Items where Division is "Educational and Research Institute of Foreign Philology > Department of Foreign Languages and Modern Teaching Techniques" and Year is 2006

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: А | Б | К | Л | М | П
Number of items: 15.

А

Андрійчук, Н. М. (2006) Вимоги до науково-методичної підготовки вчителя народних шкіл в учительських семінаріях (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). Зб. наук. праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Ч. 2 / гол. ред. М. Т. Мартинюк. pp. 7-12.

Андрійчук, Н. М. (2006) Початкова народна школа кінця ХІХ – початку ХХ ст. : ретроспектива її становлення. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (29). pp. 115-118.

Б

Близнюк, В. А. and Баловнєва, О. О. and Добржанська, В. В. and Кирпун, О. Ф. and Свириденко, І. М. (2006) Deutsch für dich (Teil 2: Deutschland) (Німецька мова для тебе (частина 2: Німеччина)). Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

К

Калініна, Л. В. and Волощук, А. М. (2006) Особливості формування лінгвокраїнознавчої компетенції майбутніх вчителів іноземної мови на початковому етапі ВНЗ. Актуальні проблеми професійно-педагогічної освіти та стратегії розвитку (3). pp. 55-59.

Коваль, А. В. and Петранговська, Н. Р. (2006) Навчання студентів немовних вищих навчальних закладів професійно спрямованому монологічному мовленню. Збірник наукових праць Уманського Державного Університету ім. Павла Тичини. Частина 1.. pp. 193-202.

Л

Литньова, І. Ф. (2006) Проблема впровадження тестової методики в процес навчання писемного англійського мовлення студентів першого курсу університету. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (29). pp. 86-88.

Литньова, Т. В. (2006) Етапи розвитку змісту загальної середньої освіти. Актуальні проблеми професійно-педагогічної освіти та стратегії розвитку : зб. наук. праць / за заг. ред. О. А. Дубасенюк, Л. В. Калініної, О. Є. Антонової. pp. 18-20.

Литньова, Т. В. (2006) Компетентнісний підхід до змісту сучасної іншомовної освіти. Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер. : Педагогіка і психологія : зб. статей. pp. 112-119.

Литньова, Т. В. (2006) Поняття цілей навчання у змісті підготовки майбутнього вчителя іноземних мов. Зміст педагогічної практики з іноземних мов студентів мовного ВНЗ в контексті оновлення школи : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф., 30–31 берез. 2006 р. / за ред. Т. І. Олійник. pp. 61-65.

Литньова, Т. В. (2006) Розвиток цілей навчання іноземної мови у вітчизняній школі в період дії постанов 30-х років ХХ ст. про школу. Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. pp. 168-178.

Литньова, Т. В. (2006) Цілі навчання іноземних мов у світлі сучасного компетентнісного підходу. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (28). pp. 73-76. ISSN 2076-6173

М

Мисечко, О. Є. (2006) З історії профілізації вітчизняної гімназійної освіти в ХІХ ст. – на початку ХХ ст. Профільне навчання: теорія і практика: Зб. наук. праць за матеріалами методолог. семінару АПН України. pp. 187-192.

Мисечко, О. Є. (2006) Зміст професійної неофілологічної освіти у вищих навчальних закладах України (1902-1920 рр.). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (28). pp. 49-53. ISSN 2076-6173

П

Памірська, Л. Ю. (2006) ЛЕСЯ УКРАЇНКА Й МОВНЕ ВИХОВАННЯ У РОДИНІ КОСАЧІВ. Її зоря повік буде ясна. pp. 267-272.

Памірська, Л. Ю. (2006) Стан вивчення іноземних мов у школах національних меншин Волині у 20– 30-ті рр. ХХ ст. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (28). pp. 32-35. ISSN 2076-6173

This list was generated on Sat Sep 25 03:22:29 2021 EEST.