Items where Author is "Тичина, І. М."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 51.

Article

Котлова, Л. О. and Тичина, І. М. and Шикирава, Н. М. (2022) Статеві відмінності самооцінки та мотивації навчання студентів. Габітус, 34. pp. 47-53. ISSN 2663-5208

Котлова, Л. О. and Тичина, І. М. and Прокудіна, В. (2021) Образ "чоловіка" і "жінки" у свідомості особистості різного віку (крос-культурне дослідження). Проблеми сучасної психології, 1. pp. 83-90. ISSN 2310-4368

Котлова, Л. О. and Тичина, І. М. and Дранківська, А. П. (2021) Особливості психологічного благополуччя особистості з різними захисними механізмами. Вчені Записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Психологія, 32 (1). pp. 45-50. ISSN 2709-3093

Тичина, І. М. and Котлова, Л. О. and Можаровська, Т. В. and Котловий, С. А. (2020) Курси підвищення кваліфікації «Інноваційні форми роботи у діяльності практичних психологів та соціальних педагогів закладів загальної середньої освіти» при Житомирському державному університеті імені Івана Франка. Неформальна освіта: кращі практики і проекти (3).

Портницька, Н. Ф. and Тичина, І. М. and Загурська, І. С. (2020) Сприймання дітей з особливими освітніми потребами педагогічними працівниками: теоретичний огляд. Вісник Науково-дослідної лабораторії інклюзивної педагогіки. pp. 197-201.

Тичина, І. М. (2019) Особистснісне зростання як передумова і критерій збереження психічного здоров’я людини. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 248-250.

Портницька, Н. Ф. and Тичина, І. М. (2018) До проблеми організації психологічного супроводу на початкових етапах впровадження інклюзивної освіти. Збірник наукових праць ЗОІППО (1(30)).

Тичина, І. М. and Марчук, А. П. (2018) Особливості сімейних цінностей гетеросексуальних людей і людей із ЛГБТ-спільноти. Науковий Вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки, 1 (1). pp. 203-208.

Портницька, Н. Ф. and Тичина, І. М. and Лесик, С. М. (2018) Проблема психологічної готовності практичних психологів до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. Корекційна педагогіка. вісник Всеукраїнської асоціації корекційних педагогів: науково-практичний журнал (1). pp. 13-16.

Тичина, І. М. (2018) Рефлексія досвіду навчально-професійної діяльності як ресурс особистісного розвитку майбутніх психологів. Особистісне зростання: теорія і практика. Збірник наукових праць за матеріалами ІІІ-Ї Всеукраїнської (з міжнародною участю) Науково-практичної інтернет-конференції (3). pp. 134-136.

Портницька, Н. Ф. and Тичина, І. М. (2017) До питання проявів страхів та тривожності у дітей з розумовою відсталістю. Лікарська справа (7(114)). pp. 116-122. ISSN 0049-6804

Портницька, Н. Ф. and Тичина, І. М. (2017) Підготовка майбутніх психологів до роботи із дітьми з вадами розумового розвитку в умовах інтернатних закладів. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції Психологічні координати розвитку особистості: реалії та перспективи. pp. 158-161.

Тичина, І. М. and Листопадська, Марина (2016) Дослідження рівня готовності до професійного самовизначення учнів старшого шкільного віку. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультет (8). pp. 86-89.

Тичина, І. М. and Байдюк, А. (2016) Дослідження ціннісної сфери сучасних підлітків у процесі ідентифікації з медійними героями. Особистісне зростання: теорія і практика (2). pp. 79-82.

Тичина, І. М. and Дорошенко, Д. (2016) Особливості рефлексії професійних здібностей студентів-психологів, які беруть участь у навчальних психотерапевтичних проектах. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультету. (8). pp. 151-152.

Байдюк, А. and Тичина, І. М. (2016) Психологічний аналіз цінностей сучасних підлітків у процесі ідентифікації з героями-симулякрами та медіаперсонами. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультету (8). pp. 8-11.

Тичина, І. М. (2015) Аналіз причин зміни професії як типоутворюючих маркерів суб’єктивної моделі саморозвитку випускників вишів. Вісник Інституту розвитку дитини. (38). pp. 158-164.

Тичина, І. М. and Байдюк, А. and Жигун, Ю. and Кухарчук, В. and Лобода, О. (2015) Професійний вибір в уявленнях сучасних старшокласників. Прикладні аспекти психології особистісного зростання (1). pp. 125-129.

Тичина, І. М. and Листопадська, М. (2015) Професійний вибір в уявленнях сучасних старшокласників. Прикладні аспекти психології особистісного зростання (1). pp. 108-111.

Тичина, І. М. (2015) Психологічний аналіз рефлексії творчих здібностей як регуляційно-ціннісних ресурсів розвитку особистості у процесі зміни професії. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України "Психологія обдарованості", 4 (11). pp. 263-273.

Тичина, І. М. (2014) Особливості повторного професійного вибору випускників вишів залежно від рівня саморегуляції особистості. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (5(122)). pp. 202-206. ISSN 2311-8466

Музика, О. Л. and Гавриловська, К. П. and Тичина, І. М. and Майстренко, Т. М. and Весельська, А. Л. and Оснадчук, Ю. О. (2013) Організаційно-педагогічні та психологічні засади ціннісної підтримки студентів з низьким рівнем академічної успішності. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (67). pp. 58-64. ISSN 2076-6173

Тичина, І. М. (2008) Рефлексія здібностей у процесі професійної переорієнтації випускників з різним досвідом роботи. Актуальні проблеми психології: Проблеми психології творчості: Збірник наукових праць / За ред. В.О. Моляко, 12 (4). pp. 284-291.

Тичина, І. М. (2008) Рефлексія здібностей у процесі професійної переорієнтації випускників з різним досвідом роботи. Актуальні проблеми психології: Проблеми психології творчості: Збірник наукових праць / За ред. В.О. Моляко, 12 ( 4). pp. 284-291.

Тичина, І. М. (2006) Особливості рефлексії здібностей у процесі професійної переорієнтації. Здібності, творчість, обдарованість: теорія, методика, результати досліджень / За ред. В.О. Моляко, О.Л. Музики. pp. 157-168.

Тичина, І. М. (2006) Особливості рефлексії здібностей у ситуації професійної переорієнтації. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія №12. Психологічні науки: Зб. наукових праць. (12 (37). pp. 205-211.

Тичина, І. М. (2006) Професійний вибір як життєвий вибір суб’єкта професійної діяльності. Актуальні проблеми діяльності психологічної служби системи освіти / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (11-12). pp. 112-115.

Тичина, І. М. (2006) Професійний вибір як життєвий вибір суб’єкта професійної діяльності. Актуальні проблеми діяльності психологічної служби системи освіти / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. 11-12 квітня 2006 р. pp. 112-115.

Тичина, І. М. (2005) Аналіз ціннісних детермінант професійної переорієнтації студентів із різним досвідом роботи. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. (Серія). pp. 253-262.

Тичина, І. М. (2005) Дослідження ціннісних детермінант професійної переорієнтації. Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції „Ціннісні парадигми освіти в контексті євроінтеграції. pp. 145-149.

Тичина, І. М. (2005) Проблема ціннісної регуляції професійного вибору студентів, що здобувають другу вищу освіту. Особистісні освітні потреби в системі післядипломної педагогічної освіти: Науково-методичний збірник / за ред. М.М. Заброцького. pp. 81-82.

Тичина, І. М. (2005) Професійний вибір у контексті життєвих виборів людини. Тези доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Творчість як засіб особистісного росту та гармонізації людських стосунків». pp. 42-43.

Тичина, І. М. (2004) До проблеми визначення та класифікації цінностей громадської діяльності. Молодь в умовах нової соціальної перспективи / Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції. pp. 342-344.

Тичина, І. М. (2000) Творчість як засіб подолання життєвої кризи у дорослому віці. Духовність українства: Збірник наукових праць: Випуск другий / Ред. кол. Ю. Білодід та ін (Випуск). pp. 33-36.

Book Section

Портницька, Н. Ф. and Тичина, І. М. (2012) Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу ― основи патопсихології. In: Навчально-методичний комплекс напряму підготовки «Практична психологія». ЖДУ ім. І. Франка, pp. 95-119.

Портницька, Н. Ф. and Тичина, І. М. (2012) Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу “Етика і психологія сімейних стосунків”. In: Навчально-методичний комплекс напряму підготовки «Практична психологія». ЖДУ ім. І. Франка, pp. 92-113.

Тичина, І. М. (2010) Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу «Основи дефектології». In: Професійно-орієнтовані завдання з психології. ЖДУ ім. І. Франка, pp. 388-410. ISBN 978-966-485-070-1

Conference or Workshop Item

Котлова, Л. О. and Тичина, І. М. (2021) Консультативна робота психолога як пошук творчих ресурсів клієнта. In: . Сучасні тренінгові технології для розвитку особистості: еко-тренінг.

Котлова, Л. О. and Тичина, І. М. (2020) Теоретичні основи інклюзивної освіти в сучасних умовах. In: VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю: «Спеціальна та інклюзивна освіта: теорія, методика, практика» (10-11 квітня 2020 р.).

Book

Дем'янчук, Ю. Ю. and Портницька, Н. Ф. and Тичина, І. М. (2020) Психологічні дослідження: наукові праці студентів соціально-психологічного факультету. Випуск 13. ЖДУ імені Івана Франка.

Image

Кириченко, В. В. and Тичина, І. М. and Атаманська, О. А. (2015) Як досягти успіху ? [Image]

Teaching Resource

Котлова, Л. О. and Тичина, І. М. and Хворова, Г. М. and Желтова, О. О. and Лесик, С. М. (2022) Спеціальна методика навчання української мови. [Teaching Resource]

Весельська, А. Л. and Тичина, І. М. and Дем'янчук, Ю. Ю. (2022) Основи психологічного консультування. [Teaching Resource]

Загурська, І. С. and Гавриловська, К. П. and Портницька, Н. Ф. and Тичина, І. М. (2020) Робота психолога у медико-психолого-педагогічній комісії (інклюзивно-ресурсному центрі). [Teaching Resource]

Тичина, І. М. and Весельська, А. Л. (2019) Силабус до вивчення дисципліни «Психологія інклюзивної та спеціальної освіти». [Teaching Resource]

Гавриловська, К. П. and Загурська, І. С. and Портницька, Н. Ф. and Тичина, І. М. (2019) Силабус до вивчення дисципліни «Робота психолога в інклюзивно-ресурсному центрі». [Teaching Resource]

Портницька, Н. Ф. and Музика, О. О. and Тичина, І. М. and Литвинчук, А. І. (2018) Загальна психологія: Методичні рекомендації з курсу для студентів І курсу спеціальності Психологія. [Teaching Resource]

Загурська, І. С. and Никончук, Н. О. and Тичина, І. М. (2018) Методичні рекомендації до курсу «Психологічний спецпрактикум по спеціалізаціях». [Teaching Resource]

Савиченко, О. М. and Тичина, І. М. and Загурська, І. С. (2017) Методичні рекомендації до навчальної дисципліни “Психологія особистості”. [Teaching Resource]

Шмиглюк, О. Г. and Гречуха, І. А. and Тичина, І. М. (2016) Інструктивно-методичні матеріали з дисципліни Індивідуально-орієнтоване консультування і психотерапія. [Teaching Resource]

Портницька, Н. Ф. and Тичина, І. М. (2016) Психологічне обстеження школярів, що потребують корекції розумового розвитку: Методичні рекомендації до лабораторних занять з курсу «Патопсихологія». [Teaching Resource]

This list was generated on Sat Oct 1 03:04:47 2022 EEST.