Items where Subject is "B Philosophy. Psychology. Religion > BC Logic"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: В | З | К | Ш
Number of items at this level: 36.

В

Вознюк, О. В. (2009) Інноваційні підходи до організації знань у системі професійно-педагогічної підготовки. Професійна педагогічна освіта: інноваційні технології і методики. pp. 82-102.

Вознюк, О. В. (2018) Анатомия зла. Other. Koob publications, Житомир.

Вознюк, О. В. (2013) Головні аспекти концепції семантичного простору Всесвіту. Міждисциплінарний журнал "Паддхаті". p. 4.

Вознюк, О. В. (2010) Духовність як парадоксальність. Світоглядні читання з нагоди 200-річчя Ч. Дарвіна : зб. наук. праць та матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. «Світоглядний вибір і майбутнє науки та освіти в ХХІ столітті» / Т-во «Знання» України, Ін-т проблем походження і розвитку Всесвіту і життя, Нац.. pp. 62-68.

Вознюк, О. В. (2018) Компенсирующий феномен познания как фундаментальный гносеологический постулат. Technical Report. Koob publications, Житомир.

Вознюк, О. В. (2017) Концентрированая мудрость человеческой цивилизации. Lambert academic publishing, Житомир.

Вознюк, О. В. (2022) Метод нелінійного прогнозування історичних подій. In: Ноосфера Вернадського, сучасна освіта і наука: колективна монографія. ПП Щербатих О. В., Київ–Кременчук, pp. 263-308. ISBN 978-617-639-331-3

Вознюк, О. В. (2018) Механизмы актуализации самосознания. Other. Koob publications, Житомир.

Вознюк, О. В. (2019) Моделирование реальности возможно. Project Report. Koob publications, Житомир.

Вознюк, О. В. (2012) Научный анализ проблемы «конца света». «Академия Тринитаризма», М., Эл № 77-6567, публ.17796, 20.12.2012.

Вознюк, О. В. (2012) Обґрунтування комплексної логіко-евристичної педагогіки. Теоретичні і прикладні аспекти розвитку креативної освіти у вищій школі: монографія / за ред. О. А. Дубасенюк. pp. 85-125.

Вознюк, О. В. (2014) Організація знань у системі професійної підготовки майбутніх фахівців. Професійна педагогічна освіта: становлення і розвиток педагогічного знання : монографія / за ред. проф. О.А. Дубасенюк. pp. 178-208.

Вознюк, О. В. (2022) Педагогічна парадоксологія як ефективний інструмент формування ноосферної свідомості. In: Ноосфера Вернадського, сучасна освіта і наука: колективна монографія. ПП Щербатих О. В., Київ–Кременчук, pp. 66-138. ISBN 978-617-639-331-3

Вознюк, О. В. (2021) Психолого-педагогічна концепція ноосферної освіти. Читання академіка В. І. Вернадського, 2. pp. 73-111.

Вознюк, О. В. (2009) Раціональний аспект ірраціонального. На шляху до синтезу філософії, релігії і науки. Тези ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 10-11 квітня 2009 року / За ред. І.В. Карівця.. pp. 54-56.

Вознюк, О. В. (2018) Система аксиом педагогики и образования. Project Report. Koob publications, Житомир.

Вознюк, О. В. (2023) Стратегії формування критичного мислення в контексті медіаосвіти. Нові технології навчання (97). pp. 6-15. ISSN 2710-3579

Вознюк, О. В. (2018) Структурированная мудрость, извлеченная из информационного океана. Koob publications, Житомир.

Вознюк, О. В. (2021) Философские аспекты теории критических явлений. Other. Koob publications, Житомир.

Вознюк, О. В. (2017) Ценности современной цивилизации: аксиологические основания Homo sapiens. Other. Koob publications, Житомир.

Вознюк, О. В. (2017) Язык как дом бытия, картина мира и инструмент мышления человека. Project Report. Koob publications, Житомир.

Вознюк, О. В., Бех, І. Д. (2003) Людське "Я" як самодетермінована сутність. Синергетика: процеси самоорганізації технічних, технологічних та соціальних систем : матеріали Першої Всеукр. наук. конф., Житомир, 17-18 черв. 2003 р. / ред. І. Г. Грабар. pp. 93-96.

Вознюк, О. В., Брандес, В. М., Стародубцев, И. Г. (1999) Построение технологии решения проблемных ситуаций в контексте концепции функциональной асимметрии мозга человека. Лаб. ТСО РФ, Ростов н/Д..

Вознюк, О. В., Горобець, С. М. (2023) Формування поняттєвого мислення в учасників освітнього процесу: системний підхід. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (115). pp. 50-64. ISSN 2663-6387

Вознюк, О. В., Заброцький, М. М., Ованден, Л. М. (2000) Архiтектонiка свiтобудови: людське “Я” i Всесвiт у контекстi феноменологiчної редукцiї i формальної логiки. Вiсник Житомирського інженерно-технологічного інституту. Фундаментальні та гуманітарні науки, проблеми освіти (10). pp. 38-49.

Вознюк, О. В., Заброцький, М. М., Овандер, Л. Н. (1999) Об истоках и сущности цельного знания. Людина i космос-99 : IV Мiжнар. наук.-практ. конф., Житомир, 29 вер. – 1 жовтня 1999.. pp. 44-47.

Вознюк, О. В., Калашніков, В. Г. (2006) Системные основания Третьей Всемирной теории М. Каддафи. ХХІ століття: Альтернативні моделі розвитку суспільства. Третя світова теорія : матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. – К., 2006. – Кн. 1 : Філософські аспекти альтернативних моделей розвитку суспільства, 1. pp. 7-12.

Вознюк, О. В., Козловець, М. А. (2007) Проблема раціоналізації ірраціонального, імовірнісного аспекту реальності. SENTENTIAE : наук. праці Спілки дослідників модерної філософії : матеріали Всеукр. наук.-теорет. конф. "Випадковість в сучасному світі: діалог науки, релігій, культур", 2 лют. 2007 р., 1. pp. 115-125.

Вознюк, О. В., Манол, М. (2019) On the problem of human consciousness: from facts to theoretical speculations. Diogenes, 27 (1). pp. 48-62. ISSN 2367-9549

Вознюк, О. В., Тичина, О. Р. (1998) Людина, що навчається: головні аспекти нової парадигми освіти. Other. Волинь, Житомир.

З

Заглада, В. М. (2022) "Логіка": методичні рекомендації до практичних занять для здобувачів спеціальності 081 Право. [Teaching Resource]

Заглада, В. М. (2021) Використання законів логіки у судовому дослідженні. Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та світі : зб. наук. ст. за матеріалами IX Міжнар. наук.-практ. конф. (Житомир, 11 листопада 2021 р.). pp. 36-38.

К

Кобетяк, А. Р. (2021) Методичні рекомендації для практичних (лабораторних) занять з навчальної дисципліни «Логіка» для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 256 «Національна безпека» освітньо-професійна програма «Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)». [Teaching Resource]

Кобетяк, А. Р. (2021) Методичні рекомендації для проведення самостійних занять з навчальної дисципліни «Логіка» для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності код спеціальності 256 «Національна безпека» освітньо-професійна програма «Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)». [Teaching Resource]

Кобетяк, А. Р. (2022) Робоча програма навчальної дисципліни "Логіка". [Teaching Resource]

Ш

Шенгерій, Л. М. (2007) Яакко Хінтікка: шляхи раціоналізації логічних доведень. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (35). pp. 16-19.

This list was generated on Sat Apr 13 09:46:29 2024 EEST.