Items where Author is "Білошицька, Т. Ю."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 25.

Article

Білошицька, Т. Ю. and Литньова, Т. В. (2022) Компоненти, критерії та показники готовності майбутніх учителів до педагогічного консультування. Перспективи та інновації науки (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина»)» (7 (12)). pp. 71-82.

Литньова, Т. В. and Білошицька, Т. Ю. and Місечко, О. Є. (2022) Сучасні тенденції розвитку цілей шкільної іншомовної освіти. Актуальнi питання гуманiтарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка (50). pp. 339-346. ISSN 2308-4863

Білошицька, Т. Ю. (2019) Мультимедійна презентації як засіб формування комунікативної компетентності. Проблеми і перспективи актуалізації іншомовної комунікативної підготовки фахівців у ХХІ столітті : збірник матеріалів VІ Всеукраїнського науково-практичного вебінару з міжнародною участю (27 листопада 2019 р.).

Білошицька, Т. Ю. (2018) Організація бесіди на засадах діалогічної взаємодії як базовий метод педагогічного консультування. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (1 (92)). pp. 37-42. ISSN 2076-6173

Білошицька, Т. Ю. (2018) Особистісно орієнтований підхід до підготовки майбутніх учителів до педагогічного консультування. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Теоретико-методичні засади вивчення англійської мови (партнерство школи й університету)», 30 березня 2018 р.. pp. 43-46.

Білошицька, Т. Ю. (2018) Сугестивні технології навчання іноземної мови. «Іншомовна підготовка фахівців у вимірі нових освітніх реалій»: збірник матеріалів V Всеукраїнського науково-практичного вебінару з міжнародною участю (28 листопада 2018 р.)..

Білошицька, Т. Ю. and Дєнічєва, О. І. (2017) English for Chemistry Students: Посібник-практикум. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Білошицька, Т. Ю. (2017) Інтерактивні технології у викладанні іноземної мови у ВНЗ. «Мова і світ: сучасні тенденції викладання іноземних мов у вищій школі»: збірник матеріалів IV Всеукраїнського науково-практичного вебінару (29 листопада 2017 р.)..

Білошицька, Т. Ю. (2016) Проблеми застосування сугестивного методу вивчення іноземних у ВНЗ. «Професійна комунікація: мова і культура»: збірник матеріалів IІІ Всеукраїнського науково-практичного вебінару (23 листопада 2016 р.)..

Білошицька, Т. Ю. (2016) Технологія підготовки майбутніх учителів до педагогічного консультування. Актуальні питання сучасних педагогічних та психологічних наук: Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції: (19-20 лютого 2016 р., м. Одеса). pp. 113-116.

Білошицька, Т. Ю. (2015) Інтенсивні методи навчання іноземним мовам студентів немовних спеціальностей. «Викладання іноземних мов для студентів немовних спеціальностей: стан, проблеми, перспективи»: збірник матеріалів ІІ Всеукраїнського науково-практичного вебінару (2 грудня 2015 р.)..

Білошицька, Т. Ю. (2015) Підготовка майбутніх учителів до педагогічного консультування суб’єктів навчально-виховної діяльності. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук.

Білошицька, Т. Ю. (2014) Педагогічне консультування як наукова проблема. Вплив досягнень психологічних і педагогічних наук на розвиток сучасного суспільства» : Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції. pp. 11-15.

Білошицька, Т. Ю. (2013) Личностные характеристики педагога как консультанта. Вектор науки, 2 (13). pp. 50-54.

Білошицька, Т. Ю. (2013) Личностные характеристики педагога как консультанта. Вектор науки ТГУ (2(13)). pp. 50-54.

Білошицька, Т. Ю. (2013) ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА В СУЧАСНИХ УМОВАХ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (70). pp. 111-115. ISSN 2076-6173

Білошицька, Т. Ю. (2013) Педагогічне консультування сім’ї у спадщині А.C. Макаренка. Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології (3(29)). pp. 169-176.

Білошицька, Т. Ю. (2013) Порівняльний аналіз психологічного та педагогічного консультування. Педагогічний дискурс : зб. наук. праць (14). pp. 73-78. (Unpublished)

Білошицька, Т. Ю. (2007) Педагогічне консультування у попередженні конфліктів між викладачем та учнями. Матеріали міжрегіональної науково-практичної конференції молодих дослідників «Проблема духовності сучасної молоді: реалії та перспективи». pp. 125-128. (Unpublished)

Білошицька, Т. Ю. (2007) Попередження та профілактика конфліктів у закладах професійно технічної освіти. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (35). pp. 132-134.

Book

Ковальова, Т. П. and Кузнєцова, Г. В. and Білошицька, Т. Ю. (2019) Тестові завдання зі стилістики німецької мови (Testaufgaben in Stilistik der deutschen Sprache). Частина ІІ : Посіб.-практ. ЖДУ ім І. Франка, ЖДУ імені Івана Франка.

Білошицька, Т. Ю. and Дєнічєва, О. І. (2018) English for Students of Philology and Journalism. Посібник-практикум для студентів спеціальностей «Журналістика», «Середня освіта (українська мова і література)». Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Дєнічєва, О. І. and Білошицька, Т. Ю. (2017) English for Psychologists: Посібник-практикум. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Teaching Resource

Білошицька, Т. Ю. and Литньова, Т. В. and Ковальова, Т. П. (2021) English for Ecology Students. Посібник-практикум для студентів природничого факультету спеціальності «Екологія». [Teaching Resource]

Other

Галецький, С. М. and Білошицька, Т. Ю. (2021) Методичні рекомендації щодо організації самостійної та індивідуальної роботи студентів Національного університету «Острозька академія» з навчальної дисципліни «Англійська мова». Видавництво Національного університету «Острозька академія», Острог.

This list was generated on Mon Sep 26 15:30:50 2022 EEST.