Items where Author is "Криворучко, Т. В."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 26.

Article

Дячук, Н. В. and Криворучко, Т. В. and Свиридюк, Т. В. (2019) Психологічний портрет як спосіб розкриття сутності художніх образів. Humanitarian approaches to the Periodic Law. pp. 79-90.

Криворучко, Т. В. (2018) VOSI-конструкція у функції комплемента перехідних дієслів на матеріалі пам’яток ранньоновоанглійського періоду. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія «Філологія. Соціальні комунікації», 29(68) (1). pp. 14-18.

Криворучко, Т. В. (2018) Складна комплементація у сучасних граматичних студіях. Doctrina multiplex, veritas una. Учень багато, істина одна : збірник праць до ювілею Ізабелли Рафаїлівни Буніятової. pp. 368-385.

Криворучко, Т. В. (2018) Функціонування VOSI-КОНСТРУКЦІЙ, VOSING-КОНСТРУКЦІЙ і складнопідрядних речень зі з’ясувальною клаузою як синтаксичних синонімів у ранньоновоанглійській мові. Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики. (1(15)). pp. 188-192.

Криворучко, Т. В. (2017) VOSI – конструкція у функції комплемента одноперехідних дієслів в ранньоанглійській мові. Наукові записки національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічні науки» : збірник наукових праць. (66). pp. 59-61.

Криворучко, Т. В. (2016) Синтаксична синонімія в англійській мові. Матеріали всеукраїнської науково-практичної заочної конференції з міжнародною участю "Сучасні лінгвістичні студії ХХІ століття" 01 лютого 2016. pp. 42-45.

Криворучко, Т. В. (2016) Структура речення з дієслівною комплементацією в сучасній англійській мові. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (2 (84)). pp. 65-68. ISSN 2076-6173

Криворучко, Т. В. (2015) Дослідження вторинно предикативної конструкції VOSI у сучасних граматичних студіях. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна (58). pp. 154-157.

Криворучко, Т. В. (2015) Прагматичні типи речень із vosi-конструкціями в ранньоновоанглійській мові. "Сучасні лінгвістичні студії ХХІ століття" Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції. pp. 43-46.

Криворучко, Т. В. (2014) VOSI-КОНСТРУКЦИИ КАК КОМПЛЕМЕНТ ТРАНЗИТИВНЫХ ГЛАГОЛОВ В РАННЕНОВОАНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ. Филологические науки. Вопросы теории и практики, 2 (1 (31)). pp. 92-95.

Криворучко, Т. В. (2014) ЗВ'ЯЗОК МІЖ КОМПОНЕНТАМИ VOSI-КОНСТРУКЦІЇ У РАННЬОНОВОАНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ. Тези доповідей всеукраїнської наукової конференції памяті доктора філологічних наук, професора Д. І.Квеселевича: «Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблем перекладу». pp. 46-49.

Криворучко, Т. В. (2014) ФУНКЦІОНУВАННЯ VOSI-КОНСТРУКЦІЙ ТА VOSING-КОНСТРУКЦІЙ У РАННЬОНОВОАНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць (44). pp. 149-151.

Криворучко, Т. В. (2013) Believe-type and Want-type Matrix Verbs and their Complements. Global English – Global Decisions.XVIII TESOL – Ukraine National Conference. April 12-13, 2013. Book of papers. pp. 164-165.

Криворучко, Т. В. (2013) VOSI-КОНСТРУКЦІЇ З ДІЄСЛОВАМИ WANT ТА BELIEVE У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ. Слово і речення: синтактика, семантика, прагматика: матер. Міжнар. наук. конф. / М-во осв. і науки України. pp. 187-190.

Криворучко, Т. В. (2012) Складна комплементація в історії англійської мови. Наукові записки (105(1)). рр. 436 -441.

Криворучко, Т. В. (2012) VOSI CONSTRUCTION IN ENGLISH. English in Globalised World: збірник наукових праць (англ. м.). pp. 86-87.

Криворучко, Т. В. (2012) Причини виникнення інфінітивних конструкцій в англійській мові. Наукові записки. Серія «Філологічна». (30). pp. 47-49.

Криворучко, Т. В. (2012) СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОНСТРУКЦІЇ “ACCUSATIVE AND INFINITIVE”. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. (29). pp. 205-207.

Криворучко, Т. В. (2012) СУЧАСНИЙ СТАН ДОСЛІДЖЕННЯ АНГЛІЙСЬКОГО РЕЧЕННЯ. Проблеми викладання іноземних мов у немовному вищому навчальному закладі: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 16 березня 2012 р. ). pp. 171-174.

Криворучко, Т. В. (2011) COMPLEX SENTENCES IN OLD ENGLISH. Current Studies in English: Linguistics and Methodology Perspectives: збірник наукових праць (англ. м.). p. 76.

Криворучко, Т. В. (2011) Становлення VOSI конструкцій в англійській мові. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (57). pp. 199-202.

Криворучко, Т. В. (2006) Використання інтерактивних технологій при навчанні іншомовного комунікативного читання соціокультурних текстів у початковій школі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (29). pp. 92-95.

Monograph

Криворучко, Т. В. (2019) Складна комплементація в ранньоновоанглійській мові : монографія. Other. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Thesis

Криворучко, Т. В. (2014) Складна комплементація в ранньоновоанглійській мові: структурний та функціональний аспекти. Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка .

Teaching Resource

Дячук, Н. В. and Криворучко, Т. В. (2020) Методичні матеріали до самостійної та індивідуальної роботи студентів з навчальної дисципліни Практична граматика англійської мови (частина 2). [Teaching Resource]

Дячук, Н. В. and Криворучко, Т. В. (2019) Методичні матеріали до самостійної та індивідуальної роботи студентів з навчальної дисципліни Практична граматика англійської мови (Частина 1). [Teaching Resource]

This list was generated on Wed Oct 21 04:25:46 2020 EEST.