Items where Division is "Faculty of History > Department of Philosophy and Political Science" and Year is 2010

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: В | Г | Д | З | К | М | П | С | Ш | Я
Number of items: 49.

В

Воронюк, О. Л. (2010) "Метафізика відсутності" та постмодерна проблема комунікації. In: Актуальні проблеми сучасної філософії та науки: виклики сьогодення: зб. наукових праць / за заг. ред. проф. Сауха П. Ю., 8 грудня 2010 р, Житомир.

Вітюк, І. К. and Муравицький, Василь (2010) Концепт благоговіння перед життям А. Швейцера у розрізі екологічної етики Церкви АСД. In: Енергоефективність та екологічно прийнятне енергозабезпечення з позицій християнської відповідальності за створіння. Матеріали міжнародного наукового семінару, 10-13 лютого 2010 р., Ужгород.

Г

Гавронська, Т. В. (2010) Свобода як самореалізація і самовиховання особистості в контексті її власного конструювання. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич (32). pp. 184-191. ISSN 2076-1554

Герасимчук, А. А. (2010) Методологія філософії та методологія науки: порівняльний аналіз. In: Актуальні проблеми сучасної філософії та науки: виклики сьогодення: зб. наукових праць / за заг. ред. проф. Сауха П. Ю., 8 грудня 2010 р, Житомир.

Горохова, Л. В. (2010) Страх як екзистенціал буття сучасної людини. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (53). pp. 33-36. ISSN 2076-6173

Горохова, Л. В. (2010) Екзистенціал страху в житті сучасної людини. In: Тези Міжнародної наукової конференції “Духовність. Культура. Людина”, 15-16 квітня, 2010р., Львів.

Горохова, Л. В. (2010) Проблема існування сучасної людини крізь призму екзистенціалу страху. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич (38). pp. 252-257. ISSN 2076-1554

Д

Дробович, А. Е. (2010) Особливості здійснення актуальних гуманітарних досліджень (на прикладі дослідження сучасного гедонізму). In: Актуальні проблеми сучасної філософії та науки: виклики сьогодення: зб. наукових праць / за заг. ред. проф. Сауха П. Ю., 8 грудня 2010 р, Житомир.

З

Заглада, В. М. (2010) Концепція ціннісно-нейтральної науки і гуманізм. Sententiae (16-17). pp. 21-32.

Заглада, В. М. (2010) Критичний аналіз епістемологічного релятивізму (аксіологічні аспекти). Мультиверсум. Філософський альманах : зб. наукових праць (8). pp. 27-39. ISSN 2078-8142

Заглада, В. М. (2010) Цілісність, як цінність сучасної науки. «Гуманізм та освіта». Збірник матеріалів Х Міжнародної науково-практичної конференції. pp. 120-121.

К

Канівець, Б. А. (2010) Філософія історії А.Тойнбі: співвідношення свободи і закономірності в історії. ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА (99). pp. 9-13.

Коваль, Т. В. (2010) Від геронтології до "філософії похилого віку". Філософські дослідження (12(2)). pp. 201-210. ISSN 2218-3124

Коваль, Т. В. (2010) Метаморфози культури слов'ян: від вбивства до пошани людей похилого віку. In: восьмої всеукраїнської науково-практичної конференції "Інноваційний потенціал української науки – ХХІ сторіччя", 5 – 12 грудня 2010 р., Запоріжжя.

Коваль, Т. В. (2010) Осмислення феномена страху старості в античний період. In: сьома всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція "Актуальні проблеми сучасної науки", 19 – 21 жовтня 2010 р., м. Київ.

Коваль, Т. В. (2010) Страх старості та смерті в контексті християнського осмислення двоїстої природи людини. Практична філософія (3(37)). pp. 169-174.

Коваль, Т. В. (2010) Страх старості: філософсько-культурологічний аналіз. In: сьома всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція "Україна наукова", 20 – 22 грудня 2010 р., м. Київ.

Коваль, Т. В. (2010) Феномен старості у розвідках великих: Цицерон і Григорій Сковорода. In: ІІІ міжвузівська науково-теоретична конференція молодих науковців "Актуальні проблеми сучасної філософії та науки: виклики сьогодення", 8 грудня 2010 р., м. Житомир.

Коваль, Т. В. (2010) Феномен страху старості: досвід філософської та наукової рефлексії. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (52). pp. 17-21. ISSN 2076-6173

Ковтун, Н. М. (2010) Філософія: Навчально-методичний посібник для спеціальності "Менеджмент", "Соціальна педагогіка". [Teaching Resource]

Ковтун, Н. М. (2010) Філософія: Навчально-методичний посібник для спеціальності "Психологія". [Teaching Resource]

Ковтун, Н. М. (2010) Гілокінетичні, динамістичні, енергетичні підходи до розуміння матерії у філософії М. Лоського. In: Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету", 21-22 квітня 2010, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Ковтун, Н. М. (2010) Співвідношення образу бога Велеса з архетипом культурного героя в українській духовній традиції. Історія. Філософія. Релігієзнавство. (1-2).

Ковтун, Н. М. (2010) Співвідношення образу бога Перуна з архетипом культурного героя в українській духовній традиції. Історія. Філософія. Релігієзнавство. (3-4). pp. 43-47.

Ковтун, Н. М. (2010) ФІЛОСОФІЯ. Manual. Вид-во ЖДУ Ім. Івана Франка.

Ковтун, Н. М. (2010) Чуттєва інтуїція як форма пізнання у філософії М. Лоського. In: Третя Міжвузівська науково-теоретична конференція молодих науковців, 8 грудня 2010 року, Житомир.

Ковтун, Н. М. (2010) Чуттєва інтуїція як форма пізнання у філософії М. Лоського. In: Актуальні проблеми сучасної філософії та науки: виклики сьогодення: зб. наукових праць / за заг. ред. проф. Сауха П. Ю., 8 грудня 2010 р, Житомир.

Кравченко, С. С. (2010) Історія розвитку концептуальних основ американського прагматизму у контексті сучасних соціогуманітарних проблем. In: Актуальні проблеми сучасної філософії та науки: виклики сьогодення: зб. наукових праць / за заг. ред. проф. Сауха П. Ю., 8 грудня 2010 р, Житомир.

Кучін, Я. Г. (2010) Релігійні традиції українців у історико-філософському зрізі. ВІСНИК Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. pp. 1-12. ISSN 0453-8048 (Unpublished)

Кучін, Яніна (2010) Особливості трудової мотивації етносу в інформаційному суспільстві. Всеукраїнське фахове видання: збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник». pp. 1-11. (In Press)

М

Маловицька, Л. Ф. (2010) Естетичний зміст маски у східному традиційному театрі: ієрогліфічно-інформаційна візуалізація образу. In: Релігія, релігійність, філософія та гуманітарні знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти, 21-23 грудня 2010 року, м. Луганськ.

Маловицька, Л. Ф. (2010) Парадоксальні властивості художньо-образного мислення генія: вплив синестезії на творчий процес. Історія. Філософія. Релігієзнавство (1-2). pp. 32-37.

Маловицька, Л. Ф. (2010) Сучасна музика в сучасному світі»: перехрестя ідей, думок та почуттів. Сучасна музика в сучасному світі: збірник наукових праць. pp. 76-84.

Маловицька, Л. Ф. and Сірош, Ю. (2010) Толерантність як етична модель виховання: національні особливості українства. In: ІІІ міжвузівська науково-теоретична конференція молодих науковців "Актуальні проблеми сучасної філософії та науки: виклики сьогодення", 8 грудня 2010 р., м. Житомир.

Михайлова, М. О. (2010) Мультикультуралізм і проблема толерантності у поліетнічному соціокультурному просторі. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (54). pp. 32-36. ISSN 2076-6173

П

Поліщук, О. П. (2010) Інтуїція: природа, сутність, евристичний потенціал. Other. К. : Вид. ПАРАПАН.

Поліщук, О. П. (2010) Естетичні основи наукової творчості. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич (38). pp. 229-234. ISSN 2076-1554

Поліщук, О. П. (2010) Постнекласична наука: соціально-гуманітарний поворот. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (53). pp. 3-7. ISSN 2076-6173

С

Саух, П. Ю. (2010) Kryzys Tradycyjnego Paradygmatu Oswiaty: Miedzy Zawodowa Samoswiadomoscia i Procesami Deprofesjonalizacji. Paradygmaty oswiatowe i educacja nauczycieli. pp. 33-41.

Саух, П. Ю. and Козловець, М. А. and Слюсар, В. М. and Герасимчук, В. І. and Свінціцька, О. І. (2010) Філософ європейської візії (до 70-річного ювілею професора А.А. Герасимчука)[науково-популярне видання] / За заг. ред. проф. Сауха П.Ю. Житомир: Видавництво ЖДУ імені Івана Франка.

Свінціцька, О. І. (2010) Проблема мови у філософії Б. Кроче: концепт ім плікативно-ком унікативного підґрунтя картини світу. In: Матеріали Волинської історико-краєзнавчої конференції, 21-22 листопада 2008 року, Житомир.

Слюсар, В. М. (2010) Феномен насилля у філософії другої половини ХХ століття. In: Актуальні проблеми сучасної філософії та науки: виклики сьогодення: зб. наукових праць / за заг. ред. проф. Сауха П. Ю., 8 грудня 2010 р, Житомир.

Соколовський, О. Л. (2010) Трансформація догмату Трійці в добу постмодерну. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич (42). pp. 407-414. ISSN 2076-1554

Стасюк, Л. О. (2010) Кальвіністський протестантизм як чинник соціалізації особистості. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (53). pp. 13-17. ISSN 2076-6173

Стасюк, Л. О. (2010) Поступ християнства за умов глобалізації: взаємовпливи культури і релігії. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (50). pp. 13-16. ISSN 2076-6173

Сухачов, С. Я. (2010) Особистісний вимір трудових відносин постіндустріального суспільства. Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Філософія. Культурологія: зб. Наук. пр.. pp. 66-69.

Ш

Шкіль, Л. Л. (2010) Сексуальність як різновид етичної субстанції (у розвідках Мішеля Фуко). Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич (34). pp. 300-306. ISSN 2076-1554

Я

Яцик, С. П. (2010) Понимание бытия человека путем анализа экзистенциального восприятия собственного "Я". In: Материалы Международного молодежного научного форума «ЛОМОНОСОВ -2010» / Отв. ред. И. А. Алешковский, П. Н. Костылев, А. И. Андреев, А. В. Андриянов, 12 – 15 апреля 2010 г., Москва.

Яцик, С. П. (2010) Філософське розуміння алгоритму екзистенціального сприйняття як основи для розуміння буття сучасної людини. In: Тези Міжнародної наукової конференції “Духовність. Культура. Людина”, 15-16 квітня, 2010р., Львів.

This list was generated on Thu Aug 18 15:29:47 2022 EEST.