Items where Author is "Стадниченко, А. П."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 215.

Article

Стадниченко, А. П., Іконнікова, Ю. В. (2023) Адаптивні еколого-фізіологічні спроможності генетичних аловидів-вікаріантів Planorbarius (Superspecies) Corneus S. L. (mollusca, Gastropoda, Pulmonata, Planorbidae) гідромережі України. Біологічні дослідження – 2023.

Стадниченко, А. П., Іконнікова, Ю. В. (2023) Витушка рогова (Mollusca, Gastropoda, Planorbidae) поверхневих вод р. Боржава і її річкового басейну. Біологічні дослідження – 2023.

Бабич, Ю. В., Киричук, Г. Є., Романюк, Р. К., Стадниченко, А. П., Уваєва, О. І. (2023) Вплив іонів Cu (ІІ) на легеневе й поверхневе дихання аловидів Planorbarius Corneus S. L. (Mollusca, Gastropoda, Pulmonata) гідромережі України. Вісник Львівського університету. Серія біологічна (88). ISSN 0206-5657

Іконнікова, Ю. В., Стадниченко, А. П., Уваєва, О. І. (2023) Геногеографічні особливості поширення популяцій аловидів витушки Planorbarius (superspecies) corneus (Mollusca: Gastropoda: Planorbidae) гідромережі України. Актуальні питання біологічної науки.

Киричук, Г. Є., Стадниченко, А. П., Уваєва, О. І. (2022) Combined impact of toxicants and helminths on great pond snail (Lymnaea stagnalis L.) homeostasis stability. Вісник Львівського університету. Серія біологічна (87). pp. 54-61. ISSN 0206-5657

Бабич, Ю. В., Романюк, Р. К., Стадниченко, А. П., Уваєва, О. І. (2022) Effect of zinc ions on the lung and cutaneous diffusive respiration of the great ramshorn Planorbarius corneus allospecies (Mollusca: Gastropoda: Pulmonata: Planorbidae) of the Ukrainian river network. Folia Malacologica (30(3)). ISSN 1506-7629

Уваєва, О. І., Стадниченко, А. П., Бабич, Ю. В. (2022) Słodkowodna malakofauna na Ukrainie w warunkach rosnącego antropogenicznego zanieczyszczenia środowiska. Problemy współczesnej malakologii. pp. 49-50.

Уваєва, О. І., Стадниченко, А. П., Бабич, Ю. В., Андрійчук, Т. В., Максименко, Ю. В., Вискушенко, Д. А., Ігнатенко, О. О., Пінкіна, Т. В. (2022) Іnfluence of some heavy metals to the pulmonary and direct diffusive respiration of the great ramshorn Planorbarius corneusallospecies (Mollusca: Gastropoda: Planorbidae) from the Ukrainian river system. Ecologica Montenegrina (52). ISSN 2336-9744

Бабич, Ю. В., Стадниченко, А. П. (2022) Вплив фосфатного миючого засобу «Savex» на показники легеневого дихання аловидів Planorbarius Corneus S. Lato (Mollusca, Gastropoda, Pulmonata, Planorbidae) гідромережі України. Біологічні дослідження – 2022.

Бабич, Ю. В., Стадниченко, А. П., Уваєва, О. І. (2022) Вплив іонів CR (ІІІ) на показники дихання аловидів Planorbarius Corneus S. L. (Mollusca, Gastropoda, Planorbidae) гідромережі України. Вісник Львівського університету. Серія біологічна (86). ISSN 0206-5657

Стадниченко, А. П., Бабич, Ю. В., Ігнатенко, О. О. (2022) Вплив іонів міді на пряме дифузне дихання аловидів Planorbarius corneus s. lato (Mollusca: Gastropoda: Planorbidae) гідромережі України. Актуальні питання біологічної науки.

Бабич, Ю. В., Ковалевська, О. О., Залужний, В. Я., Махневич, Д. С., Стадниченко, А. П. (2021) Вплив різних концентрацій СМЗ «Вухатий нянь» на стабільність гомеостазу внутрішнього середовища «західного» аловиду витушки (Mollusca, Gastropoda, Pulmonata, Bulinidae). Актуальні питання біологічної науки.

Бабич, Ю. В., Стадниченко, А. П. (2021) Показники живлення і травлення аловидів витушок (Mollusca, Gastropoda, Bulinidae) гідромережі України за умов акваріумного їх утримання. Актуальні питання біологічної науки.

Стадниченко, А. П., Бабич, Ю. В. (2021) Що чекає на популяції аловидів витушок гідромережі України за глобального потепління? Проблеми та перспективи розвитку сучасної біології та біологічної освіти.

Стадниченко, А. П., Бабич, Ю. В., Гирин, В. К. (2020) Просторовий розподіл популяцій Planorbarius corneus (Linnaeus, 1758) у гідромережі України у зв’язку із сучасними глобальними кліматичними зрушеннями умов довкілля. Актуальні питання біологічної науки. pp. 96-98.

Гарбар, О. В., Гарбар, Д. А., Стадниченко, А. П., Бабич, Ю. В. (2020) Біокліматичні особливості екологічних ніш та моделювання динаміки ареалів аловидів Planorbarius Corneus в умовах змін клімату. Біологічні дослідження – 2020. pp. 150-153.

Стадниченко, А. П., Уваєва, О. І., Вискушенко, Д. А. (2020) Комплексний вплив нітратів і біотичних чинників на активність in vitro війок фронтального миготливого епітелію зябрового апарату Sinanodonta Woodiana (Mollusca, Bivalvia, Unionidae). Вісник Львівського університету. Серія біологічна.

Стадниченко, А. П., Киричук, Г. Є., Гирин, В. К. (2019) Вплив умов обсихання на стабільність деяких показників гомеостазу витушки рогової (Mollusca, Pulmonata, Bulinidae). V Міжнародна заочна науково-практична конференція "Актуальні питання біологічної науки": Збірник статей. pp. 93-95.

Стадниченко, А. П. (2019) Another one finding of invasive freshwater pulmonate gastropod micromenetus dilatatus (Mollusca: Gastropoda: Planorbidae) in Ukraine. Біологічні дослідження – 2019. pp. 134-137.

Стадниченко, А. П. (2019) Адвентивний вид котушкових (Mollusca, Gastropoda, Planorbidae, Planorbulinae) у поверхневих водах України. Біологія та екологія, 5 (2). pp. 19-24. ISSN 2616-6720

Стадниченко, А. П. (2019) Види-вселенці у складі прісноводної малакофауни України. Водні і наземні екосистеми та збереження їх біорізноманіття – 2019. pp. 57-59.

Павленко, М. Ю., Стадниченко, А. П. (2019) Вплив тривалості гібернації на засвоюваність корму витушкою роговою (Mollusca, Gastropoda, Pulmonata, Bulinidae). Біологічні дослідження – 2019. pp. 117-118.

Ігнатенко, О. О., Стадниченко, А. П., Гирин, В. К. (2019) Вплив тривалості повного голодування на вміст гемоглобіну у гемолімфі витушки рогової (Mollusca, Gastropoda, Pulmonata). Біологічні дослідження – 2019. pp. 97-99.

Киричук, Г. Є., Стадниченко, А. П., Гирин, В. К. (2019) Вплив умов обсихання на стабільність деяких показників гомеостазу витушки рогової (МоІІusca, Pulmonata, Вulinidae). Збірник матеріалів V Міжнародної заочної науково-практичної конференції "Актуальні питання біологічної науки" (Ніжин, 16 квітня 2019 р.). pp. 93-95.

Янович, Л. М., Стадниченко, А. П. (2018) Symptomy zatrucia Planorbarius Corneus (Mollusca, Gastropoda, Pulmonata) Chrom (III)-sulfatem ś rodowiska wodnego abstractthe symptomatic complex of the poisoning of Planorbarius Corneus (Mollusca, Gastropoda, Pulmonata) with Chrom (III)-sulfate of the water environment. Biology & ecology scientific journal, 4 (2). pp. 100-105. ISSN 2414-9810

Мороз, Г. М., Гирин, В. К., Стадниченко, А. П. (2018) Вплив oсoбистiснoї зрiлoстi нa прoфесiйне стaнoвлення студентiв ВНЗ. Реалізація наступності в природничій освіті: реалії та перспективи: збірник науково-методичних праць.. pp. 186-189.

Любиченко, І. М., Стадниченко, А. П., Гирин, В. К. (2018) Залежність величини середньодобового раціону витушки рогової (Mollusca, Gastropoda, Pulmonata, Bulinidae)від тривалості умов десикації. Біологічні дослідження – 2018. pp. 183-184.

Стадниченко, А. П., Вискушенко, Д. А., Гирин, В. К. (2018) Комплексний вплив десикації і гельмінтів на трофологічні показники Planorbarius corneus (Mollusca, Gastropoda, Bulinidae). Природничий альманах. Біологічні науки. pp. 75-81.

Мороз, О. М., Стадниченко, А. П. (2018) Розвиток професійної рефлексії студентської молоді. Реалізація наступності в природничій освіті: реалії та перспективи: збірник науково-методичних праць.. pp. 189-193.

Мельниченко, Р. К., Сорочинська, О. А., Стадниченко, А. П. (2018) Роль наукових шкіл у формуванні професійної компетентності майбутнього вчителя біології (з досвіду роботи Житомирської наукової малакологічної школи). Проблеми освіти: збірник наукових праць ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти». pp. 166-173.

Мисько, Ю. В., Стадниченко, А. П. (2017) Вплив обсихання і трематодної інвазії на фізико-хімічні показникигемолімфи Lymnaea stagnalis (Mollusca, Gastropoda, Lymnaeidae). Житомирський державний університет імені Івана Франка Кафедра зоології, біологічного моніторингу та охорони природи.

Стадниченко, А. П., Гирин, В. К. (2017) Еколого-фізіологічні пристосування витушки рогової (Mollusca, Gastropoda, Bulinidae) до умов обсихання. Materialy XIII Miedzynarodowej naukowi - praktycznej konferencji , «Wschodnie partnerstwo - 2017» (9). pp. 42-44.

Мисько, Ю. В., Мороз, О. М., Стадниченко, А. П., Вискушенко, Д. А., Гирин, В. К. (2017) Роль дихальних пігментів у підтриманні гомеостазу внутрішнього середовища прісноводних молюсків (Mollusca, Gastropoda, Pulmonata, Lymnaeidae, Bulinidae) за умов десикації. Біологічні дослідження – 2017. pp. 90-91.

Стадниченко, А. П., Гирин, В. К., Вискушенко, Д. А. (2017) Сумісний вплив десикації й гельмінтів на стабільність гомеостазу гемолімфи Planorbidae corneus (Mollusca, Gastropoda, Bulinidae). Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Серія: Біологічні науки (7(356)). pp. 145-149. ISSN 1729-360X

Стадниченко, А. П., Янович, Л. М., Мельниченко, Р. К. (2016) V International scientific malacological conference mollusks results, problems and perspectives of research. Вестник зоологии, 50 (6). pp. 553-554. ISSN 0084-5604

Шимкович, Е. Д., Стадниченко, А. П., Янович, Л. М. (2016) Влияние биотических нагрузок на сердцебиение беззубки (Mollusca, Bivalvia, Unionidae, Anоdontinae). Ученые записки Казанского университета. Серия естественные науки, 158. pp. 239-246. ISSN 1815-6169

Мороз, О. М., Мороз, Г. М., Стадниченко, А. П. (2016) Вплив депресивного стану гідроекосистем Центрального Полісся на показники легеневого і шкірного дихання витушки рогової (Mollusca, Gastropoda, Pulmonata, Bulinidae). Біологічні дослідження – 2016. pp. 177-179.

Стадниченко, А. П., Макарова, Н. М. (2016) До видової структури родини чорнушкових (Mollusca, Gastropoda, Pectinibranchia, Melаnopsidae) України. Materials of the XIIInternational scientific and practical conference,"Areas of scientific thought", - 2015-2016. Biological sciences. Chemistry and chemical technology. Veterinary medicine. Sheffield. Science and education LTD (14). pp. 25-26.

Ярошенко, М. М., Стадниченко, А. П. (2015) «Вплив кадмій хлориду водного середовища на ритм серцебиття ставковика звичайного ( Mollusca, Gastropoda, Pulmonata, Lymnaeidae)». Магістерська робота на тему: «Вплив кадмій хлориду водного середовища на ритм серцебиття ставковика звичайного ( Mollusca, Gastropoda, Pulmonata, Lymnaeidae)».

Бичинська, К. Ю., Стадниченко, А. П. (2015) «Фiзико-хiмiчнi показники гемолiмфи Planorbarius corneus за перебування її у середовищi забрудненому iонами хрому (Cr3+) ». Магiстерська робота на тему: «Фiзико-хiмiчнi показники гемолiмфи Planorbarius corneus за перебування її у середовищi забрудненому iонами хрому (Cr3+) ».

Ярошенко, М. М., Стадниченко, А. П. (2015) Вплив кадмій хлориду водного середовища на ритм серцебиття ставковика звичайного (Mollusca, Gastropoda, Pulmonata, Lymnaeidae). Збірник наукових праць "Біологічні дослідження - 2015". pp. 210-212. ISSN 978-617-581-241-9

Войціцька, Л. Г., Стадниченко, А. П. (2015) Вплив нікель сульфату водного середовища на показники дихання рогових витушок (Mollusca, Gastropoda, Pulmonata, Bulinidae) у нормі і за інвазії їх трематодами. Збірник наукових праць "Біологічні дослідження - 2015". pp. 163-166. ISSN 978-617-581-241-9

Войціцька, Л. Г., Стадниченко, А. П. (2015) Вплив іонів нікеля водного середовища на показники дихання Planorbarius corneus. Магістерська робота на тему: « ВПЛИВ ІОНІВ НІКЕЛЯ ВОДНОГО СЕРЕДОВИЩА НА ПОКАЗНИКИ ДИХАННЯ Planorbarius corneus ».

Бичинська, К. Ю., Стадниченко, А. П. (2015) Фiзико-хiмiчнi показники гемолiмфи рогової витушки (Mollusca, Gastropoda, Pulmonata, Bulinidae) за перебування її у середовищi забрудненому хром (Cr 3+) хлоридом. Збірник наукових праць "Біологічні дослідження - 2015". pp. 154-157. ISSN 978-617-581-241-9

Васільєва, Л. А., Вискушенко, А. П., Вискушенко, Д. А., Власенко, Р. П., Гарлінська, А. М., Гирин, В. К., Єрмошина, Т. В., Костюк, В. С., Мельниченко, Р. К., Павлюченко, О. В., Сіваєва, К. В., Стадниченко, А. П., Тарасова, Ю. В., Трускавецький, Є. С., Шевчук, С. Ю., Янович, Л. М. (2014) Сучасні уявлення про взаємозв'язки людини і біосфери в контексті парадигми сталого розвитку. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Природнича освіта і наука для сталого розвитку України: проблеми і перспективи" (1-3 жовтня 2014 року, м. Глухів). pp. 137-140.

Ермошина, Т. В., Васильева, Л. А., Вискушенко, А. П., Вискушенко, Д. А., Власенко, Р. П., Гарлинская, А. Н., Гирин, В. К., Костюк, В. С., Макарова, Н. Н., Павлюченко, Л. В., Сиваева, К. В., Стадниченко, А. П., Тарасова, Ю. В., Шевчук, С. Ю., Янович, Л. М. (2014) Фауна антропогенно трансформированных ландшафтов Украинского Полесья. Биоразнообразие и устойчивость живых систем Материалы XII Международной научно-практической екологической конференции. pp. 131-132. ISSN 978-5-9571-1002-6

Стадниченко, А. П., Иззатуллаев, З. И. (2014) Влияние натриевой селитры на содержание гемоглобина в гемолимфе роговой катушки (Mollusca, Gastropoda, Bulinidae) интактной и инвазированной трематодами. Научный вестник Самаркандского Госуниверситета. pp. 103-107.

Стадниченко, А. П. (2014) On the Records of a New for Ukrainian Fauna Mollusk Species Micromenetus dilatatus (Gastropoda, Planorbidae). Вестник зоологии, 48 (2). p. 189. ISSN 0084-5604

Стадниченко, А. П., Уваєва, О. І. (2014) Екологічні дослідження Житомирської Малакологічної школи. ТЕЗИ Міжвузівської науково-практичної конференції студентів аспірантів і молодих учених “Екологічний розвиток країни в рамках Європейської інтеграції”. p. 70.

Стадниченко, А. П. (2014) Вплив іонів заліза і трематодної інвазії на легеневе дихання Lymnaea stagnalis (Mollusca, Lymnaeidae). Природа Західного Полісся та прилеглих територій: збірник наукових праць (11). pp. 256-260. ISSN 2227-3220

Стадниченко, А. П., Иззатуллаев, З. И., Ющенко, А. К. (2014) Влияние депрессивного состояния пресноводных экосистем на физико-химические показатели внутренней среды Planorbarius corneus (Mollusca, Gastropoda, Pulmonata, Bulinidae). Научный вестник Самаркандского Госуниверситета (3В(85)). pp. 5-8. ISSN 2091-5446

Стадниченко, А. П. (2014) Влияние сернокислого железа на быстрые поведенческие и физиологические реакции катушки роговой (Molluska: Gastopoda: Pulmonata). Гидробиологический журнал, 50 (4). pp. 45-50. ISSN 0375-8990

Стадниченко, А. П., Уманець, О. І. (2014) Вплив мінеральних добрив на вміст загального білка в гемолімфі калюжниці (Mollusca, Gastropoda, Pectinibranchia, Viviparidae) у нормі і за інвазії трематодами. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (1 (58)). pp. 50-54. ISSN 2078-2357

Гарлінська (Лейченко), А. М., Васільєва, Л. А., Власенко, Р. П., Вискушенко, А. П., Вискушенко, Д. А., Гирин, В. К., Єрмошина, Т. В., Костюк, В. С., Павлюченко, О. В., Сіваєва, К. В., Стадниченко, А. П., Стельмащук, Н. М., Тарасова, Ю. В., Шевчук, С. Ю., Янович, Л. М. (2014) Зміна видового складу і чисельності водних і наземних популяцій тварин при дії антропогенних факторів в сучасних екологічних умовах. Materials of the X International scientific and practical conference Volume 7. Biological sciences. pp. 45-48.

Стадниченко, А. П. (2014) МЕТАЦЕРКАРІЇ ТРЕМАТОД (PLATHELMINTHES, TREMATODA) – ПАРАЗИТИ ПРІСНОВОДНИХ МОЛЮСКІВ УКРАЇНИ. Вісник Львівського університету. Серія біологічна (65). pp. 288-295. ISSN 2075-5236

Стадниченко, А. П., Тарасова, Ю. В. (2013) Ендемічні види молюсків (Gastropoda, Pectinibranchia) Cірійської зоогеграфічної провінції у витоках Йордану. Materiály IX mezinárodni vêdecko-praktická konference «Aktualni vymozenosti vĕdy - 2013» (16). pp. 38-40. ISSN 978-966-8736-05-6

Стадниченко, А. П., Гирин, В. К. (2013) Вплив нітрофоса водного середовища на поглинання кисню молюском Unio pictorum (Bivalvia, Unionidae). Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, 1 (54). pp. 49-53. ISSN 2078-2357

Стадниченко, А. П., Тарасова, Ю. В. (2012) Theodoxus jordani (Mollusca, Gastropoda, Pectinibranchia, Neritidae) із постійних водойм Ізраїля. Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки, 19 (244). pp. 64-70. ISSN 1729-360Х

Стадниченко, А. П., Гирин, В. К. (2012) Використання перлівниці важкої (Mollusca, Bivalvia, Unionidae) для моніторингу забруднення водних об’єктів нітрофосом. Materiály VIII mezinárodni vêdecko-praktická konference «Vznik moderni vĕdecké-2012», 7 (15). pp. 22-23. ISSN 978-966-8736-05-6

Стельмащук, Н. М., Стадниченко, А. П., Іззатуллаєв, З. І. (2012) Fagotia acicularis (Mollusca, Gastropoda, Pectinibranchia, Melanopsidae) України: дещо про розмноження і розвиток. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2(51)). pp. 267-271.

Гриневич, Я. Р., Стадниченко, А. П. (2012) Витривалість і чутливість калюжниці річкової (Mollusca, Pectinibranchia) за різних концентрацій іонів цинка водного середовища. Матеріали ІІІ науково-практичної конференції молодих вчених та студентів "Біологічні дослідження 2012". pp. 45-47.

Стадниченко, А. П. (2012) Вплив Bilharziella polonica (Plathelminthes, Trematoda) та іонів заліза водного середовища на деякі морфофізіологічні показники Lymnaea stagnalis (Mollusca, Gastropoda, Pulmonata, Lymnaeidae). Вісник Львівського університету. Серія біологічна (58). pp. 158-164. ISSN 0206-5657

Змієвська, М. В., Стадниченко, А. П. (2012) Малакофауна річки Тня (басейн Прип’яті). Матеріали ІІІ науково-практичної конференції молодих вчених та студентів "Біологічні дослідження 2012". pp. 50-51.

Стадниченко, А. П. (2012) Некоторые клеточные и тканевые защитные реакции пресноводных моллюсков, инвазированных трематодами. VIII Mezinárodni vědecko-praktická konference «Věda a technologie: krok do budoucnosti – 2012», 30. pp. 15-18.

Стадниченко, А. П., Гирин, В. К. (2012) Про шкірне дихання ставковиків і витушок (Mollusca, Gastropoda, Pulmonata). П'ятнадцята всеукраїнська науково-практична конференція "Інноваційний потенціал української науки - ХХІ сторіччя". pp. 43-45.

Стадниченко, А. П., Гирин, В. К. (2012) Роль молюсків родини Unionidae (Bivalvia, Actinodontida) в поширенні буцефалідної інвазії (Plathelminthes, Trematoda,Bucephalidae) в Україні. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2 (51)). pp. 263-266. ISSN 2078-2357

Гриневич, Я. Р., Стадниченко, А. П. (2012) Чутливість калюжниці річкової (Mollusca, Pectinibranchia) за різних концентрацій іонів цинка водного середовища. Матеріали ІІІ науково-практичної всеукраїнської конференції молодих вчених та студентів «Біологічні дослідження 2012». pp. 45-47.

Стельмащук, Н. М., Стадниченко, А. П. (2011) Що ми знаємо наразі про чорнушок (Mollusca: Pectinibranchia: Melanopsidae) України? Вісник Львівського університету. Серія біологічна (57). pp. 12-23. ISSN 0206-5657

Стадниченко, А. П., Тарасова, Ю. В. (2011) Występowanie Theodoxus danubialis (Mollusca: Gastropoda: Neritidae) na Ukrainie. Problemy wspołczesnej malakologii 2011. p. 66.

Стадниченко, А. П., Гирин, В. К. (2011) Еколого-паразитологічні дослідження прісноводних молюсків як основа прогнозу трематодологічної ситуації в Україні на найближчі десятиліття. Aktuálni vymoženosti vĕdy – 2011. pp. 42-44.

Стадниченко, А. П., Гирин, В. К. (2011) Еколого-паразитологічні дослідження прісноводних молюсків як основа прогнозу трематодологічної ситуації в Україні на найближчі десятиліття. Международная научно-практическая конференция "Актуальные научные достижения - 2011", 16. pp. 80-82.

Стадниченко, А. П., Гирин, В. К., Іваненко, Л. Д. (2011) Епіойки прісноводних молюсків (Gastropoda, Bivalvia) України. Збірник доповідей учасників 11-ої Всеукраїнської науково0практичної конференції "Інноваційний потенціал української науки - ХХІ сторіччя". pp. 56-59.

Стадниченко, А. П., Скок, Т. Л. (2011) Життєві цикли ставковика озерного і витушки рогової (Mollusca: Gastropoda: Pulmonata). Вісник Львівського університету. Серія біологічна (55). pp. 3-19. ISSN 0206-5657

Стадниченко, А. П., Гирин, В. К. (2011) К фауне и экологии пресноводных моллюсков Горган (восточные Карпаты) Сообщение 2 (семейства Planorbidae, Ancylidae, Hydrobiidae, Cycladidae). Збірник доповідей учасників тринадцятої всеукраїнської науково-практичної конференції "Інноваційний потенціал української науки - ХХI сторіччя". pp. 50-53.

Стадниченко, А. П., Гирин, В. К. (2011) К фауне и экологии пресноводных моллюсков Закарпатья (семейства Lymnaeidae, Bulinidae, Physidae). Матеріали VII Матеріали науково-практичної конференції "Wyksztalcenie i nauka bez granic-2011", 25. pp. 19-21.

Стадниченко, А. П., Гирин, В. К. (2011) К фауне и экологии пресноводных моллюсков Закарпатья (семейства Planorbidae, Valvatidae, Viviparidae, Hydrobiidae, Bithyniidae, Lithoglyphidae, Unionidae, Pisidiidae). Матеріали VII Міжнародної наково-практичної конференції "Wyksztalcenie i nauka bez granic-2011", 25. pp. 17-19.

Стадниченко, А. П., Гирин, В. К., Гриневич, Я. Р., Лавренюк, О. В. (2011) Калюжниця річкова (Mollusca: Gastropoda: Pectinibranchia) як індикатор рівня забруднення водного середовища цинком. Збірник доповідей дев'ятої Всеукраїнської науково-практичної конференції "Інноваційний потенціал української науки - ХХІ сторіччя". pp. 149-151.

Стадниченко, А. П., Гарлінська (Лейченко), А. М., Змієвська, М. В. (2011) Малакофауна р. Тня. Біологічні конференції-2011. pp. 35-36.

Стадниченко, А. П., Вискушенко, Д. А., Гирин, В. К., Гриневич, Я. Р., Лавренюк, О. В. (2011) Токсикотолерантність калюжниці річкової (Mollusca, Gastropoda, Pectinibranchia) щодо іонів цинка водного середовища. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2 (47)). pp. 133-136. ISSN 2078-2357

Стадниченко, А. П., Гирин, В. К. (2011) Фауна и экология пресноводных моллюсков Горган (Восточные Карпаты) Сообщение 1 (семейство Lymnaeidae). Збірник доповідей учасників тринадцятої всеукраїнської науково-практичної конференції "Інноваційний потенціал української науки - ХХI сторіччя". pp. 47-50.

Стадниченко, А. П., Гриневич, Я. Р., Лавренюк, О. В. (2011) Що відомо нам наразі про калюжниць (Mollusca, Gastropoda, Pectinibranchia) України? Збірник наукових праць "Біологічні дослідження-2011". pp. 35-36.

Стельмащук, Н. М., Стадниченко, А. П. (2011) Що ми знаємо наразі про чорнушок (Mollusca: Pectinibranchia: Melanopsidae) України? Вісник Львівського університету. Серія біологічна (57). pp. 12-23. ISSN 0206-5657

Киричук, Г. Є., Стадниченко, А. П. (2010) Влияние трематодной инвазии и ионов цинка водной средына гематоцити и некоторые гематологические показатели Planorbarius purpura (Mollusca:Gastropoda: Pulmonata: Bulinidae). Гидробиологический журнал, 46 (5). pp. 111-120. ISSN 0375-8990

Волосюк, В. В., Стадниченко, А. П. (2010) Вміст іонів хлора у гемолімфі Lymnaea stagnalis (Mollusca, Gastropoda, Pulmonata, Lymnaeidae) у нормі і за дії на нього трематод (Plathelmintes, Trematoda). Матеріали 6 міжнародної наукової конференції "Последните научни постижения-2010 ", 16. pp. 10-12.

Стадниченко, А. П., Волосюк, В. В. (2010) Вплив трематодної інвазії на вміст іонів кальцію у гемолімфі Lymnaea stagnalis (Mollusca: Gastropoda: Pulmonata) у нормі і за інвазії його трематодами. Materialy V Międzynarod. naukowi-praktyczn. konf. “Naukowa myśl informacyjnego wieku – 2010”, 12. pp. 13-15.

Волосюк, В. В., Стадниченко, А. П. (2010) Вплив трематодної інвазії на вміст іонів калія у гемолімфі Lymnaea stagnalis (Mollusca, Gastropoda, Pulmonata, Lymnaeidae). Збірник наукових праць "Біологічні дослідження-2010". p. 11.

Волосюк, В. В., Стадниченко, А. П. (2010) Вплив трематодної інвазії на вміст іонів натрія у гемолімфі Lymnaea stagnalis у нормі і за інвазії його трематодами. Матеріали 6 міжнародної конференції "Vědecký pokrok na rozmeri tisicileti – 2010", 21. pp. 20-22.

Гаврильченко, Н. Г., Стадниченко, А. П., Уваєва, О. І. (2010) Вплив трематодної інвазії на мірні і вагові показники калюжниці річкової (Mollusca, Gastropoda, Pectinibranchia, Viviparidae). Збірник наукових праць "Біологічні дослідження-2010". p. 12.

Стадниченко, А. П., Гарлінська (Лейченко), А. М. (2010) Макроморфологічні і гістопатологічні зрушення у тканинах пухирчика (Mollusca: Gastropoda: Physidae) за дії на нього різних стадій життєвого цикла Cercaria dubia (Trematoda: Strigeidae). Вісник ЖНАЕУ (1 (26)). pp. 204-211.

Стадниченко, А. П. (2010) Мантія прісноводних молюсків (Gastropoda, Bivalvia) як ендостація трематод. Вісник Львівського університету. Серія біологічна (53). pp. 143-148. ISSN 0206-5657

Стадниченко, А. П., Стельмащук, Н. М. (2010) Молюски родини Melanopsidae (Gastropoda, Pectinibranchia) України: гістологія і гістохімія сполучної тканини та залозистого епітелію гепатопанкреа. Вісник Львівського університету. Серія біологічна (54). pp. 222-230. ISSN 0206-5657

Стадниченко, А. П., Стельмащук, Н. М. (2010) Молюски родини Melanopsidae (Gastropoda, Pectinibranchia) України: гістологія і гістохімія сполучної тканини та залозистого епітелію гепатопанкреаса. Вісник Львівського університету. Серія біологічна (54). pp. 222-230. ISSN 0206-5657

Стадниченко, А. П., Гирин, В. К., Іваненко, Л. Д., Гарлінська (Лейченко), А. М., Скок, Т. Л., Мокрицька, А. М., Сіваєва, К. В., Стельмащук, Н. М., Тарасова, Ю. В. (2010) Пресноводная малакофауна Украины в условиях глобального потепления климата земли. Тезисы докладов "Проблемы экологии: чтения памяти проф. М. М. Кожова". p. 107.

Іззатуллаєв, З. І., Стадниченко, А. П. (2010) Распределение водных моллюсков Средней Азии по биотопам и водоемам различных типов. Наук. записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія біологічна (2 (43)). pp. 216-218. ISSN 2078-2357

Пампура, М. М., Стадниченко, А. П., Уваєва, О. І., Павлюченко, О. В., Янович, Л. М., Тарасова, Ю. В., Богачова, А. М. (2009) ВПЛИВ ЗРОСТАННЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА ПАРАЗИТОФАУНУ ПРІСНОВОДНИХ | МОЛЮСКІВ. ХІV конференція Українського наукового товариства паразитологів. p. 105.

Киричук, Г. Є., Стадниченко, А. П. (2009) Вплив трематодної інвазії на активність лужної фосфатази у різних органах і тканинах витушки (Mollusca: Gastropoda: Pulmonata: Bulinidae) за дії на неї йонів кадмію водного середовища. Науковий вісник Ужгородського університету (26). pp. 68-71.

Киричук, Г. Є., Стадниченко, А. П. (2009) Вплив трематодної інвазії на активність лужної фосфатази у різних органах і тканинах витушки (Mollusca: Gastropoda: Pulmonata: Bulinidae) за дії на неї іонів важких металів водного середовища. Вісник Львівського університету. Серія біологічна (49). pp. 151-156. ISSN 0206-5657

Стадниченко, А. П., Гирин, В. К., Іваненко, Л. Д. (2009) Комплексна дія екологічних факторів на ритм серцевих скорочень у перлівницевих (Mollusca: Bivalvia: Unionidae). Вісник ЖНАЕУ (1). pp. 191-196.

Богачова, А. М., Тарасова, Ю. В., Стадниченко, А. П. (2009) Пресноводные моллюски в урбосистемах Крыма. Вестник Мордовского университета. Серия Биологические науки (1). pp. 11-13. ISSN 0236-2910

Стадниченко, А. П., Гирин, В. К. (2009) Трофологічні показники витушки рогової (Mollusca: Gastropoda: Bulinidae) у нормі та за інвазії її трематодами. Вісник ЖНАЕУ (2). pp. 158-164.

Стадниченко, А. П., Уваєва, О. І. (2009) Удосконалення таксономії молюсків підродини Planorbinae та його екологічне значення. Вісник ЖНАЕУ (1). pp. 176-186.

Стадниченко, А. П., Киричук, Г. Є. (2008) The trematode invasion influence on glucose content of mollusca’s organism. XXIV Krajowe Seminarium Malakologiczne. p. 29.

Стадниченко, А. П., Богачова, А. М., Шубрат, Ю. В. (2008) Вплив антропогенної трансформації навколишнього середовища на стан прісноводної малакофауни України. Вісник ЖНАЕУ (1). pp. 139-147.

Стадниченко, А. П., Янович, Л. М. (2008) Вплив фенольної інтоксикації на вміст молочної кислоти в органах nio conus (Mollusca: Bivalvia: Unionidae). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (42). pp. 230-232.

Стадниченко, А. П., Гирин, В. К. (2008) Вразливі і зникаючі види черевоногих молюсків України як наслідок антропогенного пресингу. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Розвиток наукової думки 2008», 4. pp. 24-25.

Стадниченко, А. П., Гирин, В. К., Богачова, А. М., Шубрат, Ю. В. (2008) Вразливі і зникаючі види черевоногих молюсків України як наслідок антропогенного пресінгу. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції „Розвиток наукової думки – 2008”. pp. 24-25.

Стадниченко, А. П. (2008) Моллюски семейства Sphaeriidae (Bivalvia) на урбанизированных территориях Крыма. Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції "Перспективные вопросы мировой науки-2008", 18. pp. 80-82.

Стадниченко, А. П., Шубрат, Ю. В., Гирин, В. К. (2008) Трематоди-паразити лункових України (Mollusca: Gastropoda: Pectibranchia: Neritidae). Матеріали четвертої міжнародної науково-практичної конференцїї «Розвиток наукових досліджень 2008», 5. pp. 78-80.

Стадниченко, А. П., Шубрат, Ю. В. (2007) Mięczaĸi rodzaju Theodoxus (Gastropoda: Pectinibranchia: Neritidae) Uĸrainy. XXIII Krajowe seminarium malakologiczne. pp. 63-64.

Стадниченко, А. П., Мельниченко, Р. К., Уваєва, О. І., Павлюченко, О. В. (2007) Біорізноманіття прісноводних молюсків Волинських озер. IV Международная научная конференция Биоразнообразие и роль животных в экосистемах. pp. 115-117.

Стадниченко, А. П., Янович, Л. М. (2007) Вплив гідрохінону водного середовища на вміст піровиноградної кислоти в органах нутряного мішка Unio conus (Mollusca: Bivalvia: Unionidae). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (31). pp. 229-232.

Стадниченко, А. П., Киричук, Г. Є., Гирин, В. К., Богачова, А. М. (2007) Вплив трематодної інвазії на основні трофологічні показники витушки (Mollusca: Gastropoda: Pulmonata: Bulinidae). Міжнародна конференція “Біологія XXI століття: теорія, практика, викладання» Київ – Черкаси – Канів. pp. 165-166.

Стадниченко, А. П., Киричук, Г. Є. (2007) Вплив трематодної інвазії та іонів міді водного середовища на гемоцити Planorbarius purpura (Mollusca: Gastropoda: Pulmonata: Bulinidae). Вісник ДАУ (2). pp. 74-82.

Стадниченко, А. П., Астахова, Л. Є. (2007) Вплив фенольної інтоксикації на вміст каротиноїдів у гемолімфі прісноводних молюсків у нормі і за інвазії їх трематодами. Матеріали третьої міжнародної науково-практичної конференції "Розвиток наукових досліджень 2007", 5. pp. 65-67.

Янович, Л. М., Стадниченко, А. П. (2007) Вплив фенольної інтоксикації на вміст сечовини в органах нутряного мішка перлівниці (Mollusca: Bivalvia: Unionidae). Вісник Львівського університету. Серія біологічна. (43). pp. 151-155. ISSN 0206-5657

Киричук, Г. Є., Стадниченко, А. П. (2007) Вплив іонів міді водного середовища на гістометрію гемоцитів і деякі гематологічні показники витушки (Mollusca: Gastropoda: Pulmonata: Bulinidae) у нормі та за інвазії її трематодами. Вісник Львівського університету. Серія біологічна (45). pp. 102-108. ISSN 0206-5657

Киричук, Г. Є., Стадниченко, А. П. (2007) Вплив іонів міді на везикулярні клітини гемолімфи Planorbarius purpura (Mollusca: Gastropoda: Pulmonata: Bulinidae) у нормі і за інвазії трематодами. Матеріали ІІ всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції „Українська наука в мережі інтернет" (1). pp. 1-3.

Киричук, Г. Є., Стадниченко, А. П. (2007) Дія хронічного отруєння іонами цинку на везикулярні клітини витушки (Mollusca: Gastropoda: Pulmonata: Bulinidae) інвазованою трематодою Echinoparyphium aconiatum. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції „Простір і час сучасної науки” (1). pp. 1-2.

Стадниченко, А. П., Мельниченко, Р. К., Уваєва, О. І., Павлюченко, О. В. (2007) Малакофауна Шацких озер. Озерные экосистемы: биологические процессы, антропогенная трансформация, качество воды Материалы III Международной научной конференции. p. 257. ISSN 978-985-476-521-1

Стадниченко, А. П., Гирин, В. К. (2007) Молюски родини Затулкових (Gastropoda: Pectinibranchia: Valvatidae) та їх роль у життєвих циклах трематод (Trematoda). Матеріали другої всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції "Соціум. Наука. Культура" (2). pp. 1-2.

Стадниченко, А. П., Гирин, В. К., Грищук, О. С., Костюк, В. С. (2007) Основні трофологічні показники Theodoxus fluviatilis та plaNorbarius corneus (Mollusca). Матеріали третьоє всеукраїнської науково-практичної конференції "Сучасність, наука, час. Взаємодія та взаємовплив" (1). pp. 1-2.

Киричук, Г. Є., Стадниченко, А. П., Иваненко, Л. Д., Гирин, В. К., Муж, Г. В., Памірський, М. С. (2006) Влияние малеиновой кислоты на физико-химические свойства гемолимфы Planorbarius purpura (Mollusca: Bulinidae), инвазированных трематодами (Echinostomatidae). Eколого-функціональні та фауністичні аспекти дослідження молюсків, їх роль у біоіндикації стану навколишнього середовища, 2. pp. 124-127. ISSN 966-8456-77-4

Янович, Л. М., Стадниченко, А. П. (2006) Вміст піровиноградної кислоти в різних органах перлівниці (Mollusca: Unionidae: Anodontinae). Матеріали всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції "Соціум. Наука. Культура". pp. 3-4.

Янович, Л. М., Стадниченко, А. П. (2006) Вплив гідрохінону на вміст глюкози в органах Unio conus (Mollusca: Bivalvia: Unionidae). Еколого-функціональні та фауністичні аспекти дослідження молюсків, їх роль у біоіндикації стану навколишнього середовища: Збірник наукових праць (2). pp. 375-378.

Стадниченко, А. П., Гирин, В. К. (2006) Ефективність живлення і величина середньодобового раціону молоді витушок (Mollusca: Gastropoda: Bulinidae) у нормі і за інвазії трематодами. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції „Розвиток наукових досліджень’2006”, 5. pp. 52-53.

Стадниченко, А. П., Іваненко, Л. Д. (2006) Малакобіота Українського Полісся та її зміни за умов антропогенного пресу. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (26). pp. 221-224. ISSN 2076-6173

Стадниченко, А. П., Гирин, В. К., Іваненко, Л. Д., Колесник, О. О., Сайкін, М. Б. (2006) Показники дихання Lymnaea stagnalis (Mollusca: Gastropoda) за перебування його у водних розчинах хлориду цинку. Матеріали всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Сучасний соціокультурний простір». pp. 26-27.

Стадниченко, А. П. (2006) Фауна, поширення та екологія прісноводних молюсків Східних Карпат. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (28). pp. 243-245.

Стадниченко, А. П., Іваненко, Л. Д., Гирин, В. К., Трофимчук, Т. С., Лаврук, О. О., Толочко, М. І. (2005) Активна реакція гемолімфи витушки (Mollusca: Bulinidae) за тривалого її голодування і за дії йонів цинку водного середовища. Матеріали першої всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції "Науковий потенціал України" (1). pp. 10-11.

Стадниченко, А. П., Киричук, Г. Є. (2005) Активність лужної фосфатази у різних органах і тканинах витушки (Mollusca: Gastropoda: Pulmonata: Bulinidae) за дії на неї трематод і йонів свинцю. Вісник ДАУ, 2. pp. 204-209.

Стадниченко, А. П., Гирин, В. К., Шимкович, О. Д. (2005) Використання місцевих матеріалів при вивченні прісноводних молюсків у курсі зоології для класичних університетів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (24). pp. 26-28.

Стадниченко, А. П., Гирин, В. К., Садовніков, А. В. (2005) Вплив радіоактивного забруднення території на респірацію ставковика озерного. Матеріали першої всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Cучасність, наука, час. Взаємодія та взаємовплив» (1). pp. 5-6.

Стадниченко, А. П., Іваненко, Л. Д., Гирин, В. К., Лаврук, О. О., Толочко, М. І., Трофимчук, Т. С. (2005) Вплив сумісної дії голодування і йонів цинку водного середовища на вміст гемоглобіну у гемолімфі витушки (Mollusca: Pulmonata: Bulinidae). Матеріали VIII міжнародної науково-практичної конференції "Наука і освіта 2005", 10. pp. 54-56.

Стадниченко, А. П., Гирин, В. К. (2005) Зрушення показників середньодобового раціону витушки (Mollusca: Pulmonata: Bulinidae) за інвазії її трематодами. Міжнародна науково-практична конференція «Дні науки, 2005», 2. pp. 39-40.

Янович, Л. М., Стадниченко, А. П. (2005) Лужна фосфатаза у беззубки (Mollusca: Bivalvia: Unionidae: Anodontinae) за дії на неї розчинів СМЗ. Наукові записки Тернопільського наукового педагогічного університету. Серія біологія., 2 (26). pp. 506-508.

Стадниченко, А. П. (2005) Особливості взаємодії популяцій трематод у симбіоценозах прісноводних молюсків. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (24). pp. 290-293.

Стадниченко, А. П., Іваненко, Л. Д., Лаврук, О. О., Толочко, М. І., Трофимчук, Т. С. (2005) Сумісний вплив голодування, трематодної інвазії і різних концентрацій хлорида цинку на питому вагу гемолімфи витушки (Mollusca: Gastropoda: Bulinidae). Матеріали всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції "Наука і життя: українські тенденції,інтеграція у світову наукову думку" (1). pp. 3-5.

Стадниченко, А. П., Іваненко, Л. Д. (2005) Сумісний вплив голодування, трематодної інвазії і різних концентрацій хлорида цинку на загальний об’єм гемолімфи витушки (Mollusca: Gastropoda: Bulinidae). Матеріали всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції "Сучасна українська наукова думка" (1). pp. 2-3.

Мельниченко, Р. К., Стадниченко, А. П., Янович, Л. М. (2004) The rare and endangered species of Unionidae (Mollusca: Bivalvia) in the fauna of Ukraine. Abstracts, International Symposium of Malacology. pp. 44-46.

Стадниченко, А. П., Іваненко, Л. Д., Печерський, О. В., Пазич, В. М. (2004) Величина сухого залишку гемолімфи витушки (Моllusca: Вulinidae) за екстремальних умов. Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції "Наука і освіта 2004", 56. pp. 65-66.

Стадниченко, А. П., Киричук, Г. Є., Иваненко, Л. Д., Гирин, В. К., Мостіпака, О. А. (2004) Влияние трематодной инвазии и поверхностно-активных веществ на физико-химические показатели гемолимфы Planorbarius corneus (Mollusca: Pulmonata). Паразитология, 38 (1). pp. 74-80. ISSN 0031-1847

Янович, Л. М., Стадниченко, А. П. (2004) Вплив СМЗ "Лотос Dах Ехtrа" на активність лужної фосфотази у перлівниць (Моllusca: Віvalvia: Unionidae). Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції "Наука і освіта", 56. pp. 79-80.

Стадниченко, А. П., Янович, Л. М. (2004) Вплив поверхнево–активних речовин на вміст глюкози у різних органах перлівниці (Mollusca: Unionidae). Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія (15). pp. 1-3.

Стадниченко, А. П., Довгаль, И. В. (2004) Международная конференция "Экосистемные и морфоэволюционные исследования моллюсков". Vestnik zoologii, 4 (38).

Киричук, Г. Є., Стадниченко, А. П. (2004) Порушення фізико - хімічних показників гемолімфи Planorbarius purpura (Mollusca: Pulmonata: Bulinide) у разі дії на нього йонів хрому (III) водного середовища. Вісник Львівського університету. Серія біологічна (35). pp. 226-230.

Киричук, Г. Є., Стадниченко, А. П. (2004) Трематодная инвазия и накопление тяжелых металлов моллюском Colletopterum Ponderosum (Bivalvta: Unionidae: Anodontinae). Паразитология, 4 (38). pp. 359-365.

Стадниченко, А. П., Гирин, В. К., Мокрицька, А. М., Мостіпака, О. А. (2003) Вплив карбофосу на вміст гемоглобіну в гемолімфі витушки (Mollusca: Pulmonata: Bulinidae). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (11). pp. 259-261.

Стадниченко, А. П., Гирин, В. К., Іваненко, Л. Д., Мокрицька, А. М., Мостіпака, О. А. (2003) Вплив карбофосу на вміст гемоглобіну у гемолімфі Planorbarius purpura (Mollusca: Pulmonata: Bulinidae) у нормі та за інвазії трематодами. Вісник Львівського університету. Серія біологічна (33). pp. 163-167. ISSN 0206-5657

Киричук, Г. Є., Стадниченко, А. П. (2003) Фізико-хімічні особливості гемолімфи Planorbarius purpura та P.corneus (Mollusca: Gastropoda: Pulmonata: Bulinidae. Вісник Львівського університету.Серія біологічна (32). pp. 239-245.

Стадниченко, А. П., Мельниченко, Р. К., Янович, Л. М., Киричук, Г. Є. (2002) On the possibility to use molluscs in radioecological monitoring of freshwater ekosystems. Folia malacologica.

Стадниченко, А. П., Киричук, Г. Є. (2002) Влияние трематодной инвазии и сульфата хрома на содержание общего белка в гемолимфе Viviparus viviparus (Mollusca: Gastropoda: Pectinibranchia). Паразитология, 36 (3). pp. 240-246. ISSN 0031-1847

Киричук, Г. Є., Стадниченко, А. П., Першко, І. О. (2002) Влияние трематодной инвазии на накопление тяжелых металлов прудовиком озерным (Mollusca: Gastropoda: Lymnaeidae). Паразитология, 36 (4). pp. 295-303. ISSN 0031-1847

Стадниченко, А. П., Іваненко, Л. Д., Вискушенко, А. П., Гарбар, О. В., Гирин, В. К., Гоменюк, Р. А., Мельниченко, Р. К., Мостіпака, О. А., Степчук, Л. О., Янович, Л. М. (2002) Вплив розчинів хлориду цинку на вміст ß-каротину в гемолімфі витушки (Mollusca: Pulmonata: Bulinidae). Збірник тези доповідей: ХІІ конференція українського наукового товариства паразитологів. p. 105.

Стадниченко, А. П., Іваненко, Л. Д., Мостіпака, О. А., Степчук, Л. О., Гоменюк, Р. А. (2002) Вплив сульфату міді на вміст каротиноїдів у гемолімфі ставковика озерного (Mollusca: Pulmonata: Lymnaeidae) в нормі та при інвазії партенітами трематод. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (10). pp. 197-201. ISSN 2076-6173

Стадниченко, А. П. (2002) Роль лімнеїд у поширенні трихобільгарціозного церкаріозу в Україні. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (10). pp. 18-20.

Стадниченко, А. П., Мельниченко, Р. К., Янович, Л. М., Киричук, Г. Є., Житова, О. П. (2002) Роль молюсків у розподілі радіонуклідів у водних екосистемах. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (10). pp. 188-192. ISSN 2076-6173

Стадниченко, А. П., Иваненко, Л. Д., Киричук, Г. Є., Янович, Л. М. (2001) Влияние хлорида железа (III) на гематологические показатели катушки Planorbarius corneus (Mollusca: Gastropoda: Bulinidae) в норме и при инвазии партенитами трематод. Паразитология, 35 (2). pp. 109-113.

Стадниченко, А. П., Василенко, О. М., Вискушенко, А. П., Вискушенко, Д. А., Гарбар, О. В., Гирин, В. К., Градовський, В. М., Іваненко, Л. Д., Кризська, К. В., Левицька, М. В., Мостіпака, О. А., Мельниченко, Р. К., Минюк, М. Є., Мокрицька, А. М., Першко, І. О., Чорномаз, Т. В., Янович, Л. М. (2001) Вплив антропічного пресінгу на природу Великої Волині. Всеукраїнська студентська науково-практична конференція "Науково-педагогічна спадщина академіка В. І. Вернадського як планетарне явище". pp. 164-166.

Стадниченко, А. П., Киричук, Г. Є., Янович, Л. М., Іваненко, Л. Д. (2001) Вплив трематодної інвазії та різних концентрацій карбофосу на вміст гемоглобіну в гемолімфі Planorbarius corneus (Mollusca: Pulmonata: Bulinidae). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (8). pp. 207-211. ISSN 2076-6173

Стадниченко, А. П., Киричук, Г. Є. (2000) Влияние нитрата аммония на содержание остаточного азота в гемолимфе катушки пурпурной (Mollusca: Pulmonata: Bulinidae). Паразитология, 34 (5). pp. 400-407. ISSN 0031-1847

Стадниченко, А. П., Куницький, В. М., Сластенко, М. М. (2000) Роль молюсків родини котушкових великої Волині у поширенні парамфістоматидозної інвазії серед жуйних тварин. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (5). pp. 98-100.

Стадниченко, А. П., Киричук, Г. Є., Янович, Л. М., Король, В. В. (2000) Стан гідромережі Житомирського Полісся. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (5). pp. 85-94.

Стадниченко, А. П., Іваненко, Л. Д., Сластенко, М. М., Киричук, Г. Є., Антонюк, Д. А., Баранюк, Р. С., Кризская, Е. В., Мошковская, Т. А., Радкевич, О. С. (1999) Влияние нитрата аммония на физико-химические свойства гемолимфы катушек Planorbarius corneus (Mollusca: Bulinidae) инвазированных трематодами (Echinostomatidae). Паразитология, 33 (1). pp. 26-31. ISSN 0031-1847

Стадниченко, А. П., Иваненко, Л. Д., Куркчи, Л. Н., Выскушенко, Д. А., Градовская, Р. П., Зимовец, И. А. (1999) Влияние хлоридов натрия и калия на быстрые поведенческие и физиологические реакции прудовика (Mollusca: Gastropoda: Pulmonata) при заражении партенитами трематод. Паразитология, 33 (4). pp. 335-339. ISSN 0031-1847

Киричук, Г. Є., Таран, К. П., Стадниченко, А. П. (1999) Вплив чинників середовища на регуляцію білкового обміну у витушки пурпурної (Mollusca: Pulmonata: Bulinidae). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (3). pp. 145-147. ISSN 2076-6173

Градовський, В. М., Стадниченко, А. П. (1998) The role of Melanopsidae (Mollusca: Gastropoda: Pectinibranchia) in the European epidemiological situation. Abstracts, World Congress of Malacology. p. 128.

Стадниченко, А. П., Иваненко, Л. Д., Куркчи, Л. Н., Витковская, О. В., Калинина, Н. Н., Выскушенко, Д. А., Шевчук, А. В. (1998) Влияние трематодной инвазии на накопление ионов тяжелых металлов пресноводными моллюсками (Gastropoda: Pulmonata: Pectinibranchia). Паразитология, 32 (4). pp. 357-362. ISSN 0031-1847

Стадниченко, А. П. (1998) Малакотоксикологія, її завдання та основні проблеми. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (1). pp. 97-100.

Янович, Л. М., Стадниченко, А. П. (1997) Преловицевые (Unionidae) Центрального Полесья как промежуточные хозяева трематод. Паразитология, 31 (4). pp. 314-319.

Киричук, Г. Є., Стадниченко, А. П. (1996) Поровый аппарат раковин Euglesidae (Mollusca, Bivalvia, Pisidioidea). Вестник зоологии, 30 (1-2). pp. 58-63. ISSN 0084-5604

Стадниченко, А. П., Иваненко, Л. Д., Василенко, О. Ф., Зинич, М. М., Вишневская, А. Е., Киричук, Г. Є., Мыслинская, Л. Н., Семений, Т. А. (1993) Влияние различных концентраций сульфата цинка на физико-химические свойства гемолимфы катушек Planorbarius (Mollusca: Bulinidae) в норме и при инвазии трематодами. Паразитология, 27 (5). pp. 404-409.

Стадниченко, А. П., Погорелова, Н. С., Руденко, С. А. (1991) Влияние различных концентраций гидрохинона на роговых катушек (Gastropoda, Pulmonata, Bulinidae), инвазированных партенитами Tylodelphys excavata (Trematoda: Diplostomatidae). Паразитология, 25 (5). pp. 462-467. ISSN 0031-1847

Стадниченко, А. П., Коцюк, Р. В. (1990) Влияние различных концентраций поверхностно-активных веществ на величину суточных рационов и продолжительность прохождения пищи у Lymnaea stagnalis, инвазированного партенитами Echinostoma revolutum. Паразитология, 24 (6). pp. 528-532. ISSN 0031-1847

Стадниченко, А. П., Головачева, Л. Д. (1990) Влияние различных концентраций поверхностно-активных веществ на физико-химические свойства гемолимфы катушек (Mollusca, Bulinidae, Planorbarius) в норме и при инвазии трематодами. Паразитология, 24 (3). pp. 238-242. ISSN 0031-1847

Стадниченко, А. П., Іваненко, Л. Д. (1989) Влияние различных концентраций поверхностно-активных веществ на содержание сухого остатка гемолимфы Planorbarius corneus (Mollusca, Pulmonata, Bulinidae), инвазированных партенитами Notocotylus attenuatus (Trematoda). Паразитология, 23 (3). pp. 449-452. ISSN 0031-1847

Затравкин, М. Н., Богатов, В. В., Стадниченко, А. П. (1989) Рецензии Крупные двустворчатые моллюски пресных и солоноватых вод дальнего востока СССР. Зоологический журнал, 18 (3). pp. 158-159.

Стадниченко, А. П., Зелинская, А. Ю., Кравчук, А. Д., Дорошенко, Г. В. (1988) Влияние растворов нитроаммофоски на активность альдолазы гемолимфы моллюска Planorbarius banaticus в норме и при инвазии трематодами. Паразитология, 22, 5. pp. 394-397. ISSN 0031-1847

Мисечко, Л. Е., Стадниченко, А. П. (1988) Интоксикация Lymnaea stagnalis, инвазированных партенитами трематод сульфатом меди. Паразитология. pp. 96-99.

Стадниченко, А. П., Іваненко, Л. Д., Ситняковська, А. М. (1987) Влияние фенола и пестицидов на физико-химические свойства гемолимфы пресноводных брюхоногих моллюсков (gastropoda, pulmonata), инвазированных партенитами трематод. Паразитология.

Стадниченко, А. П., Мисечко, Л. Е., Шепель, А. Н. (1985) Влияние фенольной интоксикации на содержание каротиноидных пигментов в гемолимфе пресноводных моллюсков (Pulmonata, Lymnaeidae и Bulinidae) в норме и при заражении партенитами трематод. Паразитология. pp. 101-104.

Стадниченко, А. П. (1979) Изменение содержания некоторых неорганических ионов в гемолимфе пресноводных моллюсков при инвазии их партенитами трематод. Паразитология.

Стадниченко, А. П. (1978) Об изменениях в содержании сульфгидрильных групп в гемолимфе пресноводных брюхоногих моллюсков при инвазии их партенитами и личинками трематод. Паразитология.

Monograph

Муравська, Н. В., Стадниченко, А. П. (2013) Двостулкові молюски родини перлівницеві (Unionidae) Українського Полісся: поширення, популяційна структура. Other. ЖДУ ім. І.Франка. (Unpublished)

Стадниченко, А. П. (2006) Lymnaeidae и Acroloxidae Украины. Методы сбора и изучения, биология, екология, полезное и вредное значение. Manual. Житомир: Рута.

Анистратенко, В. В., Стадниченко, А. П. (1994) Фауна Украины. Т.29. Моллюски. Книжка 2. Литторинообразные, Риссоиобразные. Other. "Наукова думка", Киев.

Conference or Workshop Item

Стадниченко, А. П., Романюк, Р. К., Сачук, І. С. (2023) Методичні засади формування понять про еволюцію органічного світу при вивченні біології в школі. In: XI Міжнародна науково-практична конференція «Science and innovation of modern world», 13-15.07.2023, Лондон, Великобританія.

Book

Андрійчук, Т. В., Васільєва, Л. А., Вискушенко, А. П., Вискушенко, Д. А., Власенко, Р. П., Гирин, В. К., Мельниченко, Р. К., Павлюченко, О. В., Сорочинська, О. А., Стадниченко, А. П., Танська, В. В., Тарасова, Ю. В., Шевчук, С. Ю., Єрмошина, Т. В., Янович, Л. М. (2018) Природознавство. Біологія (тестові завдання шкільного курсу). ЖДУ ім. І. Франко, Житомир.

Стадниченко, А. П., Оксентюк, Я. Р., Чайка, Ю. Ю. (2016) Методичні рекомендації для організації і проведення самостійної науково-дослідної роботи студентів І курсу. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

Experiment

Гріневич, Я. Р., Стадниченко, А. П. (2014) ВПЛИВ ГОЛОДУВАННЯ НА ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ГЕМОЛІМФИ VIVIPARUS VIVIPARUS (GASTROPODA, PECTINIBRANCHIA). [Experiment] (Unpublished)

Довженко, Ю. М., Стадниченко, А. П. (2014) Вплив сульфату міді на серцеву діяльність ставковика озерного. [Experiment] (Unpublished)

Пусташинська, Т. М., Стадниченко, А. П. (2014) Еколого-ценотична характеристика діагностичних видів класу Robinietea. [Experiment] (Unpublished)

Гріневич, Я. Р., Стадниченко, А. П. (2014) ТОКСИКОТОЛЕРАНТНІСТЬ КАЛЮЖНИЦІ РІЧКОВОЇ (MOLLUSCA, GASTROPODA, PECTINIBRANCHIA, VIVIPARIDAE) ДО ДІЇ ІОНІВ ЦИНКУ ВОДНОГО СЕРЕДОВИЩА І РОЛЬ ЇЇ У БІОІНДИКАЦІЇ СТАНУ ОСТАННЬОГО. [Experiment] (Unpublished)

Ольшевська, І. А., Стадниченко, А. П. (2013) Будова радулярного апарату Theodoxus fluviatilis (Gastropoda, Neritidae) річки Случ. [Experiment] (Unpublished)

Донецькова, В. М., Стадниченко, А. П. (2013) Особливості циркадного ритму дихання витушки рогової. [Experiment] (Unpublished)

Приходько, А. Ю., Стадниченко, А. П. (2013) Структура популяцій і екологія вовків (Canis lupus l., 1758) у Поліському природному заповіднику. [Experiment] (Unpublished)

Teaching Resource

Ігнатенко, О. О., Стадниченко, А. П. (2022) Тестові завдання, задачі і вправи для самоконтролю з оволодіння аспірантами спеціальності 091 Біологія освітньою компонентою «Актуальні проблеми сучасної зоології». [Teaching Resource]

Мороз, В. В., Стадниченко, А. П. (2021) ЗАДАЧІ І ВПРАВИ для самоконтролю з оволодіння аспірантами спеціальності 091 Біологія освітньою компонентою «Актуальні проблеми сучасної зоології». [Teaching Resource]

Стадниченко, А. П., Мороз, В. В. (2020) Тестові завдання для самоконтролю з оволодіння аспірантами (спеціальність 091 Біологія) основами курсу «Методологія підготовки представлення та оформлення наукових досліджень». [Teaching Resource]

Стадниченко, А. П., Гирин, В. К., Грищук, О. С., Костюк, В. С. (2007) Методичні рекомендації для організації і проведення наукової роботи з учнями загальноосвітньої школи (зоологія безхребетних). [Teaching Resource]

Other

Мороз, В. В., Стадниченко, А. П. (2021) Тестові завдання для самоконтролю з оволодіння аспірантами (спеціальність 091 Біологія) навчальною дисципліною «Основи зоологічної систематики та номенклатури». ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

Бабич, Ю. В., Стадниченко, А. П. (2021) Тестові завдання для самоконтролю з оволодіння аспірантами (спеціальність 091 Біологія) основами курсу «Методологія підготовки представлення та оформлення наукових досліджень» (розділ «Малакологія»). ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

Мошківський, І. М., Стадниченко, А. П. (2021) Тестові завдання для самоконтролю з оволодіння аспірантами (спеціальність 091 Біологія) основами курсу «Методологія підготовки представлення та оформлення наукових досліджень» (розділ «Ссавці»). ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

Мороз, О. М., Стадниченко, А. П. (2018) Біохімічні і фізіологічні пристосування PLANORBARIUS SP. до умов обсихання (Mollusca, Gastropoda, Bulinidae). ЖДУ ім. І. Франка.

Бабич, Ю. В., Стадниченко, А. П. (2018) Вплив різних концентрацій хром (ІІІ) хлориду на фізико-хімічні показники гемолімфи ставковика (Mollusca, Gastropoda, Lymnacidae). ЖДУ ім. І. Франка.

Мороз, Г. М., Стадниченко, А. П. (2018) Вплив токсичного і паразитичного факторів на стабільність гомеостазу гемолімфи калюжниці (Mollusca, Gastropoda, Viviparidae). ЖДУ ім. І. Франка.

Стемківська, О. Ю., Стадниченко, А. П. (2017) Вплив хром Cr3+ хлориду водного середовища на серцеву діяльність перлівниці (Mollusca, Bivalvia, Unionidae. ЖДУ ім. І. Франка.

Куберт, Н. О., Стадниченко, А. П. (2017) Вплив іонів кадмію водного середовища на вміст загального білка у гемолімфі перлівниці (Mollusca, Bivalvia, Unionidae). ЖДУ ім. І. Франка.

Чудовська, Л. Ф., Стадниченко, А. П. (2017) Личинки гірчака як епіойки перлівницевих (Mollusca, Bivalvia, Unionidаe) річки Тетерів. ЖДУ ім. І. Франка.

Мороз, Г. М., Стадниченко, А. П. (2017) Спряжений вплив різних концентрацій плюмбум нітрату водного середовища і трематодної інвазії на вміст загального білка у гемолімфі Viviparus Viviparus (Mollusca, Gastropoda, Pectinibranchia, Viviparidae). ЖДУ ім. І. Франка.

Уваєва, О. І., Стадниченко, А. П. (2016) Седиментаційна активність Viviparus Viviparus (Mollusca: Gastropoda: Pectinibranchia) у водосховищі відсічному. Гідробіологічний журнал.

Ющенко, А. К., Стадниченко, А. П. (2014) Вплив повного голодування на фізико-хімічні властивості гемолімфи Planorbarius corneus (Gastropoda, Pulmonata). ЖДУ ім. І.Франка.

Кондратенко, О. О., Стадниченко, А. П. (2013) Вплив голодування на вміст гемоглобіну в гемолімфі витушки рогової. ЖДУ ім. І. Франка.

Колесник, Р. В., Стадниченко, А. П. (2013) Особливості добового ритму дихання ставковика великого. ЖДУ ім. І. Франка.

Сапанович, Т. Г., Стадниченко, А. П. (2012) Значення наукової спадщини О. П. Маркевича для навчальної та виховної роботи в ЗОШ. ЖДУ ім. І.Франка. (Unpublished)

Олійник, А. Ю., Стадниченко, А. П. (2012) Конхіометричні і цитогенетичні дослідження ставковика озерного (Mollusca: Gastropoda, Pulmonata, Lymnaeidae) України. ЖДУ ім. І.Франка. (Unpublished)

This list was generated on Tue Dec 5 11:17:31 2023 EET.