Items where Year is 2001

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: D | G | Є | І | А | Б | В | Г | Д | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ф | Ч | Ш | Я
Number of items: 197.

D

Dovgal, I. V., Grіgorovіch, І. А. (2001) Spirochona americana sp. N. (Ciliophora, Chonotrichia – a new north american freshwater chonotrich species from the amphipod (Gammarus Lacustris). Vestnik zoologii (35 (5)). pp. 77-80.

G

Grіgorovіch, І. А., Dovgal, I. V., Maclsaac, Hugh J., Monchenкo, V. І. (2001) Acineta nitocrae: A new suctorian epizooic on nonindigenous harpacticoid copepods, Nitocra hibernica and N. incerta, in the Laurentian Great Lakes. Arch. Hydrobiol (152 (1). pp. 161-176.

Є

Євченко, О. В. (2001) Параболізація як принцип створення інтелектуалізму. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (8). pp. 162-166. ISSN 2076-6173

Єремеєва, В. М. (2001) Історичні тенденції розвитку базових педагогічних понять теорії індивідуалізації навчання як особливої організації процесу. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (8). pp. 50-55.

Єремеєва, В. М. (2001) Технологія вивчення основ дидактики. In: Технології професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, pp. 79-140.

І

Іванова, Л. П. (2001) Чверть століття на ниві освіти. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем. (7). pp. 156-174.

Ільченко, О. М. (2001) Про деякі маркери етикетизації англомовного наукового дискурсу (досвід компонентного аналізу). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (8). pp. 120-126.

А

Айунц, Л. Р. (2001) Зміст і спрямованість професійно-прикладної підготовки з фізичного виховання в педагогічних навчальних закладах. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (8). pp. 65-66.

Алексєєва, Т. Ф. (2001) Історизм мислення Лесі Українки у драматичній поемі "Кассандра". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (7). pp. 106-108.

Андрійчук, Р. Г., Рудніцький, В. Л. (2001) Теоретико-методичне обґрунтування використання знань з фізики в профільному навчанні. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (8). pp. 42-44.

Аннамухаммедова, О. О., Аннамухаммедов, А. О. (2001) Вплив умов годівлі на перетравність корму та показники білкового обміну телят. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (8). pp. 215-217. ISSN 2076-6173

Антонова, О. Є. (2001) Базова педагогічна підготовка майбутнього вчителя як методологічна основа неперервної педагогічної освіти. Неперервна професійна освіта: теорія і практика: Збірник наук. праць, 1. pp. 199-202.

Антонова, О. Є. (2001) Зміст професійної підготовки педагогічно обдарованої молоді. Педагогіка та психологія: Зб. наук. праць, 2 (19). pp. 16-19.

Антонова, О. Є. (2001) Розділ 7. Словник базових понять курсу “Педагогіка”. In: Технології професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, pp. 221-244.

Антонова, О. Є. (2001) Технологія вивчення загальних основ педагогіки. In: Технології професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, pp. 19-46.

Антонова, О. Є. (2001) Формування особистості майбутнього вчителя під час вивчення курсу педагогіки. Всебічний розвиток особистості студента: Матеріали науково-практичної конференції. pp. 251-257.

Антонова, О. Є., Дубасенюк, О. А. (2001) Технологія вивчення основ теорії і методики виховання у вищих педагогічних закладах освіти. In: Технології професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, pp. 47-78.

Антонюк, Д. А., Василенко, О. М., Куницький, В. М., Першко, І. О. (2001) Фауна та екологія дрібних котушкових (Planorbinae) Центрального Полісся. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (8). pp. 232-234. ISSN 2076-6173

Арсан, О. М., Ситник, Ю. М., Морозова, А. О. (2001) Гідрохімічні дослідження річок Стохід та Прип’ять влітку 2000 року. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (8). pp. 249-255.

Ахметов, Р. Ф. (2001) Зародження фізичної культури і спорту на Житомирщині. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (8). pp. 35-37. ISSN 2076-6173

Ахметчина, О. Ф. (2001) Витоки суб'єктивної реальності фантастичного світу в оповіданнях Стивена Кінга. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (8). pp. 141-143.

Б

Бабій, І. М. (2001) Семантико-естетичні особливості колірного епітета у поезії Лесі Українки. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (7). pp. 8-11.

Баган, О. Р. (2001) Художня історіософія Лесі Українки: волюнтаристсько-ірраціоналістський дискурс (на матеріалі діалогу “Три хвилини”). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (7). pp. 12-14.

Башманівський, В. І. (2001) М. Зеров про творчість Лесі Українки. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (7). pp. 15-17.

Березюк, О. С. (2001) Педагогічні погляди Лесі Українки. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (7). pp. 22-24.

Бех, І. Д., Вознюк, О. В., Левківський, М. В. (2001) Деякі аспекти нової виховної парадигми: в контексті творчості А. С. Макаренка. Педагогіка і психологія (1(30)). pp. 5-7.

Бех, І. Д., Вознюк, О. В., Левківський, М. В. (2001) Структура взаєморозуміння у системі "людина - людина": генезис і корекція. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (8). pp. 78-82. ISSN 2076-6173

Бондаренко, Я. О. (2001) Комунікативно-когнітивна характеристика мовлення персонажа (на матеріалі мовлення М.Герцога з однойменного роману С.Беллоу). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (8). pp. 180-184.

Бондарчук, Л. І. (2001) Початкова освіта Лесі Українки. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (7). pp. 18-21.

Брандес, В. М., Вознюк, О. В. (2001) Спроба побудови технології розв’язку проблемних ситуацій у контекстi концепцiї функціональної асиметрiї мозку людини. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (8). pp. 83-87. ISSN 2076-6173

Брандес, В. М., Заброцький, М. М., Вознюк, О. В. (2001) Казка як важливий чинник розвитку людства. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (8). pp. 96-100. ISSN 2076-6173

Бєлєхова, Л. І. (2001) Аналогове мапування у поетичному тексти (на матеріалі американської поезії). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (8). pp. 148-152.

Білобровець, В. В. (2001) Ігрові аспекти аналізу драматичних творів ("Одержима" Лесі Українки). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (7). pp. 109-111. ISSN 2076-6173

Білобровець, О. М. (2001) ІСТОРІЯ ПОЛЬСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ ВОЛОДАРСЬКО-ВОЛИНСЬКОГО РАЙОНУ. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем. pp. 61-90.

Білобровець, О. М. (2001) ДІЯЛЬНІСТЬ ПОЛЬСЬКИХ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ М. ЖИТОМИРА у 1917 р. Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія: Історія, економіка, філософія. // Гол. Ред.. Ю.І. Терещенко (5). pp. 378-382.

Білоус, П. В. (2001) “Досвітні огні” Лесі Українки (Студія одного вірша). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (7). pp. 3-7. ISSN 2076-6173

В

Венгерська, В. О. (2001) Проблеми удосконалення функціонування політичних інститутів України. Україна-НАТО: стратегічне партнерство. Випуск 5. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. pp. 147-151.

Вербівський, Д. С. (2001) Диференційоване навчання як фактор розвитку особистості в рамках єдиного освітнього простору "Школа - ВУЗ". Науково-педагогічні доробки студентів-дослідників: Збірник студентських наукових робіт. pp. 58-63.

Вискушенко, Д. А. (2001) Вплив сульфату міді на деякі фізіологічні процеси ставковика озерного. Матеріали Всеукраїнської зоологічної конференції "Зоологічні дослідження в Україні на межі тисячоліть" - Кривий Ріг. "І.В.І". - 2001. - 196 с.. pp. 88-90.

Вискушенко, Д. А. (2001) Екологічний моніторинг як засіб збереження біологічного різноманіття з використанням Lymnaea stagnalis (mollusca, gastropoda, pulmonata) як тест-об'єкта. Актуальні питання вивчення та збереження біологічного різноманіття: Матеріали студентської наукової конференції (13 травня 2001 р.). - К.: МСУ, 2001. - 52 с.. pp. 18-20.

Вискушенко, Д. А. (2001) Влияние сульфата меди на сердечную деятельность прудовика озерного (mollusca: gastropoda: pulmonata) при заражении партенитами трематод. ПАРАЗИТОЛОГИЯ, 35 (4). pp. 320-324.

Вискушенко, Д. А. (2001) Серцева дяльність Lymnaea stagnalis в умовах його інтоксикації хлоридом цинку. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (8). pp. 223-227. ISSN 2076-6173

Водянова, Г. В. (2001) Психологическая ценность религии. Вестник СевГТУ (29). pp. 68-76.

Вознюк, О. В. (2001) О перспективах развития украинского государства. День. p. 4.

Вознюк, О. В. (2001) Точка біфуркації. Чи стане вона точкою опори? Віче (12). pp. 82-98.

Вознюк, О. В., Бех, І. Д., Левківський, М. В., Музика, О. Л. (2001) Психологія реклами: технологія впливу на індивідуальну та масову свідомість. Вiсник Житомирського інженерно-технологічного інституту. Фундаментальнi та гуманітарні науки. Проблеми освіти (11). pp. 92-100.

Вільчинська, Т. П. (2001) Оцінні назви осіб у "Лісовій пісні" Лесі Українки: естетичний аспект. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (7). pp. 25-27.

Г

Гавриловська, К. П. (2001) Амбівалентність масової правової свідомості. Психологічні перспективи (1). pp. 37-44.

Гавриловська, К. П. (2001) Нормативний вимір соціальної організації. Психологія: Зб. наук. праць НПУ імені М.П.Драгоманова (13). pp. 9-17. ISSN 966-660-031-5

Гавриловська, К. П. (2001) Особистість у правовому полі держави. Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави: Зб. наук. праць. / За заг. ред. В.М.Литвина та М.М.Слюсаревського. (2). pp. 91-94. ISSN 966-618-155-X

Гавриловська, К. П. (2001) Переживання соціальної несправедливості як чинник виникнення кризового стану. Особистісні кризи студентського віку: Зб. наук. статей. pp. 84-89.

Гарбар, О. В. (2001) Комплексне каріологічне та морфологічне дослідження ставковиків фауни України. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Герасимчук, А. А. (2001) Rola małych i średnich przedsiębiorstw w kształtowaniu społeczeństwa gospodarki rynkowej. Ekologia spolenca jako nayka (3 (62)). pp. 72-82.

Голубовська, І. В. (2001) Письменниця про себе "Автобіографія" Наталени Королевої. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (9). pp. 98-100.

Голубовська, І. В. (2001) Традиції Лесі Українки у творчості Наталени Королевої. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (7). pp. 33-34.

Горб, С. М. (2001) Функціональна морфологія фрикційних систем у комах. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук.

Горбань, А. В. (2001) Персонаж-тінь у творах Лесі Українки та В. Винниченка: дублювання та самототожність. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (7). pp. 38-41. ISSN 2076-6173

Градовський, В. М. (2001) Молюски родин Melanopsidae, Lithoglyphidae, Bithyniidae – проміжні хазяї трематод. Вісник Житомирського державного університету ім. І.Франка (8). pp. 220-222.

Грибан, Г. В. (2001) ВИХОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ХУДОЖНЬОГО СЛОВА. Вісник ЖІТІ. pp. 135-138.

Грибан, Г. В. (2001) Твори Лесі Українки на уроках рідної мови. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (7). pp. 35-37.

Гримашевич, Г. І. (2001) Назви одягу та взуття у контексті східнослов’янських мов (на матеріалі драми-феєрії Лесі Українки “Лісова пісня”). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (7). pp. 28-32.

Гримашевич, Г. І. (2001) Поліські назви плечового безрукавного одягу. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (8). pp. 144-147.

Д

Данилич, В. С. (2001) Кастильська фонетична система і мовна практика носіїв середньоіспанської мови. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (8). pp. 185-189.

Доброносова, Ю. Д. (2001) Особливості екзистенційних філософських категорій у спадщині Лесі Українки. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (7). pp. 42-46.

З

Зарицька, О. Л. (2001) Розвиток алгоритмічної культури школярів та студентів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (8). pp. 71-73.

Зробок, Н. М. (2001) Семантичні основи родової класифікації іменників і геноваріативність. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (8). pp. 175-179.

К

Калініна, Л. В., Закшевська, О. О. (2001) Формування умінь групового спілкування за допомогою дебатів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (8). pp. 38-41. ISSN 2076-6173

Карпова, О. О. (2001) Зіставлення порядку слідування ланцюжкових препозитивних атрибутів в англійській та українській мовах. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (8). pp. 172-174.

Климова, К. Я. (2001) Майбутні вчителі початкових класів у роздумах над глибинами Лесиного слова. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (7). pp. 47-49. ISSN 2076-6173

Кобзєва, О. О. (2001) Структура та функції політичного наративу "вибори президента". ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (38). pp. 161-165.

Ковальова, Т. П. (2001) Антропоцентризм зображення світу речей у прозі Уільяма Сомерсета Моема. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (8). pp. 131-133.

Кожевнікова, С. Є. (2001) “Квітчасті вірші” Лесі Українки. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (7). pp. 63-65.

Козловець, М. А., Захарченко, І. М. (2001) Леся Українка як уособлення національного обов'язку. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (7). pp. 53-57. ISSN 2076-6173

Козловець, М. А., Захарченко, І. М. (2001) Референтні структури як чинник соціальної ідентифікації особистості. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (8). pp. 21-25. ISSN 2076-6173

Козубенко, Л. М. (2001) Гуманістичний ідеал у творчості Лесі Українки. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (7). pp. 50-52.

Конторчук, Г. К. (2001) Антропоніми в листах Лесі Українки. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (7). pp. 66-68.

Кордон, М. В. (2001) Культура злагоди. Збірник наукових статей "На шляху до суспільної злагоди", Київ. pp. 89-95.

Корж, З. В. (2001) Екологічна оцінка застосування фітоценозів з багаторічних трав'янистих культур на осушуваних торфовищах Лісостепу України. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук.

Король, Л. М., Мачушник, О. Л. (2001) Психологічні основи організації морального виховння сучасних школярів. Спрямованість особистості сучасних школярів. Збірник наукових праць. / За ред. О. Л. Музики, Л. М. Король.. pp. 14-23.

Кривонос, О. М., Ляшенко, Б. М. (2001) Власні значення сингулярного двовимірного рівняння Шредінгера. Моделювання та оптимізація складних систем. pp. 41-43.

Кужільна, Л. В. (2001) Леся Українка на “барикадах” шістдесятників. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (7). pp. 58-62.

Кутек, Т. Б. (2001) Порівняльна характеристика фізичної підготовленості студенток, які проживають в різних екологічних зонах України. Молода спортивна наука України, 2 (5). pp. 47-49.

Кучерук, О. А. (2001) Самостійна робота студентів з методики української мови. In: методичний посібник. Поліграфічний центр ЖДПУ, pp. 4-30.

Кучерук, О. А. (2001) Самостійна робота студентів з методики української мови. In: навчальний посібник. Поліграфічний центр ЖДПУ, pp. 31-92.

Кучерук, О. А. (2001) Естетичний коментар художнього тексту як засіб удосконалення комунікативних умінь і навичок учнів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (8). pp. 74-77. ISSN 2076-6173

Л

Левицький, А. Е. (2001) Зіставлення функціональних особливостей систем номінативних одиниць англійської й української мов. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (8). pp. 101-105.

Левківський, М. В. (2001) Інноваційні навчальні технології. In: Технології професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, pp. 12-18.

Левківський, М. В. (2001) Історико-педагогічне краєзнавство: стратегія пошуку. Методологія і теорія історико-педагогічних досліджень/ за ред. акад. Сухомлинської О.В.

Ленчук, І. Г. (2001) Методичні аспекти погодження в наочній стереометрії з практикою теорії комбінацій двох тіл. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (8). pp. 26-31.

Листван, В. В., Листван, В. М., Білецька, І. С. (2001) Нові похідні піридинкарбонових кислот як потенційні фізіологічно активні речовини. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (8). pp. 203-206.

Лотоцька, С. В. (2001) Муза у творчості Лесі Українки. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (7). pp. 73-75.

Лукашов, Д. В. (2001) Роль двостулкових молюсків у міграції радіонуклідів в екосистемі водойми-охолоджувача Чорнобильської АЕС. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Лутай, М. Є. (2001) На чолі Житомирського педагогічного. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (8). pp. 3-10.

Лутай, Майя (2001) ДО ІСТОРІЇ ЧЕСЬКОЇ КОЛОНІЇ ЗУБІВЩИНА. Чехи на Волині: історія і сучасність. Праці Житомирського науково-краєзнавчого товариства дослідників Волині. Т.24. - Житомир-Малин: "Волинь", 2001.. pp. 36-40.

Лутай, Майя (2001) Реабілітовані посмертно. Велика Волинь / Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції "Бердичівщина: наступ у третє тисячоліття", присвяченої 100-річчю з дня народження краєзнавця Г.Г.Богуна., 22. pp. 188-195.

Луценко, В. В. (2001) Формування творчої складової діяльності студентів-музикантів в умовах комп’ютеризації освіти. Науково-методичні підходи до викладання природничих дисциплін в освітніх закладах ХХІ століття: Зб. матер. Всеукр. наук-практ. конф. pp. 128-130.

Ляшенко, Б. М., Кривонос, О. М. (2001) Власні значення двовимірного сингулярного оператора Шредінгера. Вісник Київського університету. pp. 287-291.

Лєбєдєва, Т. Б. (2001) Loaning у німецькому військовому вокабулярі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (8). pp. 115-119.

Лєцкін, М. О. (2001) Коло стилістичних зацікавлень Лесі Українки. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (7). pp. 69-72.

Літяга, І. В. (2001) Зміст та організація педагогічної корекції міжособистісних стосунків підлітків. In: Технології професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів: Навчальний посібник: У 2 ч. - Ч.ІІ: Технології соціально-педагогічної підготовки майбутніх учителів / За заг. ред. доктора педагогічних наук О. А. Дубасенюк. Житомир. держ. пед. ун-тет., Житомир., pp. 84-102. ISBN 966-7603-44-Х

М

Мазяр, О. В. (2001) Особливості застосування психомалюнку у консультуванні. Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді : матеріали ІІІ Всеукраїнської студентської наукової конференції (Черкаси, 31 травня – 1 червня 2001 року). p. 116.

Марчук, В. М., Погребенник, Л. І. (2001) До проблеми фізичного оздоровлення особистості. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (8). pp. 48-49. ISSN 2076-6173

Масловська, М. В. (2001) Поетика літературної казки та її інтерпретація у творчості Лесі Українки. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (7). pp. 89-92. ISSN 2076-6173

Мачушник, О. Л. (2001) Дослідження особливостей формування моральних якостей чесності і правдивості у першокласників. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (8). pp. 88-92.

Мельниченко, Р. К., Янович, Л. М., Корнюшин, А. В. (2001) Особенности экологии и морфологии Pseudanodonta (Bivalvia, Unionidae) фауны Украины. Вестник зоологии, 35 (3). pp. 61-70. ISSN 0084-5604

Мельниченко, Р. К. (2001) Каріотипи молюсків роду Colletopterum (Bivalvia, Unionidae, Anodontinae) фауни України. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (8). pp. 235-237.

Михайленко, В. В., Лущиков, О. В. (2001) ІНТЕГРАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОЛИВАНЬ В’ЯЗКОПРУЖНИХ П’ЄЗОЕЛЕКТРИЧНИХ ТІЛ. Вісник ЖІТІ.Технічні науки. (17). pp. 15-19.

Михайленко, В. В., Лущиков, О. В., Франовський, А. Ц. (2001) ДО ПИТАННЯ ПРО КОНЦЕПЦІЮ АМПЛІТУДНОЗАЛЕЖНИХ КОМПЛЕКСНИХ МОДУЛІВ В МЕХАНІЦІ НЕПРУЖНИХ ІЗОТРОПНИХ МАТЕРІАЛІВ. Вісник ЖІТІ (19). pp. 22-25.

Михайленко, В. В., Лущиков, О. В., Якименко, С. М. (2001) Визначальні рівняння для непружних п’єзоелектричних тіл при гармонічних навантаженнях. Збірник наукових праць КДТУ (10). pp. 175-185.

Мойсієнко, В. М. (2001) До етимології фраземи “шпари в руки зайшли”. Актуальныя праблемы моўнай адукацыі вучняў ва ўмовах рэфармавання агульнаадукацыйнай школы. Зборнік матэрыялаў Рэспубліканскай навукова-метадычнай каферэнцыі (1). pp. 85-87.

Мойсієнко, В. М. (2001) До проблеми мовного нормалізаторства (або коли полісизми стануть українізмами?). Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (6). pp. 134-139. ISSN 2220-7996

Мойсієнко, В. М. (2001) Звідки родом дядько Лев? ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (7). pp. 87-88.

Мойсієнко, В. М. (2001) Рефлекси давнього *ĕ у актових книгах Житомирського Гродського уряду кінця XVI початку XVII століть. Українське і слов’янське мовознавство. Матеріали Міжнар. конф. на честь 80-річчя професора Йосипа Дзендзелівського (1). pp. 358-360.

Мойсієнко, В. М. (2001) Спостереження над мовою судової справи 1635 року. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (7). pp. 21-24.

Мойсієнко, В. М. (2001) Теодор Васильович Баймут. Історія української лінгвістики. Зб. наук. праць (1). pp. 140-146.

Мойсієнко, В. М. (2001) Фонетичні особливості поліського наріччя. Українські і польські говірки пограниччя. pp. 51-59.

Монастирецький, Л. С. (2001) Трагедія родини Косачів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (7). pp. 76-78.

Москвін, П. П., Ткаченко, О. К., Степанчиков, Д. А., Руденький, А. О. (2001) Ефект Гіббса–Томсона і фазові рівноваги на непланарних межах поділу в системі Ba-Sr-Fe-O. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (8). pp. 195-200.

Музика, О. Л. (2001) "Шкілка" №2, 6 жовтня 2001 року. "Шкілка" (2). pp. 1-4.

Музика, О. Л. (2001) "Шкілка" №3, 24 грудня 2001 року. "Шкілка" (3). pp. 1-4.

Музика, О. Л. (2001) "Шкілка", №1, 1 вересня 2001. "Шкілка" (1). pp. 1-4.

Музика, О. Л. (2001) Криза творчої особистості: суб’єктно-ціннісний підхід до типології. Збірник наукових праць Інституту психології ім.Г.С.Костюка АПН України. pp. 63-72.

Міненко, Л. М. (2001) Фактори формування високої освіченості Лесі Українки. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (7). pp. 84-86.

Мінюк, М. Є. (2001) Аспідогастри як специфічні паразити перлівницевих. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (8). pp. 228-231.

Місяць, Н. К. (2001) Антропоніми в поезії Ліни Костенко в аспекті теорії фреймів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (8). pp. 110-114. ISSN 2076-6173

Місяць, Н. К. (2001) Переклади віршів Лесі Українки польською мовою. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (7). pp. 79-83. ISSN 2076-6173

Н

Невідомська, Л. М. (2001) Імпліцитний зміст символу камінь у драмі Лесі Українки “Камінний господар”. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (7). pp. 101-105.

Никончук, Н. О. (2001) Захисні механізми у міфологічній свідомості персонажів драми Лесі Українки "Лісова пісня". Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (7). pp. 93-96. ISSN 2076-6173

Ніколаєнко, С. М. (2001) Особливості обов'язкового та добровілшьного медичного страхування. ВІСНИК Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. pp. 64-67. ISSN 0453-8048

Ніколаєнко, С. М. (2001) Особливості обов’язкового та добровільного медичного страхування. ВІСНИК Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна (503). pp. 64-67. ISSN 0453-8048

Нікітчина, Г. І. (2001) Компенсаційний характер свободи особистості драматичних героїв Лесі Українки. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (7). pp. 97-100.

О

Онищенко, Ю. К., Ничипорук, О. Б. (2001) Про екстракцію станум (ІІ)-катіонів декановою кислотою. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (8). pp. 201-202.

Онопрієнко, Т. М. (2001) Епітет як первісний троп і системоутворюючий центр тропіки. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (8). pp. 127-130.

П

Павлінчук, Т. І. (2001) Іпостасі головного героя у драмі Лесі Українки “Одержима”. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (7). pp. 123-125.

Пархонюк, Л. М. (2001) Способи номінації особи у драматичних творах Лесі Українки (спроба дискурсивного підходу). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (7). pp. 118-122.

Пастовенський, О. В. (2001) Використання комп’ютерних технологій при плануванні методичної роботи в школі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (8). pp. 56-58.

Пелешок, Е. Х., Шевчук, Т. О. (2001) Робота з прислів’ями та загадками на уроках українського читання в початкових класах. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (8). pp. 32-34. ISSN 2076-6173

Петронговський, Р. Р. (2001) Патріотичне виховання старшокласників зони радіологічного контролю. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (8). pp. 59-62.

Пирог, Г. В. (2001) Релігійні цінності як єдина система. Історія релігій в Україні : Праці XI-ї міжнародної наукової конференції. pp. 199-201.

Плотницька, О. В. (2001) Деякі аспекти формування естетично-емоційної культури майбутнього вчителя. Проблеми сучасного мистецтва і культури. pp. 142-147.

Поліщук, Я. О. (2001) Контекст традиції і трагедійний жанр Лесі Українки. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (7). pp. 112-117.

Портницька, Н. Ф. (2001) Психологічні особливості наслідування у дитячому віці. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (8). pp. 93-95. ISSN 2076-6173

Потапенко, С. І. (2001) Ситуативно-орієнтуючі функції означених іменників та словосполучень сучасної англійської мови. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (8). pp. 153-158.

Приймак, А. М. (2001) О некоторых специфических особенностях дневникового текста как лингвистической категории на материале ранних дневниковых записей Л.Толстого. VІІ Міжнародна конференція «Русский язык и культура», 4 (3). pp. 198-202.

Прищепа, В. Є. (2001) Явище компресії в німецькій мові (мовно-історичний аспект проблеми). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (8). pp. 106-109.

Прищепа, В. П. (2001) Особливості сучасної методики роботи над художніми текстами на заняттях з німецької мови. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (8). pp. 45-47.

Прус, В. В. (2001) «У нетрях прокидаються гриби. Магічний знак – по відьминому колу.» (етнолінгвістичний аспект поліського збиральництва). Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (6). pp. 151-153.

Р

Рудницька, Н. В. (2001) Професійна освіта євреїв Волині у XIX — на початку XX ст. Український історичний журнал. Київ (6). pp. 123-133. ISSN 0130-5247

Рудницька, Н. В. (2001) СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ХЕДЕРІВ НА ВОЛИНІ у XIX - на початку XX століття. Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць. Київ (12). pp. 41-45.

Рудницька, Н. В. (2001) Становлення і розвиток громадських початкових шкіл для малозабезпечених євреїв на Волині у ХІХ - на початку ХХ ст. Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. (4). pp. 149-157.

Руснак, І. Є. (2001) Проблеми культурного колоніалізму в драматичній поемі Лесі Українки “Оргія”. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (7). pp. 126-128.

С

Савенець, А. М. (2001) Лірика Лесі Українки в перекладах англійською Ґледіс Еванс. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (7). pp. 129-133.

Самардак, М. М. (2001) Спроба зазирнути по той бік добра і зла (до 100 річчя від дня смерті Ф. Ніцше). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (8). pp. 16-20.

Саух, П. Ю. (2001) Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: Матеріали засідання "круглого столу”, 29 травня 2007 р., Житомир.

Сейко, Н. А., Коляденко, С. М. (2001) Робочий зошит з курсу соціальної педагогіки. [Teaching Resource]

Семенюк, Т. В. (2001) Проектування освітнього простору за модульно-розвивального навчання. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (8). pp. 67-70.

Семенюк, Т. В. (2001) Розділ “Школознавство”. In: Технології професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, pp. 141-184.

Сидорчук, Н. Г. (2001) Науково-дослідна робота як шлях формування творчої особистості майбутнього вчителя. Всебічний розвиток особистості студента:. pp. 468-474.

Сидорчук, Н. Г. (2001) Науково-педагогічні доробки студентів-дослідників:. Житомир: Поліграфічний центр ЖДПУ..

Сидорчук, Н. Г. (2001) Теоретико-методологічні основи дослідження підготовки майбутнього вчителя до самоосвітньої діяльності. Неперервна професійна освіта: теорія і практика. pp. 149-151.

Сидорчук, Н. Г. (2001) Технологія самоосвітньої діяльності майбутніх педагогів. Технологія формування самоосвітніх умінь майбутніх учителів. In: Технології професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, pp. 185-220.

Сингаївська, А. В. (2001) Специфіка семантики та особливості функціонування частин мови з темпоральними компонентами значення. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (8). pp. 138-140.

Сніховська, І. Е. (2001) Лінгвістична компетенція як фактор мовної гри. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (8). pp. 159-161.

Соколовський, А. Г. (2001) Словотвірні моделі неологізмів лексичного поля "людина" (на матеріалі сучасної англійської мови). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (8). 134- 137.

Стадниченко, А. П., Иваненко, Л. Д., Киричук, Г. Є., Янович, Л. М. (2001) Влияние хлорида железа (III) на гематологические показатели катушки Planorbarius corneus (Mollusca: Gastropoda: Bulinidae) в норме и при инвазии партенитами трематод. Паразитология, 35 (2). pp. 109-113.

Стадниченко, А. П., Василенко, О. М., Вискушенко, А. П., Вискушенко, Д. А., Гарбар, О. В., Гирин, В. К., Градовський, В. М., Іваненко, Л. Д., Кризська, К. В., Левицька, М. В., Мостіпака, О. А., Мельниченко, Р. К., Минюк, М. Є., Мокрицька, А. М., Першко, І. О., Чорномаз, Т. В., Янович, Л. М. (2001) Вплив антропічного пресінгу на природу Великої Волині. Всеукраїнська студентська науково-практична конференція "Науково-педагогічна спадщина академіка В. І. Вернадського як планетарне явище". pp. 164-166.

Стадниченко, А. П., Киричук, Г. Є., Янович, Л. М., Іваненко, Л. Д. (2001) Вплив трематодної інвазії та різних концентрацій карбофосу на вміст гемоглобіну в гемолімфі Planorbarius corneus (Mollusca: Pulmonata: Bulinidae). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (8). pp. 207-211. ISSN 2076-6173

Сухачов, С. Я. (2001) Активний власник – ключова фігура в механізмі трудових відносин. Вісник НАН України (8). pp. 42-47.

Т

Таніна, О. О. (2001) Причини шкільної дезадаптації першокласників. Спрямованість особистості сучасних школярів:Збірник наукових праць/ За ред. О.Л. Музики, Л.М.Король. pp. 83-88.

Томашик, В. М., Гриців, В. І., Seritsan, O. V. (2001) Interaction of A2VB3VI semiconductor compounds with metals. Фізика і хімія твердого тіла, 2 (2). pp. 247-252. ISSN 1729-4428

Томашик, В. М., Кусяк, Н. В., Томашик, З. Ф. (2001) Химическое травление нелегированного и легированного арсенида индия в растворах системы HNO3–HBr–диметилформамид. Оптоэлектроника и полупроводниковая техника (36). pp. 112-117.

Томашик, В. М., Кусяк, Н. В., Томашик, З. Ф., Даниленко, С. Г. (2001) Химическое травление арсенида индия растворами системы K2Cr2O7–HBr–щавелевая кислота. Конденсированные среды и межфазные границы, 3 (1). pp. 14-17.

Томашик, В. М., Томашик, З. Ф., Кусяк, Н. В. (2001) Хімічне травлення нелегованого та легованого InAs в розчинах системи HNO3–HBr–етиленгліколь. Фізика і хімія твердого тіла, 2 (4). pp. 631-636. ISSN 1729-4428

Томчук, О. Ф. (2001) Творчість Лесі Українки в науковій інтерпретації М. Драй-Хмари. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (7). pp. 134-137.

Трифонова, Т. М. (2001) Статус жінки в драматичних творах Лесі Українки “Бояриня” та Ґенріка Ібсена “Ляльковий дім”. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (7). pp. 138-139.

Трускавецький, Є. С. (2001) Визначення деяких нейромедіаторів у нервовій тканині. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (8). pp. 218-219.

Трускавецький, Р. С., Трускавецький, Є. С. (2001) Антропогенна деградація гідроморфних біогеоценозів і проблеми їх раціонального використання. Вісник Житомирського державного університету (8). pp. 212-214.

Трухан, Л. В. (2001) Фізичне вдосконалення особистості – складова частина української козацької педагогіки. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (8). pp. 63-64. ISSN 2076-6173

Ф

Фурсова, Л. І. (2001) Проблема функціональних особливостей терміна. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (8). pp. 167-171.

Ч

Чайковська, В. Т. (2001) Проблема необхідності і свободи в драматургії Лесі Українки. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (7). pp. 140-143.

Чернюк, С. Л. (2001) Про джерела символіки текстів Лесі Українки й Тодося Осьмачки. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (7). pp. 144-147.

Чорномаз, Т. В. (2001) Робота війок переживаючих клітин миготливого епітелію зябрового апарату перлівцевих (Unionidae). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка. pp. 238-240.

Ш

Швидак, О. М., Сівцова, Н. А. (2001) Політична свідомість як фактор політичної діяльності. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (8). pp. 11-15.

Шевцова, Л. С. (2001) ІНФІНІТИВНІ РЕЧЕННЯ ТА ЇХ СИНОНІМІЧНІ ПАРАЛЕЛІ. Україністика на порозі нового століття і тисячоліття. pp. 56-59.

Шевцова, Л. С. (2001) Ситуативні завдання з розвитку зв'язного мовлення у 6 класі. Українська мова і література в школі (1). pp. 7-9.

Шевцова, Л. С. (2001) Ситуативні завдання як ефективний засіб розвитку зв'язного мовлення учнів. Київ: "Українська мова і література в школі" (2). pp. 11-17.

Шевчук, А. М. (2001) Особливості “пластичної” мови в ілюстраціях художника О.Макаренка до драми-феєрії Лесі Українки “Лісова пісня”. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (7). pp. 151-155.

Шевчук, М. В. (2001) Вступ до літературознавства: Практикум для студентів денної та заочної форм навчання філологічного факультету. ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

Шевчук, М. В. (2001) Аспекти інтерпретації біблійного сюжету в поемі Лесі Українки “Самсон”. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (7). pp. 148-150.

Шегеда, О. П. (2001) Символіка кольору у творчості Лесі Українки. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (7). pp. 158-161.

Шинкарук, В. Ф. (2001) Олесь Бабій – співець слави січових стрільців. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (7). pp. 57-60. ISSN 2220-7996

Шинкарук, В. Ф. (2001) Художньо-естетичні особливості прози Лесі Українки (на прикладі оповідання “Жаль”). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (7). pp. 156-157. ISSN 2076-6173

Я

Ямчинська, Г. В. (2001) Творчість Лесі Українки у системі уроків-комплексів у початковій школі (на прикладі драми феєрії “Лісова пісня”). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (7). pp. 162-163. ISSN 2076-6173

Янковська, В. В. (2001) Когнітивний стиль як підхід до репрезентації картини світу індивіда. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (8). pp. 190-194.

Ярмошик, Іван (2001) Історичне краєзнавство Східної Волині в контексті української історіографії 1920-30-х рр. Бердичівщина: поступ у третє тисячоліття. Науковий збірник "Велика Волинь", 22. pp. 96-102.

Ярмошик, Іван (2001) Археологічні пам'ятки епохи Київської Русі на Житомирщині. Житомирська земля за часів Київської Русі. pp. 27-32.

Ярмошик, Іван (2001) Козацькі сторінки історії села Паволоч на Житомирщині. Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні (10). pp. 123-126.

This list was generated on Wed Oct 4 00:48:53 2023 EEST.