Items where Author is "Дєнічєва, О. І."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 31.

Дєнічєва, О. І. (2019) Відгук офіційного опонента на дисертацію Федорчук Ірини Володимирівни «Модернізація змісту вищої педагогічної освіти в країнах кавказького регіону (Азербайджан, Вірменія, Грузія)», подану до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Вид-во ЖДУ ім. І.Франка.

Дєнічєва, О. І. (2019) Загальні тенденції розвитку вищої освіти в Австрії та Україні. Проблеми і перспективи актуалізації іншомовної комунікативної підготовки фахівців у ХХІ столітті : збірник матеріалів VІ Всеукраїнського науково-практичного вебінару з міжнародною участю (27 листопада 2019 р.).

Дєнічєва, О. І. (2019) Особливості розвитку вищої освіти Австрії та України. Передові освітні практики: Україна, Європа, Світ: збірник тез міжнародної науково-практичної конференції, 16-17 листопада 2019 р.. pp. 359-351.

Дєнічєва, О. І. (2019) Становлення та розвиток гуманітарної гімназії в Австрії. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Серія: Педагогічні науки (3(41)). pp. 255-263.

Білошицька, Т. Ю. and Дєнічєва, О. І. (2018) English for Students of Philology and Journalism. Посібник-практикум для студентів спеціальностей «Журналістика», «Середня освіта (українська мова і література)». Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Дєнічєва, О. І. (2018) Індивідуалізація та диференціація навчання в процесі розвитку особистості у навчальних закладах Австрії. Людинознавчі студії: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія "Педагогіка" / ред. кол. М. Чепіль та ін. (6 (38)). pp. 145-153.

Дєнічєва, О. І. (2018) Інтерактивні методи навчання гуманітарних дисциплін в навчальних закладах Австрії. Теоретико-методичні засади вивчення англійської мови (партнерство школи й університету). pp. 81-83.

Дєнічєва, О. І. (2018) Мовна освіта як складова гуманітарної підготовки студентів: Австрія і Україна. «Іншомовна підготовка фахівців у вимірі нових освітніх реалій»: збірник матеріалів V Всеукраїнського науково-практичного вебінару з міжнародною участю (28 листопада 2018 р.)..

Дєнічєва, О. І. (2018) Особливості білінгвального навчання в Австрії. Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Інновації в сучасній освіті: український та світовий контекст». pp. 77-79.

Білошицька, Т. Ю. and Дєнічєва, О. І. (2017) English for Chemistry Students: Посібник-практикум. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Дєнічєва, О. І. and Білошицька, Т. Ю. (2017) English for Psychologists: Посібник-практикум. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Дєнічєва, О. І. (2017) Індивідуалізація навчання в освітніх закладах Австрії. «Мова і світ: сучасні тенденції викладання іноземних мов у вищій школі»: збірник матеріалів IV Всеукраїнського науково-практичного вебінару (29 листопада 2017 р.)..

Дєнічєва, О. І. (2017) Специфіка викладання іноземних мов в навчальних закладах Австрії. Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво («Екоцентризм: культура і природа»): Тези доповідей ІІІ Міжнародної наукової конференції. pp. 35-36.

Дєнічєва, О. І. (2016) Вплив тенденцій розвитку гуманітарної освіти Австрії на формування відкритого освітнього простору. Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету, № 2 (2016) [Електронний ресурс].

Дєнічєва, О. І. (2016) Проблема вибору середнього навчального закладу (гімназії) в Австрії. Людинознавчі студії: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія "Педагогіка" / ред. кол. М. Чепіль та ін. (3(35)). pp. 84-91.

Дєнічєва, О. І. (2016) Проблема модернізації іншомовної освіти в Україні. «Професійна комунікація: мова і культура»: збірник матеріалів IІІ Всеукраїнського науково-практичного вебінару (23 листопада 2016 р.)..

Дєнічєва, О. І. (2015) Важливість модернізації змісту гуманітарних дисциплін у системі вищої освіти. «Викладання іноземних мов для студентів немовних спеціальностей: стан, проблеми, перспективи»: збірник матеріалів ІІ Всеукраїнського науково-практичного вебінару (2 грудня 2015 р.)..

Дєнічєва, О. І. (2015) Гуманітарна освіта в умовах багатомовного суспільства Австрії. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Інноваційні технології у контексті іншомовної підготовки фахівця». pp. 39-41.

Дєнічєва, О. І. (2015) Основні етапи реформування змісту середньої гуманітарної освіти Австрії. Науково-педагогічний журнал. Серія : Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології (4(48)). pp. 59-66.

Дєнічєва, О. І. (2015) Тенденції реформування змісту гуманітарної освіти в гімназіях Австрії. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук.

Дєнічєва, О. І. (2015) Тенденції реформування змісту гуманітарної освіти в гімназіях Австрії. PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Дєнічєва, О. І. (2015) Чинники модернізації змісту середньої гуманітарної освіти Австрії. Oновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету (11(54)). pp. 35-37.

Дєнічєва, О. І. (2014) Влияние миграционного потока на развитие гуманитарного образования в Австрии. Азимут научных исследований: педагогика и психология. pp. 29-31.

Дєнічєва, О. І. (2014) Основні чинники реформування середньої гуманітарної освіти Австрії у другій половині ХХ – першому десятиріччі ХХІ сторіччя. Матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (4–5 березня 2014 року, м. Суми). pp. 53-55.

Дєнічєва, О. І. (2014) Передумови реформування середньої гуманітарної освіти Австрії у другій половині ХХ – першому десятиріччі ХХІ сторіччя. Науково-педагогічний журнал. Серія : Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. pp. 39-48.

Дєнічєва, О. І. (2012) МОЖЛИВОСТІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ АВСТРІЙСЬКОГО ДОСВІДУ РЕФОРМУВАННЯ ГУМАНІТАРНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (66). pp. 142-145. ISSN 2076-6173

Дєнічєва, О. І. (2011) Зміст і форми оцінювання навчальних досягнень учнів в гімназіях Австрії. Порівняльно-педагогічні студії. (3-4). pp. 62-66.

Дєнічєва, О. І. (2010) Особливості розвитку гуманітарної освіти в приватних гімназіях сучасної Австрії. Порівняльно-педагогічні студії. (1-2). pp. 98-104.

Дєнічєва, О. І. (2010) Традиції та реформи гуманітарної освіти в гімназіях сучасної Австрії. Гуманізація навчально-виховного процесу: Зб. наук. пр. (5). pp. 326-327.

Дєнічєва, О. І. (2009) З історії розвитку гуманітарної освіти в гімназіях Австрії. Наукові праці. Серія: Педагогіка. Психологія і соціологія. (5). pp. 26-31.

Дєнічєва, О. І. (2008) Гуманітарні дисципліни в системі гімназійної освіти Австрії. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (41). pp. 89-93. ISSN 2076-6173

This list was generated on Fri Dec 4 16:18:22 2020 EET.