Items where Author is "Стадниченко, А. П."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 192.

Article

Стадниченко, А. П. and Бабич, Ю. В. and Гирин, В. К. (2020) Просторовий розподіл популяцій Planorbarius corneus (Linnaeus, 1758) у гідромережі України у зв’язку із сучасними глобальними кліматичними зрушеннями умов довкілля. Актуальні питання біологічної науки. pp. 96-98.

Гарбар, О. В. and Гарбар, Д. А. and Стадниченко, А. П. and Бабич, Ю. В. (2020) Біокліматичні особливості екологічних ніш та моделювання динаміки ареалів аловидів Planorbarius Corneus в умовах змін клімату. Біологічні дослідження – 2020. pp. 150-153.

Стадниченко, А. П. and Киричук, Г. Є. and Гирин, В. К. (2019) Вплив умов обсихання на стабільність деяких показників гомеостазу витушки рогової (Mollusca, Pulmonata, Bulinidae). V Міжнародна заочна науково-практична конференція "Актуальні питання біологічної науки": Збірник статей. pp. 93-95.

Стадниченко, А. П. (2019) Another one finding of invasive freshwater pulmonate gastropod micromenetus dilatatus (Mollusca: Gastropoda: Planorbidae) in Ukraine. Біологічні дослідження – 2019. pp. 134-137.

Стадниченко, А. П. (2019) Адвентивний вид котушкових (Mollusca, Gastropoda, Planorbidae, Planorbulinae) у поверхневих водах України. Біологія та екологія, 5 (2). pp. 19-24. ISSN 2616-6720

Стадниченко, А. П. (2019) Види-вселенці у складі прісноводної малакофауни України. Водні і наземні екосистеми та збереження їх біорізноманіття – 2019. pp. 57-59.

Павленко, М. Ю. and Стадниченко, А. П. (2019) Вплив тривалості гібернації на засвоюваність корму витушкою роговою (Mollusca, Gastropoda, Pulmonata, Bulinidae). Біологічні дослідження – 2019. pp. 117-118.

Ігнатенко, О. О. and Стадниченко, А. П. and Гирин, В. К. (2019) Вплив тривалості повного голодування на вміст гемоглобіну у гемолімфі витушки рогової (Mollusca, Gastropoda, Pulmonata). Біологічні дослідження – 2019. pp. 97-99.

Киричук, Г. Є. and Стадниченко, А. П. and Гирин, В. К. (2019) Вплив умов обсихання на стабільність деяких показників гомеостазу витушки рогової (МоІІusca, Pulmonata, Вulinidae). Збірник матеріалів V Міжнародної заочної науково-практичної конференції "Актуальні питання біологічної науки" (Ніжин, 16 квітня 2019 р.). pp. 93-95.

Янович, Л. М. and Стадниченко, А. П. (2018) Symptomy zatrucia Planorbarius Corneus (Mollusca, Gastropoda, Pulmonata) Chrom (III)-sulfatem ś rodowiska wodnego abstractthe symptomatic complex of the poisoning of Planorbarius Corneus (Mollusca, Gastropoda, Pulmonata) with Chrom (III)-sulfate of the water environment. Biology & ecology scientific journal, 4 (2). pp. 100-105. ISSN 2414-9810

Мороз, Г. М. and Гирин, В. К. and Стадниченко, А. П. (2018) Вплив oсoбистiснoї зрiлoстi нa прoфесiйне стaнoвлення студентiв ВНЗ. Реалізація наступності в природничій освіті: реалії та перспективи: збірник науково-методичних праць.. pp. 186-189.

Любиченко, І. М. and Стадниченко, А. П. and Гирин, В. К. (2018) Залежність величини середньодобового раціону витушки рогової (Mollusca, Gastropoda, Pulmonata, Bulinidae)від тривалості умов десикації. Біологічні дослідження – 2018. pp. 183-184.

Стадниченко, А. П. and Вискушенко, Д. А. and Гирин, В. К. (2018) Комплексний вплив десикації і гельмінтів на трофологічні показники Planorbarius corneus (Mollusca, Gastropoda, Bulinidae). Природничий альманах. Біологічні науки. pp. 75-81.

Мороз, О. М. and Стадниченко, А. П. (2018) Розвиток професійної рефлексії студентської молоді. Реалізація наступності в природничій освіті: реалії та перспективи: збірник науково-методичних праць.. pp. 189-193.

Мельниченко, Р. К. and Сорочинська, О. А. and Стадниченко, А. П. (2018) Роль наукових шкіл у формуванні професійної компетентності майбутнього вчителя біології (з досвіду роботи Житомирської наукової малакологічної школи). Проблеми освіти: збірник наукових праць ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти». pp. 166-173.

Мисько, Ю. В. and Стадниченко, А. П. (2017) Вплив обсихання і трематодної інвазії на фізико-хімічні показникигемолімфи Lymnaea stagnalis (Mollusca, Gastropoda, Lymnaeidae). Житомирський державний університет імені Івана Франка Кафедра зоології, біологічного моніторингу та охорони природи.

Стадниченко, А. П. and Гирин, В. К. (2017) Еколого-фізіологічні пристосування витушки рогової (Mollusca, Gastropoda, Bulinidae) до умов обсихання. Materialy XIII Miedzynarodowej naukowi - praktycznej konferencji , «Wschodnie partnerstwo - 2017» (9). pp. 42-44.

Мисько, Ю. В. and Мороз, О. М. and Стадниченко, А. П. and Вискушенко, Д. А. and Гирин, В. К. (2017) Роль дихальних пігментів у підтриманні гомеостазу внутрішнього середовища прісноводних молюсків (Mollusca, Gastropoda, Pulmonata, Lymnaeidae, Bulinidae) за умов десикації. Біологічні дослідження – 2017. pp. 90-91.

Стадниченко, А. П. and Гирин, В. К. and Вискушенко, Д. А. (2017) Сумісний вплив десикації й гельмінтів на стабільність гомеостазу гемолімфи Planorbidae corneus (Mollusca, Gastropoda, Bulinidae). Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Серія: Біологічні науки (7(356)). pp. 145-149. ISSN 1729-360X

Стадниченко, А. П. and Янович, Л. М. and Мельниченко, Р. К. (2016) V International scientific malacological conference mollusks results, problems and perspectives of research. Вестник зоологии, 50 (6). pp. 553-554. ISSN 0084-5604

Шимкович, Е. Д. and Стадниченко, А. П. and Янович, Л. М. (2016) Влияние биотических нагрузок на сердцебиение беззубки (Mollusca, Bivalvia, Unionidae, Anоdontinae). Ученые записки Казанского университета. Серия естественные науки, 158. pp. 239-246. ISSN 1815-6169

Мороз, О. М. and Мороз, Г. М. and Стадниченко, А. П. (2016) Вплив депресивного стану гідроекосистем Центрального Полісся на показники легеневого і шкірного дихання витушки рогової (Mollusca, Gastropoda, Pulmonata, Bulinidae). Біологічні дослідження – 2016. pp. 177-179.

Стадниченко, А. П. and Макарова, Н. М. (2016) До видової структури родини чорнушкових (Mollusca, Gastropoda, Pectinibranchia, Melаnopsidae) України. Materials of the XIIInternational scientific and practical conference,"Areas of scientific thought", - 2015-2016. Biological sciences. Chemistry and chemical technology. Veterinary medicine. Sheffield. Science and education LTD (14). pp. 25-26.

Ярошенко, М. М. and Стадниченко, А. П. (2015) «Вплив кадмій хлориду водного середовища на ритм серцебиття ставковика звичайного ( Mollusca, Gastropoda, Pulmonata, Lymnaeidae)». Магістерська робота на тему: «Вплив кадмій хлориду водного середовища на ритм серцебиття ставковика звичайного ( Mollusca, Gastropoda, Pulmonata, Lymnaeidae)».

Бичинська, К. Ю. and Стадниченко, А. П. (2015) «Фiзико-хiмiчнi показники гемолiмфи Planorbarius corneus за перебування її у середовищi забрудненому iонами хрому (Cr3+) ». Магiстерська робота на тему: «Фiзико-хiмiчнi показники гемолiмфи Planorbarius corneus за перебування її у середовищi забрудненому iонами хрому (Cr3+) ».

Ярошенко, М. М. and Стадниченко, А. П. (2015) Вплив кадмій хлориду водного середовища на ритм серцебиття ставковика звичайного (Mollusca, Gastropoda, Pulmonata, Lymnaeidae). Збірник наукових праць "Біологічні дослідження - 2015". pp. 210-212. ISSN 978-617-581-241-9

Войціцька, Л. Г. and Стадниченко, А. П. (2015) Вплив нікель сульфату водного середовища на показники дихання рогових витушок (Mollusca, Gastropoda, Pulmonata, Bulinidae) у нормі і за інвазії їх трематодами. Збірник наукових праць "Біологічні дослідження - 2015". pp. 163-166. ISSN 978-617-581-241-9

Войціцька, Л. Г. and Стадниченко, А. П. (2015) Вплив іонів нікеля водного середовища на показники дихання Planorbarius corneus. Магістерська робота на тему: « ВПЛИВ ІОНІВ НІКЕЛЯ ВОДНОГО СЕРЕДОВИЩА НА ПОКАЗНИКИ ДИХАННЯ Planorbarius corneus ».

Бичинська, К. Ю. and Стадниченко, А. П. (2015) Фiзико-хiмiчнi показники гемолiмфи рогової витушки (Mollusca, Gastropoda, Pulmonata, Bulinidae) за перебування її у середовищi забрудненому хром (Cr 3+) хлоридом. Збірник наукових праць "Біологічні дослідження - 2015". pp. 154-157. ISSN 978-617-581-241-9

Васільєва, Л. А. and Вискушенко, А. П. and Вискушенко, Д. А. and Власенко, Р. П. and Гарлінська, А. М. and Гирин, В. К. and Єрмошина, Т. В. and Костюк, В. С. and Мельниченко, Р. К. and Павлюченко, О. В. and Сіваєва, К. В. and Стадниченко, А. П. and Тарасова, Ю. В. and Трускавецький, Є. С. and Шевчук, С. Ю. and Янович, Л. М. (2014) Сучасні уявлення про взаємозв'язки людини і біосфери в контексті парадигми сталого розвитку. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Природнича освіта і наука для сталого розвитку України: проблеми і перспективи" (1-3 жовтня 2014 року, м. Глухів). pp. 137-140.

Ермошина, Т. В. and Васильева, Л. А. and Вискушенко, А. П. and Вискушенко, Д. А. and Власенко, Р. П. and Гарлинская, А. Н. and Гирин, В. К. and Костюк, В. С. and Макарова, Н. Н. and Павлюченко, Л. В. and Сиваева, К. В. and Стадниченко, А. П. and Тарасова, Ю. В. and Шевчук, С. Ю. and Янович, Л. М. (2014) Фауна антропогенно трансформированных ландшафтов Украинского Полесья. Биоразнообразие и устойчивость живых систем Материалы XII Международной научно-практической екологической конференции. pp. 131-132. ISSN 978-5-9571-1002-6

Стадниченко, А. П. and Иззатуллаев, З. И. (2014) Влияние натриевой селитры на содержание гемоглобина в гемолимфе роговой катушки (Mollusca, Gastropoda, Bulinidae) интактной и инвазированной трематодами. Научный вестник Самаркандского Госуниверситета. pp. 103-107.

Стадниченко, А. П. (2014) On the Records of a New for Ukrainian Fauna Mollusk Species Micromenetus dilatatus (Gastropoda, Planorbidae). Вестник зоологии, 48 (2). p. 189. ISSN 0084-5604

Стадниченко, А. П. and Уваєва, О. І. (2014) Екологічні дослідження Житомирської Малакологічної школи. ТЕЗИ Міжвузівської науково-практичної конференції студентів аспірантів і молодих учених “Екологічний розвиток країни в рамках Європейської інтеграції”. p. 70.

Стадниченко, А. П. (2014) Вплив іонів заліза і трематодної інвазії на легеневе дихання Lymnaea stagnalis (Mollusca, Lymnaeidae). Природа Західного Полісся та прилеглих територій: збірник наукових праць (11). pp. 256-260. ISSN 2227-3220

Стадниченко, А. П. and Иззатуллаев, З. И. and Ющенко, А. К. (2014) Влияние депрессивного состояния пресноводных экосистем на физико-химические показатели внутренней среды Planorbarius corneus (Mollusca, Gastropoda, Pulmonata, Bulinidae). Научный вестник Самаркандского Госуниверситета (3В(85)). pp. 5-8. ISSN 2091-5446

Стадниченко, А. П. (2014) Влияние сернокислого железа на быстрые поведенческие и физиологические реакции катушки роговой (Molluska: Gastopoda: Pulmonata). Гидробиологический журнал, 50 (4). pp. 45-50. ISSN 0375-8990

Стадниченко, А. П. and Уманець, О. І. (2014) Вплив мінеральних добрив на вміст загального білка в гемолімфі калюжниці (Mollusca, Gastropoda, Pectinibranchia, Viviparidae) у нормі і за інвазії трематодами. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (1 (58)). pp. 50-54. ISSN 2078-2357

Гарлінська (Лейченко), А. М. and Васільєва, Л. А. and Власенко, Р. П. and Вискушенко, А. П. and Вискушенко, Д. А. and Гирин, В. К. and Єрмошина, Т. В. and Костюк, В. С. and Павлюченко, О. В. and Сіваєва, К. В. and Стадниченко, А. П. and Стельмащук, Н. М. and Тарасова, Ю. В. and Шевчук, С. Ю. and Янович, Л. М. (2014) Зміна видового складу і чисельності водних і наземних популяцій тварин при дії антропогенних факторів в сучасних екологічних умовах. Materials of the X International scientific and practical conference Volume 7. Biological sciences. pp. 45-48.

Стадниченко, А. П. (2014) МЕТАЦЕРКАРІЇ ТРЕМАТОД (PLATHELMINTHES, TREMATODA) – ПАРАЗИТИ ПРІСНОВОДНИХ МОЛЮСКІВ УКРАЇНИ. Вісник Львівського університету. Серія біологічна (65). pp. 288-295. ISSN 2075-5236

Стадниченко, А. П. and Тарасова, Ю. В. (2013) Ендемічні види молюсків (Gastropoda, Pectinibranchia) Cірійської зоогеграфічної провінції у витоках Йордану. Materiály IX mezinárodni vêdecko-praktická konference «Aktualni vymozenosti vĕdy - 2013» (16). pp. 38-40. ISSN 978-966-8736-05-6

Стадниченко, А. П. and Гирин, В. К. (2013) Вплив нітрофоса водного середовища на поглинання кисню молюском Unio pictorum (Bivalvia, Unionidae). Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, 1 (54). pp. 49-53. ISSN 2078-2357

Стадниченко, А. П. and Тарасова, Ю. В. (2012) Theodoxus jordani (Mollusca, Gastropoda, Pectinibranchia, Neritidae) із постійних водойм Ізраїля. Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки, 19 (244). pp. 64-70. ISSN 1729-360Х

Стадниченко, А. П. and Гирин, В. К. (2012) Використання перлівниці важкої (Mollusca, Bivalvia, Unionidae) для моніторингу забруднення водних об’єктів нітрофосом. Materiály VIII mezinárodni vêdecko-praktická konference «Vznik moderni vĕdecké-2012», 7 (15). pp. 22-23. ISSN 978-966-8736-05-6

Стельмащук, Н. М. and Стадниченко, А. П. and Іззатуллаєв, З. І. (2012) Fagotia acicularis (Mollusca, Gastropoda, Pectinibranchia, Melanopsidae) України: дещо про розмноження і розвиток. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2(51)). pp. 267-271.

Гриневич, Я. Р. and Стадниченко, А. П. (2012) Витривалість і чутливість калюжниці річкової (Mollusca, Pectinibranchia) за різних концентрацій іонів цинка водного середовища. Матеріали ІІІ науково-практичної конференції молодих вчених та студентів "Біологічні дослідження 2012". pp. 45-47.

Стадниченко, А. П. (2012) Вплив Bilharziella polonica (Plathelminthes, Trematoda) та іонів заліза водного середовища на деякі морфофізіологічні показники Lymnaea stagnalis (Mollusca, Gastropoda, Pulmonata, Lymnaeidae). Вісник Львівського університету. Серія біологічна (58). pp. 158-164. ISSN 0206-5657

Змієвська, М. В. and Стадниченко, А. П. (2012) Малакофауна річки Тня (басейн Прип’яті). Матеріали ІІІ науково-практичної конференції молодих вчених та студентів "Біологічні дослідження 2012". pp. 50-51.

Стадниченко, А. П. (2012) Некоторые клеточные и тканевые защитные реакции пресноводных моллюсков, инвазированных трематодами. VIII Mezinárodni vědecko-praktická konference «Věda a technologie: krok do budoucnosti – 2012», 30. pp. 15-18.

Стадниченко, А. П. and Гирин, В. К. (2012) Про шкірне дихання ставковиків і витушок (Mollusca, Gastropoda, Pulmonata). П'ятнадцята всеукраїнська науково-практична конференція "Інноваційний потенціал української науки - ХХІ сторіччя". pp. 43-45.

Стадниченко, А. П. and Гирин, В. К. (2012) Роль молюсків родини Unionidae (Bivalvia, Actinodontida) в поширенні буцефалідної інвазії (Plathelminthes, Trematoda,Bucephalidae) в Україні. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2 (51)). pp. 263-266. ISSN 2078-2357

Гриневич, Я. Р. and Стадниченко, А. П. (2012) Чутливість калюжниці річкової (Mollusca, Pectinibranchia) за різних концентрацій іонів цинка водного середовища. Матеріали ІІІ науково-практичної всеукраїнської конференції молодих вчених та студентів «Біологічні дослідження 2012». pp. 45-47.

Стельмащук, Н. М. and Стадниченко, А. П. (2011) Що ми знаємо наразі про чорнушок (Mollusca: Pectinibranchia: Melanopsidae) України? Вісник Львівського університету. Серія біологічна (57). pp. 12-23. ISSN 0206-5657

Стадниченко, А. П. and Тарасова, Ю. В. (2011) Występowanie Theodoxus danubialis (Mollusca: Gastropoda: Neritidae) na Ukrainie. Problemy wspołczesnej malakologii 2011. p. 66.

Стадниченко, А. П. and Гирин, В. К. (2011) Еколого-паразитологічні дослідження прісноводних молюсків як основа прогнозу трематодологічної ситуації в Україні на найближчі десятиліття. Aktuálni vymoženosti vĕdy – 2011. pp. 42-44.

Стадниченко, А. П. and Гирин, В. К. (2011) Еколого-паразитологічні дослідження прісноводних молюсків як основа прогнозу трематодологічної ситуації в Україні на найближчі десятиліття. Международная научно-практическая конференция "Актуальные научные достижения - 2011", 16. pp. 80-82.

Стадниченко, А. П. and Гирин, В. К. and Іваненко, Л. Д. (2011) Епіойки прісноводних молюсків (Gastropoda, Bivalvia) України. Збірник доповідей учасників 11-ої Всеукраїнської науково0практичної конференції "Інноваційний потенціал української науки - ХХІ сторіччя". pp. 56-59.

Стадниченко, А. П. and Скок, Т. Л. (2011) Життєві цикли ставковика озерного і витушки рогової (Mollusca: Gastropoda: Pulmonata). Вісник Львівського університету. Серія біологічна (55). pp. 3-19. ISSN 0206-5657

Стадниченко, А. П. and Гирин, В. К. (2011) К фауне и экологии пресноводных моллюсков Горган (восточные Карпаты) Сообщение 2 (семейства Planorbidae, Ancylidae, Hydrobiidae, Cycladidae). Збірник доповідей учасників тринадцятої всеукраїнської науково-практичної конференції "Інноваційний потенціал української науки - ХХI сторіччя". pp. 50-53.

Стадниченко, А. П. and Гирин, В. К. (2011) К фауне и экологии пресноводных моллюсков Закарпатья (семейства Lymnaeidae, Bulinidae, Physidae). Матеріали VII Матеріали науково-практичної конференції "Wyksztalcenie i nauka bez granic-2011", 25. pp. 19-21.

Стадниченко, А. П. and Гирин, В. К. (2011) К фауне и экологии пресноводных моллюсков Закарпатья (семейства Planorbidae, Valvatidae, Viviparidae, Hydrobiidae, Bithyniidae, Lithoglyphidae, Unionidae, Pisidiidae). Матеріали VII Міжнародної наково-практичної конференції "Wyksztalcenie i nauka bez granic-2011", 25. pp. 17-19.

Стадниченко, А. П. and Гирин, В. К. and Гриневич, Я. Р. and Лавренюк, О. В. (2011) Калюжниця річкова (Mollusca: Gastropoda: Pectinibranchia) як індикатор рівня забруднення водного середовища цинком. Збірник доповідей дев'ятої Всеукраїнської науково-практичної конференції "Інноваційний потенціал української науки - ХХІ сторіччя". pp. 149-151.

Стадниченко, А. П. and Гарлінська (Лейченко), А. М. and Змієвська, М. В. (2011) Малакофауна р. Тня. Біологічні конференції-2011. pp. 35-36.

Стадниченко, А. П. and Вискушенко, Д. А. and Гирин, В. К. and Гриневич, Я. Р. and Лавренюк, О. В. (2011) Токсикотолерантність калюжниці річкової (Mollusca, Gastropoda, Pectinibranchia) щодо іонів цинка водного середовища. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2 (47)). pp. 133-136. ISSN 2078-2357

Стадниченко, А. П. and Гирин, В. К. (2011) Фауна и экология пресноводных моллюсков Горган (Восточные Карпаты) Сообщение 1 (семейство Lymnaeidae). Збірник доповідей учасників тринадцятої всеукраїнської науково-практичної конференції "Інноваційний потенціал української науки - ХХI сторіччя". pp. 47-50.

Стадниченко, А. П. and Гриневич, Я. Р. and Лавренюк, О. В. (2011) Що відомо нам наразі про калюжниць (Mollusca, Gastropoda, Pectinibranchia) України? Збірник наукових праць "Біологічні дослідження-2011". pp. 35-36.

Стельмащук, Н. М. and Стадниченко, А. П. (2011) Що ми знаємо наразі про чорнушок (Mollusca: Pectinibranchia: Melanopsidae) України? Вісник Львівського університету. Серія біологічна (57). pp. 12-23. ISSN 0206-5657

Киричук, Г. Є. and Стадниченко, А. П. (2010) Влияние трематодной инвазии и ионов цинка водной средына гематоцити и некоторые гематологические показатели Planorbarius purpura (Mollusca:Gastropoda: Pulmonata: Bulinidae). Гидробиологический журнал, 46 (5). pp. 111-120. ISSN 0375-8990

Волосюк, В. В. and Стадниченко, А. П. (2010) Вміст іонів хлора у гемолімфі Lymnaea stagnalis (Mollusca, Gastropoda, Pulmonata, Lymnaeidae) у нормі і за дії на нього трематод (Plathelmintes, Trematoda). Матеріали 6 міжнародної наукової конференції "Последните научни постижения-2010 ", 16. pp. 10-12.

Стадниченко, А. П. and Волосюк, В. В. (2010) Вплив трематодної інвазії на вміст іонів кальцію у гемолімфі Lymnaea stagnalis (Mollusca: Gastropoda: Pulmonata) у нормі і за інвазії його трематодами. Materialy V Międzynarod. naukowi-praktyczn. konf. “Naukowa myśl informacyjnego wieku – 2010”, 12. pp. 13-15.

Волосюк, В. В. and Стадниченко, А. П. (2010) Вплив трематодної інвазії на вміст іонів калія у гемолімфі Lymnaea stagnalis (Mollusca, Gastropoda, Pulmonata, Lymnaeidae). Збірник наукових праць "Біологічні дослідження-2010". p. 11.

Волосюк, В. В. and Стадниченко, А. П. (2010) Вплив трематодної інвазії на вміст іонів натрія у гемолімфі Lymnaea stagnalis у нормі і за інвазії його трематодами. Матеріали 6 міжнародної конференції "Vědecký pokrok na rozmeri tisicileti – 2010", 21. pp. 20-22.

Гаврильченко, Н. Г. and Стадниченко, А. П. and Уваєва, О. І. (2010) Вплив трематодної інвазії на мірні і вагові показники калюжниці річкової (Mollusca, Gastropoda, Pectinibranchia, Viviparidae). Збірник наукових праць "Біологічні дослідження-2010". p. 12.

Стадниченко, А. П. and Гарлінська (Лейченко), А. М. (2010) Макроморфологічні і гістопатологічні зрушення у тканинах пухирчика (Mollusca: Gastropoda: Physidae) за дії на нього різних стадій життєвого цикла Cercaria dubia (Trematoda: Strigeidae). Вісник ЖНАЕУ (1 (26)). pp. 204-211.

Стадниченко, А. П. (2010) Мантія прісноводних молюсків (Gastropoda, Bivalvia) як ендостація трематод. Вісник Львівського університету. Серія біологічна (53). pp. 143-148. ISSN 0206-5657

Стадниченко, А. П. and Стельмащук, Н. М. (2010) Молюски родини Melanopsidae (Gastropoda, Pectinibranchia) України: гістологія і гістохімія сполучної тканини та залозистого епітелію гепатопанкреа. Вісник Львівського університету. Серія біологічна (54). pp. 222-230. ISSN 0206-5657

Стадниченко, А. П. and Стельмащук, Н. М. (2010) Молюски родини Melanopsidae (Gastropoda, Pectinibranchia) України: гістологія і гістохімія сполучної тканини та залозистого епітелію гепатопанкреаса. Вісник Львівського університету. Серія біологічна (54). pp. 222-230. ISSN 0206-5657

Стадниченко, А. П. and Гирин, В. К. and Іваненко, Л. Д. and Гарлінська (Лейченко), А. М. and Скок, Т. Л. and Мокрицька, А. М. and Сіваєва, К. В. and Стельмащук, Н. М. and Тарасова, Ю. В. (2010) Пресноводная малакофауна Украины в условиях глобального потепления климата земли. Тезисы докладов "Проблемы экологии: чтения памяти проф. М. М. Кожова". p. 107.

Іззатуллаєв, З. І. and Стадниченко, А. П. (2010) Распределение водных моллюсков Средней Азии по биотопам и водоемам различных типов. Наук. записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія біологічна (2 (43)). pp. 216-218. ISSN 2078-2357

Пампура, М. М. and Стадниченко, А. П. and Уваєва, О. І. and Павлюченко, О. В. and Янович, Л. М. and Тарасова, Ю. В. and Богачова, А. М. (2009) ВПЛИВ ЗРОСТАННЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА ПАРАЗИТОФАУНУ ПРІСНОВОДНИХ | МОЛЮСКІВ. ХІV конференція Українського наукового товариства паразитологів. p. 105.

Киричук, Г. Є. and Стадниченко, А. П. (2009) Вплив трематодної інвазії на активність лужної фосфатази у різних органах і тканинах витушки (Mollusca: Gastropoda: Pulmonata: Bulinidae) за дії на неї йонів кадмію водного середовища. Науковий вісник Ужгородського університету (26). pp. 68-71.

Киричук, Г. Є. and Стадниченко, А. П. (2009) Вплив трематодної інвазії на активність лужної фосфатази у різних органах і тканинах витушки (Mollusca: Gastropoda: Pulmonata: Bulinidae) за дії на неї іонів важких металів водного середовища. Вісник Львівського університету. Серія біологічна (49). pp. 151-156. ISSN 0206-5657

Стадниченко, А. П. and Гирин, В. К. and Іваненко, Л. Д. (2009) Комплексна дія екологічних факторів на ритм серцевих скорочень у перлівницевих (Mollusca: Bivalvia: Unionidae). Вісник ЖНАЕУ (1). pp. 191-196.

Богачова, А. М. and Тарасова, Ю. В. and Стадниченко, А. П. (2009) Пресноводные моллюски в урбосистемах Крыма. Вестник Мордовского университета. Серия Биологические науки (1). pp. 11-13. ISSN 0236-2910

Стадниченко, А. П. and Гирин, В. К. (2009) Трофологічні показники витушки рогової (Mollusca: Gastropoda: Bulinidae) у нормі та за інвазії її трематодами. Вісник ЖНАЕУ (2). pp. 158-164.

Стадниченко, А. П. and Уваєва, О. І. (2009) Удосконалення таксономії молюсків підродини Planorbinae та його екологічне значення. Вісник ЖНАЕУ (1). pp. 176-186.

Стадниченко, А. П. and Киричук, Г. Є. (2008) The trematode invasion influence on glucose content of mollusca’s organism. XXIV Krajowe Seminarium Malakologiczne. p. 29.

Стадниченко, А. П. and Богачова, А. М. and Шубрат, Ю. В. (2008) Вплив антропогенної трансформації навколишнього середовища на стан прісноводної малакофауни України. Вісник ЖНАЕУ (1). pp. 139-147.

Стадниченко, А. П. and Янович, Л. М. (2008) Вплив фенольної інтоксикації на вміст молочної кислоти в органах nio conus (Mollusca: Bivalvia: Unionidae). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (42). pp. 230-232.

Стадниченко, А. П. and Гирин, В. К. (2008) Вразливі і зникаючі види черевоногих молюсків України як наслідок антропогенного пресингу. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Розвиток наукової думки 2008», 4. pp. 24-25.

Стадниченко, А. П. and Гирин, В. К. and Богачова, А. М. and Шубрат, Ю. В. (2008) Вразливі і зникаючі види черевоногих молюсків України як наслідок антропогенного пресінгу. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції „Розвиток наукової думки – 2008”. pp. 24-25.

Стадниченко, А. П. (2008) Моллюски семейства Sphaeriidae (Bivalvia) на урбанизированных территориях Крыма. Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції "Перспективные вопросы мировой науки-2008", 18. pp. 80-82.

Стадниченко, А. П. and Шубрат, Ю. В. and Гирин, В. К. (2008) Трематоди-паразити лункових України (Mollusca: Gastropoda: Pectibranchia: Neritidae). Матеріали четвертої міжнародної науково-практичної конференцїї «Розвиток наукових досліджень 2008», 5. pp. 78-80.

Стадниченко, А. П. and Шубрат, Ю. В. (2007) Mięczaĸi rodzaju Theodoxus (Gastropoda: Pectinibranchia: Neritidae) Uĸrainy. XXIII Krajowe seminarium malakologiczne. pp. 63-64.

Стадниченко, А. П. and Мельниченко, Р. К. and Уваєва, О. І. and Павлюченко, О. В. (2007) Біорізноманіття прісноводних молюсків Волинських озер. IV Международная научная конференция Биоразнообразие и роль животных в экосистемах. pp. 115-117.

Стадниченко, А. П. and Янович, Л. М. (2007) Вплив гідрохінону водного середовища на вміст піровиноградної кислоти в органах нутряного мішка Unio conus (Mollusca: Bivalvia: Unionidae). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (31). pp. 229-232.

Стадниченко, А. П. and Киричук, Г. Є. and Гирин, В. К. and Богачова, А. М. (2007) Вплив трематодної інвазії на основні трофологічні показники витушки (Mollusca: Gastropoda: Pulmonata: Bulinidae). Міжнародна конференція “Біологія XXI століття: теорія, практика, викладання» Київ – Черкаси – Канів. pp. 165-166.

Стадниченко, А. П. and Киричук, Г. Є. (2007) Вплив трематодної інвазії та іонів міді водного середовища на гемоцити Planorbarius purpura (Mollusca: Gastropoda: Pulmonata: Bulinidae). Вісник ДАУ (2). pp. 74-82.

Стадниченко, А. П. and Астахова, Л. Є. (2007) Вплив фенольної інтоксикації на вміст каротиноїдів у гемолімфі прісноводних молюсків у нормі і за інвазії їх трематодами. Матеріали третьої міжнародної науково-практичної конференції "Розвиток наукових досліджень 2007", 5. pp. 65-67.

Янович, Л. М. and Стадниченко, А. П. (2007) Вплив фенольної інтоксикації на вміст сечовини в органах нутряного мішка перлівниці (Mollusca: Bivalvia: Unionidae). Вісник Львівського університету. Серія біологічна. (43). pp. 151-155. ISSN 0206-5657

Киричук, Г. Є. and Стадниченко, А. П. (2007) Вплив іонів міді водного середовища на гістометрію гемоцитів і деякі гематологічні показники витушки (Mollusca: Gastropoda: Pulmonata: Bulinidae) у нормі та за інвазії її трематодами. Вісник Львівського університету. Серія біологічна (45). pp. 102-108. ISSN 0206-5657

Киричук, Г. Є. and Стадниченко, А. П. (2007) Вплив іонів міді на везикулярні клітини гемолімфи Planorbarius purpura (Mollusca: Gastropoda: Pulmonata: Bulinidae) у нормі і за інвазії трематодами. Матеріали ІІ всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції „Українська наука в мережі інтернет" (1). pp. 1-3.

Киричук, Г. Є. and Стадниченко, А. П. (2007) Дія хронічного отруєння іонами цинку на везикулярні клітини витушки (Mollusca: Gastropoda: Pulmonata: Bulinidae) інвазованою трематодою Echinoparyphium aconiatum. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції „Простір і час сучасної науки” (1). pp. 1-2.

Стадниченко, А. П. and Мельниченко, Р. К. and Уваєва, О. І. and Павлюченко, О. В. (2007) Малакофауна Шацких озер. Озерные экосистемы: биологические процессы, антропогенная трансформация, качество воды Материалы III Международной научной конференции. p. 257. ISSN 978-985-476-521-1

Стадниченко, А. П. and Гирин, В. К. (2007) Молюски родини Затулкових (Gastropoda: Pectinibranchia: Valvatidae) та їх роль у життєвих циклах трематод (Trematoda). Матеріали другої всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції "Соціум. Наука. Культура" (2). pp. 1-2.

Стадниченко, А. П. and Гирин, В. К. and Грищук, О. С. and Костюк, В. С. (2007) Основні трофологічні показники Theodoxus fluviatilis та plaNorbarius corneus (Mollusca). Матеріали третьоє всеукраїнської науково-практичної конференції "Сучасність, наука, час. Взаємодія та взаємовплив" (1). pp. 1-2.

Киричук, Г. Є. and Стадниченко, А. П. and Иваненко, Л. Д. and Гирин, В. К. and Муж, Г. В. and Памірський, М. С. (2006) Влияние малеиновой кислоты на физико-химические свойства гемолимфы Planorbarius purpura (Mollusca: Bulinidae), инвазированных трематодами (Echinostomatidae). Eколого-функціональні та фауністичні аспекти дослідження молюсків, їх роль у біоіндикації стану навколишнього середовища, 2. pp. 124-127. ISSN 966-8456-77-4

Янович, Л. М. and Стадниченко, А. П. (2006) Вміст піровиноградної кислоти в різних органах перлівниці (Mollusca: Unionidae: Anodontinae). Матеріали всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції "Соціум. Наука. Культура". pp. 3-4.

Янович, Л. М. and Стадниченко, А. П. (2006) Вплив гідрохінону на вміст глюкози в органах Unio conus (Mollusca: Bivalvia: Unionidae). Еколого-функціональні та фауністичні аспекти дослідження молюсків, їх роль у біоіндикації стану навколишнього середовища: Збірник наукових праць (2). pp. 375-378.

Стадниченко, А. П. and Гирин, В. К. (2006) Ефективність живлення і величина середньодобового раціону молоді витушок (Mollusca: Gastropoda: Bulinidae) у нормі і за інвазії трематодами. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції „Розвиток наукових досліджень’2006”, 5. pp. 52-53.

Стадниченко, А. П. and Іваненко, Л. Д. (2006) Малакобіота Українського Полісся та її зміни за умов антропогенного пресу. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (26). pp. 221-224. ISSN 2076-6173

Стадниченко, А. П. and Гирин, В. К. and Іваненко, Л. Д. and Колесник, О. О. and Сайкін, М. Б. (2006) Показники дихання Lymnaea stagnalis (Mollusca: Gastropoda) за перебування його у водних розчинах хлориду цинку. Матеріали всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Сучасний соціокультурний простір». pp. 26-27.

Стадниченко, А. П. (2006) Фауна, поширення та екологія прісноводних молюсків Східних Карпат. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (28). pp. 243-245.

Стадниченко, А. П. and Іваненко, Л. Д. and Гирин, В. К. and Трофимчук, Т. С. and Лаврук, О. О. and Толочко, М. І. (2005) Активна реакція гемолімфи витушки (Mollusca: Bulinidae) за тривалого її голодування і за дії йонів цинку водного середовища. Матеріали першої всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції "Науковий потенціал України" (1). pp. 10-11.

Стадниченко, А. П. and Киричук, Г. Є. (2005) Активність лужної фосфатази у різних органах і тканинах витушки (Mollusca: Gastropoda: Pulmonata: Bulinidae) за дії на неї трематод і йонів свинцю. Вісник ДАУ, 2. pp. 204-209.

Стадниченко, А. П. and Гирин, В. К. and Шимкович, О. Д. (2005) Використання місцевих матеріалів при вивченні прісноводних молюсків у курсі зоології для класичних університетів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (24). pp. 26-28.

Стадниченко, А. П. and Гирин, В. К. and Садовніков, А. В. (2005) Вплив радіоактивного забруднення території на респірацію ставковика озерного. Матеріали першої всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Cучасність, наука, час. Взаємодія та взаємовплив» (1). pp. 5-6.

Стадниченко, А. П. and Іваненко, Л. Д. and Гирин, В. К. and Лаврук, О. О. and Толочко, М. І. and Трофимчук, Т. С. (2005) Вплив сумісної дії голодування і йонів цинку водного середовища на вміст гемоглобіну у гемолімфі витушки (Mollusca: Pulmonata: Bulinidae). Матеріали VIII міжнародної науково-практичної конференції "Наука і освіта 2005", 10. pp. 54-56.

Стадниченко, А. П. and Гирин, В. К. (2005) Зрушення показників середньодобового раціону витушки (Mollusca: Pulmonata: Bulinidae) за інвазії її трематодами. Міжнародна науково-практична конференція «Дні науки, 2005», 2. pp. 39-40.

Янович, Л. М. and Стадниченко, А. П. (2005) Лужна фосфатаза у беззубки (Mollusca: Bivalvia: Unionidae: Anodontinae) за дії на неї розчинів СМЗ. Наукові записки Тернопільського наукового педагогічного університету. Серія біологія., 2 (26). pp. 506-508.

Стадниченко, А. П. (2005) Особливості взаємодії популяцій трематод у симбіоценозах прісноводних молюсків. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (24). pp. 290-293.

Стадниченко, А. П. and Іваненко, Л. Д. and Лаврук, О. О. and Толочко, М. І. and Трофимчук, Т. С. (2005) Сумісний вплив голодування, трематодної інвазії і різних концентрацій хлорида цинку на питому вагу гемолімфи витушки (Mollusca: Gastropoda: Bulinidae). Матеріали всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції "Наука і життя: українські тенденції,інтеграція у світову наукову думку" (1). pp. 3-5.

Стадниченко, А. П. and Іваненко, Л. Д. (2005) Сумісний вплив голодування, трематодної інвазії і різних концентрацій хлорида цинку на загальний об’єм гемолімфи витушки (Mollusca: Gastropoda: Bulinidae). Матеріали всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції "Сучасна українська наукова думка" (1). pp. 2-3.

Мельниченко, Р. К. and Стадниченко, А. П. and Янович, Л. М. (2004) The rare and endangered species of Unionidae (Mollusca: Bivalvia) in the fauna of Ukraine. Abstracts, International Symposium of Malacology. pp. 44-46.

Стадниченко, А. П. and Іваненко, Л. Д. and Печерський, О. В. and Пазич, В. М. (2004) Величина сухого залишку гемолімфи витушки (Моllusca: Вulinidae) за екстремальних умов. Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції "Наука і освіта 2004", 56. pp. 65-66.

Стадниченко, А. П. and Киричук, Г. Є. and Иваненко, Л. Д. and Гирин, В. К. and Мостіпака, О. А. (2004) Влияние трематодной инвазии и поверхностно-активных веществ на физико-химические показатели гемолимфы Planorbarius corneus (Mollusca: Pulmonata). Паразитология, 38 (1). pp. 74-80. ISSN 0031-1847

Янович, Л. М. and Стадниченко, А. П. (2004) Вплив СМЗ "Лотос Dах Ехtrа" на активність лужної фосфотази у перлівниць (Моllusca: Віvalvia: Unionidae). Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції "Наука і освіта", 56. pp. 79-80.

Стадниченко, А. П. and Янович, Л. М. (2004) Вплив поверхнево–активних речовин на вміст глюкози у різних органах перлівниці (Mollusca: Unionidae). Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія (15). pp. 1-3.

Стадниченко, А. П. and Довгаль, И. В. (2004) Международная конференция "Экосистемные и морфоэволюционные исследования моллюсков". Vestnik zoologii, 4 (38).

Киричук, Г. Є. and Стадниченко, А. П. (2004) Порушення фізико - хімічних показників гемолімфи Planorbarius purpura (Mollusca: Pulmonata: Bulinide) у разі дії на нього йонів хрому (III) водного середовища. Вісник Львівського університету. Серія біологічна (35). pp. 226-230.

Киричук, Г. Є. and Стадниченко, А. П. (2004) Трематодная инвазия и накопление тяжелых металлов моллюском Colletopterum Ponderosum (Bivalvta: Unionidae: Anodontinae). Паразитология, 4 (38). pp. 359-365.

Стадниченко, А. П. and Гирин, В. К. and Мокрицька, А. М. and Мостіпака, О. А. (2003) Вплив карбофосу на вміст гемоглобіну в гемолімфі витушки (Mollusca: Pulmonata: Bulinidae). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (11). pp. 259-261.

Стадниченко, А. П. and Гирин, В. К. and Іваненко, Л. Д. and Мокрицька, А. М. and Мостіпака, О. А. (2003) Вплив карбофосу на вміст гемоглобіну у гемолімфі Planorbarius purpura (Mollusca: Pulmonata: Bulinidae) у нормі та за інвазії трематодами. Вісник Львівського університету. Серія біологічна (33). pp. 163-167. ISSN 0206-5657

Киричук, Г. Є. and Стадниченко, А. П. (2003) Фізико-хімічні особливості гемолімфи Planorbarius purpura та P.corneus (Mollusca: Gastropoda: Pulmonata: Bulinidae. Вісник Львівського університету.Серія біологічна (32). pp. 239-245.

Стадниченко, А. П. and Мельниченко, Р. К. and Янович, Л. М. and Киричук, Г. Є. (2002) On the possibility to use molluscs in radioecological monitoring of freshwater ekosystems. Folia malacologica.

Стадниченко, А. П. and Киричук, Г. Є. (2002) Влияние трематодной инвазии и сульфата хрома на содержание общего белка в гемолимфе Viviparus viviparus (Mollusca: Gastropoda: Pectinibranchia). Паразитология, 36 (3). pp. 240-246. ISSN 0031-1847

Киричук, Г. Є. and Стадниченко, А. П. and Першко, І. О. (2002) Влияние трематодной инвазии на накопление тяжелых металлов прудовиком озерным (Mollusca: Gastropoda: Lymnaeidae). Паразитология, 36 (4). pp. 295-303. ISSN 0031-1847

Стадниченко, А. П. and Іваненко, Л. Д. and Вискушенко, А. П. and Гарбар, О. В. and Гирин, В. К. and Гоменюк, Р. А. and Мельниченко, Р. К. and Мостіпака, О. А. and Степчук, Л. О. and Янович, Л. М. (2002) Вплив розчинів хлориду цинку на вміст ß-каротину в гемолімфі витушки (Mollusca: Pulmonata: Bulinidae). Збірник тези доповідей: ХІІ конференція українського наукового товариства паразитологів. p. 105.

Стадниченко, А. П. and Іваненко, Л. Д. and Мостіпака, О. А. and Степчук, Л. О. and Гоменюк, Р. А. (2002) Вплив сульфату міді на вміст каротиноїдів у гемолімфі ставковика озерного (Mollusca: Pulmonata: Lymnaeidae) в нормі та при інвазії партенітами трематод. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (10). pp. 197-201. ISSN 2076-6173

Стадниченко, А. П. (2002) Роль лімнеїд у поширенні трихобільгарціозного церкаріозу в Україні. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (10). pp. 18-20.

Стадниченко, А. П. and Мельниченко, Р. К. and Янович, Л. М. and Киричук, Г. Є. and Житова, О. П. (2002) Роль молюсків у розподілі радіонуклідів у водних екосистемах. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (10). pp. 188-192. ISSN 2076-6173

Стадниченко, А. П. and Иваненко, Л. Д. and Киричук, Г. Є. and Янович, Л. М. (2001) Влияние хлорида железа (III) на гематологические показатели катушки Planorbarius corneus (Mollusca: Gastropoda: Bulinidae) в норме и при инвазии партенитами трематод. Паразитология, 35 (2). pp. 109-113.

Стадниченко, А. П. and Василенко, О. М. and Вискушенко, А. П. and Вискушенко, Д. А. and Гарбар, О. В. and Гирин, В. К. and Градовський, В. М. and Іваненко, Л. Д. and Кризська, К. В. and Левицька, М. В. and Мостіпака, О. А. and Мельниченко, Р. К. and Минюк, М. Є. and Мокрицька, А. М. and Першко, І. О. and Чорномаз, Т. В. and Янович, Л. М. (2001) Вплив антропічного пресінгу на природу Великої Волині. Всеукраїнська студентська науково-практична конференція "Науково-педагогічна спадщина академіка В. І. Вернадського як планетарне явище". pp. 164-166.

Стадниченко, А. П. and Киричук, Г. Є. and Янович, Л. М. and Іваненко, Л. Д. (2001) Вплив трематодної інвазії та різних концентрацій карбофосу на вміст гемоглобіну в гемолімфі Planorbarius corneus (Mollusca: Pulmonata: Bulinidae). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (8). pp. 207-211. ISSN 2076-6173

Стадниченко, А. П. and Киричук, Г. Є. (2000) Влияние нитрата аммония на содержание остаточного азота в гемолимфе катушки пурпурной (Mollusca: Pulmonata: Bulinidae). Паразитология, 34 (5). pp. 400-407. ISSN 0031-1847

Стадниченко, А. П. and Куницький, В. М. and Сластенко, М. М. (2000) Роль молюсків родини котушкових великої Волині у поширенні парамфістоматидозної інвазії серед жуйних тварин. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (5). pp. 98-100.

Стадниченко, А. П. and Киричук, Г. Є. and Янович, Л. М. and Король, В. В. (2000) Стан гідромережі Житомирського Полісся. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (5). pp. 85-94.

Стадниченко, А. П. and Іваненко, Л. Д. and Сластенко, М. М. and Киричук, Г. Є. and Антонюк, Д. А. and Баранюк, Р. С. and Кризская, Е. В. and Мошковская, Т. А. and Радкевич, О. С. (1999) Влияние нитрата аммония на физико-химические свойства гемолимфы катушек Planorbarius corneus (Mollusca: Bulinidae) инвазированных трематодами (Echinostomatidae). Паразитология, 33 (1). pp. 26-31. ISSN 0031-1847

Киричук, Г. Є. and Таран, К. П. and Стадниченко, А. П. (1999) Вплив чинників середовища на регуляцію білкового обміну у витушки пурпурної (Mollusca: Pulmonata: Bulinidae). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (3). pp. 145-147. ISSN 2076-6173

Градовський, В. М. and Стадниченко, А. П. (1998) The role of Melanopsidae (Mollusca: Gastropoda: Pectinibranchia) in the European epidemiological situation. Abstracts, World Congress of Malacology. p. 128.

Стадниченко, А. П. (1998) Малакотоксикологія, її завдання та основні проблеми. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (1). pp. 97-100.

Янович, Л. М. and Стадниченко, А. П. (1997) Преловицевые (Unionidae) Центрального Полесья как промежуточные хозяева трематод. Паразитология, 31 (4). pp. 314-319.

Киричук, Г. Є. and Стадниченко, А. П. (1996) Поровый аппарат раковин Euglesidae (Mollusca, Bivalvia, Pisidioidea). Вестник зоологии, 30 (1-2). pp. 58-63. ISSN 0084-5604

Стадниченко, А. П. and Иваненко, Л. Д. and Василенко, О. Ф. and Зинич, М. М. and Вишневская, А. Е. and Киричук, Г. Є. and Мыслинская, Л. Н. and Семений, Т. А. (1993) Влияние различных концентраций сульфата цинка на физико-химические свойства гемолимфы катушек Planorbarius (Mollusca: Bulinidae) в норме и при инвазии трематодами. Паразитология, 27 (5). pp. 404-409.

Стадниченко, А. П. and Погорелова, Н. С. and Руденко, С. А. (1991) Влияние различных концентраций гидрохинона на роговых катушек (Gastropoda, Pulmonata, Bulinidae), инвазированных партенитами Tylodelphys excavata (Trematoda: Diplostomatidae). Паразитология, 25 (5). pp. 462-467. ISSN 0031-1847

Стадниченко, А. П. and Коцюк, Р. В. (1990) Влияние различных концентраций поверхностно-активных веществ на величину суточных рационов и продолжительность прохождения пищи у Lymnaea stagnalis, инвазированного партенитами Echinostoma revolutum. Паразитология, 24 (6). pp. 528-532. ISSN 0031-1847

Стадниченко, А. П. and Головачева, Л. Д. (1990) Влияние различных концентраций поверхностно-активных веществ на физико-химические свойства гемолимфы катушек (Mollusca, Bulinidae, Planorbarius) в норме и при инвазии трематодами. Паразитология, 24 (3). pp. 238-242. ISSN 0031-1847

Стадниченко, А. П. and Іваненко, Л. Д. (1989) Влияние различных концентраций поверхностно-активных веществ на содержание сухого остатка гемолимфы Planorbarius corneus (Mollusca, Pulmonata, Bulinidae), инвазированных партенитами Notocotylus attenuatus (Trematoda). Паразитология, 23 (3). pp. 449-452. ISSN 0031-1847

Затравкин, М. Н. and Богатов, В. В. and Стадниченко, А. П. (1989) Рецензии Крупные двустворчатые моллюски пресных и солоноватых вод дальнего востока СССР. Зоологический журнал, 18 (3). pp. 158-159.

Стадниченко, А. П. and Зелинская, А. Ю. and Кравчук, А. Д. and Дорошенко, Г. В. (1988) Влияние растворов нитроаммофоски на активность альдолазы гемолимфы моллюска Planorbarius banaticus в норме и при инвазии трематодами. Паразитология, 22, 5. pp. 394-397. ISSN 0031-1847

Мисечко, Л. Е. and Стадниченко, А. П. (1988) Интоксикация Lymnaea stagnalis, инвазированных партенитами трематод сульфатом меди. Паразитология. pp. 96-99.

Стадниченко, А. П. and Мисечко, Л. Е. and Шепель, А. Н. (1985) Влияние фенольной интоксикации на содержание каротиноидных пигментов в гемолимфе пресноводных моллюсков (Pulmonata, Lymnaeidae и Bulinidae) в норме и при заражении партенитами трематод. Паразитология. pp. 101-104.

Monograph

Муравська, Н. В. and Стадниченко, А. П. (2013) Двостулкові молюски родини перлівницеві (Unionidae) Українського Полісся: поширення, популяційна структура. Other. ЖДУ ім. І.Франка. (Unpublished)

Стадниченко, А. П. (2006) Lymnaeidae и Acroloxidae Украины. Методы сбора и изучения, биология, екология, полезное и вредное значение. Manual. Житомир: Рута.

Анистратенко, В. В. and Стадниченко, А. П. (1994) Фауна Украины. Т.29. Моллюски. Книжка 2. Литторинообразные, Риссоиобразные. Other. "Наукова думка", Киев.

Book

Андрійчук, Т. В. and Васільєва, Л. А. and Вискушенко, А. П. and Вискушенко, Д. А. and Власенко, Р. П. and Гирин, В. К. and Мельниченко, Р. К. and Павлюченко, О. В. and Сорочинська, О. А. and Стадниченко, А. П. and Танська, В. В. and Тарасова, Ю. В. and Шевчук, С. Ю. and Єрмошина, Т. В. and Янович, Л. М. (2018) Природознавство. Біологія (тестові завдання шкільного курсу). ЖДУ ім. І. Франко, Житомир.

Стадниченко, А. П. and Оксентюк, Я. Р. and Чайка, Ю. Ю. (2016) Методичні рекомендації для організації і проведення самостійної науково-дослідної роботи студентів І курсу. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

Experiment

Гріневич, Я. Р. and Стадниченко, А. П. (2014) ВПЛИВ ГОЛОДУВАННЯ НА ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ГЕМОЛІМФИ VIVIPARUS VIVIPARUS (GASTROPODA, PECTINIBRANCHIA). [Experiment] (Unpublished)

Довженко, Ю. М. and Стадниченко, А. П. (2014) Вплив сульфату міді на серцеву діяльність ставковика озерного. [Experiment] (Unpublished)

Пусташинська, Т. М. and Стадниченко, А. П. (2014) Еколого-ценотична характеристика діагностичних видів класу Robinietea. [Experiment] (Unpublished)

Гріневич, Я. Р. and Стадниченко, А. П. (2014) ТОКСИКОТОЛЕРАНТНІСТЬ КАЛЮЖНИЦІ РІЧКОВОЇ (MOLLUSCA, GASTROPODA, PECTINIBRANCHIA, VIVIPARIDAE) ДО ДІЇ ІОНІВ ЦИНКУ ВОДНОГО СЕРЕДОВИЩА І РОЛЬ ЇЇ У БІОІНДИКАЦІЇ СТАНУ ОСТАННЬОГО. [Experiment] (Unpublished)

Ольшевська, І. А. and Стадниченко, А. П. (2013) Будова радулярного апарату Theodoxus fluviatilis (Gastropoda, Neritidae) річки Случ. [Experiment] (Unpublished)

Донецькова, В. М. and Стадниченко, А. П. (2013) Особливості циркадного ритму дихання витушки рогової. [Experiment] (Unpublished)

Приходько, А. Ю. and Стадниченко, А. П. (2013) Структура популяцій і екологія вовків (Canis lupus l., 1758) у Поліському природному заповіднику. [Experiment] (Unpublished)

Teaching Resource

Стадниченко, А. П. and Мороз, В. В. (2020) Тестові завдання для самоконтролю з оволодіння аспірантами (спеціальність 091 Біологія) основами курсу «Методологія підготовки представлення та оформлення наукових досліджень». [Teaching Resource]

Стадниченко, А. П. and Гирин, В. К. and Грищук, О. С. and Костюк, В. С. (2007) Методичні рекомендації для організації і проведення наукової роботи з учнями загальноосвітньої школи (зоологія безхребетних). [Teaching Resource]

Other

Мороз, В. В. and Стадниченко, А. П. (2021) Тестові завдання для самоконтролю з оволодіння аспірантами (спеціальність 091 Біологія) навчальною дисципліною «Основи зоологічної систематики та номенклатури». ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

Бабич, Ю. В. and Стадниченко, А. П. (2021) Тестові завдання для самоконтролю з оволодіння аспірантами (спеціальність 091 Біологія) основами курсу «Методологія підготовки представлення та оформлення наукових досліджень» (розділ «Малакологія»). ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

Мошківський, І. М. and Стадниченко, А. П. (2021) Тестові завдання для самоконтролю з оволодіння аспірантами (спеціальність 091 Біологія) основами курсу «Методологія підготовки представлення та оформлення наукових досліджень» (розділ «Ссавці»). ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

Мороз, О. М. and Стадниченко, А. П. (2018) Біохімічні і фізіологічні пристосування PLANORBARIUS SP. до умов обсихання (Mollusca, Gastropoda, Bulinidae). ЖДУ ім. І. Франка.

Бабич, Ю. В. and Стадниченко, А. П. (2018) Вплив різних концентрацій хром (ІІІ) хлориду на фізико-хімічні показники гемолімфи ставковика (Mollusca, Gastropoda, Lymnacidae). ЖДУ ім. І. Франка.

Мороз, Г. М. and Стадниченко, А. П. (2018) Вплив токсичного і паразитичного факторів на стабільність гомеостазу гемолімфи калюжниці (Mollusca, Gastropoda, Viviparidae). ЖДУ ім. І. Франка.

Стемківська, О. Ю. and Стадниченко, А. П. (2017) Вплив хром Cr3+ хлориду водного середовища на серцеву діяльність перлівниці (Mollusca, Bivalvia, Unionidae. ЖДУ ім. І. Франка.

Куберт, Н. О. and Стадниченко, А. П. (2017) Вплив іонів кадмію водного середовища на вміст загального білка у гемолімфі перлівниці (Mollusca, Bivalvia, Unionidae). ЖДУ ім. І. Франка.

Чудовська, Л. Ф. and Стадниченко, А. П. (2017) Личинки гірчака як епіойки перлівницевих (Mollusca, Bivalvia, Unionidаe) річки Тетерів. ЖДУ ім. І. Франка.

Мороз, Г. М. and Стадниченко, А. П. (2017) Спряжений вплив різних концентрацій плюмбум нітрату водного середовища і трематодної інвазії на вміст загального білка у гемолімфі Viviparus Viviparus (Mollusca, Gastropoda, Pectinibranchia, Viviparidae). ЖДУ ім. І. Франка.

Уваєва, О. І. and Стадниченко, А. П. (2016) Седиментаційна активність Viviparus Viviparus (Mollusca: Gastropoda: Pectinibranchia) у водосховищі відсічному. Гідробіологічний журнал.

Ющенко, А. К. and Стадниченко, А. П. (2014) Вплив повного голодування на фізико-хімічні властивості гемолімфи Planorbarius corneus (Gastropoda, Pulmonata). ЖДУ ім. І.Франка.

Кондратенко, О. О. and Стадниченко, А. П. (2013) Вплив голодування на вміст гемоглобіну в гемолімфі витушки рогової. ЖДУ ім. І. Франка.

Колесник, Р. В. and Стадниченко, А. П. (2013) Особливості добового ритму дихання ставковика великого. ЖДУ ім. І. Франка.

Сапанович, Т. Г. and Стадниченко, А. П. (2012) Значення наукової спадщини О. П. Маркевича для навчальної та виховної роботи в ЗОШ. ЖДУ ім. І.Франка. (Unpublished)

Олійник, А. Ю. and Стадниченко, А. П. (2012) Конхіометричні і цитогенетичні дослідження ставковика озерного (Mollusca: Gastropoda, Pulmonata, Lymnaeidae) України. ЖДУ ім. І.Франка. (Unpublished)

This list was generated on Wed Apr 14 08:14:58 2021 EEST.