Items where Author is "Дєнічєва, О. І."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 33.

Article

Дєнічєва, О. І. (2021) Трансформація змісту освіти в процесі підготовки здобувачів вищої освіти в Україні. Scientific and pedagogical internship «The European experience of introducing new forms of education organization and methods into the training system of educators and psychologists» : Internship proceedings, November 22 – December 31, 2021. pp. 23-25.

Дєнічєва, О. І. (2019) Загальні тенденції розвитку вищої освіти в Австрії та Україні. Проблеми і перспективи актуалізації іншомовної комунікативної підготовки фахівців у ХХІ столітті : збірник матеріалів VІ Всеукраїнського науково-практичного вебінару з міжнародною участю (27 листопада 2019 р.).

Дєнічєва, О. І. (2019) Особливості розвитку вищої освіти Австрії та України. Передові освітні практики: Україна, Європа, Світ: збірник тез міжнародної науково-практичної конференції, 16-17 листопада 2019 р.. pp. 359-351.

Дєнічєва, О. І. (2019) Становлення та розвиток гуманітарної гімназії в Австрії. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Серія: Педагогічні науки (3(41)). pp. 255-263.

Дєнічєва, О. І. (2018) Індивідуалізація та диференціація навчання в процесі розвитку особистості у навчальних закладах Австрії. Людинознавчі студії: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія "Педагогіка" / ред. кол. М. Чепіль та ін. (6 (38)). pp. 145-153.

Дєнічєва, О. І. (2018) Інтерактивні методи навчання гуманітарних дисциплін в навчальних закладах Австрії. Теоретико-методичні засади вивчення англійської мови (партнерство школи й університету). pp. 81-83.

Дєнічєва, О. І. (2018) Мовна освіта як складова гуманітарної підготовки студентів: Австрія і Україна. «Іншомовна підготовка фахівців у вимірі нових освітніх реалій»: збірник матеріалів V Всеукраїнського науково-практичного вебінару з міжнародною участю (28 листопада 2018 р.)..

Дєнічєва, О. І. (2018) Особливості білінгвального навчання в Австрії. Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Інновації в сучасній освіті: український та світовий контекст». pp. 77-79.

Білошицька, Т. Ю. and Дєнічєва, О. І. (2017) English for Chemistry Students: Посібник-практикум. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Дєнічєва, О. І. (2017) Індивідуалізація навчання в освітніх закладах Австрії. «Мова і світ: сучасні тенденції викладання іноземних мов у вищій школі»: збірник матеріалів IV Всеукраїнського науково-практичного вебінару (29 листопада 2017 р.)..

Дєнічєва, О. І. (2017) Специфіка викладання іноземних мов в навчальних закладах Австрії. Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво («Екоцентризм: культура і природа»): Тези доповідей ІІІ Міжнародної наукової конференції. pp. 35-36.

Дєнічєва, О. І. (2016) Вплив тенденцій розвитку гуманітарної освіти Австрії на формування відкритого освітнього простору. Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету, № 2 (2016) [Електронний ресурс].

Дєнічєва, О. І. (2016) Проблема вибору середнього навчального закладу (гімназії) в Австрії. Людинознавчі студії: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія "Педагогіка" / ред. кол. М. Чепіль та ін. (3(35)). pp. 84-91.

Дєнічєва, О. І. (2016) Проблема модернізації іншомовної освіти в Україні. «Професійна комунікація: мова і культура»: збірник матеріалів IІІ Всеукраїнського науково-практичного вебінару (23 листопада 2016 р.)..

Дєнічєва, О. І. (2015) Важливість модернізації змісту гуманітарних дисциплін у системі вищої освіти. «Викладання іноземних мов для студентів немовних спеціальностей: стан, проблеми, перспективи»: збірник матеріалів ІІ Всеукраїнського науково-практичного вебінару (2 грудня 2015 р.)..

Дєнічєва, О. І. (2015) Гуманітарна освіта в умовах багатомовного суспільства Австрії. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Інноваційні технології у контексті іншомовної підготовки фахівця». pp. 39-41.

Дєнічєва, О. І. (2015) Основні етапи реформування змісту середньої гуманітарної освіти Австрії. Науково-педагогічний журнал. Серія : Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології (4(48)). pp. 59-66.

Дєнічєва, О. І. (2015) Тенденції реформування змісту гуманітарної освіти в гімназіях Австрії. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук.

Дєнічєва, О. І. (2015) Чинники модернізації змісту середньої гуманітарної освіти Австрії. Oновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету (11(54)). pp. 35-37.

Дєнічєва, О. І. (2014) Влияние миграционного потока на развитие гуманитарного образования в Австрии. Азимут научных исследований: педагогика и психология. pp. 29-31.

Дєнічєва, О. І. (2014) Основні чинники реформування середньої гуманітарної освіти Австрії у другій половині ХХ – першому десятиріччі ХХІ сторіччя. Матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (4–5 березня 2014 року, м. Суми). pp. 53-55.

Дєнічєва, О. І. (2014) Передумови реформування середньої гуманітарної освіти Австрії у другій половині ХХ – першому десятиріччі ХХІ сторіччя. Науково-педагогічний журнал. Серія : Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. pp. 39-48.

Дєнічєва, О. І. (2012) МОЖЛИВОСТІ ЗАПРОВАДЖЕННЯ АВСТРІЙСЬКОГО ДОСВІДУ РЕФОРМУВАННЯ ГУМАНІТАРНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (66). pp. 142-145. ISSN 2076-6173

Дєнічєва, О. І. (2011) Зміст і форми оцінювання навчальних досягнень учнів в гімназіях Австрії. Порівняльно-педагогічні студії. (3-4). pp. 62-66.

Дєнічєва, О. І. (2010) Особливості розвитку гуманітарної освіти в приватних гімназіях сучасної Австрії. Порівняльно-педагогічні студії. (1-2). pp. 98-104.

Дєнічєва, О. І. (2010) Традиції та реформи гуманітарної освіти в гімназіях сучасної Австрії. Гуманізація навчально-виховного процесу: Зб. наук. пр. (5). pp. 326-327.

Дєнічєва, О. І. (2009) З історії розвитку гуманітарної освіти в гімназіях Австрії. Наукові праці. Серія: Педагогіка. Психологія і соціологія. (5). pp. 26-31.

Дєнічєва, О. І. (2008) Гуманітарні дисципліни в системі гімназійної освіти Австрії. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (41). pp. 89-93. ISSN 2076-6173

Book

Білошицька, Т. Ю. and Дєнічєва, О. І. (2018) English for Students of Philology and Journalism. Посібник-практикум для студентів спеціальностей «Журналістика», «Середня освіта (українська мова і література)». Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Дєнічєва, О. І. and Білошицька, Т. Ю. (2017) English for Psychologists: Посібник-практикум. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Thesis

Дєнічєва, О. І. (2015) Тенденції реформування змісту гуманітарної освіти в гімназіях Австрії. PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Teaching Resource

Дєнічєва, О. І. (2022) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи Обов’язкової освітньої компоненти Основи професійної комунікації іноземною мовою для підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти. [Teaching Resource]

Other

Дєнічєва, О. І. (2019) Відгук офіційного опонента на дисертацію Федорчук Ірини Володимирівни «Модернізація змісту вищої педагогічної освіти в країнах кавказького регіону (Азербайджан, Вірменія, Грузія)», подану до захисту на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Вид-во ЖДУ ім. І.Франка.

This list was generated on Wed Sep 28 21:36:47 2022 EEST.