Items where Division is "Faculty of Socio-Psychological > Department of Economics, Management, Marketing and Hotel and Restaurant Business" and Year is 2010

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: В | Г | К | М | П | Х | Я
Number of items: 29.

В

Вікарчук, О. І. (2010) Інноваційний менеджмент в Україні як складова загальної системи управління підприємством. Вісник Житомирського державного технологічного університету.

Вікарчук, О. І. (2010) Інтенсифікація інноваційної діяльності підприємства. Тези міжвузівської науково-практичної конференції "Еконромічна стратегія розвитку підприємств: регіональні аспекти". pp. 7-9.

Г

Гольцман, І. О. (2010) РОЗВИТОК РИНКУ ПОСЛУГ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ. Продуктивні сили і регіональна економіка. pp. 280-284.

Гольцман, І. О. (2010) ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКУ ПОСЛУГ В СУЧАСНИХ УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ. Економічна стратегія розвитку підприємств: регіональні аспекти: Матеріали Міжвузівської науково-практичної конференції. pp. 45-47.

К

Калініченко, О. О. (2010) Соціальна сфера: її структура та значення. Продуктивні сили і регіональна економіка: збірник наукових праць: у 2 ч., Ч.2. pp. 49-54.

Карпюк, О. А. (2010) Економічна та територіальна доступність освітніх послуг: методичні підходи до визначення. Збірник наук. праць за матеріалами міжнарод. наук.-практ. конфер. (2). pp. 273-276.

Карпюк, О. А. (2010) Рейтингова оцінка ВНЗ як фактор його конкурентоспроможності. Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. "Суспільно-географічні проблеми розвитку продуктивних сил України". pp. 82-84.

Клімова, І. О. (2010) СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ ПЕРВИННОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ ЖИТОМИРСЬКОГО РЕГІОНУ. Вісник Житомирського державного технологічного університету. Економічні науки. (2 (52)). pp. 329-335.

М

Мосійчук, І. В. (2010) ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ФОРМУВАННЯ ТА ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ. Економічна стратегія розвитку підприємств: регіональні аспекти. pp. 127-129.

Мосійчук, І. В. (2010) ОСОБЛИВОСТІ КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ ТА ОЦІНКА ЙОГО ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ. «Продуктивні сили і регіональна економіка», 1. pp. 265-275.

П

Пойта, І. О. (2010) Теоретико-методологічні засади формування ринку послуг в умовах глобалізації. Суспільно-географічні проблеми розвитку продуктивних сил України: Матеріали V міжнародної наукової конференції. pp. 187-189.

Х

Харчишина, О. В. (2010) ВЛАСТИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ: СИСТЕМНИЙ ПІДХІД. Економіка. Управління. Інновації: електронне наукове фахове видання (2 (4)).

Харчишина, О. В. (2010) ВПЛИВ НАУКОВИХ ШКІЛ МЕНЕДЖМЕНТУ НА ФОРМУВАННЯ ТЕОРІЇ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ. Економіка. Управління. Інновації : електронне наукове фахове видання (1 (3)).

Харчишина, О. В. (2010) ДІАГНОСТИКА ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМСТВ. Наукові праці Національного університету харчових технологій (36). pp. 124-129.

Харчишина, О. В. (2010) ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДИКИ ОСАІ ДЛЯ ОЦІНКИ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ. Інноваційна економіка (1 (15)). pp. 97-100.

Харчишина, О. В. (2010) Структура організаційної культури підприємства. Вісник Житомирського державного технологічного університету (2 (52)). pp. 295-298.

Харчишина, О. В. (2010) Сучасний інструментарій діагностики організаційної культури підприємства. In: Фінансово-економічне, обліково-аналітичне та організаційно-правове забезпечення відтворювальних процесів на шляху до економіки знань: міжнар. наук.-практ. конф., 25–26 лист. 2010 р., Буковинська державна фінансова академія. – Чернівці.

Харчишина, О. В. (2010) ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ. In: Регуляторні механізми у сфері виробництва та споживання продовольчих товарів в умовах інтеграційних процесів: міжнар. наук.-практ. конф., 25 червня 2010 р., Миколаївська філія Європейського університету. – Миколаїв.

Харчишина, О. В. (2010) ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ КАТЕГОРІЇ «ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА». In: Важелі і механізми сталого розвитку економіки в умовах світової глобалізації: міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., 9–10 грудня 2010 р, Тернопільський інститут агропромислового виробництва НААНУ - Тернопіль.

Харчишина, О. В. (2010) Управління організаційною культурою. In: Проблеми, напрями і механізми забезпечення сталого розвитку суб’єктів національної економіки: всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., 6–7 травня 2010 р., Тернопільський інститут агропромислового виробництва НААНУ.– Тернопіль.

Харчишина, О. В. (2010) ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА. Інноваційна економіка (5 (19)). pp. 147-150.

Харчишина, О. В. (2010) ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМСТВА. Продуктивні сили і регіональна економіка : зб. наук. праць, 1. pp. 225-228.

Харчишина, О. В. (2010) Харчова промисловість Житомирської області: економічні та організаційно-культурні чинники розвитку. Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії : зб. наук. праць (2 (19)). pp. 249-255.

Я

Янковська, О. І. (2010) ІНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРИВАТНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ. In: «Ринкова трансформація економіки : стан, проблеми, перспективи» Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. , 8–22 лист. 2010 р., Харк. нац. ун-т. — Харків.

Янковська, О. І. (2010) Інноваційна активність приватних сільськогосподарських підприємств Житомирської області. In: [«Обліково-аналітичне та фінансове забезпечення розвитку АПК України: проблеми і перспективи», 25–26 лист. 2010 р., Житомир.

Янковська, О. І. (2010) Еволюція моделей інноваційного процесу. Економіка. Наука. Інновації [Електронний ресурс] (2).

Янковська, О. І. (2010) Особливості інновацій в сільському господарстві. In: Всеукр. заочн. наук.-практ. конф. «Економіка ХХІ століття : виклики та проблеми», Листопад 2009 р., Закарп. держ. ун-т. — Ужгород .

Янковська, О. І. (2010) Приватні сільськогосподарські підприємства як основа впровадження інновацій. Вісник Житомирського державного технологічного університету (1). pp. 249-253.

Янковська, О. І. (2010) Стан управління інноваційними процесами в приватних сільськогосподарських підприємствах Житомирської області. Вісник Житомирського національного агроекологічного університету, 2 (2). pp. 173-180.

This list was generated on Wed Jan 20 02:52:58 2021 EET.