Items where Author is "Чупріна, О. В."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Jump to: Article | Thesis
Number of items: 25.

Article

Голубовська, І. В. and Чупріна, О. В. (2020) Ідейно-тематична та художня специфіка збірки "Великі очі" Оксани Іваненко. Майстерність комунікації у мистецькій і професійній освіті: збірник наукових праць. pp. 18-22.

Чупріна, О. В. (2018) Застосування матеріалів навчальних електронних видань на уроках української мови в початкових класах. Книга в академічному дискурсі: філологічний, методичний та мистецтвознавчий аспекти: збірник наукових праць (за матеріалами всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції). pp. 123-127.

Чупріна, О. В. (2018) Методи розвитку зв’язного мовлення на уроках української мови в початковій школі. Науковий вісник Мукачівського державного університету: серія «Педагогіка та психологія» (2(8)). pp. 170-173.

Чупріна, О. В. (2018) Проблеми застосування комп’ютерних технологій в початковій школі в умовах компетентнісного підходу. Компетентнісні засади освітньо-виховного процесу в умовах ціложиттєвого навчання:[збірн. наук. праць молодих дослідників] // за ред. проф. Н.Г. Сидорчук., 2.

Климова, К. Я. and Чупріна, О. В. (2017) Проблеми та шляхи використання мультимедійних технологій у сучасній початковій школі. Актуальні проблеми лінгводидактики : зб. наук. праць (3). pp. 74-78.

Чупріна, О. В. (2017) Реалізація принципу розвитку мовлення на уроках української мови в початковій школі. Актуальні проблеми текстотворення у лінгводидактичній та мистецтвознавчій площинах: збірник наукових праць (за матеріалами міжрегіонального науково-методичного семінару) / За ред. К. Я. Климової.. pp. 22-26.

Чупріна, О. В. (2016) Аналіз зарубіжного досвіду використання мультимедійних технологій у початковій школі. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, IV(38), Issue: 77, – Budapest. pp. 12-16.

Чупріна, О. В. (2016) Застосування мультимедійних комунікативних завдань на уроках української мови в початкових класах. Проблеми і перспективи формування лінгвокультурної особистості засобами рідного слова: збірник наукових праць (до 35-річчя кафедри лінгвометодики та культури фахової мови) / За ред. проф. К. Я. Климової.. pp. 81-85.

Чупріна, О. В. (2016) Особливості розвитку та впровадження інформаційних технології у сучасній освіті. Medzinárodná vedecko-praktická konferencia "Stav, problémy a perspektívy pedagogického štúdia a sociálnej práce" : zborník príspevkov z medzinárodnej vedecrej konferencie (28 – 29 októbra 2016 r.) / Šéfredaktor prof. JUDr. Stanislav Mráz, CSc. – Vysoká šk. pp. 253-255.

Чупріна, О. В. (2015) Зміст та напрями аудіювання як виду мовленнєвої діяльності в початковій ланці освіти. Актуальні проблеми формування риторичної особистості вчителя в україномовному просторі: збірник наукових праць (за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції 23 квітня 2015 р.) / За ред. проф. К. Я. Климової.. pp. 143-146.

Чупріна, О. В. (2014) Використання мультимедійних технологій в сучасній початковій школі у площині педагогічної психології. Навчально-дослідницька діяльність дітей: досвід організації, дидактичні напрацювання, особливості формування навчально-дослідницьких умінь: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, Кіровоград 9 – 10 квітня 2014 року). pp. 193-195.

Чупріна, О. В. (2014) Поняття "мультимедійний урок" та "урок з мультимедійною підтримкою" у початковій школі. Лінгводидактичні аспекти фахової підготовки майбутнього вчителя: збірник наукових праць (за матеріалами VI Всеукраїнського науково-методичного семінару викладачів і студентів 27 березня 2014 р.) / За ред. К. Я. Климової. pp. 60-64.

Чупріна, О. В. (2014) Проблема готовності учителів початкових класів до застосування мультимедійних засобів на уроках рідної мови. Збірник наукових праць Уманського державного університету імені Павла Тичини /[гол. ред.: М.Т. Мартинюк]., 2. pp. 417-421.

Чупріна, О. В. (2014) Психолого-педагогічний аспект використання мультимедійних технологій в сучасній початковій школі. Наукові записки Малої академії наук України: (збірник наукових праць). (5). pp. 177-181.

Чупріна, О. В. (2013) Використання мультимедійних технологій студентами-практикантами на уроках рідної мови в 3 класі. Проблеми філології в педагогічному дискурсі: збірник наукових праць (за матеріалами семінарів, проведених Експериментально-тематичним центром навчальної та науково-дослідницької діяльності ЖДУ ім. І. Франка в 2012-2013 н.р.) / За ред. К. Я. Климової. pp. 24-27.

Чупріна, О. В. (2013) Проблема розвитку аудіативних умінь учнів початкових класів. Наукові записки Малої академії наук України: (збірник наукових праць) (4). pp. 104-109.

Чупріна, О. В. (2013) Психолого-педагогічні особливості використання мультимедійних технологій для розвитку зв'язного мовлення учнів початкової школи. Наукові записки Малої академії наук України: (збірник наукових праць). (3). pp. 177-181.

Чупріна, О. В. (2012) Вплив мультимедійних технологій на формування психіки молодших школярів. Дослідження актуальних проблем української філології і лінгводидактики (Матеріали ІV студентсько-викладацького науково-методичного семінару, 19 травня 2012 р.), 53. pp. 53-58.

Чупріна, О. В. (2012) ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ: АСПЕКТИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПРОБЛЕМИ. Вісник Житомирського державного університету (63). рр. 177-180.

Чупріна, О. В. (2012) Система мультимедійних вправ на уроках української мови в 3-4 класах. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за заг. ред. проф. Є.І. Коваленко. (7). pp. 164-168.

Чупріна, О. В. (2011) ЛІНГВОМЕТОДИЧНІ ТА ПСИХОЛІНГВІСТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. // «Розвиток наукових досліджень, 2011»: Матеріали сьомої міжнародної науково-практичної конференції, м. Полтава, 28-30 листопада 2011 р., 7. pp. 97-99.

Чупріна, О. В. (2011) Застосування мультимедійних засобів у початковій школі. Науково-дослідна робота з проблем української філології і лінгводидактики (Матеріали ІІІ студентсько-викладацького науково-методичного семінару, 20 травня 2011 р.).

Чупріна, О. В. (2010) Теоретичний аспект застосування інтерактивних технологій ігрового навчання на уроках рідної мови у початковій школі. Науково-дослідна робота майбутніх педагогів з проблем культури української мови та методики її викладання в закладах освіти (Матеріали ІІ студентсько-викладацького науково-методичного семінару, 30 березня 2010 р.).

Чупріна, О. В. (2009) Укладання шкільної документації як аспект проблеми розвитку писемного мовлення майбутніх освітян. Студентські наукові дослідження з актуальних проблем лінгводидактики (Матеріали студентсько-викладацького науково-методичного семінару, 9 квітня 2009 р.).

Thesis

Чупріна, О. В. (2019) Методика розвитку мовлення учнів початкових класів із застосуванням мультимедійних засобів. Other thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

This list was generated on Thu Sep 29 02:19:48 2022 EEST.