Items where Author is "Зимовець, О. А."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 60.

Article

Петровська, О. Ю. and Зимовець, О. А. (2022) Формування пізнавального інтересу учнів початкової школи на уроках англійської мови засобами інформаційно-комунікаційних технологій. Актуальні проблеми навчання іноземних мов за професійним спрямуванням.

Ланова, Н. and Зимовець, О. А. (2021) The Formation of Junior Schoolchildren’s Ecological Competence at the Present Stage of the Development of Ukrainian Society. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Хрустицька, А. and Зимовець, О. А. (2021) The Organization of Bilingual Education Program in Primary School. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Комашевська, С. and Зимовець, О. А. (2021) The Use of Didactic Games at the Lessons of Natural Science in Primary School. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Дворко, Т. and Зимовець, О. А. (2021) Using Modern Educational Technologies in Teaching Foreign Languages for Specific Purposes. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Цуканова, С. П. and Зимовець, О. А. (2021) Використання інтерактивних технологій навчання в роботі вчителя початкових класів на уроках англійської мови. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Мельничук, А. В. and Зимовець, О. А. (2021) Розробка електронних освітніх ресурсів для навчання іноземної мови у початкових класах. ІІІ Всеукраїнська студентська наукова Інтернет-конференція «Виклики та перспективи іншомовної освіти у ХХІ столітті».

Михайлова, О. С. and Карпенко, Є. М. and Зимовець, О. А. and Кльоц, К. І. (2018) To the problem of the formation of dialogical speech competence of primary school children in Еnglish lessons using critical thinking strategies. Вісник науково-дослідних робіт викладачів та студентів (5).

Зимовець, О. А. and Бойко, А. Р. and Гоц, Т. П. and Сарнавська, В. В. and Філімончук, В. С. (2018) Інформаційно-комунікаційні технології як засіб формування конструктивних умінь майбутніх учителів англійської мови у початковій школі. Напрями розвитку мовної освіти у ХХІ столітті. (Unpublished)

Зимовець, О. А. and Бойко, М. О. and Кравець, В. С. and Ткачук, В. П. and Хаюк, А. А. (2018) Формування іншомовної лексичної компетентності учнів початкової школи з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Напрями розвитку мовної освіти у ХХІ столітті.

Зимовець, О. А. (2017) Використання технології змішаного навчання в процесі професійної підготовки майбутніх учителів гуманітарних дисциплін. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 279-283.

Зимовець, О. А. (2016) Електронні тестові завдання як засіб формування професійно-педагогічних умінь майбутніх учителів гуманітарних дисциплін. Проблеми якості професійної підготовки майбутніх педагогів у вищій школі: матеріали міжнарордої науково-практичної конференції. pp. 22-24.

Зимовець, О. А. (2016) Using Google Applications in the Process of Prospective Foreign Language Teachers’ Professional Training. Modern Communicative Methods of Teaching English. pp. 39-43.

Зимовець, О. А. (2016) Принципи формування професійних умінь майбутніх учителів гуманітарних дисциплін засобами інформаційно-комунікаційних технологій. Нові технології навчання, 2 (89). pp. 98-103.

Зимовець, О. А. (2015) Integrating Information and Communication Technologies into the Course of English Teaching Methodology. Modern Communicative Methods of Teaching English. All Ukrainian Scientific and Methodological Conference.

Зимовець, О. А. (2015) Методологічні підходи до формування професійних умінь майбутніх учителів гуманітарних дисциплін в умовах інформаційного суспільства. Освітній простір України. pp. 41-47.

Зимовець, О. А. (2015) Педагогічні умови формування професійних умінь майбутніх учителів гуманітарних дисциплін засобами інформаційно-комунікаційних технологій. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (4 (82)). pp. 102-107. ISSN 2076-6173

Зимовець, О. А. (2015) Формування гностичних умінь майбутніх учителів гуманітарних дисциплін засобами інформаційно-комунікаційних технологій. Освітологічний дискурс (3(11)). pp. 112-126. ISSN 2312-5829

Зимовець, О. А. (2014) Forming Professional Skills of Prospective Primary School Teachers of English in the Information Society. The Global English Teacher: Improving What Works and Fixing What Doesn’t.

Зимовець, О. А. (2014) Формування організаторських умінь майбутніх учителів гуманітарних дисциплін засобами інформаційно-комунікаційних технологій. Інформаційні технології і засоби навчання, 44 (6). pp. 22-32. ISSN 2076-8184

Зимовець, О. А. (2013) Особливості формування проектувальних та конструктивних умінь майбутніх учителів гуманітарних дисциплін в умовах інформаційного суспільства. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (72). pp. 209-216. ISSN 2076-6173

Зимовець, О. А. (2012) Зміст спецкурсу "Використання інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності вчителя іноземної мови у початковій школі". Перспективи раннього навчання іноземних мов в Україні та за кордоном»: монографія/ за ред. І. В. Самойлюкевич. pp. 181-196.

Зимовець, О. А. (2012) Using video tutorials for the formation of prospective foreign language teachers’ professional skills. English in Globalised World: збірник наукових праць (англ. м.). pp. 206-207.

Зимовець, О. А. (2012) Інтегровані спецкурси з використанням інформаційно-комунікаційних технологій як засіб формування професійних умінь майбутніх учителів гуманітарних дисциплін. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (66). pp. 146-151.

Зимовець, О. А. (2012) Зміст спецкурсу «Використання інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності вчителя іноземної мови у початковій школі». «Перспективи раннього навчання іноземних мов в Україні та за кордоном»: монографія/ за ред. І. В. Самойлюкевич. pp. 181-196.

Зимовець, О. А. (2011) Using social networking services in ELT. Current Studies in English: Linguistics and Methodology Perspectives: збірник наукових праць (англ. м.). p. 173.

Зимовець, О. А. (2011) Програма "Intel Навчання для майбутнього" як засіб формування професійних умінь майбутніх учителів в умовах інформаційного суспільства. Інновації у вищий освіті: проблеми, досвід, перспективи: Монографія/ За ред. П.Ю. Сауха. pp. 372-381.

Зимовець, О. А. (2011) Система формування професійних умінь майбутніх учителів гуманітарних дисциплін засобами інформаційно-комунікаційних технологій у процесі бакалаврської підготовки. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (педагогічні науки), частина ІІ. pp. 150-159.

Зимовець, О. А. (2010) Місце інформаційно-комунікаційних технологій у системі професійних умінь майбутніх учителів гуманітарних дисциплін. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. pp. 296-306.

Зимовець, О. А. (2010) Формирование профессиональных умений будущих учителей гуманитарного профиля. Вектор науки Тольяттинского Государственного Университета, серия «Педагогика, психология». pp. 52-57.

Зимовець, О. А. (2010) Формування професійно-комунікативних умінь майбутніх учителів гуманітарних дисциплін засобами інформаційно-комунікаційних технологій (на прикладі вчителя іноземних мов). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (53). pp. 121-129. ISSN 2076-6173

Зимовець, О. А. (2009) Getting Digital on Testing. Навчай і навчайся: збірник науково-методичних матеріалів. pp. 62-75.

Зимовець, О. А. (2009) Використання мережі Інтернет у формуванні професійних умінь майбутнього вчителя іноземних мов. Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки». pp. 156-160.

Зимовець, О. А. (2009) Використання педагогічних програмних засобів у процесі професійно-методичної підготовки майбутніх учителів гуманітарних дисциплін. освіта України – Додаток 4, том VI (18). pp. 176-181.

Зимовець, О. А. (2009) Склад професійних умінь майбутніх учителів гуманітарних дисциплін на початку XXI століття (на прикладі підготовки вчителів іноземних мов). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (43). pp. 150-156. ISSN 2076-6173

Зимовець, О. А. (2009) Спецкурс «Формування професійних умінь майбутніх вчителів іноземних мов засобами інформаційно-комунікаційних технологій». Професіно-методична підготовка студентів-філологів у вищому навчальному закладі: монографія/ Н.В. Зінукова, Л.В. Калініна, I.B. Самойлюкевич, Н.Р. Петранговська, О.Р. Світлична, I.I. Березенська, Н.П. Сіваєва, О.С. Гуманкова, Л.В. Барало, О.А. Зимовець. pp. 340-407.

Зимовець, О. А. and Карпенко, Є. М. (2009) Формирование информационно-аналитических умений будущих учителей с использованием Интернет-ресурсов. Проблемы университетского образования. Компетентностный подход в образовании: Сборник материалов ІV Всероссийской научно-методической конференции. Тольятти, 10-11 декабря 2009 г. В 3-х т./ под. общ. ред. Г.Н. Тараносовой. pp. 167-171.

Зимовець, О. А. (2008) Producing electronic materials for teaching the Humanities using authoring tools. Навчай і навчайся: збірник науково-методичних матеріалів. pp. 56-63.

Зимовець, О. А. (2008) Технологічний підхід до формування професійних умінь майбутніх учителів іноземних мов засобами інформаційно-комунікаційних технологій у процесі професійно-методичної підготовки. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (37). pp. 161-165. ISSN 2076-6173

Зимовець, О. А. (2008) Технологія формування професійних умінь майбутніх учителів гуманітарних дисциплін з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Наука. Образование. Технологии – 2008: материалы Междунар. науч.-практ. конф., 21–22 марта 2008 г., Барановичи, Респ. Беларусь: в 3 кн./ под общ. Ред. В.В. Таруца. – Барановичи. pp. 186-190.

Зимовець, О. А. (2007) Використання інформаційно-комунікаційних технологій у системі професійної підготовки майбутніх учителів гуманітарних дисциплін у контексті педагогічної інноватики. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (35). pp. 146-150. ISSN 2076-6173

Зимовець, О. А. (2007) Підготовка майбутніх учителів гуманітарних дисциплін до розробки дидактичних матеріалів засобами інформаційно-комунікаційних технологій. Наука та практика – 2007: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції. pp. 88-92.

Зимовець, О. А. (2007) Технологічний підхід до формування професійних умінь майбутніх учителів іноземних мов засобами інформаційно-комунікаційних технології в процесі професійно-методичної підготовки. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. pp. 161-165.

Зимовець, О. А. (2006) Iнформаційно-комунікаційні технології як засіб формування творчих умінь майбутніх учителів в процесі вивчення іноземної мови. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (29). pp. 132-137. ISSN 2076-6173

Зимовець, О. А. (2006) Формування творчої особистості студентів педагогічних університетів з використанням комп’ютерних технологій. Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди": Науково-теоретичний збірник.. pp. 185-190.

Зимовець, О. А. (2006) актуальні проблеми формування інформаційно-практичних умінь майбутніх учителів іноземної мови в процесі професійної підготовки. Актуальні проблеми професійно-педагогічної освіти та стратегії розвитку: Зб. наук. Праць / За заг. ред. О.А. Дубасенюк, Л.В. Калініної, О.Є. Антонової. pp. 106-109.

Зимовець, О. А. (2005) Креативність як складова готовності педагога до інноваційної професійної діяльності. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя засобами інноваційних освітніх технологій. Випуск ІІ. pp. 141-143.

Кравець, О. Є. and Зимовець, О. А. (2004) Використання автентичних науково-публіцистичних іншомовних текстів при навчанні англійської мови студентів неспеціальних факультетів як засобу формування навичок вивчаючого читання. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (19). pp. 141-146. ISSN 2076-6173

Зимовець, О. А. and Кравець, О. Є. (2003) Використання автентичних друкованих текстів як засіб формування комп’ютерної лексичної компетенції на старшому етапі навчання іноземних мов студентів середніх та вищих навчальних закладів. Матеріали міжнародної наукової конференції "Прикладна лінгвістика у ХХІ столітті”. pp. 122-134.

Зимовець, О. А. and Темченко, Л. В. (2003) Методика бінарного навчання іноземних мов студентів фізико-математичного факультету. Навчай і навчайся: збірник науково-методичних матеріалів. pp. 10-17.

Зимовець, О. А. (2002) Особливості навчання вивчаючого читання на фізико-математичному факультеті педагогічного університету. Проблеми аналізу тексту: Волинь – Житомирщина: історико-філологічний збірник, 9. pp. 122-134.

Book Section

Зимовець, О. А. (2019) Використання онлайн-ресурсу “Voki” на уроках іноземної мови у початковій школі. In: Методичний експрес: Теорія і практика навчання англійської мови в Новій українській школі: Навчально-методичний посібник для вчителів закладів початкової освіти та студентів педагогічних спеціальностей. Вид. О. О. Євенок, м. Житомир, pp. 112-120.

Зимовець, О. А. and Прохорова, С. М. (2017) Інтегрована змістова лінія «Екологічна безпека та сталий розвиток». Розділ 1. In: Методичний експрес: Інтегровані змістові лінії та шляхи їх реалізації на уроках англійської мови: Навчально-методичний посібник для студентів загальноосвітніх навчальних закладів. Вид. О. О. Євенок, м. Житомир, pp. 15-46.

Book

Самойлюкевич, І. В. and Михайлова, О. С. and Зимовець, О. А. and Дєньгаєва, С. В. and Вознюк, О. В. and Гуманкова, О. С. and Кравець, О. Є. (2022) Іноземна мова за професійним спрямуванням: Навчально-методичний посібник з англійської мови для студентів вищих навчальних закладів. Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, Житомир.

Вознюк, О. В. and Самойлюкевич, І. В. and Гуманкова, О. С. and Михайлова, О. С. and Дєньгаєва, С. В. and Кравець, О. Є. and Зимовець, О. А. (2021) Методичний експрес: Інноваційні технології навчання англійської мови. Методичний експрес:, 4 . Вид. "Євро-Волинь", Житомир.

Вознюк, О. В. and Гуманкова, О. С. and Дєньгаєва, С. В. and Зимовець, О. А. and Кравець, О. Є. and Михайлова, О. С. and Самойлюкевич, І. В. and Хегарті, Дж. (2019) Методичний експрес: Теорія і практика навчання англійської мови в Новій українській школі. О. О. Євенок, Житомир.

Гуманкова, О. С. and Михайлова, О. С. and Самойлюкевич, І. В. and Дєньгаєва, С. В. and Мазко, О. П. and Зимовець, О. А. and Карпенко, Є. М. (2018) Методичний експрес: Актуальні напрями професійного розвитку вчителя іноземної мови в дошкільній та початковій освіті. Вид. О.О.Євенок.

Самойлюкевич, І. В. and Забелло, Л. О. and Глібко, І. А. and Дєньгаєва, С. В. and Зимовець, О. А. and Мазко, О. П. and Прохорова, С. М. (2017) Методичний експрес: Інтегровані змістові лінії та шляхи їх реалізації на уроках англійської мови. О. О. Євенок, Житомир.

Кузнєцова, І. В. and Зимовець, О. А. and Кравець, О. Є. and Кухарьонок, С. С. and Памірський, М. С. and Памірська, Л. Ю. and Шабадей, Н. П. (2004) Ваша англійська мова: практикум з англійської мови для студентів І курсу неспеціальних факультетів. Видавництво ЖДУ ім. І.Франка.

Teaching Resource

Вознюк, О. В. and Гуманкова, О. С. and Дєньгаєва, С. В. and Зимовець, О. А. and Кравець, О. Є. and Михайлова, О. С. and Самойлюкевич, І. В. (2021) Методичний експрес: Інноваційні технології навчання англійської мови: Навчально-методичний посібник для студентів педагогічних спеціальностей ЗВО, керівників гуртків англійської мови ЗДО та вчителів англійської мови початкових класів ЗЗСО. [Teaching Resource]

This list was generated on Tue Sep 27 07:20:41 2022 EEST.