Items where Division is "Educational and Research Institute of Philology and Journalism > Department of Ukrainian language and methods of its teaching" and Year is 2012

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: В | Г | Д | К | М | Т | Ц | Ш | Я
Number of items: 43.

В

Весельська, Г. С. (2012) Нові тенденції у функціонально-стилістичному використанні розділових сполучників в українській літературній мові початку ХХІ століття. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія "Філологія" (мовознавство) (16). pp. 46-51.

Г

Гримашевич, Г. І. (2012) Поліська адвербіальна ситема як предмет наукового дослідження. Волинь – Житомирщина: Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (24). pp. 12-20.

Гримашевич, Г. І. and Іваненко, Наталія (2012) Передпологовий етап родильного обряду крізь призму сприйняття поліщуків (на матеріалі середньополіських говірок Житомирської області). Студентські лінгвістичні студії (3). pp. 32-35.

Гримашевич, Г. І. and Білошицька, Юлія (2012) Назви бджоли в говірках Овруцького району Житомирської області. Студентські лінгвістичні студії (3). pp. 11-14.

Гримашевич, Г. І. and Пустохіна, Вікторія (2012) Апелятивна номінація особи в романі П. Шекерика-Доникова «Дідо Иванчік». Студентські лінгвістичні студії (3). pp. 98-101.

Гримашевич, Г. І. and Сич, Олена (2012) Прийменникова система Житомирських актових книг XVI – XVII ст. Студентські лінгвістичні студії (3). pp. 124-132.

Гримашевич, Г. І. and Тарасюк, Юлія (2012) Назви осіб, які володіють магічними здібностями (на матеріалі говірок Олевського району). Студентські лінгвістичні студії (3). pp. 144-148.

Гримашевич, Г. І. (2012) Лексикографічна репрезентація гуцульської адвербіальної системи. Вісник Прикарпатського університету. Філологія. (32-33). pp. 107-112.

Гримашевич, Г. І. (2012) Родильний обряд Житомирщини: структура, номінація, функціонування. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство): збірник наукових праць (16). pp. 283-288.

Д

Доброльожа, Г. М. (2012) Хліб та борошняні вироби в поліській фразеології: історичний та етнокультурний коментар. Мовознавчий вісник: збірник наукових праць (14-15). pp. 128-134.

Доброльожа, Г. М. and Коркушко, Марина (2012) Назви частин тіла людини в українській фразеології. Студентські лінгвістичні студії (3). pp. 47-50.

Доброльожа, Г. М. and Сопронюк, Лілія (2012) Культурологічний аспект вивчення побутового та духовного життя села Вільнопілля Ружинського району Житомирської області. Студентські лінгвістичні студії (3). pp. 136-139.

Доброльожа, Г. М. (2012) Концепт око як відображення української етносвідомості і світобачення. Фразеологія і мовна гра // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В. Вернадського., 25 (3). pp. 205-210.

Дяченко, Н. М. (2012) Номінативні поля назв обличчя та їхніх дериватів в українських діалектах. Лінгвістика (1 (25)). pp. 68-86.

Дяченко, Н. М. and Мотревич, Анастасія (2012) Проблема класифікації функцій поетонімів у художньому тексті. Студентські лінгвістичні студії (3). pp. 82-84.

Дяченко, Н. М. (2012) Мовні засоби створення образу жінки в поезії М. В. Никончука. Волинь-Житомирщина: історико-філологічний збірник з регіональних проблем (24). pp. 257-263.

К

Конторчук, Г. К. and Ремез, Аліна (2012) Особливості поетичної онімії в романі В. Домонтовича «Доктор Серафікус». Студентські лінгвістичні студії (3). pp. 101-106.

Кратасюк, Л. М. and Плисківська, Валентина (2012) Аксіологічні особливості форм викладу категорії інформативності в повістях Валерія Шевчука «Мор» і «Птахи з невидимого острова». Студентські лінгвістичні студії (3). pp. 93-98.

Кратасюк, Л. М. and Сидорчук, Оксана (2012) Іменні частини мови як емоційно-експресивні засоби у творчості В. Даниленка. Студентські лінгвістичні студії (3). pp. 119-124.

М

Мойсієнко, В. М. and Конончук, Тетяна (2012) Дослідження поліської лексики в науковій спадщині професора Миколи Никончука. Студентські лінгвістичні студії (3). pp. 42-47.

Мойсієнко, В. М. and Сінько, Аксінья (2012) Реалізація ě в конфесійних пам’ятках XIII – XVI ст. Студентські лінгвістичні студії (3). pp. 132-136.

Т

Титаренко, В. М. and Губарева, Анна (2012) Іменникова словозміна в Пересопницькому Євангелії. Студентські лінгвістичні студії (3). pp. 27-32.

Титаренко, В. М. and Литвинчук, Світлана (2012) Назви грошових одиниць у північноукраїнських актових книгах ХVІ – ХVІІ ст. Студентські лінгвістичні студії (3). pp. 68-72.

Титаренко, В. М. and Михайлюк, Наталія (2012) Зачини "Волинських грамот XVI ст.". Студентські лінгвістичні студії (3). pp. 77-81.

Титаренко, В. М. and Назарук, Тетяна (2012) Спрощення в групах приголосних у північноукраїнських пам’ятках ХVІ – ХVІІ ст. Студентські лінгвістичні студії (3). pp. 84-88.

Титаренко, В. М. and Сорока, Інна (2012) Назви богослужбових приміщень та предметів церковного вжитку в пам'ятках північноукраїнських земель XVI – XVII ст. Студентські лінгвістичні студії (3). pp. 139-144.

Ц

Царалунга, І. Б. (2012) Вижвівщина XVII ст. очима її сучасників. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер.: Філологія (мовознавство) : зб. наук. пр. (16). pp. 175-180.

Царалунга, І. Б. (2012) Західнослов’янські мовні впливи у лексиконі Вижвівської актової книги XVII ст. Opera Slavica. Slavistické rozhledy. Jazykovědný sešit, 4 (22). pp. 26-35.

Царалунга, І. Б. (2012) Місце запозичень у мовній варіативності українських ділових документів XVI – XVII ст. Актуальні проблеми слов’янської філології. Сер. : Лінгвістика і літературознавство : зб. наук. ст., 2 (26). pp. 375-380.

Царалунга, І. Б. (2012) Навчальний модульний курс «Старослов’янська мова». Матеріали Міжнародного науково-методичного семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії (17–18 трав. 2012 р.) : зб. тез (1). pp. 94-96.

Царалунга, І. Б. (2012) Польські мовні запозичення у староукраїнських текстах Вижвівської актової книги. Проблеми слов'янознавства : зб. наук. пр. (61). pp. 225-230.

Царалунга, І. Б. (2012) Правнича лексика у контексті української актової мови XVII ст. Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. Філологічні науки (31). pp. 168-173.

Царалунга, І. Б. (2012) Явище варіативності у контексті лінгвістичних студій. Актуальні проблеми філології та перекладознавства : зб. наук. пр. (5). pp. 204-216.

Ш

Шевчук, Т. О. (2012) Малі фольклорні жанри на уроках українського читання в початковій школі. Дослідження актуальних проблем української філології і лінгводидактики (Матеріали ІV студентсько-викладацького науково-методичного семінару, 19 травня 2012 р.). pp. 36-39.

Я

Яценко, С. А. and Готовська, Наталія (2012) Структурно-семантична варіативність фразеологічних одиниць у творчості Валерія Шевчука (на матеріалі роману-дилогії «Стежка в траві»). Студентські лінгвістичні студії (3). pp. 20-27.

Яценко, С. А. and Калініна, Анна (2012) Назви продуктів харчування рослинного походження та страв із них у говірці с. Пороги Богородчанського району Івано-Франківської області. Студентські лінгвістичні студії (3). pp. 36-42.

Яценко, С. А. and Корчемлюк, Юлія (2012) Назви посуду в говірці села Клочки Народицького району Житомирської області, в основі яких лежать одиниці виміру. Студентські лінгвістичні студії (3). pp. 56-63.

Яценко, С. А. and Савчук, Наталія (2012) Словотвірні особливості дієслів руху та переміщення в романі Уласа Самчука «Волинь». Студентські лінгвістичні студії (3). pp. 106-114.

Ящук, Л. В. (2012) Фонетичні особливості антропонімів Житомирщини ХVІ – ХVІІ ст. Студії з ономастики та етимології (1). pp. 266-276.

Ящук, Л. В. and Ананченко, Надія (2012) Сучасні прізвища Любарського району Житомирської області (на матеріалі погосподарських книг сіл Іванківці, Старий Любар та Стрижівка). Студентські лінгвістичні студії (3). pp. 5-8.

Ящук, Л. В. and Барабанова, Світлана (2012) Власні особові імена сіл Городківка, Камені, Брівки другі Андрушівського району Житомирської області. Студентські лінгвістичні студії (3). pp. 8-11.

Ящук, Л. В. and Кулик, Вікторія (2012) Сучасний іменник сіл Краснобірка, Леніне і Чайківка Радомишльського району Житомирської області. Студентські лінгвістичні студії (3). pp. 63-67.

Ящук, Л. В. and Швайко, Ольга (2012) З ойконімії Романівського району Житомирської області. Студентські лінгвістичні студії (3). pp. 155-158.

This list was generated on Wed Jul 6 09:34:24 2022 EEST.