Items where Division is "Educational and Research Institute of Pedagogics > Department of Primary Education and Culture of Professional Language" and Year is 2008

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Г | К | Л | Н | П | У
Number of items: 15.

Г

Голубовська, І. В. and Латка, А. В. (2008) Значення прози Михайла Коцюбинського для становлення української дитячої літератури. Шляхи вдосконалення мовноїкомпетенції сучасного педагога (Матеріали регіональної науково-методичноїконференції, 27 березня 2008 р.).. pp. 71-74.

Гордієнко, О. А. (2008) Методика развития русской речи младших школьников. Методическое пособие к курсу «Методика преподавания русского языка в младших классах» для студентов педагогических учебных заведений по специальности 7.010102 «Начальное обучение». Изд-во ЖГУ им. И. Франко.

Гордієнко, О. А. and Копишинська, Л. В. (2008) Робота над формуванням комунікативної компетенції учнів на уроках читання. Шляхи вдосконалення мовної компетенції сучасного педагога (Матеріали регіональної науково-методичної конференції, 27 березня 2008 р.). pp. 132-135.

Гордієнко, О. А. and Шевчук, Т. О. (2008) Словникова робота на уроках української мови в початковій школі. Педагогічна Житомирщина (1). pp. 22-25.

К

Климова, К. Я. (2008) ЖИВЕ СЛОВО ВЧИТЕЛЯ НА СТОРОЖІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ОСВІТИ. Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету. pp. 45-49.

Климова, К. Я. (2008) Лінгвістичне підґрунтя навчання української мови студентів нефілологічних спеціальностей університетів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (41). pp. 45-49. ISSN 2076-6173

Климова, К. Я. (2008) Лінгвістичні засади формування мовнокомунікативної професійної компетенції студентів ВНЗ — майбутніх педагогів-нефілологів. Шляхи вдосконалення мовної компетенції сучасного педагога. pp. 13-20.

Климова, К. Я. (2008) МІЖНАРОДНІ ЛІНГВОДИДАКТИЧНІ КОНТАКТИ — ЗАПОРУКА УСПІШНОГО РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ. Теорія і практика викладання української мови як іноземної зб. наукових праць, 3. pp. 38-44.

Климова, К. Я. (2008) Проблема формирования языковой компетенции студентов нефилологических специальностей университетов Украины в условиях украинско-русского двуязычия. Rossica Olomucensia XLVSI-II : sbornik prispevku z mezinarodni conference XIX. Olomoucke dry rusistu. pp. 209-212.

Л

Левківська, О. А. (2008) Система вправ із вивчення мовних норм та їхніх стилістичних варіантів у курсі української мови професійного спрямування для студентів нефілологічних спеціальностей ВНЗ. Шляхи вдосконалення мовної компетенції сучасного педагога (Матеріали регіональної науково-методичної конференції, 27 березня 2008 р.). pp. 59-63.

Левківська, О. А. (2008) Система вправ із вивчення мовних норм та їхніх стилістичних варіантів у курсі української мови професійного спрямування для студентів нефілологічних спеціальностей ВНЗ. Шляхи вдосконалення мовної компетенції сучасного педагога (Матеріали регіональної науково-методичної конференції, 27 березня 2008 р.).

Н

Нагорна, О. М. (2008) Українська дитяча періодика та її вплив на розвиток зв’язного мовлення школярів. Шляхи вдосконалення мовної компетенції сучасного педагога (Матеріали регіональної науково-методичної конференції, 27 березня 2008 р.).

П

Підгурська, В. Ю. (2008) ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ МОВНОКОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ. // Збірник наукових праць Волинського національного університету імені Лесі Українки. Науковий часопис "Філологічні студії" (1-2). pp. 436-442.

Підгурська, В. Ю. (2008) Педагогічна практика як провідний фактор формування професійних мовнокомунікативних умінь майбутніх учителів початкових класів. Шляхи вдосконалення мовної компетенції сучасного педагога (Матеріали регіональної науково-методичної конференції, 27 березня 2008 р.). pp. 50-55.

У

Усатий, В. Д. (2008) Інструмент професійної діяльності. Шляхи вдосконалення мовної компетенції сучасного педагога (Матеріали регіональної науково-методичної конференції, 27 березня 2008 р.)..

This list was generated on Sat Dec 4 20:02:42 2021 EET.