Items where Subject is "N Fine Arts > NX Arts in general"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: N | І | В | Г | Д | К | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ч | Ш | Я
Number of items at this level: 41.

N

Nosok, Maryna, Kravets, Olena (2023) The Genre of Vaudeville and Its Features in N. Uvarova`s Play "Trouble from a Tender Heart". Сучасні тенденції навчання іноземних мов.

І

Іміхелова, С. С. (2008) Толерантность в постмодернистской художественной культуре. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (37). pp. 7-10.

В

Величко, І. А. (2007) Поєднання математики та дизайну в інтегрованому навчальному процесі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (31). pp. 103-105.

Величко, Д. О. (2007) Математика, мистецтво, дизайн-освіта - фундаменти освіти. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (31). pp. 32-34.

Вознюк, О. В. (2017) Головні закономірності розвитку мистецтва як форми суспільної свідомості – важливий ресурс мистецької освіти. Актуальні питання мистецької педагогіки : зб. наук. праць / гол. ред. І. М. Шоробура, 6. pp. 13-20.

Ворона, Вікторія (2014) HOW TO MAKE CHOREOGRAPHY MORE EFFECTIVE? Фахівець ХХІ століття: професійні мовні компетенції : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів немовних спеціальностей. pp. 113-115.

Г

Гузун, М. С., Гузун, Т. У. (2010) Здобутки українського хореографічного мистецтва в 30-70 рр. ХX століття. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (52). pp. 106-109. ISSN 2076-6173

Гузун, Т. І., Гузун, М. С. (2010) Роль танцю в освітньому процесі. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (49). pp. 76-80. ISSN 2076-6173

Д

Давидова-Біла, Г. В. (2004) Артистична атмосфера Львова міжвоєнного періоду і проблема виникнення альтернативних художніх напрямів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (16). pp. 145-149.

К

Климович, І. Ю., Чернишова, А. М., Копоть, І. Є. (2022) Митець і війна: трансцендентне в творчості Бориса Лятошинського. In: VІІ Всеукраїнська мультидисциплінарна науково-практична Інтернет-конференція.

Костриця, М. Ю. (2002) Краєзнавчі студії в епістолярній спадщині І. І. Огієнка. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (9). pp. 21-23. ISSN 2076-6173

Краснова, Н. М. (2020) Періодизація розвитку дитячої образотворчості. Майстерність комунікації у мистецькій і професійній освіті. pp. 137-141.

М

Майстренко, Г. В. (2007) Науково-методичні основи викладання перспективи на уроках образотворчого мистецтва в контексті дизайн-освіти. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (31). pp. 128-130.

Маловицька, Л. Ф. (2006) Театрально-культурологічний аспект феномену маски: ґенеза, традиції та сьогодення. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (30). pp. 18-21. ISSN 2076-6173

Маловицька, Л. Ф., Дубова, В. О., Войтюк, Л. В. (2015) Інноваційна інтернет-технологія doodle-відео або ностальгія за дитинством. In: ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Людина віртуальна: нові горизонти", 17-18 березня 2015 року, м. Рубіжне.

Масловська, М. В. (2015) Зміст, структура та функції українознавства. Проблеми освіти. Формування патріотизму та полікультурної компетентності майбутніх фахівців гуманітарно- педагогічного профілю. pp. 163-166.

Масол, Л. М. (2005) Емерджентні та понятійні параметри художньо-дидактичної інтеграції (на прикладі курсу "Мистецтво"). ВІСНИК Житомирського державного університету ім. Івана Франка (21). pp. 6-7.

Н

Новобранець, О. Б. (2005) Синтез мистецтв як домінанта культури модернізму (за трагедією для мюзик-холу Мішеля де Гельдерода "Смерть доктора Фауста"). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (25). pp. 263-269.

О

Олійник, Ю. В., Краснова, Н. М. (2020) Становлення українського живопису ХІХ-ХХ століття. Майстерність комунікації у мистецькій і професійній освіті. pp. 156-159.

П

Приймак, А. М., Приймак, І. М. (2007) Роль української інтелігенції польського походження у національному відродженні України другої половини XIX століття. Українська полоністика (3-4). pp. 73-76.

Піддубна, О. М. (2005) Вплив інтегрованих поліхудожніх програм з образотворчого мистецтва на формування емоційно-чуттєвої сфери школярів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (21). pp. 227-229. ISSN 2076-6173

Піддубна, О. М. (2019) Фахова дисципліна "композиція" в розвитку творчих здібностей учителів образотворчого мистецтва. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Мистецький освітній простір у контексті формування сучасної парадигми освіти». (Submitted)

Піддубна, О. М., Колесник, Н. Є. (2017) Художньо-педагогічна підготовка майбутніх учителів початковаї школи засобами образотворчого мистецтва. Other. Полісся.

Підлужна, Г. В. (2005) Психолого-педагогічні особливості інтегрованих уроків читання, музики та образотворчого мистецтва. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (21). pp. 55-57. ISSN 2076-6173

Р

Радченко, О. Б. (2003) Постмодернізм: спроба філософсько-етичного осмислення сучасності. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (12). pp. 47-51.

С

Савчин, Л. М. (2005) Роль мистецтва у соціумі: вивчення дисциплін мистецького циклу у вузі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (21). pp. 65-67.

Столярова, І. С. (2021) Доцільність вивчення поняття «форма», як елементу в образотворчому мистецтві через призму пізнання витинанкарства. The 2nd International scientific and practical conference “Innovations and prospects of world science” (October 6-8, 2021). pp. 344-347.

Столярова, І. С. (2021) Розвиток вміння поєднувати набуті теоретичні знання та практичні навички студентами в процесі пленерної практики з отриманням прогнозованого результату - натурного етюду. Трансформації в сучасному просторі: глибинні аспекти розвитку освіти. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м.Київ,04 листопада 2021 року). pp. 17-20.

Столярова, І. С., Cтоляров, В. О. (2022) «Композиція» з застосуванням цифрових графічних технологій, та покращення якості підготовки спеціалістів мистецької освіти. Digital Transformations of Modernity: Proceedings of the Multidisciplinary International Scientific-Practical Conference (January 24, 2022. Coimbra, Portugal). pp. 9-12.

Сімон, Д. П. (2009) Філософія "вчинку" Кароля Войтили. Українська полоністика (6). pp. 65-70.

Т

Тарасенко, Г. С., Нестерович, Б. І. (2005) Аксіологічний підхід до інтеграції мистецьких дисциплін у контексті гуманітаризації вищої освіти. ВІСНИК Житомирського державного університетуту. (21). pp. 12-15.

Тереня, С. Л. (2003) Характерные черты языка искусства постмодерна. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (12). pp. 34-37.

Травкіна, Н. М. (2003) Вивчення творчості Ю. Словацького і Ф. Шопена з позиції спільності естетичних поглядів та світосприйняття. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (11). pp. 130-134.

У

Удич, О. А. (2005) Елементи інтеграції мистецтва та лінгводидактики в роботі фольклорного ансамблю. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (24). pp. 265-269.

Ч

Чирков, О. С. (2006) Драматургія – мистецтво драми? Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (30). pp. 104-109. ISSN 2076-6173

Ш

Шалагінов, Б. Б. (2006) Драматургічні засоби створення театральності в "Фаусті" Й. В. Ґете. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (30). pp. 110-116.

Шмельова, Т. В. (2005) Вплив мистецтва на формування естетичного світосприймання майбутніх учителів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (24). pp. 270-272. ISSN 2076-6173

Шмельова, Т. В. (2013) Специфіка класифікації мистецтв у сучасній науці. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (69). pp. 167-170. ISSN 2076-6173

Шмельова, Т. В., Сотська, Г. І. (2016) Словник мистецьких термінів. Видавництво «Стар», Херсон.

Шостачук, Т. В. (2023) Художня образність графіки постмодернізму та моделювання нових візуальних образів у графічному дизайні. Other. Житомирський державний університет імені Івана Франка, Житомир.

Я

Ямчинська, Г. В., Чернікова, І. І. (2009) Використання інноваційних технологій інтегрованого навчання на заняттях Малих академій мистецтв. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (44). pp. 75-78. ISSN 2076-6173

This list was generated on Sun Oct 1 14:35:37 2023 EEST.