Items where Author is "Прус, А. В."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 51.

Article

Фонарюк, О. В. and Прус, А. В. (2021) Евристичні методи розвитку критичного мислення в майбутніх учителів математики. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах, 3 (75). pp. 111-116. ISSN 1992-5786

Королюк, О. М. and Прус, А. В. (2020) Прикладна спрямованість курсу вищої математики для нематематичних спеціальностей. Актуальні проблеми математики та методики її навчання у вищій школі : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (17-18 грудня 2020 р.). pp. 63-66.

Прус, А. В. and Чемерис, О. А. (2020) Підготовка майбутніх учителів математики до роботи із розвитку творчих здібностей учнів. Підготовка майбутніх учителів математики до роботи із розвитку творчих здібностей учнів.

Прус, А. В. and Столярчук, Т. (2016) Аналітичний спосіб розв’язування логарифмічних рівнянь. Науковий пошук молодих дослідників (9). pp. 55-57.

Прус, А. В. and Кучерук, А. (2016) Тригонометричні рівняння з параметрами у шкільному курсі. Науковий пошук молодих дослідників (9). pp. 60-63.

Кицан, А. В. and Прус, А. В. (2015) Вивчення комбінацій геометричних тіл у старшій школі. Науковий пошук молодих дослідників (8). pp. 63-67.

Столярчук, Т. and Прус, А. В. (2015) Графічний метод розв'язування рівнянь з параметрами. Науковий пошук молодих дослідників (8). pp. 33-37.

Дмитренко, А. and Прус, А. В. (2015) Дослідження вміння учнів основної школи розв'язувати задачі з параметрами. Науковий пошук молодих дослідників (8). pp. 22-25.

Прус, А. В. and Швець, В. О. (2015) Лінійні рівняння з параметром. Математика в рідній школі (7-8). pp. 19-22.

Ковальчук, С. and Прус, А. В. (2015) Розв'язування показникових нерівностей із параметром. Науковий пошук молодих дослідників (8). pp. 80-83.

Прус, А. В. and Швець, В. О. (2015) Рівняння другого степеня з параметром. Математика в рідній школі (10). pp. 16-19.

Прус, А. В. and Швець, В. О. (2015) Рівняння і нерівності з параметром у шкільному курсі математики. Математика в рідній школі (5). pp. 2-7.

Прус, А. В. (2013) Про компетентнісний підхід у навчанні математики в класах суспільно-гуманітарного напряму. Педагогічний дискурс (14). pp. 372-376.

Прус, А. В. and Чемерис, О. А. and Мосіюк, О. О. (2012) Навчально-методичний посібник «Практикум з аналітичної геометрії» як засіб розвитку інтелектуальних вмінь студентів. Розвиток інтелектуальних і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс-2012»: матеріали міжнародної науково-методичної конференції (6-7 грудня 2012 р., м. Суми): У 3-х частинах. Частина 2.

Прус, А. В. (2012) Про роль методичних задач у системі підготовки вчителя математики. Проблеми та перспективи фахової підготовки вчителя математики: збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції. pp. 189-191.

Прус, А. В. (2011) Розвиток інтелектуальних вмінь студентів педагогічних спеціальностей на заняттях із методики навчання математики. Розвиток інтелектуальних і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс-2011»: Матеріали Всеукраїнської дистанційної науково-методичної конференції з міжнародною участю (11 лютого 2011 р.).

Прус, А. В. (2010) Про використання методичних задач на практичних заняттях із методики навчання математики. Матеріали міжнародної науково-методичної конференції. Проблеми математичної освіти. pp. 274-276.

Матяш, О. І. and Прус, А. В. (2010) Окремі аспекти формування математичних понять. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (53). pp. 87-93.

Прус, А. В. (2009) Окремі питання розвитку творчих здібностей учнів та студентів. Розвиток інтелектуальних і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання математики: Матеріали Всеукр. наук.-метод. конф. (3-4 грудня 2009 р., м. Суми). pp. 75-76.

Прус, А. В. (2009) Використання евристик для навчання учнів розв'язувати вправи з параметрами. Третя міжнародна науково-практична конференція. Евристичне навчання математики.. pp. 82-83. ISSN 978-966-639-413-5

Прус, А. В. (2008) Конус у контексті прикладної спрямованості шкільного курсу стереометрії. Дидактика математики: проблеми і дослідження (30). pp. 183-189.

Прус, А. В. (2007) Потенціал прикладної спрямованості шкільного курсу стереометрії. Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції «Проблеми математичної освіти» (ПМО - 2007).

Прус, А. В. (2007) Загальні питання прикладної спрямованості шкільного курсу математики. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (34). pp. 67-71.

Прус, А. В. (2005) Евристичне навчання та прикладна спрямованість шкільного курсу стереометрії. Збірник тез доповідей міжнародної науково-методичної конференції Евристичне навчання математики. pp. 98-99. ISSN 966-639-241-0

Прус, А. В. (2005) Про прикладні задачі шкільного курсу стереометрії. Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції «Проблеми математичної освіти». ISSN 966-353-002-2

Прус, А. В. (2005) Піраміди в контексті прикладної спрямованості шкільного курсу стереометрії. Математика в школі (2). pp. 11-15.

Прус, А. В. (2005) Планування у контексті прикладної спрямованості шкільного курсу стереометрії. Підготовка вчителя у контексті європейського освітнього простору Збірник наукових праць. pp. 88-96. ISSN 966-8456-54-8

Прус, А. В. (2005) Про засоби здійснення прикладної спрямованості шкільного курсу стереометрії. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (20). pp. 101-103.

Прус, А. В. (2005) Про циліндр у контексті прикладної спрямованості. Математика в школі (5). pp. 15-20.

Прус, А. В. (2005) Чинники прикладної спрямованості шкільного курсу стереометрії. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені Михайла Петровича Драгоманова. Серія 3. Фізика і математика у вищій і середній школі (1). pp. 41-45.

Прус, А. В. (2004) Вибрані питання прикладної спрямованості шкільного курсу стереометрії. Дидактика математики: проблеми і дослідження: Міжнародний збірник наукових робіт (22). pp. 126-131. ISSN 966-7507-12-2

Прус, А. В. (2004) Тема “Куля” в контексті прикладної спрямованості шкільного курсу стереометрії. Дидактика математики: проблеми і дослідження: Міжнародний збірник наукових робіт (21). pp. 85-91. ISSN 966-7507-16-5

Прус, А. В. and Швець, В. О. (2003) Дискурсивні висновки щодо прикладної спрямованості шкільного курсу стереометрії на основі генезису вказаного поняття. Дидактика математики: проблеми і дослідження: Міжнародний збірник наукових робіт (20). pp. 126-135. ISSN 966-7507-0-5

Прус, А. В. (2003) Про прикладну спрямованість шкільного курсу стереометрії. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (13). pp. 45-47.

Book Section

Прус, А. В. (2012) Координатний метод розв'язування планіметричних задач. Векторний метод розв'язування планіметричних задач. In: Практикум з методики навчання математики. Основна школа. Навчальний посібник для студентів математичних спеціальностей педагогічних університетів. За редакцією професора В.О. Швеця. Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, pp. 228-249. ISBN 978-966-660-820-1

Monograph

Прус, А. В. and Швець, В. О. (2007) Теорія і практика прикладної спрямованості шкільного курсу стереометрії. Other. ЖДУ імені Івана Франка, 2011.

Conference or Workshop Item

Королюк, О. М. and Прус, А. В. (2021) Практика як засіб формування математичних компетентностей майбутніх вчителів математики. In: Дистанційна Всеукраїнська наукова конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми теорії і методики навчання математики: до 90-річчя з дня народження професора З. І. Слєпкань», 15-16 квітня 2021 року, НПУ імені М. П. Драгоманова, Київ.

Прус, А. В. (2011) Методика навчання математики в особисто орієнтованій системі навчання майбутніх учителів математики. In: Міжнародна науково-практична конференція Актуальні проблеми теорії і методики навчання математики.

Book

Прус, А. В. and Швець, В. О. (2016) Задачі з параметрами в шкільному курсі математики. Житомир: Видавництво "Рута", Житомир, Україна. ISBN 978-617581-269-3

Прус, А. В. and Швець, В. О. (2011) Збірник задач з методики навчання математики. Житомир: "Рута". ISBN 978-617-581-056-9

Прус, А. В. and Швець, В. О. (2007) Прикладна спрямованість стереометрії: 10-11 класи. Шкільний світ. ISBN 978-966-451-089-6

Teaching Resource

Королюк, О. М. and Прус, А. В. (2020) Методика навчання математики в старшій школі. Модуль 1: Стереометрія. [Teaching Resource]

Чемерис, О. А. and Королюк, О. М. and Прус, А. В. and Фонарюк, О. В. (2018) Геометрія в тестах: практикум для організації самостійної роботи студентів. [Teaching Resource]

Прус, А. В. and Поліщук, З. П. and Чемерис, О. А. and Королюк, О. М. and Фонарюк, О. В. (2017) Методичні рекомендації до виконання курсових та дипломних робіт. [Teaching Resource]

Прус, А. В. and Сверчевська, І. А. (2010) Вчимося розв’язувати задачі зі стереометрії. Геометричні тіла у тестових завданнях: Навчальний посібник. [Teaching Resource]

Прус, А. В. (2010) Модуль у рівняннях та нерівностях: навчально-методичний посібник. [Teaching Resource]

Мосіюк, О. О. and Прус, А. В. and Чемерис, О. А. (2010) Площина та пряма у просторі. [Teaching Resource]

Other

Прус, А. В. and Фонарюк, О. В. (2022) Окремі питання методики реалізації компетентнісного підходу до навчання математики в основній школі. Частина 1: Навчально-методичний посібник. ЖДУ імені Івана Франка.

Заріцька, Я. В. and Прус, А. В. (2014) Аналітичні та графічні прийоми розв’язування задач з параметрами. ЖДУ ім. І.Франка.

Кицан, А. В. and Прус, А. В. (2014) Геометрія трикутника. ЖДУ ім. І.Франка.

Ковальчук, С. В. and Прус, А. В. (2014) Задачі з чудовими точками трикутника. ЖДУ ім. І. Франка.

This list was generated on Thu Oct 6 01:47:13 2022 EEST.