Items where Author is "Вітвицька, С. С."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 108.

Article

Вітвицька, С. С. (2022) Pedagogical mastery of an educator of a higher education institution in the context of the ideas of outstanding Ukrainian teachers. Zeszyty Naukowe (Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży): nauki społeczne i humanistyczne (85). pp. 223-237. ISSN 2300-3170

Вітвицька, С. С. (2022) The pedagogical conditions of effective learning activity of the applicants for the second (master's) level of higher education. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (108). pp. 122-135. ISSN 2663-6387

Вітвицька, С. С. and Ковальчук, І. С. (2021) Application of case technology in the process of teaching chemistry to future specialists in the field of pharmacy. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (104). pp. 59-68. ISSN 2663-6387

Вітвицька, С. С. (2021) Формування дослідницької культури майбутніх магістрів освіти як наукова і практична проблема. Креативна педагогіка (15). pp. 17-21.

Вітвицька, С. С. and Мельник, О. Ф. (2019) Model of Professional Competence Formation of Future Specialists of Food Technologies in the Process of Studying Natural Science Disciplines at College. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (96). pp. 44-50. ISSN 2663-6387

Вітвицька, С. С. (2019) Нова українська школа і сучасний вчитель у контексті ідей В. О. Сухомлинського. Підготовка майбутніх фахівців у контексті становлення Нової української школи: компетентнісний підхід : збірник наукових праць. pp. 12-17.

Вітвицька, С. С. (2018) Інноваційний підхід до проблеми виховання молоді у педагогічній спадщині А. С. Макаренка. Творча спадщина А. С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти 21 століття: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. pp. 5-9.

Вітвицька, С. С. (2017) Компетентнісний підхід до підготовки фахівців як умова якісної освіти. Модернізація змісту професійної освіти – умова підготовки компетентного фахівця нової формації. pp. 7-17.

Вітвицька, С. С. (2017) Проблема духовно-морального виховання молоді у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (5 (91)). pp. 37-41. ISSN 2076-6173

Вітвицька, С. С. (2017) Проблеми гуманістично-морального виховання молоді у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського. Проблеми освіти: Збірник наукових праць (87). pp. 56-61.

Вітвицька, С. С. (2017) Розвиток креативності майбутніх магістрів освіти засобами інноваційної діяльності. Проблеми освіти (87). pp. 56-61.

Вітвицька, С. С. (2017) Формування та розвиток педагогічної майстерності вчителя засобами самовиховання. Формування та розвиток педагогічної майстерності й творчого потенціалу вчителя як домінантних складових педагогічної дії: теорія і практика. Збірник наукових статей. pp. 22-37.

Гончаренко, К. П. and Вітвицька, С. С. (2016) Комп’ютерні технології навчання у викладанні біологічних дисциплін у вищих навчальних закладах. Теорія і практика професійної підготовки фахівців у контексті загальноєвропейських інтеграційних процесів. pp. 54-56.

Вітвицька, С. С. (2016) Педагогічні ідеї у спадщині І. Я. Франка. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (4 (86)). pp. 41-45. ISSN 2076-6173

Вітвицька, С. С. (2016) Порівняльний аналіз моделей педагогічної освіти Великобританії та України. ПРОБЛЕМИ ОСВІТИ Науково-методичний збірник (86). pp. 106-111.

Вітвицька, С. С. (2016) Професіографічний підхід у підготовці майбутніх магістрів освіти в контексті інформаційно-комунікаційних технологій. Теорія і практика професійної майстерності в умовах цілежиттєвого навчання: монографія / за ред. О. А. Дубасенюк. pp. 192-222.

Вітвицька, С. С. (2016) Теоретичні і методичні засади педагогічної підготовки магістрів в умовах ступеневої освіти. Акмедосягнення науковців Житомирської науково-педагогічної школи: монографія. pp. 302-347.

Вітвицька, С. С. (2015) Аксіологічний підхід до виховання особистості майбутнього вчителя. Креативна педагогіка. Наук.-метод. журнал (10). pp. 63-67.

Вітвицька, С. С. (2015) Компаративний аналіз моделей ступеневої педагогічної освіти Великобританії та України. Проблеми освіти: збірник наукових праць. – Спецвипуск. pp. 17-22.

Бовсуновська, М. О. and Вітвицька, С. С. (2015) Оцінювання студентами діяльності куратора академічної групи у вищому навчальному закладі. Професійна підготовка фахівців у системі неперервної освіти. pp. 193-196.

Чайка, М. В. and Кучерук, С. В. and Вітвицька, С. С. (2015) Правова свідомість студентів вищих навчальних закладів. Збірник науково-методичних праць. Професійна підготовка фахівців у системі неперервної освіти. pp. 302-303.

Вітвицька, С. С. (2015) Підготовка магістрів освіти до інноваційної діяльності: акмеологічний підхід. Проблеми освіти: збірник наукових праць (84). pp. 77-81.

Вітвицька, С. С. (2015) Формування полікультурної компетентності магістрів освіти у процесі вивчення педагогіки вищої школи. Проблеми освіти: Збірник наукових праць (82). pp. 42-45.

Вітвицька, С. С. (2014) Застосування інформаційних технологій у професійному саморозвитку вчителя в системі неперервної освіти. International scientific professional periodical journal «THE UNITY OF SCIENCE». pp. 16-17.

Сірик, О. В. and Вітвицька, С. С. (2014) Магістратура у ВНЗ України: проблеми, досвід, перспективи. Модернізація вищої освіти в Україні та за кордоном : збірник наукових праць. pp. 39-41.

Дорофєєва, Н. and Вітвицька, С. С. (2014) Організація самостійної роботи студентів. Модернізація вищої освіти в Україні та за кордоном. pp. 154-156.

Бабич, М. and Вітвицька, С. С. (2014) Педагогічна культура викладача вищого навчального закладу. Модернізація вищої освіти в Україні та за кордоном. pp. 77-80.

Кючюк, Д. and Вітвицька, С. С. (2014) Педагогічна освіта Туреччини в умовах євроінтеграційних процесів. Модернізація вищої освіти в Україні та за кордоном. pp. 195-197.

Мостіпака, Т. П. and Вітвицька, С. С. (2014) Проблема формування здоров'язбережувальної компетентності у контексті сталого розвитку. Інноваційні підходи до виховання студентської молоді у вищих навчальних закладах : матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції (м. Житомир, 22-23 травня 2014 р.). pp. 406-410.

Вітвицька, С. С. (2014) Проблема формування національної свідомості особистості у педагогічній спадщини видатних українських педагогів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (76). pp. 34-38. ISSN 2076-6173

Вітвицька, С. С. (2014) Розвиток творчого мислення майбутніх магістрів освіти як умова їх творчої самореалізації. Андрагогічний вісник: Наукове електронне періодичне видання (5). pp. 88-96.

Вітвицька, С. С. (2014) Термінологічна система педагогіки вищої школи – основа формування, поглиблення, збагачення педагогічних знань студентів магістратури. Професійна педагогічна освіта: становлення і розвиток педагогічного знання: монографія. pp. 107-139.

Труфаненко, Д. and Вітвицька, С. С. (2014) Тестування як метод оцінювання знань, умінь, навичок студентів. Модернізація вищої освіти в Україні та за кордоном. pp. 162-165.

Вітвицька, С. С. (2013) Інновації у педагогічній підготовці магістрів освіти у вивченні педагогічних наук як засіб підвищення їх конкурентоспроможності. Збірник наукових праць військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка (42). pp. 108-114.

Вітвицька, С. С. (2013) Інновації у педагогічній підготовці магістрів як засіб підвищення їх конкурентоспроможності. Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка (42). pp. 108-114.

Вітвицька, С. С. (2013) Вища педагогічна освіта США. Історія університетської освіти: виникнення, становлення, розвиток. Студентський історико-педагогічний альманах. Випуск 2 : збірн. наук. праць молодих дослідн. / за ред. О.Є. Антонової, В.В. Павленко. pp. 269-274.

Вітвицька, С. С. (2013) Новаторський підхід у педагогічній діяльності А. С. Макаренка. Інноваційність ідей А.С. Макаренка в педагогіці ХХ1 століття. pp. 65-72.

Вітвицька, С. С. (2013) Соціоекологічні аспекти виховання підростаючих поколінь у педагогічній спадщині видатних українських педагогів. Гуманізація педагогічної взаємодії у творчості Василя Сухомлинського. pp. 33-39.

Вітвицька, С. С. (2013) Структура и критерии готовности магистров образования к педагогической деятельности. Вектор науки ТГУ (2(13)). pp. 59-63.

Вітвицька, С. С. (2012) Акмеологічний підхід до педагогічної підготовки магістрів освіти. Інтелектуальна та творча обдарованість: спільне та відмінне. pp. 114-119.

Вітвицька, С. С. (2012) Естетичне виховання майбутнього вчителя в контексті ідей В.О. Сухомлинського. Естетичне виховання дітей та молоді: теорія, практика, перспективи розвитку: збірник наукових праць / за ред. О. А. Дубасенюк, Н. Г. Сидорчук. pp. 142-150.

Вітвицька, С. С. (2012) Компетентностный подход к построению модели-профессиограммы магистра образования. Вектор науки ТГУ (4(11)). pp. 45-48.

Вітвицька, С. С. (2012) Особистісно орієнтоване виховання студентів у вищих навчальних закладах освіти. Професійна педагогічна освіта: особистісно орієнтований підхід : монографія. pp. 50-78.

Вітвицька, С. С. (2012) Сучасні проблеми педагогічної творчості у педагогічній спадщини В.О. Сухомлинського. Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник. pp. 216-220.

Вітвицька, С. С. (2011) Компетентнісний та професіографічний підходи до побудови професіограми магістра освіти. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (57). pp. 52-58.

Вітвицька, С. С. (2011) Наукові підходи до педагогічної підготовки магістрів. Теорія і практика підготовки майбутніх учителів до педагогічної дії : зб. матеріалів конференції. pp. 63-68.

Вітвицька, С. С. (2011) Формування професійної компетентності у майбутніх бакалаврів та магістрів. Професійна педагогічна освіта: компетентнісний підхід: монографія. pp. 244-266.

Вітвицька, С. С. (2010) Особистісно орієнтоване проектування педагогічної підготовки магістрів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (50). pp. 81-85.

Вітвицька, С. С. (2010) Професіограма як модель магістра освіти. Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології (8). pp. 211-224.

Вітвицька, С. С. (2010) Підготовка магістрів до інноваційної педагогічної діяльності. Збірник наукових праць військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка (25). pp. 172-180.

Вітвицька, С. С. (2009) Інноваційні педагогічні технології в підготовці вчителів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (43). pp. 45-48.

Вітвицька, С. С. (2009) Технологія педагогічної підготовки магістрів в умовах ступеневої освіти. Професійна педагогічна освіта: інноваційні технології та методики: Монографія. pp. 133-153.

Вітвицька, С. С. (2008) Моделі ступеневої педагогічної освіти західноєвропейських країн, США та України: порівняльний аналіз. Професійно-педагогічна освіта: сучасні концептуальні моделі та тенденції розвитку: Монографія : Вид. 2-е, доп.. pp. 71-103.

Вітвицька, С. С. (2008) Педагогічна майстерність викладача вищого навчального закладу в контексті ідей А.С. Макаренка. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (40). pp. 58-62.

Вітвицька, С. С. (2007) Проблеми вищої школи у педагогічній спадщині М.І. Пирогова. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (35). pp. 79-82.

Вітвицька, С. С. (2007) Специфіка взаємин шестирічних першокласників. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (35). pp. 79-82.

Вітвицька, С. С. (2007) Ступенева педагогічна освіта: аналіз, досвід, проблеми. Модернізація вищої освіти у контексті євроінтеграційних процесів. pp. 124-132.

Вітвицька, С. С. (2007) Творча самореалізація педагога в контексті ідей В.О. Сухомлинського. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (31). pp. 35-38.

Вітвицька, С. С. (2006) Компаративний аналіз моделей ступеневої педагогічної освіти західноєвропейських країн, США та України. Професійно-педагогічна освіта: сучасні концептуальні моделі та тенденції розвитку: Монографія. pp. 69-100.

Вітвицька, С. С. (2005) Методологічні основи ступеневої педагогічної освіти. ВІСНИК Житомирського державного університету ім. І. Франка (21). pp. 8-11.

Вітвицька, С. С. (2005) Організація виховного процесу у вищому навчальному закладі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (24). pp. 44-48.

Вітвицька, С. С. (2005) Системно-історичний аналіз етапів становлення магістратури в Україні та Росії. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (25). pp. 249-252.

Вітвицька, С. С. (2004) Теоретичні засади підготовки магістрів в умовах ступеневої педагогічної освіти. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (19). pp. 69-71.

Вітвицька, С. С. (2004) Технологія підготовки магістрів в умовах ступеневої педагогічної освіти. Освітні технології у процесі викладання навчальних дисциплін /За ред. О.А. Дубасенюк: Зб. наук. праць.. pp. 115-121.

Вітвицька, С. С. and Осадча, З. А. (2003) Педагогічна система А.С. Макаренка як одне із важливих джерел розвитку сучасного родинно-шкільного виховання. Національна освіта у контексті творчості А. Макаренка: Зб. наук. праць. pp. 24-28.

Вітвицька, С. С. (2003) Педагогічна спрямованість як компонент професійної майстерності майбутніх вчителів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (12). pp. 78-81.

Вітвицька, С. С. (2003) Проблеми соціоекологічного виховання у педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського. Проблеми формування екологічної свідомості особистості /За ред. О.А.Дубасенюк, О.Є.Антонової: Зб. наук. праць.. pp. 6-9.

Вітвицька, С. С. and Березюк, О. С. (2003) Форми практичної природоохоронної діяльності школярів. Проблеми формування екологічної свідомості особистості /За ред. О.А.Дубасенюк, О.Є.Антонової: Зб. наук. праць. pp. 21-24.

Вітвицька, С. С. (2002) Ідеї родинного виховання І.І. Огієнка і сучасна школа. Національна освіта: традиції і новації у контексті ідей Івана Огієнка: Зб. наук. праць. pp. 125-129.

Вітвицька, С. С. (2002) Культура педагога. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (9). pp. 129-131.

Березюк, О. С. and Осадча, З. А. and Вітвицька, С. С. (2002) Проблеми національного виховання у педагогічній спадщині І. Огієнка. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (9). pp. 154-156.

Вітвицька, С. С. (2000) Студент як об’єкт педагогічної діяльності. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (6). pp. 186-188.

Вітвицька, С. С. (1999) Формування творчого мислення в учнів старших школярів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (3). pp. 75-79.

Book Section

Вітвицька, С. С. (2015) Системно-синергетичний підхід до педагогічної підготовки майбутніх магістрів освіти. In: Професійна педагогічна освіта: системні дослідження : монографія. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, pp. 92-108.

Monograph

Вітвицька, С. С. and Колесник, Н. Є. and Бойчук, І. Д. and Герасимчук, О. Л. and Запорожцева, Ю. С. and Ковальчук, О. А. and Казмерчук, А. and Корнійчук, Ю. Г. and Кубрак, С. В. and Мірошніченко, О. and Сікора, Я. Б. and Танська, В. В. and Усата, О. Ю. (2019) Моделювання професійної підготовки фахівців в умовах євроінтеграційних процесів. Other. Вид. О.О. Євенок, Житомир.

Антонова, О. Є. and Дубасенюк, О. А. and Березюк, О. С. and Вітвицька, С. С. and Ковальчук, І. В. and Сидорчук, Н. Г. (2016) Акмедосягнення науковців Житомирської науково-педагогічної школи. Discussion Paper. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка.

Антонова, О. Є. and Дубасенюк, О. А. and Вітвицька, С. С. and Сидорчук, Н. Г. and Мирончук, Н. М. and Березюк, О. С. (2016) Теорія і практика професійної майстерності в умовах цілежиттєвого навчання: монографія. Other. Житомир : Вид-во Рута, Житомир.

Антонова, О. Є. and Березюк, О. С. and Вітвицька, С. С. and Дубасенюк, О. А. and Єремеєва, В. М. and Ковальчук, В. А. and Сидорчук, Н. Г. and Власенко, О. М. (2015) Професійна педагогічна освіта: системні дослідження : монографія. Discussion Paper. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка.

Антонова, О. Є. and Березюк, О. С. and Власенко, О. М. and Вітвицька, С. С. and Дубасенюк, О. А. and Єремеєва, В. М. and Ковальчук, В. А. and Сидорчук, Н. Г. and Мирончук, Н. М. (2014) Професійна педагогічна освіта: становлення і розвиток педагогічного знання: монографія. Discussion Paper. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка.

Антонова, О. Є. and Березюк, О. С. and Вітвицька, С. С. and Власенко, О. М. and Дубасенюк, О. А. and Єремеєва, В. М. and Сидорчук, Н. Г. and Левківський, М. В. and Колесник, Н. Є. and Якса, Н. В. and Вознюк, О. В. and Ковальчук, В. А. and Коновальчук, І. І. and Круковська, І. М. and Миколаєнко, Н. М. and Павленко, В. В. and Синиця, М. О. (2013) Інноваційність ідей А. С. Макаренка в педагогіці ХХІ століття. Other. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка.

Антонова, О. Є. and Березюк, О. С. and Вітвицька, С. С. and Власенко, О. М. and Єремеєва, В. М. and Саух, П. Ю. and Сидорчук, Н. Г. (2011) Інновації у вищій освіті: проблеми, досвід, перспективи. Discussion Paper. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка.

Антонова, О. Є. and Дубасенюк, О. А. and Вітвицька, С. С. and Сидорчук, Н. Г. and Ковальчук, В. А. and Березюк, О. С. (2011) Професійна педагогічна освіта: компетент-нісний підхід: монографія. Discussion Paper. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка.

Дубасенюк, О. А. and Антонова, О. Є. and Вітвицька, С. С. and Сидорчук, Н. Г. and Спірін, О. М. and Якса, Н. В. (2008) Професійно-педагогічна освіта: сучасні концептуальні моделі та тенденції розвитку. Other. Видавництво Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Дубасенюк, О. А. and Антонова, О. Є. and Вітвицька, С. С. and Сидорчук, Н. Г. and Спірін, О. М. and Якса, Н. В. (2008) Професійно-педагогічна освіта: сучасні концептуальні моделі та тенденції розвитку. Other. Житомирський державний університет імені Івана Франка, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Book

Вітвицька, С. С. and Андрійчук, Н. М. (2019) Основи педагогіки вищої школи. Білінгвальний навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Житомирський державний університет імені Івана Франка, Видавництво Житомирського державного університету імені Івана Франка. ISBN 978-966-485-142-5

Вознюк, О. В. and Антонова, О. Є. and Березюк, О. С. and Вітвицька, С. С. and Власенко, О. М. and Дубасенюк, О. А. and Королюк, О. М. and Мирончук, Н. М. and Сидорчук, Н. Г. and Яценко, С. Л. (2018) Проблеми освіти: збірник наукових праць. ФОП О.О. Євенок, Київ.

Дубасенюк, О. А. and Мирончук, Н. М. and Антонова, О. Є. and Сидорчук, Н. Г. and Ковальчук, В. А. and Вітвицька, С. С. and Горобець, С. М. and Лук'янова, Л. Б. and Самойленко, О. А. and Барановська, Л. В. and Корінна, Л. В. and Косигіна, О. В. (2018) Професійна освіта: андрагогічний підхід. О. О. Євенок.

Вітвицька, С. С. and Єремеєва, В. М. (2017) Педагогіка. Навчальний посібник для студентів університетів заочної форми навчання та непедагогічного профілю. Педагогіка . ФОП Левковець Н.М., Житомир, Україна.

Антонова, О. Є. and Вітвицька, С. С. and Дубасенюк, О. А. and Сидорчук, Н. Г. and Березюк, О. С. and Мирончук, Н. М. (2016) Нові технології навчання: наук.-метод. збірник. Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. – Київ.

Антонова, О. Є. and Вітвицька, С. С. and Дубасенюк, О. А. and Ковальчук, В. А. and Павленко, В. В. and Чернілевський, Д. В. (2015) Креативна педагогіка. Наук.-метод. журнал. Вінниця: Вид-во АМСКП.

Антонова, О. Є. and Дубасенюк, О. А. and Вітвицька, С. С. and Сидорчук, Н. Г. and Мирончук, Н. М. and Павленко, В. В. (2015) Проблеми освіти: Збірник наукових праць. Вінниця.

Дубасенюк, О. А. and Вітвицька, С. С. and Антонова, О. Є. and Сидорчук, Н. Г. and Єремеєва, В. М. and Березюк, О. С. and Кузьмина, Н. В. and Чернілевський, Д. В. and Огнев'юк, В. О. (2015) Проблеми освіти: збірник наукових праць. Житомир-Київ.

Антонова, О. Є. and Вітвицька, С. С. and Дубасенюк, О. А. and Ковальчук, В. А. and Сидорчук, Н. Г. and Березюк, О. С. (2014) Інноваційні підходи до виховання студентської молоді у вищих навчальних закладах : матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції (м. Житомир, 22-23 травня 2014 р.). Вид-во ЖДУ імені Івана Франка.

Дубасенюк, О. А. and Лісова, С. В. and Осадчий, М. М. and Вознюк, О. В. and Сидорчук, Н. Г. and Дупак, Н. В. and Вітвицька, С. С. and Чемерис, О. А. and Єремеєва, В. М. and Карплюк, С. О. and Якса, Н. В. and Костюшко, Ю. О. and Щерба, Н. С. and Колесник, Н. Є. and Піддубна, О. М. and Антонова, О. Є. and Клименюк, Ю. М. and Березюк, О. С. and Власенко, О. М. and Дем’янчук, О. О. and Захарчишина, Ю. М. and Королюк, О. М. and Копетчук, В. А. and Корінна, Л. В. and Слінчук, В. І. and Башманівський, О. Л. (2009) Професійна педагогічна освіта: Інноваційні технології та методики. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

Антонова, О. Є. and Вітвицька, С. С. and Дубасенюк, О. А. and Ковальчук, В. А. and Сидорчук, Н. Г. and Єремеєва, В. М. (2005) Наукова школа: центр професійної підготовки педагогічних кадрів. Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка.

Антонова, О. Є. and Дубасенюк, О. А. and Сидорчук, Н. Г. and Ковальчук, В. А. and Єремеєва, В. М. and Вітвицька, С. С. (2003) Наукова школа: центр професійної підготовки педагогічних кадрів. Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка.

Левківський, М. В. and Антонова, О. Є. and Вітвицька, С. С. and Дубасенюк, О. А. and Ковальчук, В. А. and Сидорчук, Н. Г. (2003) Національна освіта у контексті творчості А.Макаренка: Зб. наук. праць /За ред. проф. М. В. Левківського. Житомир: ЖДЦНТІЕІ,.

Левківський, М. В. and Вітвицька, С. С. and Борейко, О. М. (2002) Національна освіта: традиції і новації у контексті ідей Івана Огієнка:. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка.

Антонова, О. Є. and Сидорчук, Н. Г. and Березюк, О. С. and Вітвицька, С. С. and Дубасенюк, О. А. and Осадча, З. А. (1999) Історія педагогіки. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка.

Thesis

Вітвицька, С. С. (2011) Теоретичні і методичні засади педагогічної підготовки магістрів в умовах ступеневої освіти. Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Teaching Resource

Вітвицька, С. С. (2020) Педагогічний контроль у системі освіти (робочий зошит). [Teaching Resource]

Колесник, Н. Є. and Вітвицька, С. С. (2019) Щоденник студента магістратури на період проходження педагогічної практики: методичні рекомендації. [Teaching Resource]

Вітвицька, С. С. and Колесник, Н. Є. (2019) Щоденник студента магістратури на період проходження педагогічної практики (методичні рекомендації). [Teaching Resource]

Антонова, О. Є. and Дубасенюк, О. А. and Вітвицька, С. С. and Березюк, О. С. and Ковальчук, В. А. and Сидорчук, Н. Г. and Мирончук, Н. М. and Власенко, О. М. (2017) Практикум з педагогіки. [Teaching Resource]

Вітвицька, С. С. and Колесник, Н. Є. (2015) Щоденник педагогічної практики студента магістратури. [Teaching Resource]

Other

Вітвицька, С. С. and Шевцова, Л. С. (2022) Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації Магдич Тетяни Павлівни. Спецрада PhD ДФ 14.053.006.

Вітвицька, С. С. (2018) Відгук офіційного опонента на дисертацію Іванюти Олексія Олексійовича «Педагогічні умови моніторингу навчальних досягнень майбутніх землевпорядників у процесі вивчення спеціальних дисциплін», представлену на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. ЖДУ ім. І.Франка.

Вітвицька, С. С. (2017) Відгук офіційного опонента на дисертаційне дослідження Саварина Павла Вікторовича «Підготовка майбутнього викладача технічних дисциплін до застосування медіатехнологій у професійній діяльності», подане на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. ЖДУ ім. І.Франка.

This list was generated on Sun Sep 25 19:21:16 2022 EEST.