична інтернетконференція, 28-29 квітня 2021 року, Миколаїв.

Авдєєва, О. Ю. (2020) Формування гностичних умінь учнів з хімії як педагогічна проблема. In: Наукове забезпечення технологічного прогресу XXI сторіччя, Чернівці.

Авдєєва, О. Ю. (2019) Щодо проблеми формування гностичних умінь майбутнього вчителя хімії. In: The 1st International scientific and practical conference “Scientific achievements of modern society”, September 11-13, 2019, Liverpool, United Kingdom.

Авдєєва, О. Ю. (2019) Підготовка майбутнього вчителя хімії до застосування інноваційних технологій. In: Сучасні тенденції навчання хімії: V Науково-методична конференція, 29 березня 2019 р, Львів.

Авдєєва, О. Ю. (2018) Підготовка майбутнього вчителя хімії до використання проектної технології у позакласній діяльності. In: Сучасні тенденції розвитку української науки: Всеукраїнська наукова конференція, 21-22 січня 2018 р., Переяслав-Хмельницький.

Авдєєва, О. Ю. (2017) Можливості використання домашнього експерименту в профільному навчанні хімії. In: Міжнародна науково-практична конференція «Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі» (XXIV КАРИШИНСЬКІ ЧИТАННЯ), 18-19 травня 2017 р., Полтава.

Авдєєва, О. Ю. (2016) Хімічний експеримент як засіб підвищення ефективності підготовки майбутніх учителів до організації та проведення позакласної роботи зі школярами. In: П’ята регіональна науково-практична конференція, 18 травня 2016.

Авдєєва, О. Ю. (2016) Формування педагогічної майстерності майбутнього вчителя хімії у вищій педагогічній школі. In: Психологія і педагогіка на сучасному етапі розвитку наук: актуальні питання теорії і практики, 16-17 грудня 2016 р., Одеса.

Авдєєва, О. Ю. (2015) Позакласна робота з хімії як засіб підвищення інтересу до предмета. In: Міжнародна науково-практична конференція, м. Харків.

Авдєєва, О. Ю. (2015) Підготовка майбутніх учителів до проведення позакласної роботи з хімії в загальноосвітній школі. In: Міжнародної науково-практичної конференції, 6-7 листопада 2015, м. Київ.

Book

Анічкіна, О. В. and Романишина, Л. М. and Авдєєва, О. Ю. (2022) The role of psychology and pedagogy in the spiritual development of modern society. Izdevniecība «Baltija Publishing», Riga, Latvia. ISBN 978-9934-26-228-9

Камінський, О. М. and Денисюк, Р. О. and Кондратенко, О. У. and Чайка, М. В. and Євдоченко, О. С. and Авдєєва, О. Ю. (2019) Історія хімії: Начальний посібник. ЖДУ ім. І.Франка.

Thesis

Авдєєва, О. Ю. (2021) Підготовка майбутнього вчителя хімії до формування гностичних умінь в учнів у позакласній діяльності. PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Teaching Resource

Анічкіна, О. В. and Авдєєва, О. Ю. and Євдоченко, О. С. (2022) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Техніка хімічного експерименту»: навчально-методичний посібник для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. [Teaching Resource]

Анічкіна, О. В. and Авдєєва, О. Ю. and Євдоченко, О. С. (2022) Інструктивно-методичні матеріали до лабораторних занять із навчальної дисципліни «Наукові основи шкільного курсу хімії»: навчально-методичний посібник для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. [Teaching Resource]

Анічкіна, О. В. and Авдєєва, О. Ю. and Євдоченко, О. С. (2022) Інструктивно-методичні матеріали до лабораторних занять із навчальної дисципліни «Техніка хімічного експерименту»: навчально-методичний посібник для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. [Teaching Resource]

Анічкіна, О. В. and Авдєєва, О. Ю. and Євдоченко, О. С. (2021) Інструктивно-методичні матеріали до лабораторних занять із освітньої компоненти «Позаурочна робота з хімії». [Teaching Resource]

Анічкіна, О. В. and Авдєєва, О. Ю. and Євдоченко, О. С. (2021) Інструктивно-методичні матеріали до лабораторних занять із освітньої компоненти «Технологічні основи навчання хімії». [Teaching Resource]

Анічкіна, О. В. and Авдєєва, О. Ю. and Євдоченко, О. С. (2021) Методичні рекомендації до організації самостійної та індивідуальної роботи з освітньої компоненти «Позаурочна робота з хімії». [Teaching Resource]

Анічкіна, О. В. and Авдєєва, О. Ю. and Євдоченко, О. С. (2021) Методичні рекомендації до організації самостійної та індивідуальної роботи з освітньої компоненти «Технологічні основи навчання хімії». [Teaching Resource]

Other

Авдєєва, О. Ю. (2021) Підготовка майбутнього вчителя хімії до формування гностичних умінь в учнів у позакласній діяльності. − Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. Спецрада PhD ДФ 14.053.005.

This list was generated on Wed Oct 5 02:36:33 2022 EEST.