Items where Division is "Educational and Research Institute of Pedagogics > Department of Pedagogy" and Year is 2006

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Є | А | Б | В | Г | Д | К | Л | М | О | П | С | Ш | Я
Number of items: 41.

Є

Єремеєва, В. М. (2006) Проблема розробки та впровадження моделей інноваційних технологій підготовки майбутнього вчителя. Професійно-педагогічна освіта: сучасні концептуальні моделі та тенденції розвитку: Монографія. pp. 296-303.

А

Агапова, М. Б. (2006) Методологічні основи вивчення професійних інтересів учнів професійно-технічних навчальних закладів. Актуальні проблеми професійно-педагогічної освіти та стратегії розвитку: Зб. наук. праць / За заг. ред. О.А. Дубасенюк, Л.В. Калініної, О.Є. Антонової. pp. 77-79.

Антонова, О. Є. (2006) Бути вчителем: дар чи покарання? Вчитель – моє покликання: Зб. творчих робіт учнів. pp. 8-12.

Антонова, О. Є. (2006) Врахування у навчанні особливостей обдарованої дитини як чинник підвищення якості знань учнів. Проблеми підвищення якості освіти у контексті Євроінтеграційних процесів: досвід, інновації, перспективи. pp. 41-47.

Антонова, О. Є. (2006) Обґрунтування моделі педагогічної обдарованості майбутнього вчителя. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: Зб. наук. пр, 2 (9). pp. 411-415.

Антонова, О. Є. (2006) Підходи провідних діячів Нового часу до розуміння обдарованості та проблеми виховання обдарованих дітей. Зб. наук. праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, 2. pp. 13-19.

Антонова, О. Є. (2006) Розвиток творчого потенціалу майбутнього вчителя як фактор його професійної самореалізації. Життєтворчість особистості: концепція, досвід, проблеми: Наук.-метод. зб. / За ред. І.Г. Єрмакова, Г.М. Несен. pp. 553-561.

Антонова, О. Є. (2006) Теоретико-методологічні підходи до вивчення природи обдарованості. Педагогічний процес: теорія і практика: Зб. наук. праць. (1). pp. 7-17.

Антонова, О. Є. (2006) Теоретичні підходи до створення моделі педагогічної обдарованості. Професійно-педагогічна освіта: сучасні концептуальні моделі та тенденції розвитку: Монографія. pp. 175-215.

Антонова, О. Є. (2006) Теоретичні та методичні підходи до навчання обдарованих дітей у Російській Федерації. Актуальні проблеми професійно-педагогічної освіти та стратегії розвитку: Зб. наук. пр.. pp. 186-189.

Антонова, О. Є., Березюк, Ю. В. (2006) До проблеми застосування педагогічних ситуацій в навчальному процесі. Актуальні проблеми професійно-педагогічної освіти та стратегії розвитку: Зб. наук. праць / За заг. ред. О.А. Дубасенюк, Л.В. Калініної, О.Є. Антонової. pp. 89-92.

Антонова, О. Є., Борисов, В. (2006) Особливості розвитку інтелектуальної обдарованості старшокласників в умовах МАН. Актуальні проблеми професійно-педагогічної освіти та стратегії розвитку: Зб. наук. пр. pp. 197-200.

Антонова, О. Є., Борисов, В. (2006) Особливості розвитку інтелектуальної обдарованості старшокласників в умовах МАН. Актуальні проблеми професійно-педагогічної освіти та стратегії розвитку: Зб. наук. праць / За заг. ред. О.А. Дубасенюк, Л.В. Калініної, О.Є. Антонової. pp. 197-201.

Антонова, О. Є., Дубасенюк, О. А. (2006) Вчитель – моє покликання. Полісся, Житомир.

Антонова, О. Є., Дубасенюк, О. А., Сидорчук, Н. Г. (2006) Актуальні проблеми професійно-педагогічної освіти та стратегії розвитку. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка.

Антонова, О. Є., Дубасенюк, О. А., Сидорчук, Н. Г. (2006) Обдарована студентська молодь: здобутки, пошуки, перспективи. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Б

Бойчук, І. Д. (2006) Впровадження нових технологій навчання у професійній підготовці фармацевтів у коледжі. Актуальні проблеми професійно-педагогічної освіти та стратегії розвитку: Зб. наук. праць / За заг. ред. О.А. Дубасенюк, Л.В. Калініної, О.Є. Антонової. pp. 66-68.

В

Вітвицька, С. С. (2006) Компаративний аналіз моделей ступеневої педагогічної освіти західноєвропейських країн, США та України. Професійно-педагогічна освіта: сучасні концептуальні моделі та тенденції розвитку: Монографія. pp. 69-100.

Г

Глазунова, Л. О. (2006) До питання комунікативної компетенції вчителя. Актуальні проблеми професійно-педагогічної освіти та стратегії розвитку: Зб. наук. праць / За заг. ред. О.А. Дубасенюк, Л.В. Калініної, О.Є. Антонової. pp. 86-88.

Д

Данильчук, Л. О. (2006) Бренд як фактор іміджової політики. Актуальні проблеми професійно-педагогічної освіти та стратегії розвитку: Зб. наук. праць / За заг. ред. О.А. Дубасенюк, Л.В. Калініної, О.Є. Антонової. pp. 79-81.

Дашинська, О. (2006) Художня обдарованість учнів як проблема педагогічної практики початкової школи. Актуальні проблеми професійно-педагогічної освіти та стратегії розвитку: Зб. наук. праць / За заг. ред. О.А. Дубасенюк, Л.В. Калініної, О.Є. Антонової. pp. 191-193.

Додурич, С. М. (2006) Діяльність музею у формуванні патріотичних цінностей у студентів коледжу. Актуальні проблеми професійно-педагогічної освіти та стратегії розвитку: Зб. наук. праць / За заг. ред. О.А. Дубасенюк, Л.В. Калініної, О.Є. Антонової. pp. 85-86.

Дубасенюк, О. А. (2006) Тенденції розвитку професійної педагогічної освіти. Актуальні проблеми професійно-педагогічної освіти та стратегії розвитку: Зб. наук. праць / За заг. ред. О.А. Дубасенюк, Л.В. Калініної, О.Є. Антонової. pp. 3-7.

Дубасенюк, О. А. (2006) Факторні моделі продуктивної професійної виховної діяльності педагога загальноосвітньої та професійної школи. Професійно-педагогічна освіта: сучасні концептуальні моделі та тенденції розвитку: Монографія. pp. 101-174.

К

Карлінська, Я. В. (2006) Використання персонального комп'ютера при вивчення іноземної мови. Актуальні проблеми професійно-педагогічної освіти та стратегії розвитку: Зб. наук. праць / За заг. ред. О.А. Дубасенюк, Л.В. Калініної, О.Є. Антонової. pp. 120-123.

Коваленко, В. О. (2006) Принципи професійної підготовки студентів медичного коледжу. Актуальні проблеми професійно-педагогічної освіти та стратегії розвитку: Зб. наук. праць / За заг. ред. О.А. Дубасенюк, Л.В. Калініної, О.Є. Антонової. pp. 68-70.

Копетчук, В. А. (2006) До проблеми професійної спрямованості навчальних предметів у коледжах. Актуальні проблеми професійно-педагогічної освіти та стратегії розвитку: Зб. наук. праць / За заг. ред. О.А. Дубасенюк, Л.В. Калініної, О.Є. Антонової. pp. 205-207.

Кубрак, С. В. (2006) Можливості використання сучасних інформаційних технологій при вивченні країнознавства у вищих навчальних закладах. Актуальні проблеми професійно-педагогічної освіти та стратегії розвитку: Зб. наук. праць / За заг. ред. О.А. Дубасенюк, Л.В. Калініної, О.Є. Антонової. pp. 83-85.

Л

Лабузна, Л. В. (2006) Теоретичні аспекти підготовки менеджерів нової генерації в системі неперервної освіти. Актуальні проблеми професійно-педагогічної освіти та стратегії розвитку: Зб. наук. праць / За заг. ред. О.А. Дубасенюк, Л.В. Калініної, О.Є. Антонової. pp. 75-77.

Левківський, М. В. (2006) Соціальна зрілість молоді в контексті гуманізації виховання. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: Зб. наук. праць., 1 (9). pp. 335-339.

Левківський, М. В., Бісик, Н. М. (2006) Підготовка студентів ВНЗ до виховної діяльності у загальноосвітній школі. Гуманітарний вісник ДВНЗ „Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”: наук.-теоретич. зб. pp. 60-64.

М

Маслак, Л. П. (2006) Інтегрований підхід у формуванні готовності курсантів вищого військового навчального закладу до спілкування на міжкультурному рівні. Актуальні проблеми професійно-педагогічної освіти та стратегії розвитку: Зб. наук. праць / За заг. ред. О.А. Дубасенюк, Л.В. Калініної, О.Є. Антонової. pp. 73-75.

О

Осінська, І. С. (2006) Теоретичні підходи до розуміння проблеми готовності майбутнього вчителя до творчої професійної діяльності. Актуальні проблеми професійно-педагогічної освіти та стратегії розвитку: Зб. наук. праць / За заг. ред. О.А. Дубасенюк, Л.В. Калініної, О.Є. Антонової. pp. 56-58.

П

Павленко, В. В. (2006) Іван Франко і місце казки у різнобічному розвитку дітей. Спадщина Івана Франка в контексті української освіти та культури // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених, магістрів, студентів. pp. 93-99.

Павленко, В. В. (2006) Іноземні вчені Волині та їх внесок у науку (ХІХ ст.). Україна – Світ: від культурної своєрідності до спорідненості культур (Ч. 1). pp. 271-274.

Павленко, В. В. (2006) Острозька академія – український центр культури, освіти і духовності (к-ць ХVІ – поч. ХVІ ст.). Формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови засобами інноваційних освітніх технологій: Зб. наук. праць. pp. 217-222.

С

Сидорчук, Н. Г. (2006) Італійські університети в ХІ-ХІІІ століттях. Актуальні проблеми професійно-педагогічної освіти та стратегії розвитку: Зб. наук. праць / За заг. ред. О.А. Дубасенюк, Л.В. Калініної, О.Є. Антонової. pp. 173-176.

Сидорчук, Н. Г. (2006) Модель системи професійно-педагогічної підготовки студентів університетів у контексті вимог єдиного освітнього простору. Професійно-педагогічна освіта: сучасні концептуальні моделі та тенденції розвитку: Монографія. pp. 51-68.

Сторожук, Т. П. (2006) Підготовка вчителя до пропедевтики асоціальної поведінки старшокласників зони радіологічного контролю. Актуальні проблеми професійно-педагогічної освіти та стратегії розвитку: Зб. наук. праць / За заг. ред. О.А. Дубасенюк, Л.В. Калініної, О.Є. Антонової. pp. 81-83.

Ш

Шигонська, Н. В. (2006) Сучасні тенденції професійної підготовки медичних працівників в Україні. Актуальні проблеми професійно-педагогічної освіти та стратегії розвитку: Зб. наук. праць / За заг. ред. О.А. Дубасенюк, Л.В. Калініної, О.Є. Антонової. pp. 70-73.

Я

Якса, Н. В. (2006) Проблеми формування полікультурної компетенції вчителя в системі післядипломної педагогічної освіти. Актуальні проблеми професійно-педагогічної освіти та стратегії розвитку: Зб. наук. праць / За заг. ред. О.А. Дубасенюк, Л.В. Калініної, О.Є. Антонової. pp. 23-25.

This list was generated on Sat Sep 30 09:12:39 2023 EEST.