Items where Division is "Faculty of History > Department of Philosophy and Political Science" and Year is 2014

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: В | Г | З | К | М | О | П | С | Ф | Я
Number of items: 33.

В

Вітюк, І. К. (2014) Декалог у релігієзнавчому дискурсі: сучасний аспект. Українська полоністика (11). pp. 112-120. ISSN 2220-4555

Вітюк, І. К. (2014) Християнська етика: доетичний зміст моральних заповідей Декалогу. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (76). pp. 8-12. ISSN 2076-6173

Г

Гребінь, С. М. (2014) ДИТИНСТВО ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН: СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ. АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук.

З

Заглада, В. М. (2014) Проблема кореляції внутрішніх і зовнішніх детермінант аксіології пізнання. Знання. Освіта. Освіченість. Збірник матеріалів IІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Вінниця, 2–3 жовтня 2014 р.. pp. 9-11.

Заєць, В. М. (2014) Романтизація негативного героя як елемент медіа-насилля. In: Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції «Філософські проблеми сучасності»: статті й тези / редкол. Берегова Г.Д., Герасимова Е.М., Лєнь Т.В. й ін., Херсон: РВВ «Колос».

К

Коваль, Т. В. (2014) Дихотомія духовності і страху старості у мистецькій практиці: ціннісний аспект. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (73). pp. 22-27. ISSN 2076-6173

Ковтун, Н. М. (2014) Воля як основа соціальної активності: теоретико-методологічний аналіз. Other. Евенок О. О., Житомир.

Ковтун, Н. М. (2014) До проблеми визначення поняття "Соціальна активність". Українська полоністика (11). pp. 129-137. ISSN 2220-4555

Ковтун, Н. М. (2014) Вольовий характер соціальної активності індивіда і суспільства в інтерпретації Т. Шевченка. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (73). pp. 28-32. ISSN 2076-6173

Ковтун, Н. М. (2014) Вольові стани у контексті дослідження соціальної активності індивіда і суспільства. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (76). pp. 13-17. ISSN 2076-6173

Ковтун, Н. М. (2014) Воля як основа виховання соціальної активності особистості: соціально-філософський аналіз. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії (56). pp. 118-127. ISSN 2072-1692

Козловець, М. А. (2014) Модернизация украинского общества как императив социальной эволюции. Humanities and Social Sciences, XIX (2). pp. 123-134.

Козловець, М. А. and Федоренко, В. О. (2014) Тарас Шевченко як творець сучасної української нації. Українська полоністика (11). pp. 147-171. ISSN 2220-4555

Компанієць, Л. Г. (2014) МЕНЕДЖЕРСЬКІ РІШЕННЯ ЯК СОЦІАЛЬНИЙ ФЕНОМЕН: ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ. АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук.

М

Маловицька, Л. Ф. and Каплун, О. О. (2014) Соціокультурна комунікація чоловіка і жінки в сучасному світі: пошуки втраченої Жіночності. In: Міжнародна науково-практична конференція "Лабіринти реальності", 20-21 жовтня 2014, м. Рубіжне.

Маловицька, Л. Ф. and Касьян, К. С. and Рубан, А. В. (2014) Голографические технологии как визитная карточка современной цивилизации: в поисках человеческого бессмертия. In: Міжнародна науково-практична конференція "Лабіринти реальності", 20-21 жовтня 2014, м. Рубіжне.

Маловицька, Л. Ф. and Рисінський, О. М. and Пісенко, М. А. (2014) Серце як орган пізнання і мислення у сучасних наукових дослідженнях: морально-етичний вимір. In: Міжнародна науково-практична конференція "Лабіринти реальності", 20-21 жовтня 2014, м. Рубіжне.

О

Оксютович, М. О. (2014) Етнокультура в контексті глобалізаційних процесів: соціально-філософський аналіз. Вид-во ЖДУ ім. І.Франка.

П

Поліщук, О. П. (2014) Естетична інформація сучасного художнього простору України: ціннісний аспект. In: V Всеукр. наук.-теорет. конф. "Актуальні проблеми сучасної філософії та науки у глобалізованому світі", 20 грудня 2013 року, м. Житомир.

Поліщук, О. П. (2014) Людина у вимірах естетичної та культурної антропології: моделювання, інологіка і ціннісний вектор образної стратегії мислення в умовах цивілізаційних зрушень сучасності. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (75). pp. 3-7. ISSN 2076-6173

С

Сабадуха, О. В. (2014) Соціальна відповідальність як чинник розбудови громадянського суспільства: соціально-філософський аналіз. АВТОРЕФЕРАТ на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук.

Саух, П. Ю. (2014) Релігієзнавство: між минулим і майбутнім. Релігієзнавство в Київському університеті: інституційний та персональний виміри. pp. 100-103.

Саух, П. Ю. (2014) Алгоритм реалізації «Я-концепції» в структурі особистісно-професійного самовизначення. Я-концепція Неллі Ничкало у вимірі професійного розвитку особистості: зб. наук. пр.. pp. 62-69.

Саух, П. Ю. and Саух, Ю. П. (2014) Мультикультурализм: блеск теории и практическая несостоятельность проекта в дискурсе реальных процессов межкультурного взаимодействия. Евразийство и мир (3). pp. 34-50.

Слюсар, В. М. (2014) Особливості використання субстанційного підходу в наукових дослідженнях. Українська полоністика (11). pp. 186-193. ISSN 2220-4555

Слюсар, В. М. (2014) Соціально-філософський зміст ідей В. Беньяміна про "міфічне" та "божественне" насилля. In: Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції «Філософські проблеми сучасності»: статті й тези / редкол. Берегова Г.Д., Герасимова Е.М., Лєнь Т.В. й ін., Херсон: РВВ «Колос».

Слюсар, В. М. (2014) Деякі зауваження до визначення змісту поняття "субстанційний підхід". ДНІ НАУКИ ФІЛОСОФСЬКОГО ФАКУЛЬТЕТУ – 2014 [МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ (15–16 квітня 2014 року)]. pp. 65-67.

Соколовський, О. Л. (2014) Особливості становлення антитринітаризму в Україні у проекції соціально–історичних реалій релігійної духовності. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич (81). pp. 234-238. ISSN 2076-1554

Стасюк, Л. О. (2014) Інституалізація протестантизму в контексті геополітичної самоідентифікації України. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич (86). pp. 276-279. ISSN 2076-1554

Стасюк, Л. О. (2014) Репрезентація протестантської ортодоксії у новоєвропейському просторі. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (73). pp. 44-48. ISSN 2076-6173

Сухачов, С. Я. (2014) Працюючий власник як фундамент функціонування соціального механізму трудових відносин. Українська полоністика (11). pp. 194-200. ISSN 2220-4555

Ф

Фаріон, О. О. (2014) Політологія: навчально-методичний посібник для студентів історичного факультету та навчально-наукового інституту педагогіки денної та заочної форми навчання. Other. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

Я

Яценко, К. А. (2014) Мультикультуралізм як соціокультурний феномен сучасності: соціально-філософський аналіз. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук.

This list was generated on Thu Aug 18 15:28:53 2022 EEST.