Items where Division is "Faculty of Socio-Psychological > Department of Social and Practical Psychology" and Year is 2020

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Б | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | П | Т | Х | Ш
Number of items: 76.

Б

Безверхня, К. О. (2020) Сучасні інформаційні технології особистісного діяльності. Особистісне зростання: теорія і практика.

Г

Гавриловська, К. П. (2020) Модель BASIC Ph у роботі психолога. Розвиток обдарованої особистості в освітньому просторі: ціннісний вимір: тези доповідей Х наук.-практ. семінару., 23 квіт. 2020 р.. pp. 14-15.

Гавриловська, К. П. (2020) Сучасні підходи до класифікації психологічних теорій. Дослідження різних напрямків розвитку психології та педагогіки: Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції (19–20 червня 2020 р., м. Одеса), 1. pp. 24-27.

Гавриловська, К. П., Бодашевська, Ю. С. (2020) Cоціально-психологічний тренінг як засіб формування ресурсного потенціалу фахівців хелперских професій. Psychological resources of the individual under the conditions of modern challenges. pp. 189-195.

Гавриловська, К. П., Дем'янчук, Ю. Ю. (2020) Сторітелінг як засіб розвитку психологічної пружності особистості. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України., VІ (17). pp. 84-90. ISSN 2072-4772

Гавриловська, К. П., Щербач, Д. Л. (2020) Особливості політичної свідомості молодих вірян. Вісник Львівського університету. Серія психологічні науки. (6). pp. 38-43. ISSN 2522-1876

Гречуха, І. А. (2020) Розвиток творчої особистості в процесі літературної діяльності. Technical Report. Вид. О. О. Євенок.

Гуріна, Д. О. (2020) Психологічні особливості копінг-стратегій у юнацькому віці. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультету. (13). pp. 16-17.

Гуріна, Д. О. (2020) Типологія внутрішньоособистісних конфліктів у юнацькому віці. Особистісне зростання: теорія і практика.

Д

Дем'янчук, Ю. Ю., Волинець, Руслана (2020) Дослідження навчальної мотивації студентів на етапі професійної переорієнтації. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально психологічного факультету (12). pp. 40-43.

Дем'янчук, Ю. Ю., Портницька, Н. Ф., Тичина, І. М. (2020) Психологічні дослідження: наукові праці студентів соціально-психологічного факультету. Випуск 13. ЖДУ імені Івана Франка.

Дем'янчук, Ю. Ю., Стернійчук, Юлія (2020) Стратегії подолання стресових ситуацій у юнацькому віці. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультету (12). pp. 90-94.

Дем'янчук, Ю. Ю., Стернійчук, Юлія, Стоцька, Світлана (2020) Експериментальне дослідження впливу мультиплікаційних фільмів на прояви агресивної поведінки у дітей дошкільного віку. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультету (12). pp. 12-15.

Дончев, Ф. А. (2020) Когнітивно-поведінкові та фармакологічні методи вдосконалення психічного компоненту особистості. Technical Report. Вид. О. О. Євенок.

Дончев, Ф. А. (2020) Проблематика узгодженості технологій та психіки в контексті сучасного науково-технічного розвитку. Technical Report. Вид. О. О. Євенок.

Дончев, Ф. А., Мазяр, О. В. (2020) Особливості інтелектуальної Я-концепції підлітків-трансгуманістів. Вчені Записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Психологія, 31(70) (4). pp. 202-207. ISSN 2709-3093

Дранківська, А. В. (2020) Теоретичні засади взаємозв'язку психологічного благополуччя осоьбистості із захисними механізмами. Особистісне зростання: теорія і практика.

Дранківська, А. П. (2020) Особливості психологічного благополуччя особистості з різними захисними механізмами. Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультету (13). pp. 73-76.

Ж

Журавльова, Л. П., Коломієць, Т. В., Кулаковський, Т. Ю., Пирог, Г. В., Котлова, Л. О., Можаровська, Т. В., Литвинчук, А. І., Мірошниченко, О. А., Шаюк, А. В., Шмиглюк, О. Г., Мужанова, Н. В., Кирильчук, І. В., Гречуха, І. А., Шапран, Т. М., Шикирава, Н. М., Дончев, Ф. А., Гуцуляк, О. П., Коробко, Д. (2020) Особистісне зростання в умовах трансформації сучасного суспільства. Other. Вид. О. О. Євенок, Житомир.

Журавльова, Л. П., Лаас, М. В. (2020) Статеві особливості розвитку емоційного інтелекту та його чинників у юнацькому віці. Проблеми сучасної психології,, 2 (18). pp. 169-179.

Журавльова, Л. П., Шмиглюк, О. Г. (2020) Етнічна ідентичність та особистісне зростання. Technical Report. Вид. О. О. Євенок.

З

Загурська, І. С., Гавриловська, К. П., Портницька, Н. Ф., Тичина, І. М. (2020) Робота психолога у медико-психолого-педагогічній комісії (інклюзивно-ресурсному центрі). [Teaching Resource]

Загурська, І. С., Савиченко, О. М. (2020) Силабус до вивчення дисципліни «Вступ до спеціальності з основами професійної деонтології». [Teaching Resource]

К

Кирильчук, І. В. (2020) Психологічні особливості розвитку навчальних здібностей у підлітковому віці. Technical Report. Вид. О. О. Євенок.

Кириченко, В. В. (2020) Інформаційні технології у соціологічному дослідженні: інструктивно-методичні матеріали. [Teaching Resource]

Кириченко, В. В. (2020) Критичність мислення в умовах глобалізації інформаційного середовища. Актуальні проблеми сучасної філософії та науки: виклики сьогодення: зб. наук. праць.

Кириченко, В. В. (2020) Особистість у сучасному інформаційному суспільстві. Other. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

Кириченко, В. В. (2020) Практикум з соціально-психологічних досліджень: інструктивно-методичні матеріали. [Teaching Resource] (Unpublished)

Кириченко, В. В. (2020) Психологічний аналіз толерантності особистості до невизначеності у сучасному інформаційному суспільстві. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Психологічні науки (1). pp. 133-138. ISSN 2312-3206

Кириченко, В. В. (2020) Психологія політичної реклами: інструктивно-методичні матеріали. [Teaching Resource] (Unpublished)

Кириченко, В. В. (2020) Психологія праці та інженерна психологія: інструктивно-методичні матеріали. [Teaching Resource] (Unpublished)

Кириченко, В. В. (2020) Розвиток інформаційної компетентності у процесі підготовки студентів ЗВО. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, ХІІ. pp. 110-117. ISSN ISSN 2072-4772

Коломієць, Т. В. (2020) Екологічне ставлення до іншого як основа особистісного зростання в юнацькому віці. Technical Report. Видавець О. О. Євенок.

Котлова, Л. О. (2020) Psychological characteristics of moral self-conciousness in childhood and adolescence. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені Михайла Петровича Драгоманова. Серія 12. Психологічні науки: Збірник наукових праць (10(55)). pp. 37-46. ISSN 2311-5491

Котлова, Л. О. (2020) Моральна самосвідомість: проблеми та виклики. In: V Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні тренінгові технології для розвитку особистості: еко- тренінги».

Котлова, Л. О. (2020) Особливості моральної самосвідомості підлітків. Актуальні проблеми соціальної сфери (10). pp. 43-45.

Котлова, Л. О. (2020) Особливості розвитку моральної самосвідомості в дитячому віці. In: ІV Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Особистісне зростання: теорія і практика»,.

Котлова, Л. О. (2020) Психологічні витоки, умови та чинники чесної та нечесної поведінки особистості. Габітус (14). pp. 128-134. ISSN 2663-5208

Котлова, Л. О. (2020) Психологія чесності: передумови і витоки. Other. Видавець О. О. Євенок.

Котлова, Л. О. (2020) Структура моральної самосвідомості особистості. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені Михайла Петровича Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи, 12 (9(54)). pp. 89-97. ISSN 2311-5491

Котлова, Л. О. (2020) Теоретичні засади взаємозв'язку "чесності" та моральних категорій. Теорія і практика сучасної психології (2). pp. 44-49. ISSN 1813-3405

Котлова, Л. О. (2020) Теоретичні засади взаємозв’язку "чесності" та моральних категорій. Теорія і практика сучасної психології (2). pp. 44-49. ISSN 1813-3405

Котлова, Л. О., Котловий, С. А. (2020) Інтерактивні форми просвітницько-профілактичної роботи соціального педагога: переваги та недоліки. Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери. pp. 55-58.

Котлова, Л. О., Котловий, С. А. (2020) Чесність особистості в історичній педагогічній парадигмі. Вісник Польсько-української науково-дослідної лабораторії дидактики імені Я. А. Коменського (2(21)). pp. 68-72.

Котлова, Л. О., Котловий, С. А., Білецька, І. О., Beheza, L., Kulzhabayeva, L. (2020) Empirical Study of Family Conflicts as a Factor of Emotional Burnout of a Woman. Journal of Intellectual Disability - Diagnosis and Treatment, 8 (2). pp. 211-218. ISSN 2292-2598

Котлова, Л. О., Семигіна, Т. (2020) Methods of regulating the psycho-emotional state of students. International Journal of Management, 11 (6). pp. 586-599. ISSN 0976-6502

Котлова, Л. О., Тичина, І. М. (2020) Теоретичні основи інклюзивної освіти в сучасних умовах. In: VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю: «Спеціальна та інклюзивна освіта: теорія, методика, практика» (10-11 квітня 2020 р.).

Котлова, Л. О., Цимбалюк, І. М. (2020) Психологічні особливості чесної поведінки в дорослому віці. Теорія і практика сучасної психології, 2 (1). pp. 73-77. ISSN 1813-3405

Котлова, Л. О., Шикирава, Н. М. (2020) Емпатія як професійна якість практичного психолога. In: Наукові психологічні дослідження і розробки молодих вчених. МатеріалиІХ-тої Всеукраїнської наукової Інтернет-конференції (Умань, 29-30 жовтня 2020 року).

Котлова, Л. О., Ютаєва, Н. (2020) Я-концепція особистості в умовах трансформації суспільства. Особистісне зростання: теорія і практика.

Кулаковський, Т. Ю. (2020) Підприємливість як наукова категорія психології розвитку. Technical Report. Вид. О. О. Євенок.

Л

Лаас, М. В. (2020) Особливості розвитку емоційного інтелекту у дівчат юнацького віку. Наукові психологічні дослідження і розробки молодих вчених. pp. 128-130.

Лаас, М. В. (2020) Структурно-динамічна модель розвитку емоційного інтелекту в юнацькому віці. Social and Economic Aspects of Education in Modern Societ, 1. pp. 42-51.

Лисюк, С. (2020) Структура конфліктологічної компетентності особистості: теоретичний аспект. Особистісне зростання: теорія і практика.

Литвинчук, А. І. (2020) Екологічне ставлення до себе як основа особистісного зростання. Technical Report. Вид. О. О. Євенок.

М

Мазяр, О. В. (2020) Абсурд як предмет психологічного дослідження. Психологічні проблеми сприймання : матеріали ХХ Всеукраїнської науково-практичної конференції (25 травня 2020 року, м. Київ). pp. 62-66.

Мазяр, О. В. (2020) Особистісний дисонанс: системний аналіз. Other. Видавець О. О. Євенок, Житомир.

Мазяр, О. В. (2020) Психічна інверсія: когнітивний аналіз. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. Том VІ: Психологія обдарованості., VI (17). pp. 189-195. ISSN 2072-4772

Можаровська, Т. В. (2020) Екологічна свідомість як умова особистісного зростання підлітків. Technical Report. Вид. О. О. Євенок.

Мужанова, Н. В. (2020) Неформальна субкультура як чинник особистісного зростання молоді. Technical Report. Вид. О. О. Євенок.

Мірошниченко, О. А., Гуцуляк, О. П. (2020) Психолого-типологічні особливості студентів як чинник мотивації навчання в магістратурі. Technical Report. Вид. О. О. Євенок.

П

Пирог, Г. В. (2020) Психологічні особливості та проблеми професійного становлення студентів-психологів. Technical Report. Вид. О. О. Євенок.

Пирог, Г. В., Жаркова, М. А. (2020) Психологічні особливості молодих українських виборців. Сучасна педагогіка та психологія: методологія, теорія і практика. pp. 174-178.

Пирог, Г. В., Коробко, Д. (2020) Психологічні особливості професійного самовизначення старшокласників, які виховуються у родинах та соціальних закладах. Technical Report. Вид. О. О. Євенок.

Пирог, Г. В., Шикирава, Н. М. (2020) Особливості емпатії на різних етапах професійного становлення практичних психологів системи освіти. Науковий часопис національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 12. Психологічні науки (10(55)). pp. 87-99.

Пирог, Г. В., Шикирава, Н. М. (2020) Сучасний стан та напрями вдосконалення профорієнтаційної роботи практичних психологів закладів освіти. Technical Report. Вид. О. О. Євенок.

Портницька, Н. Ф., Тичина, І. М., Загурська, І. С. (2020) Сприймання дітей з особливими освітніми потребами педагогічними працівниками: теоретичний огляд. Вісник Науково-дослідної лабораторії інклюзивної педагогіки. pp. 197-201.

Прокудіна, В. (2020) Крос-культурні особливості образу "чоловік" та "жінка" у свідомості особистості: теоретичний аспект. Особистісне зростання: теорія і практика.

Прокудіна, В. (2020) Образ «чоловіка» і «жінки» у свідомості особистості різного віку (крос-культурне дослідження). Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультету (13). pp. 90-93.

Т

Тичина, І. М., Котлова, Л. О., Можаровська, Т. В., Котловий, С. А. (2020) Курси підвищення кваліфікації «Інноваційні форми роботи у діяльності практичних психологів та соціальних педагогів закладів загальної середньої освіти» при Житомирському державному університеті імені Івана Франка. Неформальна освіта: кращі практики і проекти (3).

Х

Хворова, Г. М., Онуфрик, М., Майорова, Н. (2020) Центр (відділення) денного догляду для дітей з інвалідністю: нормативно-правове забезпечення, адміністрування, психолого-педагогічний супровід, підтримка компетентного батьківства. Фонд соціального захисту інвалідів ; Громадська організація «Родина», м. Київ. ISBN 978-617-7252-24-4

Ш

Шапран, Т. М. (2020) Внутрішній конфлікт особистісного зростання в юнацькому віці. Technical Report. Вид. О. О. Євенок.

Шаюк, А. В. (2020) Корекція міжпівкульної взаємодії як основа розвитку пізнавальних процесів молодших школярів. Technical Report. Вид. О. О. Євенок.

Шикирава, Н. М. (2020) Особливості розвитку емпатії практичних психологів закладів освіти. In: Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи.

Шикирава, Н. М., Котлова, Л. О. (2020) Сруктурно-динамічна модель розвитку емпатії практичних психологів. Social and Economic Aspects of Education in Modern Societ. pp. 42-51.

Шмиглюк, О. Г. (2020) Феноменологія та струкктура етнічної ідентичності особистості в раньому юнацькому віці. Теорія і практика сучасної психології, 2 (1). ISSN 1813-3405

This list was generated on Wed Mar 29 18:31:41 2023 EEST.