Items where Author is "Карпюк, О. А."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 51.

Article

Карпюк, О. А. (2016) Роль страхових компаній в дотриманні принципів сталого розвитку. Стратегії сталого розвитку:на шляху сильнішої громади Матеріали науково-практичної конференції. pp. 179-181.

Карпюк, О. А. and Левчук, Е. П. (2016) Забезпечення можливостей та мотивації праці громадян як пріоритетна ціль сталого розвитку України. Проблеми сталого розвитку суспільства: погляд очима різних поколінь Матеріали наукового форуму. pp. 94-98.

Карпюк, О. А. and Сингаївська, А. О. (2016) Event-менеджмент в туристичній галузі: світовий досвід та перспективи для України. Актуальні проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку індустрії туризму в Україні та Польщі: Матеріали дев’ятої міжнародної науково-практичної конференції. pp. 39-42.

Карпюк, О. А. (2016) Бізнес-інкубатори та роль тріади «місцева влада – бізнес – університети» у місцевому розвитку громад. Проблеми сталого розвитку суспільства: погляд очима різних поколінь. pp. 176-195.

Дємідова, Евеліна and Карпюк, О. А. (2016) Управління опором змінам – важлива функція менеджера. «Актуальні проблеми менеджменту та маркетингу в ХХІ ст.». pp. 30-32.

Боцян, Т. В. and Карпюк, О. А. (2015) The role of dea in CSR efficiency evaluation. Scientific Journal «ScienceRise» (7).

Карпюк, О. А. (2014) Зарубіжний досвід впровадження організаційних змін. ІІ Міжнародна наук.-практ. конф. "Менеджмент суб'єктів господарювання: проблеми та перспективи розвитку ". pp. 91-94.

Карпюк, О. А. (2014) Сучасні принципи японської моделі менеджменту. ІІ Міжнародня наук.-практ. конф. "Менеджмент суб'єктів господарювання: проблеми та перспективи розвитку ". pp. 18-19.

Карпюк, О. А. (2014) Аутсорсинг та даунсайзинг як методи оптимізації використання трудових ресурсів підприємства. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів "Актуальні проблеми управління персоналом та економіки праці". pp. 25-27.

Карпюк, О. А. (2014) Методика застосування концепції "Шість сигм" в системі управління якістю на підприємстві. Вісник Хмельницького національного університету. Серія економічні науки., 1 (4). pp. 22-27.

Карпюк, О. А. (2014) Проблеми оцінки якості освітніх послуг у системі освітнього менеджменту. Наукові праці Національного університету харчових технологій, 20 (2). pp. 146-152.

Карпюк, О. А. (2013) Маркетинг інтелектуального капіталу. Наукові праці національного університету харчових технологій (53). pp. 186-194.

Карпюк, О. А. (2013) Маркетинг інтелектуального капіталу. Журнал «Наукові праці НУХТ» (53). pp. 186-193.

Карпюк, О. А. and Мамонова, Г. В. (2012) Економіко-математичне моделювання розвитку ринку освітніх послуг регіону. Міжнародний збірник наукових праць (2(17)). pp. 136-141.

Карпюк, О. А. (2012) Організаційно-економічні аспекти взаємодії попиту і пропозиції на ринку освітніх послуг. Вісник ЖДТУ. СЕРІЯ: Економічні науки, 1(ч.2) (59). pp. 120-122. ISSN 1728-4236

Дерій, Ж. В. and Карпюк, О. А. (2011) Шляхи модернізації сучасної системи фінансування вищої освіти в контексті розвитку людського капіталу. Наукові записки. Серія “Економіка” (18). pp. 288-298.

Дерій, Ж. В. and Карпюк, О. А. (2011) Кадровий потенціал освітньої сфери України. Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету, 2 (4(55)). pp. 184-189.

Карпюк, О. А. (2011) Проблеми оцінки якості освітніх послуг в системі освітнього менеджменту. Економіка (4).

Карпюк, О. А. (2011) Україна на шляху глобалізації освітнього простору. Науково-теоретичний журнал «Вісник ЖДТУ» (4(58)). pp. 230-232.

Карпюк, О. А. (2010) Рейтингова оцінка ВНЗ як фактор його конкурентоспроможності. Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Суспільно-географічні проблеми розвитку продуктивних сил України". pp. 82-84.

Карпюк, О. А. (2010) Економічна та територіальна доступність освітніх послуг: методичні підходи до визначення. Збірник наук. праць за матеріалами міжнарод. наук.-практ. конфер. (2). pp. 273-276.

Карпюк, О. А. (2009) Проблеми оцінки конкурентоспроможності освітніх послуг. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Конкурентоспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми та перспективи". pp. 286-288.

Карпюк, О. А. (2009) Нові моделі фінансування освіти: пріоритет вибору. Тези доповідей ХХХІV наук.-практ. міжвуз. конф.. pp. 43-44.

Карпюк, О. А. (2009) Стан, проблеми та перспективи формування ринку освітніх послуг, шляхи вдосконалення. Матеріали ювілейної міжнар. наук. конф. "Розвиток продуктивних сил України: від Вернадського до сьогодення" (2). pp. 230-232.

Карпюк, О. А. (2009) Аналіз та оцінка рівня розвитку ринку освітніх послуг в Україні. Вісник ЖДТУ (4). pp. 74-79.

Карпюк, О. А. (2009) Проблеми оцінки конкурентоспроможності освітніх послуг. Економіка. Управління. Інновації (2).

Карпюк, О. А. (2009) Проблеми оцінки конкурентоспроможності освітніх послуг. Економіка. Управління. Інновації.

Карпюк, О. А. (2009) Стимулювання розвитку вищої освіти як елемент управління нею: зарубіжний досвід. Стимулювання розвитку вищої освіти як елемент управління нею: зарубіжний досвід / О.А.Карпюк // Національне господарство України: теорія та практика управління: [зб. наук. праць]. – К.: Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України.

Карпюк, О. А. (2009) Теоретичні аспекти ринку освітніх послуг. Наука й економіка (2(14)). pp. 297-299.

Карпюк, О. А. (2009) Теоретичні аспекти ринку освітніх послуг. Наука й економіка (2(14)). pp. 297-299.

Карпюк, О. А. (2008) Тенденції та перспективи розвитку ринку освітніх послуг Житомирської області. Матеріали ІІ наук.-практ. конф. Інноваційні проблеми автоматизації управл. бізнесом. pp. 113-116.

Карпюк, О. А. (2008) Освітня послуга як об’єкт ринкових відносин. Тези доповідей ХХХІІІ наук.-практ. міжвуз. конф.. p. 92.

Карпюк, О. А. (2008) Поняття освітньої послуги та напрями реформування ринку освітніх послуг в Україні. Тези доповідей ХХХІІІ наук.-практ. міжвуз. конф.. p. 92.

Карпюк, О. А. (2007) Історичний аспект розвитку теорії прибутку. Вісник ЖДТУ. Економічні науки (2(40)). pp. 76-84.

Карпюк, О. А. (2007) Прибуток як економічна категорія в х-економіці: обліковий аспект. Вісник ЖДТУ . Економічні науки (1(39)). pp. 82-91.

Карпюк, О. А. (2007) Стимулююча функція прибутку у вітчизняних умовах ринкової економіки. Матеріали Міжнародного форуму молодих вчених "Ринкова трансформація економіки: стан, проблеми, перспективи". pp. 28-30.

Book Section

Карпюк, О. А. and Сингаєвська, А. О. (2017) Event-менеджмент ресторанного бізнесу України як інструмент маркетингових комунікацій. In: Імплементація наукових засад та перспективи досконалої маркетингової діяльності підприємств як ринково-орієнтованої концепції їх розвитку:колект. монографія. Видавництво Євенок О.О., Житомир, pp. 331-359.

Thesis

Карпюк, О. А. (2011) Організаційно-економічні засади формування та розвитку ринку освітніх послуг (регіональний аспект). Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Teaching Resource

Павловська, Л. Д. and Боцян, Т. В. and Карпюк, О. А. and Мосійчук, І. В. (2017) Методичні рекомендації та вимоги до виконання курсової роботи з «Управління персоналом» для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент». [Teaching Resource]

Боцян, Т. В. and Карпюк, О. А. and Павловська, Л. Д. and Янковська, О. І. and Саух, І. В. and Філіпенко, Т. В. (2015) Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломних робіт студентів спеціальності 8.03060101 Менеджмент організацій та адміністрування (за видами економічної діяльності). [Teaching Resource]

Карпюк, О. А. and Боцян, Т. В. and Янковська, О. І. (2015) Методичні рекомендації до написання курсових робіт з курсу «Oблiк i аудит». [Teaching Resource]

Карпюк, О. А. and Боцян, Т. В. and Янковська, О. І. (2015) Методичні рекомендації та вимоги до виконання курсової роботи з курсу «Тeopiя eкoнoмiчнoгo аналiзу». [Teaching Resource]

Карпюк, О. А. (2014) Індивідуальне завдання для дистанційного навчання з дисципліни «Економіка праці та соціально-трудові відносини». [Teaching Resource]

Карпюк, О. А. (2014) Індивідуальне завдання для дистанційного навчання з дисципліни «Теорія економічного аналізу». [Teaching Resource]

Карпюк, О. А. (2014) Методичні рекомендації з курсу «Управління змінами». [Teaching Resource]

Карпюк, О. А. (2014) Методичні рекомендації з курсу «теорія економічного аналізу». [Teaching Resource]

Карпюк, О. А. (2014) Методичні рекомендації з курсу «управління змінами». [Teaching Resource]

Other

Османова, М. and Карпюк, О. А. (2017) Вдосноналення комунікаційних процесів в організації (на матеріалах ПАТ КБ «Приватбанк»). ЖДУ ім І.Франка, Житомир.

Бэлікова, Д. В. and Карпюк, О. А. (2017) Маркетингова політика розподілу та її реалізація на підприємстві (на матеріалах ТОВ «Мода з доставкою»). ЖДУ ім І.Франка, Житомир.

Колодюк, Т. В. and Карпюк, О. А. (2017) Управління розвитком персоналу (на матеріалах ТОВ «КОН БРІО»). ЖДУ ім І.Франка, Житомир.

Станкевич, В. С. and Карпюк, О. А. (2017) Формування і оцінка ефективності системи управління корпоративною культурою (на матеріалах Бородянської міжрайонної виконавчої дирекції Київського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності). ЖДУ ім І.Франка, Житомир.

This list was generated on Mon Oct 26 23:55:00 2020 EET.