Items where Division is "Educational and Research Institute of Foreign Philology > Department of English Language and Applied Linguistics" and Year is 2009

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: А | В | Г | Д | К | М | О | П | Ш
Number of items: 16.

А

Андрійчук, Н. М. (2009) Організація навчання в учительських семінаріях України (кінець ХІХ – початок ХХ століття). Наукові записки Вінницького державного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія „Педагогіка і психологія” (26). pp. 150-155.

Андрійчук, Н. М. (2009) Характеристика діяльності учительських семінарій України другої половини ХІХ – початку ХХ століття. Матеріали Другої Всеукр. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених [„Білі плями” в історії України у контексті світового розвитку”]. pp. 4-6.

В

Войналович, Л. П. (2009) Форми полікультурної підготовки вчителя для шкіл національних меншин в Україні в 20-х роках ХХ століття. Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Серія: педагогічні науки: Збірник (63). pp. 54-57.

Войналович, Л. П. (2009) Зміст професійної підготовки вчителів на національних відділеннях інститутів народної освіти в Україні в 20-х роках ХХ століття. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (47). pp. 145-150.

Г

Григор’єва, Т. Ю. (2009) Підготовка вчителів-філологів до навчання дорослих у контексті історичного розвитку системи неперервної освіти Великої Британії. Педагогічний процес: теорія і практика // Зб. наук. пр (2). pp. 50-59.

Д

Дячук, Н. В. (2009) Соціальний вимір творчого буття особистості. Проблеми загальної та педагогічної психології: Зб. наук. праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України, XI (7). pp. 180-190. ISSN 2077-2289

Дячук, Н. В. (2009) Творчий потенціал як фактор самореалізації особистості. Вісник Одеського національного університету. Серія Психологія, 14 (17). pp. 321-327. ISSN 2707-0417

К

Котнюк, Л. Г. (2009) Особливості складних номінатів на позначення людини в поезії "нонсенсу" Едвара Ліра. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (47). pp. 188-191.

М

Малярчук, О. В. (2009) Викладач в системі дистанційного навчання. Педагогічний процес: теорія і практика : зб. наук. праць (2). pp. 169-178.

О

Онопрієнко, Т. М. (2009) Мифологический генезис тропов в художественном мышлении. Матеріали VШ Міжнародної наукової конференції "Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація". pp. 101-102.

Онопрієнко, Т. М. (2009) Прагматичні функції епітета в текстах газетно-журнальних жанрів. Актуальні питання металінгвістики: Збірник наукових статей за матеріалами VI Міжнародної наукової конференції. pp. 252-254.

П

Плахотнюк, Н. П. (2009) Інноваційна діяльність майбутніх учителів як педагогічна проблема. Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи : матеріали 5 міжнародної науково-практичної конференції, 22–24 жовтня 2009 р.. pp. 184-189.

Плахотнюк, Н. П. (2009) Концептуальна модель навчально-ігрового проектування. Вища освіта України. – Тематичний вип. Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору. Додаток 4, 6. pp. 411-421.

Плахотнюк, Н. П. (2009) Сутність, зміст та структура готовності майбутніх учителів до інноваційної діяльності. Наукові праці. Серія: Педагогіка, психологія і соціологія. Частина I (5). pp. 153-159.

Плахотнюк, Н. П. (2009) Педагогічне проектування як спосіб реалізації інноваційної педагогічної діяльності. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (44). pp. 141-145.

Ш

Шуневич, Б. І. (2009) Проблеми укладання нових словників нормалізованих терміносистем (на прикладі пожежної термінології). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (45). pp. 138-142.

This list was generated on Mon Jul 4 05:55:13 2022 EEST.