Items where Division is "Faculty of Socio-Psychological > Department of Economics, Management, Marketing and Hotel and Restaurant Business" and Year is 2009

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: І | В | Г | Д | К | М | П | У | Ф | Х | Я
Number of items: 38.

І

Івашко, Наталія Андріївна (2009) Гендерний аналіз моделювання життєвого шляху. [Teaching Resource] (Unpublished)

В

Вікарчук, О. І. (2009) Інвестиційний фактор у формуванні ресурсного потенціалу. Конкурентоспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми та перспективи.

Вікарчук, О. І. (2009) Інвестиційний фактор у формуванні та нарощуванні ресурсного потенціалу. Наука й економіка. Науково-практичний журнал Хмельницького економічного університету. (2 (14)). pp. 137-143.

Вікарчук, О. І. (2009) Інноваційний потенціал: основа розробки стратегії розвитку підприємства. Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наук. пр. Тематичний випуск: Технічний прогрес і ефективність виробництва».

Вікарчук, О. І. (2009) Міжнародний туризм як форма інтеграційних процесів України. Актуальні проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку індустрії туризму в Україні та Польщі.

Вікарчук, О. І. (2009) Функції освітнього менеджменту як інструмент інноваційної педагогічної діяльності. Економіка. Управління. Інновації..

Г

Гольцман, І. О. (2009) НЕОБХІДНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ В ТУРИЗМІ. Актуальні проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку індустрії туризму в Україні: Матеріали другої міжнародної науково-практичної конференції. pp. 102-103.

Гольцман, І. О. (2009) ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ РЕКЛАМИ В ТУРИСТИЧНІЙ ІНДУСТРІЇ. Актуальні проблеми, сучасний стан та перспективи індустрії туризму в Україні та Польщі: Матеріали третьої міжнародної науково-практичної конференції. pp. 132-136.

Гольцман, І. О. (2009) РОЛЬ МОТИВАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ. Економіка. Управління. Інновації. pp. 131-136.

Гольцман, І. О. (2009) ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ МОТИВАЦІЇ В КАДРОВОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ. Конкурентоспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми та перспективи: Матеріали третьої Міжнародної науково-практичної конференції. pp. 108-111.

Д

Дідур, Тетяна Олександрівна (2009) Особливості локусу суб'єктивного контролю у студентів з високим та низьким рівнем успішності. [Teaching Resource] (Unpublished)

К

Карпюк, О. А. (2009) Аналіз та оцінка рівня розвитку ринку освітніх послуг в Україні. Вісник ЖДТУ (4). pp. 74-79.

Карпюк, О. А. (2009) Нові моделі фінансування освіти: пріоритет вибору. Тези доповідей ХХХІV наук.-практ. міжвуз. конф.. pp. 43-44.

Карпюк, О. А. (2009) Проблеми оцінки конкурентоспроможності освітніх послуг. Економіка. Управління. Інновації (2).

Карпюк, О. А. (2009) Проблеми оцінки конкурентоспроможності освітніх послуг. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Конкурентоспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми та перспективи". pp. 286-288.

Карпюк, О. А. (2009) Стан, проблеми та перспективи формування ринку освітніх послуг, шляхи вдосконалення. Матеріали ювілейної міжнар. наук. конф. "Розвиток продуктивних сил України: від Вернадського до сьогодення" (2). pp. 230-232.

Карпюк, О. А. (2009) Стимулювання розвитку вищої освіти як елемент управління нею: зарубіжний досвід. Стимулювання розвитку вищої освіти як елемент управління нею: зарубіжний досвід / О.А.Карпюк // Національне господарство України: теорія та практика управління: [зб. наук. праць]. – К.: Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України.

Карпюк, О. А. (2009) Теоретичні аспекти ринку освітніх послуг. Наука й економіка (2(14)). pp. 297-299.

Карпюк, О. А. (2009) Теоретичні аспекти ринку освітніх послуг. Наука й економіка (2(14)). pp. 297-299.

Карпюк, О. А. (2009) Проблеми оцінки конкурентоспроможності освітніх послуг. Економіка. Управління. Інновації.

Клімова, І. О. (2009) СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ УРОЖАЙНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ. Вісник Житомирського державного технологічного університету (3 (49)). pp. 238-240.

Клімова, І. О. (2009) Статистичний аналіз ринку картоплі. Науковий вісник Державної академії статистики, обліку та аудиту (4 (25)). pp. 17-20.

Кіндрась, О. В. (2009) ДЕТЕРМІНАНТИ УПРАВЛІННЯ ЕКСПОРТНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ КОРПОРАТИВНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ. Пошук. Науково- освітнє видання. (11).

М

Міщук, І. С. (2009) Еколого-економічний механізм розвитку природоохоронних територій. Other thesis, Рада по вивченню продуктивних сил України Національної академії наук України..

П

Педько, Алла Григорівна (2009) Проблема розвитку особистості в обдарованоної дитини. [Teaching Resource] (Unpublished)

У

Улітіна, Н. Ю. (2009) Порівняння особливостей уваги молодших школярів в залежності від рівня успішності. ЖДУ ім. Івана Франка.

Ф

Ференець, А. В. (2009) Психологічний аналіз динаміки емоційних станів жінок в стресових ситуаціях. ЖДУ ім. І. Франка.

Х

Харчишина, О. В. (2009) ВЛАСТИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ. In: Соціально-економічні і правові аспекти формування та розвитку організаційної культури підприємств як шлях до інтеграції національної економіки в європейський простір: ІV між нар. наук.-практ. конф., 15–16 травня 2009 р., Львівський університет бізнесу і права. – Львів.

Харчишина, О. В. (2009) ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-КУЛЬТУРНОГО ПІДХОДУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ. Економіка. Управління. Інновації. (1).

Харчишина, О. В. (2009) ЕКОНОМІЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-КУЛЬТУРНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ. Інноваційна економіка (ТІАПВ) (2 (12)). pp. 119-123.

Харчишина, О. В. (2009) ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ОРГАНІЗАЦІЙНОЮ КУЛЬТУРОЮ. In: Перспективні напрями розвитку галузей АПК і підвищення ефективності наукового забезпечення агропромислового виробництва: І всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених, 23–24 вересня 2009 р., Тернопільський інститут агропромислового виробництва НААНУ. – Тернопіль.

Харчишина, О. В. (2009) ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В СУЧАСНИХ УМОВАХ. In: Проблеми економіки підприємств в сучасних умовах: V міжнар. наук.-практ. конф., 19–20 березня 2009 р., Національний університет харчових технологій. – Київ.

Харчишина, О. В. (2009) ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. Наукові праці Національного університету харчових технологій (29). pp. 139-141.

Харчишина, О. В. (2009) Організаційна культура: суть та місце в сучасній теорії менеджменту. In: ХХХІV наук.-практ. міжвуз. конф., присвячена Дню університету, 16–18 березня 2009 р., Житомир.

Харчишина, О. В. (2009) ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ПІДХОДІВ ДО ТИПОЛОГІЇ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ КУЛЬТУР. Економіка. Управління. Інновації. (2). pp. 67-72.

Я

Янковська, О. І. (2009) Інноваційний процес у сільському господарстві. Наука й економіка, 2 (4). pp. 54-58.

Янковська, О. І. (2009) Економічна сутність інновацій. Економіка. Наука. Інновації [Електронний ресурс] (1).

Янковська, О. І. (2009) Класифікація інновацій для потреб менеджменту. Економіка. Наука. Інновації [Електронний ресурс] (1).

This list was generated on Wed Jan 20 03:13:12 2021 EET.