Items where Author is "Павленко, В. В."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 117.

Article

Павленко, В. В. (2022) Development of creativity in out-of-school educational activities in Poland. Zeszyty Naukowe (Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży): nauki społeczne i humanistyczne (86). pp. 53-60. ISSN 2300-3170

Павленко, В. В. and Петровська, О. Ю. (2022) Цифрова компетентність майбутнього учителя як чинник забезпечення якості педагогічної діяльності. Актуальні проблеми в системі освіти: заклад загальної середньої освіти – доуніверситетська підготовка – заклад вищох освіти (2). pp. 633-640. ISSN 2786-5487

Антонова, О. Є. and Бірук, Н. П. and Власенко, О. М. and Павленко, В. В. (2021) Adaptive educational web-environment aimed at ensuring the activities of supporting educational institutions of the depressive region (Zhytomyr) in the conditions of educational network optimization. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (107). pp. 60-69. ISSN 2663-6387

Павленко, В. В. (2021) Reform of the ukrainian system of general secondary education: trends, consequences, conclusions. Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej, 44 (1). pp. 115-123. ISSN 2543-8204

Павленко, В. В. (2021) Textbook as a means of creativity development of a student. Українська полоністика (19). pp. 126-133. ISSN 2220-4555

Павленко, В. В. (2021) Бар’єри розвитку креативності. Multidisziplinäre Forschung: Perspektiven, Probleme und Muster der Sammlung wissenschaftlicher Arbeiten «ΛΌГOΣ» zu den Materialien der I internationalen wissenschaftlich-praktischen Konferenz (9). pp. 21-25.

Павленко, В. В. (2021) Креативний підхід до організації освітнього процесу. Психолого-педагогічні, правові та соціально-культурні проблеми сучасного суспільства. pp. 224-228.

Павленко, В. В. (2021) Реализация идей Эдварда де Боно в педагогической деятельности учителя. Педагогіка та психологія сьогодні: постулати минулого і сучасні теорії. pp. 42-46.

Павленко, В. В. (2021) Теоретичні основи застосування проблемних ситуацій в освітньому процесі вищої школи. Актуальні проблеми управління освітою і навчальними закладами (4). pp. 99-106.

Павленко, В. В. (2021) Технології розвитку креативного потенціалу майбутніх учителів. Пріоритети розвитку педагогічних та психологічних наук у ХХІ столітті. pp. 131-135.

Павленко, В. В. (2021) Школа-родина-дитина: креативний підхід. Відповідальне батьківство ХХІ століття: зб. наук. праць за матер. науково-методичного онлайн-семінару. pp. 134-137.

Павленко, В. В. (2020) Creative approach to establishing the developmental educational environment of new ukrainian school. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (102). pp. 5-14. ISSN 2663-6387

Павленко, В. В. (2020) Development of creativity of an individual: foreign experience. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (103). pp. 69-76. ISSN 2663-6387

Okhrimenko, Ivan and Коbernyk, Oleksandr and Husarevych, Oleksandr and Krykun, Viktoriia and Kalashnik, Nataliіa and Павленко, В. В. and Samokish, Ivan and Бірук, Н. П. and Butok, Olena and Bondarenko, Valentin and Грибан, Г. П. and Prontenko, Kostiantyn (2020) The lack of future officers’ methodical competence in physical training as a pedagogical problem. Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores, 7 (2). ISSN 2007-7890

Павленко, В. В. (2020) Підготовка вчителя до розвитку креативного потенціалу особистості учня. Освіта для ХХІ століття: виклики, проблеми, перспективи: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (12–13 листопада 2020 року, м. Суми).. pp. 348-351.

Павленко, В. В. (2020) Развитие креативного потенциала специалистов в высших учебных заведениях. Совершенствование системы подготовки кадров в вузе: направления и технологии. pp. 81-85.

Павленко, В. В. (2020) Художня освіта учнів у початковій школі Польщі. Українська полоністика (18). pp. 120-126. ISSN 2220-4555

Павленко, В. В. (2019) Розвиток креативності учнів початкової школи засобами образотворчого мистецтва. Проблеми освіти (92). pp. 106-111.

Павленко, В. В. (2018) Модель розвитку креативності учнів основної школи в процесі навчання на основі завдань відкритого типу. Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky, 6 (3). pp. 108-113.

Павленко, В. В. (2018) Педагогічні умови для розвитку креативності учнів у сучасному педагогічному процесі. Проблеми освіти: збірник наукових праць, 88 (2). pp. 138-148.

Павленко, В. В. (2018) Підготовка майбутнього вчителя до реалізації програм розвитку креативності у Польщі. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej dňa 18. mája 2018. pp. 226-243.

Павленко, В. В. (2018) Розвиток креативності в професійній підготовці майбутніх учителів початкових класів. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Професійна підготовка фахівців у вимірі освітніх реалій» (11–12 жовтня, 2018). pp. 294-301.

Павленко, В. В. (2018) Теорії креативності. Rozwój nowoczesnej edukacji i nauki – stan, poblemy, perspektywy. pp. 214-217.

Павленко, В. В. (2017) Використання завдань відкритого типу на різних етапах уроку як засіб розвитку креативності учнів основної школи. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (2(88)). pp. 213-218. ISSN 2076-6173

Павленко, В. В. (2017) Вправи для розвитку креативної уяви. Теоретичні і методичні засади розвитку і самовдосконалення особистості педагога-новатора в контексті модернізації нової української школи: зб. наук.- метод. праць. pp. 205-208.

Павленко, В. В. (2017) Основні підходи до розвитку креативності особистості. Українська полоністика, 14. pp. 116-124. ISSN 2220-4555

Павленко, В. В. (2017) Особливості розвитку креативності дітей підліткового віку. Професійна освіта в умовах інтеграційних процесів: теорія і практика : збірник наукових праць. pp. 89-94.

Павленко, В. В. (2016) Впровадження інклюзивної освіти в Польщі та Україні. Навчання та виховання дітей з особливими освітніми проблемами: теорія та практика: Зб. праць вчених, молодих науковців, педагогів-практиків. pp. 25-30.

Павленко, В. В. (2016) Креативність: сутнісна характеристика поняття. Креативна педагогіка: [наук.-метод. журнал] (11). pp. 120-131.

Павленко, В. В. (2016) Метод Едварда де Боно «Шість капелюхів мислення» як засіб розвитку креативного мислення у школярів. Сучасні тенденції і пріоритети компетентнісного підходу в підготовці майбутніх фахівців дошкільної та початкової освіти : збірник науково-методичних праць / за заг. редакцією В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник, Т.В. Завязун. (Ч. 1). pp. 73-78.

Павленко, В. В. (2016) Методи розвитку креативності школярів. Теорія і практика професійної підготовки фахівців у контексті загальноєвропейських інтеграційних процесів : збірник науково-методичних праць. pp. 90-94.

Павленко, В. В. (2016) Педагогічні передумови розвитку креативності особистості. Андрогогічний вісник (6). pp. 155-162.

Павленко, В. В. (2016) Програми розвитку креативності в педагогічному процесі Польщі. Актуальні питання мистецької педагогіки : зб. наук. праць (вип. 5). pp. 82-87.

Павленко, В. В. (2016) Реформування польської системи загальної середньої освіти ХХ – початку ХХІ століття. Zbiór artykułów naukowych. pp. 85-88.

Павленко, В. В. (2016) Розвиток креативності молодших школярів. Scientific professional periodical journal “THE UNITY OF SCIENCE”. pp. 126-129.

Павленко, В. В. (2016) Розвиток креативності школярів у позакласній навчальній діяльності в освітніх закладах Польщі. Проблеми освіти: Наук-метод. зб. / Інститут модернізації змісту освіти МОН України. (Вип.86). pp. 414-423.

Павленко, В. В. (2016) Розвиток креативної уяви в школярів. Нові технології навчання: наук-метод. зб. (Вип.86). pp. 142-146.

Павленко, В. В. (2016) Розвиток креативної уяви у дітей молодшого шкільного віку. Zbiór artykułów naukowych. pp. 53-57.

Павленко, В. В. (2016) Суб'єкт-суб'єктна взаємодія у навчально-виховному процесі Польщі. Людинознавчі студії : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Педагогіка» (2 (34)). pp. 184-196.

Павленко, В. В. (2016) Тести креативності особистості: сутнісні характеристики та особливості застосування. Андрогогічний вісник (7). pp. 219-232.

Павленко, В. В. (2015) Креативність учителя як чинник розвитку педагогічної творчості. Формування дидактичної компетентності педагогів дошкільної та початкової освіти: збірник науково-методичних праць. pp. 145-150.

Павленко, В. В. (2015) Креативність: сутність, структура, закономірності формування і розвиток. Педагогічна освіта: Теорія і практика. Педагогіка. Психологія (23). pp. 15-21.

Павленко, В. В. (2015) Особливості підготовки майбутнього вчителя в Республіці Польща в контексті полікультурного підходу. Проблеми освіти: Збірник наукових праць. (82). pp. 196-203.

Павленко, В. В. (2015) Особливості підготовки майбутнього вчителя в республіці Польща в контексті полікультурного підходу. Проблеми освіти: Збірник наукових праць (82). pp. 196-203.

Павленко, В. В. (2015) Особливості розвитку креативного мислення школярів. Креативна педагогіка. Наук.-метод. журнал (10). pp. 103-109.

Павленко, В. В. (2015) Розвиток креативності молодших школярів як педагогічна проблема. Проблеми освіти: Наук-метод. зб. (85). pp. 152-158.

Павленко, В. В. (2015) Становлення та розвиток системи освіти в Польщі. Українська полоністика (12). pp. 54-70.

Павленко, В. В. (2015) Становлення та розвиток системи освіти в Польщі. Українська полоністика (12). pp. 54-69. ISSN 2220-4555

Павленко, В. В. (2014) Методи проблемного навчання. Нові технології навчання (81).

Лісунова, І. and Павленко, В. В. (2014) Оксфордський університет – один із найбільших у Європі. Модернізація вищої освіти в Україні та за кордоном. pp. 217-221.

Павленко, В. В. (2014) Педагогічні ідеї М. Корфа щодо розвивального навчання в школі. Модернізація вищої освіти в Україні та за кордоном: зб. наук. праць. pp. 359-365.

Павленко, В. В. (2014) Проблемні ситуації: поняття і типи. Нові технології навчання: Збірник наукових праць (83). pp. 196-202.

Павленко, В. В. (2014) Роль підручника у розвитку креативності молодших школярів. Українська полоністика: Збірник наукових праць (11). pp. 255-263.

Павленко, В. В. (2014) Роль підручника у розвитку креативності молодших школярів. Українська полоністика (11). pp. 255-263. ISSN 2220-4555

Павленко, В. В. (2014) Технологія розвивального навчання Д.Б. Ельконіна. Історичні аспекти, сучасний стан і перспективи розвитку системи дошкільної і початкової шкільної освіти : збірник науково-методичних праць. pp. 11-14.

Шеремет, О. and Павленко, В. В. (2013) Ідеї розвивального навчання в педагогічній спадщині Й.Г. Песталоцці. Магістратура в умовах євроінтеграційних процесів вищої школи : збірник наукових праць. pp. 230-232.

Гаранська, Н. and Павленко, В. В. (2013) Значення книжки як засобу виховання молодших школярів. Магістратура в умовах євроінтеграційних процесів вищої школи. pp. 280-283.

Павленко, В. В. (2013) Колектив як розвивальне середовище. Інноваційність ідей А.С. Макаренка в педагогіці ХХІ століття. pp. 170-177.

Павленко, В. В. (2013) Особливості проблемного навчання. Підготовка педагогів до впровадження державних стандартів дошкільної та початкової освіти : збірник науково-методичних праць. pp. 466-471.

Чижевська, С. and Павленко, В. В. (2013) Проблема професійної підготовки вчителя в педагогічній спадині К.Д. Ушинського. Магістратура в умовах євроінтеграційних процесів вищої школи: збірник наукових праць. pp. 225-227.

Павленко, В. В. (2013) Проблемне навчання: становлення, сутність, перспективи. Цілі та результати освітніх реформ: українсько-польський діалог. pp. 126-134.

Павленко, В. В. (2013) Розвивальний потенціал бесіди як методу навчання у початковій школі. Дослідницький компонент у діяльності загальноосвітніх навчальних закладів та позашкільних закладів освіти: ретроспектива і перспектива. pp. 135-140.

Павленко, В. В. (2013) Становлення теорії розвивального навчання в педагогічній спадщині К.Д. Ушинського. Нові технології навчання. Наук. – метод зб. (76). pp. 79-84.

Павленко, В. В. (2013) Форми і методи розвивального навчання молодших школярів у спадщині В.О. Сухомлинського. Гуманізація педагогічної взаємодії у творчості Василя Сухомлинського. pp. 137-143.

Павленко, В. В. (2012) Ідеї Р. Штайнера у сучасній освітній системі України. Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник. pp. 364-371.

Павленко, В. В. (2012) Кременецький ліцей як чинник освітнього розвитку волинського регіону: історичний аналіз. Професійна педагогічна освіта: особистісно орієнтований підхід : монографія. pp. 405-428.

Павленко, В. В. (2012) Кременецький ліцей як чинник освітнього розвитку Волинського регіону: історичний аналіз. Професійно-педагогічна освіта: особистісно орієнтований підхід:. pp. 405-429.

Павленко, В. В. (2012) Методи виховання Марії Монтессорі. Методичні засади реалізації особистісно орієнтованого виховного процесу в сучасних освітніх засадах. pp. 218-221.

Павленко, В. В. (2012) Розвиток освіти на Волині: напрями історико-педагогічного дослідження. Становлення та розвиток науково-педагогічних шкіл: проблеми, досвід, перспективи.

Павленко, В. В. (2012) Становлення та розвиток ідеї розвивального навчання. Наукові записки : зб. праць молодих вчених та аспірантів ХГПА / [Історико-педагогічні дослідження в Україні : стан, проблеми, перспективи : матеріали міжвуз. наук.- практ. конф. аспірантів та молодих учених (1). pp. 164-174.

Павленко, В. В. (2011) Актуальні методи розвивального навчання. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Розвиток дослідницьких здібностей обдарованих дітей та молоді», 11- 12 травня 2011 р. pp. 246-251.

Павленко, В. В. (2011) Громадсько-культурна діяльність Ю.Крашевського на Волині. Історико-педагогічний альманах (2). pp. 40-44.

Павленко, В. В. (2011) Организация учебно-воспитательного процесса в Житомирской гимназии (ХІХ – начала ХХ вв.). Вектор науки. Серия «Педагогика, психология» (1(4)). pp. 139-143.

Павленко, В. В. (2011) Организация учебно-воспитательного процесса в Житомирской гимназии (ХІХ – начала ХХ вв.). Вектор науки. Серия «Педагогика, психология» (1(4)). pp. 139-143.

Павленко, В. В. (2011) Освітньо-просвітницька діяльність педагогів- іноземців на Волині. Велика Волинь: історія освіти і культури: монографія / за ред. проф. Левківського М.В.. pp. 310-349.

Павленко, В. В. (2011) Освітньо-просвітницька діяльність першодрукаря Івана Федорова. Нові технології навчання: наук.-метод. зб., 1 (67). pp. 149-153.

Павленко, В. В. (2011) Проблеми педагогічної майстерності вчителя у спадщині вдатних педагогів. Професійно-компетентнісне ставлення майбутніх педагогів початкової та дошкільної освіти у ВНЗ: збірник науково-методичних праць. pp. 216-224.

Левківський, М. В. and Павленко, В. В. (2010) Діяльність іноземних викладачів гуманітарних дисциплін у Кременецькому ліцеї. Инновации в высшем образовании: проблемы и перспективы: Збірник наукових праць Військового Київського національного університету імені Тараса Шевченка (24). pp. 245-251.

Павленко, В. В. (2010) Педагогічні засади спілкування у творчості В.О. Сухомлинського. Актуальні проблеми виховання і навчання школярів: збірн. наук. праць молодих дослідн. pp. 5-9.

Павленко, В. В. (2010) Проблемы педагогического мастерства учителя в педагогике прошлых эпох. Вектор науки. Серия «Педагогика, психология» (3 (3)). pp. 95-98.

Павленко, В. В. (2009) Діяльність іноземних педагогів у чоловічих і жіночих гімназіях Волині (XIX – поч. ХX ст.). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (44). pp. 135-140.

Павленко, В. В. (2008) Ботаніки-іноземці та їх роль у викладанні природничих дисциплін та наукової діяльності в Кременецькому ліцеї. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (37). pp. 186-190.

Павленко, В. В. (2008) Ботаніки-іноземці та їх роль у викладанні природничих дисциплін і наукової діяльності в Кременецькому ліцеї. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (37). pp. 186-190.

Павленко, В. В. and Андрійчук, А. М. (2008) Макаренко і культура поведінки молодших школярів. Антон Макаренко і сучасні проблеми освіти: Зб. праць молодих науковців. pp. 10-16.

Павленко, В. В. (2008) Організація навчально-виховного процесу в Острозькій академії (ХVІ – початок ХVІІ століття). Морально-етичні засади формування особистості: Монографія. pp. 243-265.

Павленко, В. В. (2008) Репетиторська, викладацька та наукова діяльність приватних вчених-педагогів на Волині. Актуальні проблеми гуманітарної освіти: збірник наукових праць. pp. 49-54.

Павленко, В. В. (2008) Теологічна і просвітницька діяльність у духовних семінаріях. Тези Науково-практичної конференції "Парадигма Творення в сучасній науці: на шляху до інтегрованого світогляду"..

Павленко, В. В. (2007) З історії діяльності іноземних колоністів на Волині (ХІХ ст.). Наукові записки. Серія „Психологія і педагогіка”. pp. 270-287.

Павленко, В. В. (2007) Зміст та організація навчання у жіночому училищі графа Д. М. Блудова у м. Острозі (1805-1833 рр.). Модернізація вищої освіти у контексті євроінтеграційних процесів: Збірник наукових праць учасників Всеукраїнського методологічного семінару з міжнародною участю.. pp. 287-291.

Павленко, В. В. (2007) Мистецько-естетична освіта на Волині (ХІХ – поч. ХХ ст.). Проблеми духовності сучасної молоді: реалії та перспективи // Матеріали Міжрегіональної науково-практичної конференції молодих дослідників. pp. 61-65.

Павленко, В. В. (2007) Проблема іноземного вчительства як об’єкт вивчення в контексті історико-педагогічного регіоналізму. Наукові записки. Серія „Психологія і педагогіка” (9). pp. 379-387.

Павленко, В. В. (2007) Участь польських учених в організації діяльності Кременецького ліцею (1805-1833 рр.). Психолого-педагогічні засади формування особистості студентської молоді: суспільство, професія, сім'я. pp. 52-57.

Павленко, В. В. (2006) Іван Франко і місце казки у різнобічному розвитку дітей. Спадщина Івана Франка в контексті української освіти та культури // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених, магістрів, студентів. pp. 93-99.

Павленко, В. В. (2006) Іноземні вчені Волині та їх внесок у науку (ХІХ ст.). Україна – Світ: від культурної своєрідності до спорідненості культур (Ч. 1). pp. 271-274.

Павленко, В. В. (2006) Острозька академія – український центр культури, освіти і духовності (к-ць ХVІ – поч. ХVІ ст.). Формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови засобами інноваційних освітніх технологій: Зб. наук. праць. pp. 217-222.

Павленко, В. В. (2005) З історії діяльності іноземних педагогів на Волині (ХІХ – поч. ХХ ст.). Формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови засобами інноваційних освітніх технологій: Зб. наук. праць (2). pp. 167-170.

Павленко, В. В. (2005) Науково-просвітницька діяльність Ф. Штейнгеля на Волині. Підготовка вчителя у контексті Європейського освітнього простору: Зб. наук. праць. pp. 208-211.

Павленко, В. В. (2003) А.С. Макаренко про роль батьківського авторитету у вихованні дітей. Національна освіта у контексті творчості А. Макаренка: Зб. наук. праць. pp. 97-99.

Monograph

Павленко, В. В. (2020) Формування креативної особистості: виклики часу й нові контексти розвитку. Project Report. Київ: Посвіт.

Антонова, О. Є. and Дубасенюк, О. А. and Бірук, Н. П. and Павленко, В. В. (2019) Серця, віддані педагогіці. Історія становлення і розвитку кафедри педагогіки (до 100-річчя Житомирського державного університету імені Івана Франка). Discussion Paper. Видавець О.О.Євенок, Житомир.

Павленко, В. В. (2017) Розвиток креативності молодших школярів. Project Report. Житомир: ЖДУ, ЖДУ імені Івана Франка.

Антонова, О. Є. and Березюк, О. С. and Вітвицька, С. С. and Власенко, О. М. and Дубасенюк, О. А. and Єремеєва, В. М. and Сидорчук, Н. Г. and Левківський, М. В. and Колесник, Н. Є. and Якса, Н. В. and Вознюк, О. В. and Ковальчук, В. А. and Коновальчук, І. І. and Круковська, І. М. and Миколаєнко, Н. М. and Павленко, В. В. and Синиця, М. О. (2013) Інноваційність ідей А. С. Макаренка в педагогіці ХХІ століття. Other. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка.

Левківський, М. В. and Борейко, О. М. and Павленко, В. В. (2011) Велика Волинь: історія освіти і культури. Discussion Paper. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка.

Book

Залібовська – Ільніцька, З. В. and Коляденко, С. М. and Павленко, В. В. (2019) Українська мова як іноземна: соціокультурний аспект. ЖДУ ім. І.Франка.

Антонова, О. Є. and Павленко, В. В. (2017) В.О. Сухомлинський у діалозі з сучасністю. Житомир : ФО-П Левковець Н.М..

Вознюк, О. В. and Войненко, К. В. and Мазко, О. П. and Гордієнко, О. А. and Гужанова, Т. С. and Коновальчук, І. І. and Павленко, В. В. and Рудницька, Н. Ю. and Тарнавська, Н. П. and Колесник, Н. Є. (2017) Професійна освіта в умовах інтеграційних процесів: теорія і практика : збірник наукових праць. ФО-П «Н. М. Левковець», Житомир.

Антонова, О. Є. and Павленко, В. В. (2016) Педагогічні ідеї Івана Франка в освіті сьогодення. Історико-педагогічний альманах (5). Житомир : ФО-П Левковець Н.М..

Антонова, О. Є. and Павленко, В. В. (2015) Історико-педагогічний альманах. Випуск 3. Реалізація педагогічних ідей К. Д. Ушинського в освіті сьогодення. Житомир ФО-П Левковець Н.М.

Антонова, О. Є. and Вітвицька, С. С. and Дубасенюк, О. А. and Ковальчук, В. А. and Павленко, В. В. and Чернілевський, Д. В. (2015) Креативна педагогіка. Наук.-метод. журнал. Вінниця: Вид-во АМСКП.

Антонова, О. Є. and Дубасенюк, О. А. and Вітвицька, С. С. and Сидорчук, Н. Г. and Мирончук, Н. М. and Павленко, В. В. (2015) Проблеми освіти: Збірник наукових праць. Вінниця.

Антонова, О. Є. and Павленко, В. В. and Сидорчук, Н. Г. and Мирончук, Н. М. and Щербакова, Н. П. (2013) Історія університетської освіти : виникнення, становлення, розвиток : Студентський історико-педагогічний альманах. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Антонова, О. Є. and Павленко, В. В. and Щербакова, Н. П. (2012) Студентський історико-педагогічний альманах Ідеї педагогів минулого в освіті сьогодення. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Teaching Resource

Антонова, О. Є. and Бірук, Н. П. and Павленко, В. В. (2020) Навчальна практика (організаційно-методична) в закладах загальної середньої освіти: методичні рекомендації щодо проходження для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта. [Teaching Resource]

Павленко, В. В. (2019) Компаративна педагогіка. [Teaching Resource]

Павленко, В. В. (2018) Педагогіка. Робочий зошит. [Teaching Resource]

Павленко, В. В. (2011) Інструктивно-методичні матеріали до семінарських та лабораторних занять з курсу «Педагогіка» (для студентів природничого факультету). [Teaching Resource]

Павленко, В. В. (2009) Діяльність педагогів-іноземців на Волині (ХІХ – початок ХХ ст.). [Teaching Resource]

This list was generated on Thu Oct 6 09:54:22 2022 EEST.