Items where Division is "Educational and Research Institute of Foreign Philology > Department of Foreign Languages and Modern Teaching Techniques" and Year is 2019

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 20.

Сейко, Н. А. and Могельницька, Л.Ф. and Шигонська, Н. В., eds. (2019) Проблеми і перспективи актуалізації іншомовної комунікативної підготовки фахівців у ХХІ столітті : збірник матеріалів VІ Всеукраїнського науково-практичного вебінару з міжнародною участю (27 листопада 2019 р.). Ж.: Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Жуковська, В. В. and Могельницька, Л. Ф. and Самборська, Н. М., eds. (2019) Україна. Європа. Світ: актуальні проблеми та міждисциплінарні досягнення розвитку іншомовної компетентності матеріали V Міжнародної науково-практичної студентської конференції для студентів немовних спеціальностей. Житомир: Видавництво ФО-П Левковець Н.М..

Білошицька, Т. Ю. (2019) Мультимедійна презентації як засіб формування комунікативної компетентності. Проблеми і перспективи актуалізації іншомовної комунікативної підготовки фахівців у ХХІ столітті : збірник матеріалів VІ Всеукраїнського науково-практичного вебінару з міжнародною участю (27 листопада 2019 р.).

Дєнічєва, О. І. (2019) Загальні тенденції розвитку вищої освіти в Австрії та Україні. Проблеми і перспективи актуалізації іншомовної комунікативної підготовки фахівців у ХХІ столітті : збірник матеріалів VІ Всеукраїнського науково-практичного вебінару з міжнародною участю (27 листопада 2019 р.).

Дєнічєва, О. І. (2019) Особливості розвитку вищої освіти Австрії та України. Передові освітні практики: Україна, Європа, Світ: збірник тез міжнародної науково-практичної конференції, 16-17 листопада 2019 р.. pp. 359-351.

Дєнічєва, О. І. (2019) Становлення та розвиток гуманітарної гімназії в Австрії. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Серія: Педагогічні науки (3(41)). pp. 255-263.

Кузнєцова, Г. В. (2019) Cognitive Procedures in Implicit Speech Acts. Science and Education A New Dimension. Philology, VII (60). pp. 64-67.

Кузнєцова, Г. В. (2019) Адресат політичного дискурсу: стан вивчення й перспективи дослідження. Актуальні питання іноземної філології: наук. журнал (10). pp. 176-181.

Кухарьонок, С. С. (2019) The role of media education technology in teaching english for non-linguistic universities. Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті. Діалог культур як чинник інтеграції. pp. 104-105.

Кухарьонок, С. С. (2019) Інтерактивні технології як засіб формування іншомовної комунікативної компетентності студентів немовних спеціальностей. Проблеми і перспективи актуалізації іншомовної комунікативної підготовки фахівців у ХХІ столітті : збірник матеріалів VІ Всеукраїнського науково-практичного вебінару з міжнародною участю (27 листопада 2019 р.).

Левківська, К. В. (2019) Використання інформаційних технологій для розвитку іншомовнох комунікативної підготовки фахівців. Проблеми і перспективи актуалізації іншомовної комунікативної підготовки фахівців у ХХІ столітті : збірник матеріалів VІ Всеукраїнського науково-практичного вебінару з міжнародною участю (27 листопада 2019 р.).

Литньова, Т. В. (2019) До питання про формування іншомовної дискурсивної компетентності студентів. Проблеми і перспективи актуалізації іншомовної комунікативної підготовки фахівців у ХХІ столітті : збірник матеріалів VІ Всеукраїнського науково-практичного вебінару з міжнародною участю (27 листопада 2019 р.).

Макаревич, О. О. (2019) Сленг як невід’ємна складова підліткового мовлення. Проблеми і перспективи актуалізації іншомовної комунікативної підготовки фахівців у ХХІ столітті : збірник матеріалів VІ Всеукраїнського науково-практичного вебінару з міжнародною участю (27 листопада 2019 р.).

Мирончук, Н. М. and Макаревич, О. О. (2019) Research of Volitional Efforts in a Structure of a Regulatory-Volitional Component of Readiness to Self-Organization in Professional Activity of a Future Lecturer in Higher Education. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (96). pp. 26-32. ISSN 2663-6387

Плахотнюк, Н. П. (2019) Розвиток іншомовної комунікативної культури майбутніх журналістів засобами інтернет ресурсу. Всеукраїнський науково-практичний журнал «Директор школи, ліцею, гімназії» – Спеціальний тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору», І (83) (4). pp. 376-384.

Плахотнюк, Н. П. (2019) Роль Інтернет мережі у розвитку іншомовної професійної комунікації майбутніх журналістів. Проблеми і перспективи актуалізації іншомовної комунікативної підготовки фахівців у ХХІ столітті : збірник матеріалів VІ Всеукраїнського науково-практичного вебінару з міжнародною участю (27 листопада 2019 р.).

Плахотнюк, Н. П. (2019) Шляхи інтенсифікації іншомовної професійної підготовки студентів немовних факультетів. «Сучасна українська освіта: стратегії та технології навчання молоді і дорослих»: збірник наукових праць VІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, 27 лютого 2019 р, м. Переяслав-Хмельницький. pp. 64-68.

Савельчук, І. Б. and Андрійчук, Н. М. and Зорницька, І. В. (2019) Особливості відтворення онімів «Шляху королів» Б. Сандерсона українською мовою. Проблеми і перспективи актуалізації іншомовної комунікативної підготовки фахівців у ХХІ столітті : збірник матеріалів VІ Всеукраїнського науково-практичного вебінару з міжнародною участю (27 листопада 2019 р.).

Свириденко, І. М. (2019) Проблемна ситуація як засіб формування навичок іншомовного діалогічного мовлення. Проблеми і перспективи актуалізації іншомовної комунікативної підготовки фахівців у ХХІ столітті : збірник матеріалів VІ Всеукраїнського науково-практичного вебінару з міжнародною участю (27 листопада 2019 р.).

Свириденко, І. М. and Кухарьонок, С. С. (2019) Використання комунікативного підходу в навчанні іншомовного діалогічного мовлення студентів немовних факультетів. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: педагогіка і психологія (57). pp. 31-37.

This list was generated on Mon Oct 25 19:03:45 2021 EEST.