Items where Division is "Faculty of Natural Sciences > Department of Ecology and Geography" and Year is 2021

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: F | M | N | А | В | Г | Д | К | Л | М | Н | О | Р | Т | Х | Ч | Я
Number of items: 62.

F

Fedorov, Oleksandr and Власенко, Р. П. (2021) Life and art of a painter Oleksandr Kantserov. The world of science and innovation. pp. 120-124.

M

Mezhzherin, S. V. and Chayka, Yu. and Vlasenko, R. and Zhalay, O. and Garbar, O. (2021) The Genetic Structure Features of the Amphimictic Earthworm Aporrectodea caliginosa. Cytology and Genetics.. pp. 420-426.

N

Nesterchuk, I. and Osipchuk, A. and Bondarenko, E. and Trusij, O. (2021) Elaboration of an optimal model for the development of gastronomic tourism in the right-bank Polissia of Ukraine. GeoJournal of Tourism and Geosites. ISSN 2065-1198

Nesterchuk, I. and Osipchuk, A. and Bondarenko, E. and Trusij, O. and Ivanenko, V. and Chyzhevska, L. (2021) Reloading of gastronomy tours in the conditions of using the right-bank Polissia gastronomy potential. GeoJournal of Tourism and Geosites. ISSN 2065-1198

А

Андрійчук, Т. В. and Власенко, Р. П. (2021) Тестові завдання для самоконтролю з оволодіння студентами спеціальності 014 Середня освіта, предметної спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія) освітньою компонентою «Метеорологія та кліматологія». ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

Андрійчук, Т. В. and Власенко, Р. П. and Корінний, В. І. (2021) Тестові завдання для самоконтролю з оволодіння студентами спеціальності 014 Середня освіта, предметної спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія) освітньої компоненти «Гідрологія». Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Андрійчук, Т. В. and Хом’як, І. В. and Демчук, Н. С. and Власенко, Р. П. and Костюк, В. С. (2021) Еколого- просвітницький маршрут "Священні джерела Словечансько-Овруцького кряжу". Географія та туризм (64). pp. 53-60.

Андрійчук, Т. В. and Шпаковська, Л. В. (2021) ГІС моделювання калюжниці болотяної в умовах глобальних кліматичних змін. Fundamental and applied research in the modern world. p. 988.

В

Василенко, О. М. and Царан, С. Й. (2021) Екологічна стежка каньйоном річки Гнилоп’ять. Дослідження інновацій та перспективи розвитку науки і техніки у XXI столітті, 3. pp. 75-77.

Власенко, Р. П. and Андрійчук, Т. В. and Яковлева, В. А. (2021) Посібник для самостійної роботи студентів з освітньої компоненти «Географія населення» для здобувачів вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта, предметної спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія). Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Власенко, Р. П. and Андрійчук, Т. В. and Яковлева, В. А. (2021) Тестові завдання для самоконтролю з оволодіння студентами спеціальності 014 Середня освіта, предметної спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія) освітньої компоненти «Шкільне географічне краєзнавство». Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Власенко, Р. П. and Брожко, М. В. (2021) Поліські кургани за часів татаро-монгольської навали. Achievements and prospects of modern scientific research.

Власенко, Р. П. and Градовський, П. М. (2021) Бердичівлянин в горнилі радянсько-фінської війни. Бердичівщина в історії України. pp. 90-94.

Власенко, Р. П. and Забродська, В. В. and Гайдаржи, К. Г. (2021) Життя та творчість Миколи Максименка. Actual trends of modern scientific research. pp. 211-217.

Власенко, Р. П. and Квацало, Я. П. (2021) Актівський каньйон - природне диво Миколаївщини. Proceedings of II International Scientific and Practical Conference. pp. 218-224.

Власенко, Р. П. and Квацало, Я. П. (2021) Дослідження військово-історичного комплексу "Скеля". Actual trends of modern scientific research. pp. 218-224.

Власенко, Р. П. and Рябченюк, С. М. (2021) Життєвий шлях Шпаківського Віталія Станіславовича. The world of science and innovation. pp. 422-430.

Власенко, Р. П. and Сташенко, К. А. (2021) Історія зниклого селища Шумська. Achievements and prospects of modern scientific research.

Г

Гарбар, Д. А. and Гарбар, О. В. (2021) Методичні рекомендації до лабораторних занять з дисципліни «Загальна екологія». ЖДУ ім І. Франка, Житомир.

Гарбар, О. В. (2021) Методичні рекомендації до лабораторних занять з дисципліни «Геоінформаційні технології в географії». ЖДУ ім. Івана Франка.

Гарбар, О. В. and Хом’як, І. В. and Коцюба, І. Ю. and Демчук, Н. С. and Онищук, І. П. (2021) Anthropogenic and Natural Dynamics of Landscape Ecosystems of the Slovechansko-Ovruchsky Ridge (Ukraine). Socijalna ekologija : časopis za ekološku misao i sociologijska istraživanja okoline, 30 (3). pp. 347-387. ISSN 1330-0113

Д

Демчук, Н. С. and Дрозд, П. В. (2021) Проблема зміни клімату в Європі: причини та наслідки. The XI International Science Conference «Theoretical approaches of Fundamental Sciences. Theory, Practice and prospects», April 26 – 28, 2021, Geneva, Switzerland. 280 p.. pp. 64-65.

Демчук, Н. С. and Сташенко, К. А. (2021) Прогнозовані зміни та шляхи покращення стану природного середовища Австралії. The IX International Science Conference «Integration of scientific bases into practice», April 13 – 14, 2021, Osaka, Japan. 107 p.. pp. 22-24.

К

Корінний, В. І. (2021) Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з геології для здобувачів вищої освіти освітньої програми Середня освіта (Географія) спеціальності 014 Середня освіта предметної спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія). Житомир, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Костюк, В. С. (2021) Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з освітньої компоненти «Географія ґрунтів з основами ґрунтознавства» спеціальності 014 Середня освіта предметної спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія). Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Костюк, В. С. (2021) Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з освітньої компоненти «Картографія з основами топографії» спеціальності 014 Середня освіта предметної спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія). Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Костюк, В. С. and Андрійчук, Т. В. (2021) Формування здорового способу життя як чинника створення та розвитку освітньо-розвивального середовища у процесі підготовки майбутніх фахівців у галузі географії. Scientific and pedagogical internship «Introduction of European approaches and new methods of training future specialists in biology, ecology, geography, geology and chemistry». pp. 22-28.

Костюк, В. С. and Гарбар, О. В. (2021) Наукові підходи до дослідження освітнього простору при вивчені освітньої компоненти «Картографія з основами топографії» у здобувачів вищої освіти. Теорія і методика професійної освіти. pp. 157-161.

Костюк, В. С. and Гарбар, О. В. (2021) Перспективи використання ГІС-технологій при картографуванні туристичної інфраструктури Житомирської області. Збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції «Тенденції розвитку науки та освіти: виклики сучасного інформаційного суспільства». pp. 56-58.

Костюк, В. С. and Корінний, В. І. (2021) Structure and current condition of soils in the Korosten district of Zhytomyr region. International scientific and practical conference «Challenges, threats and developments in biology, agriculture, ecology, geography, geology and chemistry». pp. 145-147.

Коцюба, І. Ю. (2021) Ландшафтний аспект екологічного менеджменту промислових об'єктів. Біологічні дослідження - 2021.

Коцюба, І. Ю. and Андрійчук, Т. В. (2021) Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів із навчальної дисципліни «Ландшафтознавство» для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія) за освітньо-професійною програмою «Середня освіта (Географія)». ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

Л

Лаврик, О. Д. (2021) Географія материків та океанів. Навчальний посібник. Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Лаврик, О. Д. (2021) ЗАГАЛЬНЕ ЗЕМЛЕЗНАВСТВО Методичні рекомендації до виконання практичних робіт для здобувачів вищої освіти освітньої програми Середня освіта (Географія) спеціальності 014 Середня освіта предметної спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія). Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Лаврик, О. Д. (2021) ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ для самоконтролю з оволодіння здобувачами вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта предметної спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія) освітньої компоненти «ОСНОВИ ЛАНДШАФТОЗНАВСТВА ТА БІОГЕОГРАФІЯ». Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Лаврик, О. Д. (2021) Тестові завдання для самоконтролю з оволодіння здобувачами вищої освіти спеціальності 101 Екологія та 014 Середня освіта предметної спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія) освітньої компоненти «Ландшафтна екологія». Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Лаврик, О. Д. (2021) Фізична географія материків та океанів : методичні рекомендації до виконання практичних робіт для здобувачів вищої освіти освітньої програми Середня освіта (Географія) спеціальності 014 Середня освіта предметної спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія). Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Лаврик, О. Д. and Гринковська, А. В. (2021) Екологічні проблеми агроландшафтів Житомирської області. Інтеграція фундаментальних та прикладних досліджень в географічній, екологічній та хімічній освіті. pp. 96-99.

Лаврик, О. Д. and Кравцова, І. В. (2021) ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ Методичні рекомендації до виконання практичних робіт для здобувачів вищої освіти освітньої програми Середня освіта (Географія) спеціальності 014 Середня освіта предметної спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія). Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Лаврик, О. Д. and Ситник, О. І. and Цимбалюк, В. В. (2021) Загальне землезнавство. Книга 2 : навчальний посібник. ВПЦ «Візаві», Умань.

М

Межжерин, С. В. and Чайка, Ю. Ю. and Попов, В. В. and Власенко, Р. П. and Жалай, О. І. and Гарбар, О. В. (2021) Географiчний партеногенез на прикладі видових угруповань дощових червів (Oligochaeta, Lumbricidae) відкритих ландшафтів України. Доповіді національної академії наук України (2). pp. 108-114. ISSN 1025-6415

Межжерін, С. В. and Чайка, Ю. Ю. and Власенко, Р. П. and Ростовська, О. В. and Гарбар, О. В. and Жалай, О. І. (2021) The alternative distribution of related earthworms Aporrectodea Caliginosa and A. Trapezoides (Oligochaeta, Lumbricidae) in Ukraine as a case of geographical parthenogenesis. Zoodiversity.

Н

Нестерчук, І. К. (2021) Reloading of gastronomy tours in the conditions of using the rightbank Polissia gastronomy potential. Глобальні виклики для індустрії гостинності: економіки, менеджмент, дорадництво. pp. 17-20.

Нестерчук, І. К. (2021) Національні туристичні організації: перевантаження після COVID-19. Туризм у ХХІ столітті: виклики та реагування. pp. 71-74.

Нестерчук, І. К. (2021) Регіональний туристичний гастрономічний кластер правобережного Полісся України. Матеріали Міжнародної науково- практичної конференції "Регіональний Туризм Сучасний стан та шляхи оптимізації". pp. 104-106.

Нестерчук, І. К. (2021) Розроблення оптимальної моделі розвитку гастрономічного туризму Українського Правобережного Полісся. Теоретичні і прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації в регіонах України. pp. 82-89.

О

Онищук, І. П. (2021) Гуманізація методів викладання фізіології людини у професійній біологів, екологів, хіміків та вчителів природничих дисциплін. Scientific and pedagogical internship «Introduction of European approaches and new methods of training future specialists in biology, ecology, geography, geology and chemistry». pp. 42-46.

Р

Рябченюк, С. М. and Костюк, В. С. (2021) Фізико-географічні особливості Української Сахари – «Олешківських пісків». Матеріали ІX Міжнародної науково-практичної конференції. pp. 493-497.

Т

Тарасова, В. В. and Ковалевська, І. М. (2021) Оцінка регіонального розвитку релігійного туризму в Україні. Science and practice, problems and innovations. pp. 216-219.

Тарасова, В. В. and Нестерчук, І. К. and Ковалевська, І. М. and Осіпчук, О. С. (2021) Географія туризму: Екологічний туризм. Поліський національний університет.

Х

Хом’як, І. В. and Демчук, Н. С. and Гарбар, Д. А. (2021) Екосистемологія. Методичні рекомендації до проведення лабораторних робіт. ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

Хом’як, І. В. and Зарічна, М. С. and Демчук, Н. С. and Костюк, В. С. and Василенко, О. М. and Власенко, Р. П. and Гарбар, Д. А. (2021) Вплив зарегулювання течії на динаміку екосистем річки Лісна (Житомирська область). Екологічні науки (35). pp. 45-48. ISSN 2306-9716

Хом’як, І. В. and Костюк, В. С. and Гарбар, О. В. and Демчук, Н. С. and Андрійчук, Т. В. and Власенко, Р. П. and Гарбар, Д. А. and Онищук, І. П. and Шпаковська, Л. В. and Омельчук, М. О. (2021) Особливості розміщення оселищ із різним ступенем антропогенної трансформації. Екологічні науки (7). pp. 67-71. ISSN 2306-9716

Ч

Чернешова, Т. М. and Нестерчук, І. К. and Ніквашвілі, Д. Г. (2021) Активність туристичних магнітів м. Житомир. Українське Полісся: проблеми та тренди сучасного розвитку. pp. 137-141.

Я

Яковлева, В. А. and Власенко, Р. П. (2021) Методичні рекомендації для проведення курсової роботи з освітньої компоненти «Методика викладання географії» для здобувачів спеціальності 014 Середня освіта, предметної спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія). Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Яковлева, В. А. and Власенко, Р. П. (2021) Методичні рекомендації для проведення практичних занять з освітньої компоненти «Соціальна та економічна географія України» для здобувачів вищої освіти програми Середня освіта (Географія). Житомир, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Яковлева, В. А. and Власенко, Р. П. (2021) Тестові завдання з освітньої компоненти «Методика навчання географії». Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Яковлева, В. А. and Власенко, Р. П. (2021) Формування пізнавального інтересу у майбутніх вчителів географії в процесі навчання. Scientific and pedagogical internship «Introduction of European approaches and new methods of training future specialists in biology, ecology, geography, geology and chemistry». pp. 75-80.

Яковлева, В. А. and Проценко, А. В. (2021) Методика проведення позакласної та позашкільної роботи з географії. Actual problems of science and practice. pp. 115-117.

Яковлева, В. А. and Слободенюк, К. Ю. (2021) Методика проведення практичних робіт у процесі навчання географії. Actual problems of science and practice. pp. 121-126.

Яковлева, В. А. and Терешко, О. П. (2021) Методичні особливості формування картографічної грамотності на уроках географії. Actual problems of science and practice. pp. 118-120.

Яковлева, В. А. and Червінська, О. В. (2021) Методичні прийоми проведення екскурсій. Actual problems of science and practice. pp. 121-123.

This list was generated on Fri Aug 12 14:08:40 2022 EEST.