Items where Author is "Білошицька, Т. Ю."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 29.

Article

Білошицька, Т. Ю. (2023) Методи та засоби навчання іноземної мови відповідно до індивідуального інтелектуального профілю. Problems and strategies for the development of pedagogical and psychological education in Ukraine and EU countries: Internship proceedings (December 19 – January 29, 2023. Riga, the Republic of Latvia). pp. 9-13.

Литньова, Т. В., Білошицька, Т. Ю. (2023) Стратегічна компетентність у складі цілей сучасної шкільної іншомовної освіти. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2 (60). pp. 291-297.

Білошицька, Т. Ю., Литньова, Т. В. (2022) Компоненти, критерії та показники готовності майбутніх учителів до педагогічного консультування. Перспективи та інновації науки (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина»)» (7 (12)). pp. 71-82.

Литньова, Т. В., Білошицька, Т. Ю., Місечко, О. Є. (2022) Сучасні тенденції розвитку цілей шкільної іншомовної освіти. Актуальнi питання гуманiтарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (50). pp. 339-346. ISSN 2308-4863

Білошицька, Т. Ю. (2019) Мультимедійна презентації як засіб формування комунікативної компетентності. Проблеми і перспективи актуалізації іншомовної комунікативної підготовки фахівців у ХХІ столітті : збірник матеріалів VІ Всеукраїнського науково-практичного вебінару з міжнародною участю (27 листопада 2019 р.).

Білошицька, Т. Ю. (2018) Організація бесіди на засадах діалогічної взаємодії як базовий метод педагогічного консультування. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (1 (92)). pp. 37-42. ISSN 2076-6173

Білошицька, Т. Ю. (2018) Особистісно орієнтований підхід до підготовки майбутніх учителів до педагогічного консультування. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Теоретико-методичні засади вивчення англійської мови (партнерство школи й університету)», 30 березня 2018 р.. pp. 43-46.

Білошицька, Т. Ю. (2018) Сугестивні технології навчання іноземної мови. «Іншомовна підготовка фахівців у вимірі нових освітніх реалій»: збірник матеріалів V Всеукраїнського науково-практичного вебінару з міжнародною участю (28 листопада 2018 р.)..

Білошицька, Т. Ю., Дєнічєва, О. І. (2017) English for Chemistry Students: Посібник-практикум. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Білошицька, Т. Ю. (2017) Інтерактивні технології у викладанні іноземної мови у ВНЗ. «Мова і світ: сучасні тенденції викладання іноземних мов у вищій школі»: збірник матеріалів IV Всеукраїнського науково-практичного вебінару (29 листопада 2017 р.)..

Білошицька, Т. Ю. (2016) Проблеми застосування сугестивного методу вивчення іноземних у ВНЗ. «Професійна комунікація: мова і культура»: збірник матеріалів IІІ Всеукраїнського науково-практичного вебінару (23 листопада 2016 р.)..

Білошицька, Т. Ю. (2016) Технологія підготовки майбутніх учителів до педагогічного консультування. Актуальні питання сучасних педагогічних та психологічних наук: Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції: (19-20 лютого 2016 р., м. Одеса). pp. 113-116.

Білошицька, Т. Ю. (2015) Інтенсивні методи навчання іноземним мовам студентів немовних спеціальностей. «Викладання іноземних мов для студентів немовних спеціальностей: стан, проблеми, перспективи»: збірник матеріалів ІІ Всеукраїнського науково-практичного вебінару (2 грудня 2015 р.)..

Білошицька, Т. Ю. (2015) Підготовка майбутніх учителів до педагогічного консультування суб’єктів навчально-виховної діяльності. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук.

Білошицька, Т. Ю. (2014) Педагогічне консультування як наукова проблема. Вплив досягнень психологічних і педагогічних наук на розвиток сучасного суспільства» : Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції. pp. 11-15.

Білошицька, Т. Ю. (2013) Личностные характеристики педагога как консультанта. Вектор науки, 2 (13). pp. 50-54.

Білошицька, Т. Ю. (2013) Личностные характеристики педагога как консультанта. Вектор науки ТГУ (2(13)). pp. 50-54.

Білошицька, Т. Ю. (2013) ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА В СУЧАСНИХ УМОВАХ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (70). pp. 111-115. ISSN 2076-6173

Білошицька, Т. Ю. (2013) Педагогічне консультування сім’ї у спадщині А.C. Макаренка. Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології (3(29)). pp. 169-176.

Білошицька, Т. Ю. (2013) Порівняльний аналіз психологічного та педагогічного консультування. Педагогічний дискурс : зб. наук. праць (14). pp. 73-78. (Unpublished)

Білошицька, Т. Ю. (2007) Педагогічне консультування у попередженні конфліктів між викладачем та учнями. Матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції молодих дослідників «Проблема духовності сучасної молоді: реалії та перспективи». pp. 125-128. (Unpublished)

Білошицька, Т. Ю. (2007) Попередження та профілактика конфліктів у закладах професійно технічної освіти. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (35). pp. 132-134.

Conference or Workshop Item

Білошицька, Т. Ю., Хорошун, О. О. (2023) Використання автентичних текстів як засіб розвитку лексичної компетенції учнів старшої школи. In: ІХ Всеукраїнського науково-практичного вебінару з міжнародною участю.

Book

Ковальова, Т. П., Кузнєцова, Г. В., Білошицька, Т. Ю. (2019) Тестові завдання зі стилістики німецької мови (Testaufgaben in Stilistik der deutschen Sprache). Частина ІІ : Посіб.-практ. ЖДУ ім І. Франка, ЖДУ імені Івана Франка.

Білошицька, Т. Ю., Дєнічєва, О. І. (2018) English for Students of Philology and Journalism. Посібник-практикум для студентів спеціальностей «Журналістика», «Середня освіта (українська мова і література)». Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Дєнічєва, О. І., Білошицька, Т. Ю. (2017) English for Psychologists: Посібник-практикум. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Teaching Resource

Білошицька, Т. Ю., Литньова, Т. В., Галецький, С. М. (2023) English for Biology Students. Посібник-практикум для студентів спеціальностей «Біологія». [Teaching Resource]

Білошицька, Т. Ю., Литньова, Т. В., Ковальова, Т. П. (2021) English for Ecology Students. Посібник-практикум для студентів природничого факультету спеціальності «Екологія». [Teaching Resource]

Other

Галецький, С. М., Білошицька, Т. Ю. (2021) Методичні рекомендації щодо організації самостійної та індивідуальної роботи студентів Національного університету «Острозька академія» з навчальної дисципліни «Англійська мова». Видавництво Національного університету «Острозька академія», Острог.

This list was generated on Sun Sep 24 09:56:40 2023 EEST.