Items where Author is "Прус, А. В."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 44.

Article

Прус, А. В. and Столярчук, Т. (2016) Аналітичний спосіб розв’язування логарифмічних рівнянь. Науковий пошук молодих дослідників (9). pp. 55-57.

Прус, А. В. and Кучерук, А. (2016) Тригонометричні рівняння з параметрами у шкільному курсі. Науковий пошук молодих дослідників (9). pp. 60-63.

Кицан, А. В. and Прус, А. В. (2015) Вивчення комбінацій геометричних тіл у старшій школі. Науковий пошук молодих дослідників (8). pp. 63-67.

Столярчук, Т. and Прус, А. В. (2015) Графічний метод розв'язування рівнянь з параметрами. Науковий пошук молодих дослідників (8). pp. 33-37.

Дмитренко, А. and Прус, А. В. (2015) Дослідження вміння учнів основної школи розв'язувати задачі з параметрами. Науковий пошук молодих дослідників (8). pp. 22-25.

Прус, А. В. and Швець, В. О. (2015) Лінійні рівняння з параметром. Математика в рідній школі (7-8). pp. 19-22.

Ковальчук, С. and Прус, А. В. (2015) Розв'язування показникових нерівностей із параметром. Науковий пошук молодих дослідників (8). pp. 80-83.

Прус, А. В. and Швець, В. О. (2015) Рівняння другого степеня з параметром. Математика в рідній школі (10). pp. 16-19.

Прус, А. В. and Швець, В. О. (2015) Рівняння і нерівності з параметром у шкільному курсі математики. Математика в рідній школі (5). pp. 2-7.

Прус, А. В. (2013) Про компетентнісний підхід у навчанні математики в класах суспільно-гуманітарного напряму. Педагогічний дискурс (14). pp. 372-376.

Прус, А. В. and Чемерис, О. А. and Мосіюк, О. О. (2012) Навчально-методичний посібник «Практикум з аналітичної геометрії» як засіб розвитку інтелектуальних вмінь студентів. Розвиток інтелектуальних і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс-2012»: матеріали міжнародної науково-методичної конференції (6-7 грудня 2012 р., м. Суми): У 3-х частинах. Частина 2.

Прус, А. В. (2012) Про роль методичних задач у системі підготовки вчителя математики. Проблеми та перспективи фахової підготовки вчителя математики: збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції. pp. 189-191.

Прус, А. В. (2011) Розвиток інтелектуальних вмінь студентів педагогічних спеціальностей на заняттях із методики навчання математики. Розвиток інтелектуальних і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс-2011»: Матеріали Всеукраїнської дистанційної науково-методичної конференції з міжнародною участю (11 лютого 2011 р.).

Прус, А. В. (2010) Про використання методичних задач на практичних заняттях із методики навчання математики. Матеріали міжнародної науково-методичної конференції. Проблеми математичної освіти. pp. 274-276.

Матяш, О. І. and Прус, А. В. (2010) Окремі аспекти формування математичних понять. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (53). pp. 87-93.

Прус, А. В. (2009) Окремі питання розвитку творчих здібностей учнів та студентів. Розвиток інтелектуальних і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання математики: Матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. (3-4 грудня 2009 р., м. Суми). pp. 75-76.

Прус, А. В. (2009) Використання евристик для навчання учнів розв'язувати вправи з параметрами. Третя міжнародна науково-практична конференція. Евристичне навчання математики.. pp. 82-83. ISSN 978-966-639-413-5

Прус, А. В. (2008) Конус у контексті прикладної спрямованості шкільного курсу стереометрії. Дидактика математики: проблеми і дослідження (30). pp. 183-189.

Прус, А. В. (2007) Потенціал прикладної спрямованості шкільного курсу стереометрії. Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції «Проблеми математичної освіти» (ПМО - 2007).

Прус, А. В. (2007) Загальні питання прикладної спрямованості шкільного курсу математики. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (34). pp. 67-71.

Прус, А. В. (2005) Евристичне навчання та прикладна спрямованість шкільного курсу стереометрії. Збірник тез доповідей міжнародної науково-методичної конференції Евристичне навчання математики. pp. 98-99. ISSN 966-639-241-0

Прус, А. В. (2005) Про прикладні задачі шкільного курсу стереометрії. Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції «Проблеми математичної освіти». ISSN 966-353-002-2

Прус, А. В. (2005) Піраміди в контексті прикладної спрямованості шкільного курсу стереометрії. Математика в школі (2). pp. 11-15.

Прус, А. В. (2005) Планування у контексті прикладної спрямованості шкільного курсу стереометрії. Підготовка вчителя у контексті європейського освітнього простору Збірник наукових праць. pp. 88-96. ISSN 966-8456-54-8

Прус, А. В. (2005) Про засоби здійснення прикладної спрямованості шкільного курсу стереометрії. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (20). pp. 101-103.

Прус, А. В. (2005) Про циліндр у контексті прикладної спрямованості. Математика в школі (5). pp. 15-20.

Прус, А. В. (2005) Чинники прикладної спрямованості шкільного курсу стереометрії. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені Михайла Петровича Драгоманова. Серія 3. Фізика і математика у вищій і середній школі (1). pp. 41-45.

Прус, А. В. (2004) Вибрані питання прикладної спрямованості шкільного курсу стереометрії. Дидактика математики: проблеми і дослідження: Міжнародний збірник наукових робіт (22). pp. 126-131. ISSN 966-7507-12-2

Прус, А. В. (2004) Тема “Куля” в контексті прикладної спрямованості шкільного курсу стереометрії. Дидактика математики: проблеми і дослідження: Міжнародний збірник наукових робіт (21). pp. 85-91. ISSN 966-7507-16-5

Прус, А. В. and Швець, В. О. (2003) Дискурсивні висновки щодо прикладної спрямованості шкільного курсу стереометрії на основі генезису вказаного поняття. Дидактика математики: проблеми і дослідження: Міжнародний збірник наукових робіт (20). pp. 126-135. ISSN 966-7507-0-5

Прус, А. В. (2003) Про прикладну спрямованість шкільного курсу стереометрії. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (13). pp. 45-47.

Book Section

Прус, А. В. (2012) Координатний метод розв'язування планіметричних задач. Векторний метод розв'язування планіметричних задач. In: Практикум з методики навчання математики. Основна школа. Навчальний посібник для студентів математичних спеціальностей педагогічних університетів. За редакцією професора В.О. Швеця. Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, pp. 228-249. ISBN 978-966-660-820-1

Monograph

Прус, А. В. and Швець, В. О. (2007) Теорія і практика прикладної спрямованості шкільного курсу стереометрії. Other. ЖДУ імені Івана Франка, 2011.

Conference or Workshop Item

Прус, А. В. (2011) Методика навчання математики в особисто орієнтованій системі навчання майбутніх учителів математики. In: Міжнародна науково-практична конференція Актуальні проблеми теорії і методики навчання математики.

Book

Прус, А. В. and Швець, В. О. (2016) Задачі з параметрами в шкільному курсі математики. Житомир: Видавництво "Рута", Житомир, Україна. ISBN 978-617581-269-3

Прус, А. В. and Швець, В. О. (2011) Збірник задач з методики навчання математики. Житомир: "Рута". ISBN 978-617-581-056-9

Прус, А. В. and Швець, В. О. (2007) Прикладна спрямованість стереометрії: 10-11 класи. Шкільний світ. ISBN 978-966-451-089-6

Teaching Resource

Чемерис, О. А. and Королюк, О. М. and Прус, А. В. and Фонарюк, О. В. (2018) Геометрія в тестах: практикум для організації самостійної роботи студентів. [Teaching Resource]

Прус, А. В. and Сверчевська, І. А. (2010) Вчимося розв’язувати задачі зі стереометрії. Геометричні тіла у тестових завданнях: Навчальний посібник. [Teaching Resource]

Прус, А. В. (2010) Модуль у рівняннях та нерівностях: навчально-методичний посібник. [Teaching Resource]

Мосіюк, О. О. and Прус, А. В. and Чемерис, О. А. (2010) Площина та пряма у просторі. [Teaching Resource]

Other

Заріцька, Я. В. and Прус, А. В. (2014) Аналітичні та графічні прийоми розв’язування задач з параметрами. ЖДУ ім. І.Франка.

Кицан, А. В. and Прус, А. В. (2014) Геометрія трикутника. ЖДУ ім. І.Франка.

Ковальчук, С. В. and Прус, А. В. (2014) Задачі з чудовими точками трикутника. ЖДУ ім. І. Франка.

This list was generated on Sun Feb 16 22:29:33 2020 EET.