Items where Author is "Поліщук, Л. П."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 30.

Article

Поліщук, Л. П. and Пушкар, Т. М. (2019) Current trend in the preparation of future philologists. Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія:філологія, 42. pp. 86-89.

Поліщук, Л. П. and Пушкар, Т. М. (2019) Формування професійної компетенції студентів спеціальності "Переклад" у сучасних умовах. Подолання мовних та комунікативних бар'єрів : освіта, наука, культура :збірник наукових праць. pp. 440-448.

Поліщук, Л. П. and Пушкар, Т. М. (2018) Communicative strategies in the english dialogic discourse. Південний архів (Збірник наукових праць. Філологічні науки), LXIV. pp. 214-216.

Поліщук, Л. П. and Пушкар, Т. М. (2018) Translation as a means of intercultural communication. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія, 3 (37). pp. 174-176.

Поліщук, Л. П. and Пушкар, Т. М. (2018) Професійна підготовка майбутніх філологів-перекладачів в умовах євроінтеграції. Інноваційна педагогіка : науковий журнал, 3. pp. 57-59. ISSN ISSN 2311-5491

Поліщук, Л. П. (2017) Формування навичок письмової компетентності майбутніх перекладачів на основі системи вправ. Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу : Збірник наукових праць / За заг. ред. М.В. Полховської, Н.Д. Борисенко, Ю.М. Нідзельської.

Поліщук, Л. П. (2017) Основні напрямки професійної підготовки майбутніх перекладачів в умовах євроінтеграції. Житомирські літературознавчі студії (4 (90)). pp. 116-119. ISSN 2305-5898

Поліщук, Л. П. (2017) Особливості формування компетентісно-орієнтованого підходу як основи системи професійної парадигми майбутніх перекладачів. Текст і дискурс: когнітивно-комунікативні перспективи: збірник матеріалів Міжвузівської наукової Інтернет-конференції (28–29 березня 2017 р.). – Кам‘янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2017..

Поліщук, Л. П. (2015) Специфіка підготовки майбутніх перекладачів в умовах євроінтеграції. Всеукраїнська наукова конференція пам’яті доктора філологічних наук, професора Д.І.Квеселевича «Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблем перекладу».

Поліщук, Л. П. (2014) ІННОВАЦІЙНІ ТЕНДЕНЦІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРОСТОРУ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (74). pp. 156-159. ISSN 2076-6173

Поліщук, Л. П. and Пушкар, Т. М. (2014) Формування основ перекладацької компетентності у майбутніх перекладачів на початковому етапі навчання. Наукові записки серія: філологічні науки (128). pp. 467-469.

Поліщук, Л. П. (2013) ОСНОВНІ АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕРЕКЛАДАЧІВ У ВІТЧИЗНЯНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (68). pp. 130-133. ISSN 2076-6173

Поліщук, Л. П. (2013) Професійна підготовка майбутніх перекладачів у вітчизняних вищих навчальних закладах. Всеукраїнська наукова конференція пам`яті доктора філологічних наук, професора Д.І. Квеселевича, "Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблем перекладу".

Поліщук, Л. П. (2012) РЕОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ АНГЛІЇ В УМОВАХ ФОРМУВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПРОСТОРУ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Вісник Житомирського державного університету (63). рр. 134-138.

Поліщук, Л. П. (2012) Шляхи формування загальноєвропейських принципів педагогічної освіти в умовах євроінтеграції. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. Зб. наук. праць Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка (6). pp. 171-178.

Поліщук, Л. П. (2010) Дослідницькі підходи до проблеми педагогічної майстерності в системі підготовки вчителя Англії. Формування професійно-педагогічної майстерності вчителів: історія, сучасність, перспективи: Збірник тез доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 85-88.

Поліщук, Л. П. (2010) Концептуальні засади підготовки ефективного учителя початкової школи у вищих навчальних закладах Англії. Нові технології навчання. Наук.-метод. зб. Частина 2. (66). pp. 154-158.

Поліщук, Л. П. (2010) Процеси реформування вітчизняної системи вищої освіти в умовах євроінтеграції. Болонський процес: стан та перспективи розвитку освіти в Україні: Збірник тез доповідей ІХ Всеукр. наук.-метод. конф., 18-19 листопада 2010 р.. pp. 61-62.

Поліщук, Л. П. (2010) Ціннісні пріоритети форм і методів підготовки майбутніх учителів початкової школи в Англії. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 16 : Творча особистість вчителя: проблеми теорії і практики: Збірник наукових праць (11). pp. 102-105.

Поліщук, Л. П. (2009) Актуалізація проблеми професійної підготовки вчителів у ВНЗ. Педагогічні науки: Збірник наукових праць Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка. Частина третя.. pp. 262-270.

Поліщук, Л. П. (2009) Особливості професійної підготовки майбутніх фахівців у педагогічних закладах України. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (48). pp. 112-115.

Поліщук, Л. П. (2008) Підготовка вчителя в умовах європейської інтеграції. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (39). pp. 148-151.

Поліщук, Л. П. (2007) Наукові підходи до загальнопедагогічної підготовки вчителів. Проблеми духовності сучасної молоді: реалії та перспективи // Матеріали міжрегіон. наук.-практ. конф. молодих дослідників, 8 листопада 2007 р.. pp. 130-132.

Monograph

Поліщук, Л. П. (2014) Професійна підготовка вчителів початкової школи Англії в умовах євроінтеграції. Discussion Paper. ЖДУ ім. І. Франка.

Поліщук, Л. П. (2010) Професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи в Англії в умовах євроінтеграції. Manual. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир. (In Press)

Conference or Workshop Item

Поліщук, Л. П. and Уточкіна, Ю. (2020) Вивчення гендерних аспектів художнього перекладу на прикладі англомовних творів. In: Текст і дискурс: когнітивно-комунікативні перспективи: збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської наукової інтернет-конференції, 19-20 березня, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка.

Поліщук, Л. П. and Лукиша, І. (2020) Основні проблеми перекладу поетичного тексту та шляхи їх подолання: на основі твору Вільяма Водсворта "She dwelt among the untrodden ways". In: Текст і дискурс: когнітивно-комунікативні перспективи: збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської наукової інтернет-конференції, 19-20 березня, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка.

Thesis

Поліщук, Л. П. (2011) Професійна підготовка вчителів початкової школи Англії в умовах євроінтеграції. PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Teaching Resource

Поліщук, Л. П. and Пушкар, Т. М. (2014) Педагогічна практика. [Teaching Resource]

Поліщук, Л. П. and Пушкар, Т. М. (2014) Педагогічна практика. Методичні рекомендації з організації та проведення педагогічної практики у Навчально-науковому інституті іноземної філології Житомирського державного університету імені Івана Франка. [Teaching Resource]

This list was generated on Thu Oct 1 21:41:27 2020 EEST.