Items where Division is "Educational and Research Institute of Pedagogics > Department of theory and methods of preschool and inclusive education" and Year is 2019

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Є | І | А | Б | В | Г | Д | К | Л | М | Н | П | Р | С | Ф | Ш
Number of items: 59.

Є

Єфимчук, А. О., Сорочинська, О. А. (2019) Екологічний квест як інноваційна технологія формування у дошкільників первинних уявлень про зв’язки у природі. Психологія і педагогіка в системі сучасного гуманітарного знання ХХІ століття: збірник тез міжнародної науково-практичної конференції: (м. Харків, Україна, 13-14 грудня 2019 р.). pp. 11-14.

І

Іваницька, Надія, Сорочинська, О. А. (2019) Формування природознавчої компетентності дітей старшого дошкільного віку засобами лепбук. Дошкільна освіта: від традицій до інновацій: збірник студентських наукових статей за матеріалами V Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів, магістрантів та молодих науковців (27-28 листопада 2019 року, м. Суми). pp. 226-229.

А

Андрушко, Є., Коновальчук, І. І. (2019) Використання методу моделювання у розвитку зв'язного мовлення в дітей старшого дошкільного віку. Підготовка майбутніх фахівців у контексті становлення Нової української школи : компетентнісний підхід : зб. наук. праць. pp. 118-121.

Б

Баранюк, Л. К. (2019) Формування уявлень про форми та геометричні фігури дітей старшого дошкільного віку. Підготовка майбутніх фахівців у контексті становлення Нової української школи: комплексний підхід: збірник наукових праць. pp. 121-123.

Басюк, Н. А. (2019) Моральне виховання дітей дошкільного і молодшого шкільного віку: погляди класиків і практика сьогодення. Інклюзія в умовах професійної (професійно-технічної) освіти. pp. 58-67.

Басюк, Н. А. (2019) Моральні почуття старших дошкільників: підходи до розуміння. Система підготовки майбутніх фахівців у контексті становлення Нової української школи : монографія. pp. 274-287.

Басюк, Н. А. (2019) Партнерська взаємодія вчителя Нової української школи з батьками молодших школярів. Актуальні проблеми та перспективи дошкільної освіти в сучасному освітньому просторі: збірник науково-методичних праць. pp. 7-10.

Басюк, Н. А. (2019) Форми взаємодії вчителя з батьками молодших школярів в умовах Нової української школи. Підготовка майбутніх фахівців у контексті становлення Нової української школи: компетентнісний підхід: збірник наукових праць. pp. 9-12.

В

Ващук, С. В. (2019) Психологічні особливості професійного самовизначення студентів-магістрантів. Підготовка майбутніх фахівців у контексті становлення Нової української школи: компетентнісний підхід: збірник наукових праць. pp. 225-228.

Власюк, К. А. (2019) Формування пізнавальних інтересів молодих школярів шляхом ігрової діяльності при вивченні курсу «Я досліджую світ». Організація освітнього простору у закладі дошкільної освіти і школі: проблеми і перспективи: зб. наукових праць: в 2-х ч..

Вознюк, О. В. (2019) Інтегральний підхід до визначення, формування та діагностики обдарованості, практичного інтелекту учасників освітнього процесу. [Teaching Resource]

Вознюк, О. В. (2019) Аналіз співробітництва і партнерства. Збірник науково-методичних матеріалів конференції «Педагогіка партнерства як основа розвитку суб’єктів освітньої діяльності в умовах нової української школи» 15 травня 2019 року, КЗ «Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЖОР.

Вознюк, О. В. (2019) Головні аспекти теорії ноосферної освіти. Проблеми освіти: збірник наукових праць (91). pp. 81-87.

Вознюк, О. В. (2019) Моделирование реальности возможно. Project Report. Koob publications, Житомир.

Вознюк, О. В. (2019) На пути создания педагогики жизненных фактов: учебное пособие. [Teaching Resource]

Вознюк, О. В. (2019) Нова модель психокорекції "дітей дощу", "дітей сонця" та дітей з ДЦП. Інклюзія в умовах професійної (професійно-технічної) освіти: зб. наук. праць. матеріали всеукр. наук.-практ. конф. (м. Житомир, 18 квітня 2019 р.) / за ред. І. Д. Сахневич. pp. 7-14.

Вознюк, О. В. (2019) Новое понимание развития человека от дошкольника к человеку пожилого возраста. «Академия Тринитаризма». ISSN 2618-9968

Вознюк, О. В. (2019) Ноосферно-резонансная педагогика. «Академия Тринитаризма». ISSN 2618-9968

Вознюк, О. В. (2019) Ноосферно-резонансная педагогика: монография. Project Report. Koob publications, Житомир.

Вознюк, О. В. (2019) Педагогика «нулевых состояний» и осознанных сновидений. «Академия Тринитаризма» (77-656). ISSN 2618-9968

Вознюк, О. В. (2019) Педагогика осознанных сновидений и нулевых состояний. Project Report. Koob publications, Житомир.

Вознюк, О. В. (2019) Постнеклассические рубежи педагогики будущего: учебное пособие. [Teaching Resource]

Вознюк, О. В. (2019) Системно-междисциплинарные основания социальной власти. «Академия Тринитаризма» (77-656). ISSN 2618-9968

Вознюк, О. В. (2019) Сможет ли педагогика жизненных фактов решить проблемы современного образования? «Академия Тринитаризма» (77-656). ISSN 2618-9968

Вознюк, О. В. (2019) Энергоинформационное взаимодействие системных образований: междисциплинарные рубежи исследования. Other. Koob publications, Житомир.

Вознюк, О. В., Горобець, С. М. (2019) Використання концепції функціональної асиметрії півкуль головного мозку у побудові інформаційно-цифрової технології роботи з обдарованими дітьми та молоддю. Інформаційно-цифровий освітній простір України: трансформаційні процеси і перспективи розвитку. Матеріали методологічного семінару НАПН України. 4 квітня 2019 р.. pp. 312-321.

Вознюк, О. В., Манол, М. (2019) On the problem of human consciousness: from facts to theoretical speculations. Diogenes, 27 (1). pp. 48-62. ISSN 2367-9549

Вознюк, О. В., Тарнавська, Н. П. (2019) До проблеми побудови нової парадигми дошкільної освіти. практичної інтернет-конференції, м. Переяслав-Хмельницький, 28–29 березня 2019 р. / за заг. ред. Л. О. Калмикової, Н. В. Гавриш. Переяслав-Хмельницький. ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». pp. 30-31.

Г

Гужанова, Т. С. (2019) Інструктивно-методичні матеріали до практичних занять з навчальної дисципліни «Методика формування мовленнєвої компетенції дошкільників. Житомир: ФОП «Н.М. Левковець».

Гужанова, Т. С. (2019) Використання казок для формування мовної компетенції дітей старшого дошкільного віку. Підготовка майбутніх фахівців у контексті становлення Нової української школи: компетентнісний підхід: збірник наукових праць. pp. 124-129.

Гужанова, Т. С. (2019) Методичні рекомендації до практичних занять з навчальної дисципліни «Педагогіка загальна». Житомир: ФОП «Н.М. Левковець».

Гужанова, Т. С. (2019) Місце «Методики формування мовленневої компетенції дошкільників» у підготовці майбутніх вихователів. Актуальні проблеми та перспективи дошкільної освіти в сучасному освітньому просторі: зб. науково-методичних праць. pp. 10-12.

Гужанова, Т. С. (2019) Формування мовної компетентності у старших дошкільників за допомогою казок у світі Концепції "Нова українська школа". Система підготовки майбутніх фахівців у контексті становлення Нової української школи : монографія. pp. 188-201.

Гужанова, Т. С., Рудницька, Н. Ю. (2019) Методичні рекомендації з педагогічної практики (в літніх оздоровчих таборах). Житомир.

Д

Дворецька, В. П. (2019) Розвиток зв’язного мовлення у дітей старшого дошкільного віку. Підготовка майбутніх фахівців у контексті становлення Нової української школи: компетентнісний підхід: збірник наукових праць.

К

Коновальчук, І. І. (2019) Методологічні засади підготовки магістрів дошкільної освіти до організації інноваційної діяльності. Нові технології навчання: зб. наук. праць. pp. 109-115.

Корягіна, Ю. І., Сорочинська, О. А., Танська, В. В. (2019) Формування пізнавальної активності дошкільників у процесі ознайомлення з природою. Психологія і педагогіка в системі сучасного гуманітарного знання ХХІ століття: збірник тез міжнародної науково-практичної конференції: (м. Харків, Україна, 13-14 грудня 2019 р.). pp. 47-50.

Кузнецова, Т. М. (2019) Якість дошкільної освіти в Україні: її досягнення та проблеми. Парадигмальна модель керівника сфери освіти у контексті євроінтеграційних процесів : Матеріали міжнародного форуму управлінської діяльності (18 – 19 травня 2019 р. м. Тернопіль).. pp. 12-27.

Кузьмук, К. О. (2019) Маркетингова діяльність в управлінні закладом позанкільної освіти в умовах інтеграції закладів освіти. Парадигмальна модель керівника сфери освіти у контексті євроінтеграційних процесів : Матеріали міжнародного форуму управлінської діяльності ( 18 – 19 травня 2019 р. м. Тернопіль).. pp. 146-151.

Кулеш, О. С., Сорочинська, О. А. (2019) Екскурсія як форма екологічного виховання старших дошкільників. Наукова дискусія: питання педагогіки та психології: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 6-7 грудня 2019 року).. pp. 42-46.

Л

Литвиненко, А. С., Сорочинська, О. А. (2019) «Метод проектів» у формуванні основ природознавчої компетентності дітей дошкільного віку. атеріали Міжнародної наукової конференції. 29-30 листопада 2019 р. м. Дніпро. Частина ІІ. pp. 193-195.

М

Макарчук, О. В. (2019) Виховання звукової культури мовлення у дітей старшого дошкільного віку засобами дидактичних ігор та вправ. Підготовка майбутніх фахівців у контексті становлення Нової української школи: компетентнісний підхід: збірник наукових праць. pp. 160-163.

Максимова, О. О. (2019) Diagnosis of the Interpersonal Tolerance Manifestation of Senior Preschool Children. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (96). pp. 5-10. ISSN 2663-6387

Максимова, О. О. (2019) Позиція толерантності вчителя НУШ. Система підготовки майбутніх фахівців у контексті становлення Нової української школи : монографія. pp. 38-54.

Н

Натальчук, О. Р., Сорочинська, О. А., Танська, В. В. (2019) Особливості застосування засобів екологічного тренінгу в формуванні уявлень про взаємозв’язки в природі у дітей дошкільного віку. Наукова дискусія: питання педагогіки та психології: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 6-7 грудня 2019 року).. pp. 52-56.

П

Поліщук, Т. С. (2019) Розвиток мовлення дітей старшого дошкільного віку засобами сюжетно-рольових ігор. Підготовка майбутніх фахівців у контексті становлення Нової української школи: компетентнісний підхід: збірник наукових праць. pp. 174-177.

Р

Рудницька, Н. Ю. (2019) Використання диференційованого навчання на уроках математики в початковій школі. Актуальні проблеми та перспективи дошкільної освіти в сучасному освітньому просторі: зб. науково - метод. праць. pp. 17-21.

Рудницька, Н. Ю. (2019) Проектні технології на уроках математики в початковій школі. Підготовка майбутніх фахівців у контексті становлення нової української школи: компетентнісний підхід»: збірник наукових праць. pp. 80-84.

Рудницька, Н. Ю. (2019) Сучасні технології навчання математики у початковій школі в контексті впровадження ідей Нової української школи. Система підготовки майбутніх фахівців у контексті становлення Нової української школи : монографія. pp. 215-287.

С

Сорочинська, О. А. (2019) Методологічні засади підготовки майбутніх учителів біології до природоохоронної роботи з учнями основної школи. Проблеми освіти: збірник наукових праць. ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти». pp. 183-188.

Сорочинська, О. А., Іванцова, А. В. (2019) Досвід інклюзивної підготовки майбутніх педагогів закладів дошкільної освіти у курсі «Вікова фізіологія і валеологія». ІІ International scientific conference «Modernization of the educational system: world trends and national peculiarities”: Conference proceedings.

Сорочинська, О. А., Павлюченко, О. В., Семенович, Яна (2019) Фізичний розвиток майбутніх педагогів закладів дошкільної освіти як основа формування здоров’я у дітей дошкільного віку. Нові технології навчання: збірник наукових праць. pp. 267-274.

Сорочинська, О. А., Танська, В. В., Струганів, А. Р. (2019) Ознайомлення старших дошкільників із природним довкіллям методом інтелект-карт. Materiály XV Mezinárodní vĕdecko - praktická konference «Věda a vznik - 2019». pp. 47-49.

Ф

Федорова, М. А. (2019) Diagnosis of the Emotional Component of the Moral Value Formation of Senior Preschool Children. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (96). pp. 11-16. ISSN 2663-6387

Федорова, М. А. (2019) Особливості розвитку ігрової компетентності дитини у контексті наступності між дошкільною освітою і початковою школою. Система підготовки майбутніх фахівців у контексті становлення Нової української школи. pp. 300-314.

Ш

Шанскова, Т. І. (2019) Використання методологічних надбань К. Ушинського в сучасній дошкільній лінгводидактиці. Українській вимір. Міжнародний збірник науково-педагогічних, методичних статей і матеріалів з України та діаспори. pp. 6-9.

Шанскова, Т. І. (2019) Сучасні пріоритети професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи до проведення інтегрованих уроків. Всеукраїнський науково-практичний журнал «Директор школи, ліцею, гімназії. Спеціальний тематичний випуск «Вища освіта України в контексті інтеграції до світового освітнього простору», 4(82) (6). pp. 504-514.

Шанскова, Т. І. (2019) Сучасні пріоритети управління якістю освіти закладів вищої освіти: кафедральний рівень. Парадигмальна модель керівника сфери освіти у контексті євроінтеграційних процесів : Матеріали міжнародного форуму управлінської діяльності ( 18 – 19 травня 2019 р. м. Тернопіль).. pp. 98-103.

Шанскова, Т. І., Гужанова, Т. С. (2019) Analysis of the Results of the Experimental Work in the Formation of Pedagogical Knowledge of the Future Teachers in the Process of Obtaining a Second Higher Education. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (96). pp. 66-73. ISSN 2663-6387

This list was generated on Fri Dec 1 08:31:28 2023 EET.