Items where Division is "Educational and Research Institute of Foreign Philology > Department of Germanic Philology and Foreign Literature" and Year is 2011

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Є | А | Б | В | Г | Д | З | К | Л | М | О | П | Р | С | Т | Ф | Х | Ч | Ш
Number of items: 60.

Є

Євченко, Н. В. (2011) Інтертекстуальність як засіб організації тексту у постмодерністському романі П. Зюскінда "Парфуми: Історія одного вбивці". Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (55). pp. 177-182. ISSN 2076-6173

А

Астрахан, Н. І. (2011) Авторська інтерпретаційна модель театральної вистави у книзі Б. Брехта "Антігона", модель 1948 року". Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (59). pp. 146-150. ISSN 2076-6173

Астрахан, Н. І. (2011) Антиномія «російське» - «німецьке» в контексті інтерпретації оповідання В. Набокова «Хмара, озеро, вежа». Волинь філологічна: текст і контекст. Імагологічні виміри національної літератури: зб. наук. пр. (12). pp. 14-27.

Астрахан, Н. І. (2011) Герменевтична теорія Ф.Д. Шляєрмахера в контексті сучасних концепцій інтерпретації літературного твору. VII Міжнародні Чичерінські Читання «Світова Літературна Класика У «Великому Часі»: збірник тез.. pp. 4-6.

Астрахан, Н. І. (2011) Олександр Семенович Чирков: бути, а не здаватися. Брехтівський часопис (Brecht-Heft): статті, доповіді, есе: Збірн. наук. праць (філолог. науки) (1). pp. 8-13.

Б

Бондарчук, Т. М. (2011) Еволюція текстових форм портретної характеристики персонажа в німецькій художній прозі І-ої половини ХХ століття. Cучасні напрямки досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов: Збірник наукових праць. pp. 42-44.

Брехт, Б. (2011) Біблія. Драма у одній дії Бертольда Ойґена. Брехтівський часопис (Brecht-Heft): статті, доповіді, есе: Збірн. наук. праць (філолог. науки) (1). pp. 34-37.

Брехт, Б. (2011) Передмова до «Джунглів» (1926 / 1927 рр.). Брехтівський часопис (Brecht-Heft): статті, доповіді, есе: Збірн. наук. праць (філолог. науки) (1). p. 38.

В

Васильєв, Є. М. (2011) Кондратьевские чтения в Ровно. Вестник Московского университета. Серия 9. Филология (2). pp. 166-169.

Вербовська, О. С. (2011) Мовна репрезентація адресанта та адресата у слоганах німецькомовних рекламних оголошень. Cучасні напрямки досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов: Збірник наукових праць. pp. 55-57.

Віцисла, Е. (2011) "Ви все ще не покінчили із цим мотлохом?" (Про архів Бертольта Брехта). Брехтівський часопис (Brecht-Heft): статті, доповіді, есе: Збірн. наук. праць (філолог. науки) (1). pp. 14-18.

Г

Горобченко, Н. В. (2011) Методика навчання майбутніх учителів німецької мови писемного мовлення. Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, м. Житомир.

Гречина, Л. Б. (2011) До проблеми лексичних труднощів перекладу науково-технічної літератури. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (57). pp. 166-169.

Д

Долгополова, Л. А. (2011) Зрушення у структурному членуванні інфінітива в німецькій мові. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (56). pp. 19-22.

З

Закалюжний, Л. В. (2011) Паратекстуальність брехтівської моделі історичної драми-хроніки. Брехтівський часопис: Статті. Доповіді. Есе. Збірник наукових праць (Філологічні науки) (1). pp. 77-80. (Unpublished)

Залізнюк, І. В. (2011) Лінгвопоетичні особливості зображення художнього простору у творах Франца Кафки. Cучасні напрямки досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов: Збірник наукових праць. pp. 128-130.

Зорницький, А. В. (2011) Біля витоків драматургії Брехта. "Театр та соціалізм" Я. Васермана: спроба попередньої філологічної інтерпретації маловідомого академічного тексту на їдиш. Брехтівський часопис: Статті. Доповіді. Есе. Збірник наукових праць (Філологічні науки) (1). pp. 81-88.

К

Карпенко, Є. М. (2011) Критерії та показники рівня сформованості інформаційно-аналітичних умінь майбутніх учителів іноземних мов у процесі фахової підготовки. Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції „Сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій в науці, освіті та економіці”. pp. 50-55.

Карпенко, Є. М. (2011) Підхід критичного мислення до формування інформаційно-аналітичних умінь. Матеріали 16 міжнародної конференції TESOL „Сучасні напрями дослідження англійської мови: лінгвістичний та методичний аспекти”. pp. 60-61.

Кицак, Г. В. (2011) Інтертекстуальність та інтердискурсивність як текстові категорії. Тези доповідей X наукової конференції “Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація” з міжнародною участю. pp. 125-126.

Кицак, Г. В. (2011) Науковий текст: мовні та позамовні фактори. Наукові записки: Матеріали п’ятої Міжнародної науково-практичної конференції «Мова і світ: дослідження і викладання». Сер. Філологічні науки (мовознавство): У 2 ч. (96). pp. 190-193.

Кицак, Г. В. (2011) Субтекст адресації як прагматична ознака німецького наукового тексту. Наукові праці Камянець-Подільського університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки (26). pp. 134-136.

Кицак, Г. В. (2011) Субтекст нового знання в політекстуальній структурі німецьких дисертаційних досліджень. Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Сер. Філологічні науки. Мовознавство – Ч. 2. (5). pp. 50-55.

Кицак, Г. В. (2011) Характерні риси наукового дискурсу. Лінгвістичні студії: зб. наук. праць (23). pp. 148-152.

Ковальова, Т. П. (2011) Символіка архетипного образу води в романі Тоні Моррісон „Beloved“. Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету (22). pp. 30-35.

Коляда, О. В. (2011) Симбіоз драматурга та критика або Брехт і Беккет vs британської академії. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (59). pp. 154-157.

Коробейник, І. В. (2011) Вербалізація акціонального коду культури у німецькій фразеологічній картині світу за романом Анни Зегерс "Сьомий хрест". Cучасні напрямки досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов: Збірник наукових праць. pp. 157-158.

Король, Є. О. (2011) Митець і його герой у романі Б. Франка «Сервантес»: Рівні ідентичності. Наукові праці : науково-методичний журнал, 158 (170). pp. 27-31.

Король, Є. О. (2011) Мотив книги, книжности и двойственности души (фрагмент Б. Франка «Шамфор рассказывает о своей смерти». Матерiали IX Мiжвузiвської конференції молодих учених (26-27 сiчня 2011р.). pp. 73-76.

Король, Є. О. (2011) Художні особливості видінь у п’єсі Б. Брехта «Видіння Симони Машар». Брехтівський часопис: Статті, доповіді, ессе. (1). pp. 98-103.

Л

Лавренчук, Т. П. (2011) Стилістичні особливості публіцистичного стилю. Cучасні напрямки досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов: Збірник наукових праць. pp. 180-182.

Лєцкін, М. О. (2011) "Наш державний здвиг... Свого часу таки принесе відповідний плід" (переклад святого письма: Іван Огієнко та Іван і Юрій Липи). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (56). pp. 109-112.

Лєцкін, М. О. (2011) "Я мріяв волю Україні здобути..." (письменники на життєвому шляху Івана Огієнка: драматург Людмила Старицька-Черняхівська). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (59). pp. 158-161.

Ліпісівіцький, М. Л. (2011) "Від малого Магаґоні" до великої театральної сцени: про взаємозв'язок малих та великих драматичних форм у творчості Бертольта Брехта. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (59). pp. 186-189.

Ліпісівіцький, М. Л. (2011) Brecht-Konferenz in Zhytomyr (Ukraine). Dreigroschenheft (2). pp. 41-42.

Ліпісівіцький, М. Л. (2011) Від "Малого Магаґоні" до великої театральної сцени: про взаємозв’язок малих та великих драматичних форм у творчості Б. Брехта. Брехтівський часопис (Brecht-Heft): статті, доповіді, есе: Збірн. наук. праць (філолог. науки) (1). pp. 105-111.

М

Максимчук, О. Л. (2011) Жанрова палітра друкованих ЗМІ у вітчизняних розвідках. Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. pp. 56-58.

Матвійчук, О. М. (2011) Експресивний синтаксис. Cучасні напрямки досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов: Збірник наукових праць. pp. 221-223.

О

Охота, Н. В. (2011) Вербалізація концепту "мати" у сучасній лінгвокультурі. Cучасні напрямки досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов: Збірник наукових праць. pp. 265-266.

П

Прохорова, С. М. (2011) Індивідуальний лексикон персонажа (на матеріалі п'єси Б. Брехта "Життя Галілея"). Cучасні напрямки досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов: Збірник наукових праць. pp. 289-291.

Р

Рудницька, Н. М. (2011) Одночленні номінативні речення у німецьких газетних і журнальних текстах. Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки - Частина 2 (3). pp. 63-66.

С

Смірнова, Н. П. (2011) Фразеологічні засоби репрезентації концепту "БАГАТСТВО" у німецькій мовній картині світу. Cучасні напрямки досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов: Збірник наукових праць. pp. 334-336.

Собченко, О. М. (2011) Вербалізація концепту WEG/ШЛЯХ (на матеріалі українських та німецьких казок). Cучасні напрямки досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов: Збірник наукових праць. pp. 337-338.

Соколовська, С. Ф. (2011) Функції художньої деталі у структурі драматичного твору. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (59). pp. 166-170. ISSN 2076-6173

Т

Тараба, І. О. (2011) Концептуалізація соматичного коду культури у німецькому фармацевтичному рекламному тексті. Наукові записки. - Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 2 ч. (95). pp. 288-291.

Тараба, І. О. (2011) ФСК, содержащие номинацию внутреннего органа, в репрезентации соматического кода культуры (на материале масс-медиального дискурса). Современные проблемы лингвистики и лингводидактики: концепции и перспективы: Материалы международной заоч. науч.-метод. конференции , г. Волгоград, 15 апреля 2011 г.: в 3 частях − Ч. 2.. pp. 101-106.

Тетерук, С. В. (2011) Національно-культурні особливості концепту "Pünktlichkeit" – "пунктуальність" в німецькій та українській лінгвокультурах. Cучасні напрямки досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов: Збірник наукових праць. pp. 357-359.

Тименко, Т. Г. (2011) Драматична поема та епічна драма: спроба літературно-психологічного аналізу. Брехтівський часопис: Статті. Доповіді. Есе. Збірник наукових праць (Філологічні науки) (1). pp. 141-145.

Ф

Фант, М. О. (2011) Граматичні особливості мови в гендерному аспекті. Cучасні напрямки досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов: Збірник наукових праць. pp. 368-370.

Фахурдінова, М. А. (2011) Особливості функціонування перифрастичної конструкції tun+інфінітив у сучасній німецькій мові. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (57). pp. 221-224.

Фахурдінова, М. А. (2011) Становление дентального суффикса –te в немецком языке. Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету (22). pp. 121-125.

Фахурдінова, М. А. (2011) Широкозначне дієслово TUN як джерело граматикалізації. Наукові записки. Серія: Філологія (мовознавство). До 100-річчя Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського (14). pp. 84-89.

Федоренко, Л. О. (2011) "Lehrstück" як авторська інтенція Бертольта Брехта. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (59). pp. 193-196.

Федоренко, Л. О. (2011) "Lehrstück" – "Lern-Spiel": брехтівська модель „навчального“ театру. Брехтівський часопис (Brecht-Heft): статті, доповіді, есе: Збірн. наук. праць (філолог. науки) (1). pp. 150-157.

Х

Хонська, О. О. (2011) Слова-когнати в німецькій та англійській мовах (діахронічний аспект). Cучасні напрямки досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов: Збірник наукових праць. pp. 380-382.

Ч

Чирков, О. С. (2011) "Забути Герострата!": режисерський пошук Петра Авраменка. Брехтівський часопис: Статті. Доповіді. Есе. Збірник наукових праць (Філологічні науки) (1). pp. 171-178.

Чирков, О. С. (2011) «КОРИОЛАН», или о комическом и трагическом в брехтовской системе координат. Вестник Томского государственного педагогического университета (7). pp. 70-76.

Чирков, О. С. (2011) Бертольт Брехт: между Мельпоменой и Талией. Брехтівський часопис: Статті. Доповіді. Есе. Збірник наукових праць (Філологічні науки) (1). pp. 163-170.

Чирков, О. С. (2011) Почему «стонали часы»? Или о потаенном смысле рассказа Шолом Алейхема «Часы». In: ХХ століття – етнонаціональний вимір та проблеми Голокосту: збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції, 22–23 жовтня 2010 р., Житомир.

Ш

Шпакевич, І. В. (2011) Архітектурний код культури у фокусі сучасних лінгвістичних досліджень. Cучасні напрямки досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов: Збірник наукових праць. pp. 418-420.

This list was generated on Thu Aug 18 15:36:19 2022 EEST.