Items where Division is "Educational and Research Institute of Philology and Journalism > Department of Journalism, Advertising and PR" and Year is 2011

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Є | Б | Г | Д | К | С | Ч
Number of items: 14.

Є

Євченко, О. В. (2011) Проблема відчуження сучасної людини в трилогії М. Фріша. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (55). pp. 148-152. ISSN 2076-6173

Євченко, О. В. (2011) Ґендерні стереотипи та архетип матері як провідні чинники формування поведінки героїв у романі І. Во «Повернення до Брайдсхеду». ҐЕНДЕРНА ОСВІТА – РЕСУРС РОЗВИТКУ ПАРИТЕТНОЇ ДЕМОКРАТІЇ ЗБІРНИК матеріалів МІЖНАРОДНОЇ науково-практичної конф. pp. 496-500.

Б

Башманівський, В. І. (2011) Неокласичні домінанти у ранній поетичній творчості Максима Рильського. Літературні студії (25). pp. 51-58.

Г

Герасимчук, С. В. (2011) Художні форми алегоричного зображення у "Слові ігумена Мойсея про побудову стіни у "Видубичах". Літературознавчі студії. Випуск 5.. pp. 19-27.

Д

Денисевич, О. В. (2011) Вільний асоціативний експеримент як засіб дослідження особливостей формування мовної картини світу. Психолінгвістика: [зб. наук. праць ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"] (7). pp. 92-97.

Денисевич, О. В. (2011) Проблеми дослідження рекламної лексики у мовній картині світу українців. МОВА І КУЛЬТУРА (Науковий журнал), ІІ. pp. 189-194.

Денисевич, О. В. (2011) Психосемантичні особливості асоціативного поля стимула реклама. Психолінгвістика: [зб. наук. праць ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди"]. pp. 100-106.

К

Клименко, Т. Є. (2011) Місце чаклунства в звичаях євреїв та українців. In: ХХ століття – етнонаціональний вимір та проблеми Голокосту: збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції, 22–23 жовтня 2010 р., Житомир.

Клименко, Т. Є. (2011) Ритуал як інтертекстуальний елемент у романі "Чорна рада" П.Куліша. Літературознавчі студії. (5). pp. 74-79.

С

Свінціцька, О. І. (2011) Експресивна форма» Б. Кроче та принцип толерантності у контексті віртуально-естетичної комунікації у рекламі. Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності : ІІІ Міжнародна науково-теортетична конференція (19-20 травня 2011 року) : зб. матеріалів / [за заг. ред. П. Ю. Сауха]. pp. 260-262.

Свінціцька, О. І. (2011) Експресивно-комунікативні особливості сучасного мас-медійного дискурсу у контексті естетики Б.Кроче. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич (44). pp. 429-441. ISSN 2076-1554

Свінціцька, О. І. (2011) Естетика Б. Кроче як предмет полемічних міркувань Н. Аббаньяно. Філософські дослідження : зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. (13). pp. 193-200.

Ч

Чернюк, С. Л. (2011) Науковий і імперсько-колоніальний дискурс белетристичного нарису «Путь новели» Юхима Мартича. Літературознавчі студії / за ред. П.В. Білоуса. (5). pp. 141-153.

Чернюк, С. Л. (2011) Топос комахи в українській літературі 20-30-х років ХХ ст. як соціально-антропологічне дзеркало. Сучасні літературознавчі студії. Топос тварини як антропологічне дзеркало. Зб. наук. праць. (8). pp. 306-315.

This list was generated on Thu Aug 18 14:01:39 2022 EEST.