Items where Division is "Educational and Research Institute of Pedagogics > Department of Primary Education and Culture of Professional Language" and Year is 2009

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Г | К | М | О | П | У | Ч
Number of items: 21.

Г

Голубовська, І. В. (2009) Тарас Шевченко й розвиток української дитячої літератури (до 195-ї річниці поета). Студентські наукові дослідження з актуальних проблем лінгводидактики (Матеріали студентсько-викладацького науково-методичного семінару, 9 квітня 2009 р.).. pp. 45-51.

Гордієнко, О. А. (2009) Ознайомлення старшокласників зі сценічним втіленням драматичних творів (на уроках української та зарубіжної літератури). Українська література в загальноосвітній школі (1). pp. 11-13.

Гордієнко, О. А. (2009) Ознайомлення старшокласників зі сценічним втіленням драматичних творів (на уроках української та зарубіжної літератури). // Українська література в загальноосвітній школі (1). pp. 11-13.

Гордієнко, О. А. (2009) Паралінгвістичні засоби спілкування в системі роботи над опануванням основами риторики як компонентом педагогічної компетенції студентів – майбутніх учителів початкових класів. Студентські наукові дослідження з актуальних проблем лінгводидактики (Матеріали студентсько-викладацького науково-методичного семінару, 9 квітня 2009 р.). pp. 20-25.

Гордієнко, О. А. and Шевчук, Т. О. (2009) Ліричні твори на уроках читання в початковій школі. Педагогічна Житомирщина (1). pp. 54-57.

К

Климова, К. Я. (2009) Дидактичні принципи навчання української мови на нефілологічних факультетах педагогічних університетів. Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (4). pp. 193-197.

Климова, К. Я. (2009) Проблема фахової підготовки майбутніх учителів початкової школи як словесників у контексті формування креативної мовнокомунікативної особистості сучасного педагога. Наукові записки Вінницького державного педагогчного університету ім. М. Коцюбинського. pp. 190-194.

Климова, К. Я. (2009) Формування креативності майбутніх учителів засобами науково-дослідної роботи з української мови та методики її викладання у школі. Матеріали студентсько-викладацького науково-методичного семінару, 9 квітня 2009 р.).

Климова, К. Я. (2009) Формування культури українського мовлення в майбутніх учителів-нефілологів (психологічні передумови). Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 8. Філологічні науки (мовознавство і літературознавство). (8). pp. 198-205.

М

Марущак, О. М. (2009) РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ ДИТЯЧОЇ ПЕРІОДИЧНОЇ ПРЕСИ В УКРАЇНІ (З КІНЦЯ ХІХ СТ. ДО 1991 РОКУ). Актуальні проблеми слов'янської філології: Міжвуз.зб.наук.статей/Відп.ред. В.А. Зарва. pp. 381-393.

Марущак, О. М. (2009) Словникові вправи дитячих періодичних видань як засіб формування культури мовлення молодших школярів. Студентські наукові дослідження з актуальних проблем лінгводидактики (Матеріали студентсько-викладацького науково-методичного семінару, 9 квітня 2009 р.). pp. 41-47.

Марущак, О. М. (2009) Словникові вправи дитячих періодичних видань як засіб формування культури мовлення молодших школярів (на допомогу студентам-практикантам). Студентські наукові дослідження з актуальних проблем лінгводидактики (Матеріали студентсько-викладацького науково-методичного семінару, 9 квітня 2009 р.).

Марущак, О. М. (2009) ТВОРЧІСТЬ ЛЕСІ УКРАЇНКИ У ДИТЯЧИХ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАННЯХ. // Феномен Лесі Українки в історіософському, культурологічному, мистецтвознавчому й філософському аспектах (матеріали міжвузівської наукової конференції). pp. 48-53.

О

Охріменко, Н. Д. (2009) Фразеологія як джерело навчання. Студентські наукові дослідження з актуальних проблем лінгводидактики (Матеріали студентсько-викладацького науково-методичного семінару, 9 квітня 2009 р.).

П

Підгурська, В. Ю. (2009) Аналіз інноваційних методів формування мовнокомунікативних умінь студентів у процесі вивчення мови та методики її викладання у початкових класах. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (43). pp. 142-145. ISSN 2076-6173

Підгурська, В. Ю. (2009) АНАЛІЗ ТРАДИЦІЙНИХ МЕТОДІВ І ПРИЙОМІВ ФОРМУВАННЯ МОВНОКОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ МОВИ. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія: //Зб.наук. праць. – Випуск 27 / Редкол.: М.І. Сметанський (голова) та ін. (27). pp. 328-332.

Підгурська, В. Ю. (2009) Про місце спецкурсу " Основи формування мовнокомунікативних умінь майбутніх класоводів у процесі педагогічної практики" у системі фахової підготовки студентів ННІ педагогіки. Студентські наукові дослідження з актуальних проблем лінгводидактики (Матеріали студентсько-викладацького науково-методичного семінару, 9 квітня 2009 р.).. pp. 56-61.

Підгурська, В. Ю. (2009) Про місце спецкурсу " Основи формування мовнокомунікативних умінь майбутніх класоводів у процесі педагогічної практики" у системі фахової підготовки студентів ННІ педагогіки. // Студентські наукові дослідження з актуальних проблем лінгводидактики (Матеріали студентсько-викладацького науково-методичного семінару, 9 квітня 2009 р.).

Підлужна, Г. В. (2009) Інтерактивні технології формування мовленнєво-комунікативної компетентності майбутніх учителів початкових класів. Студентські наукові дослідження з актуальних проблем лінгводидактики (Матеріали студентсько-викладацького науково-методичного семінару, 9 квітня 2009 р.).

У

Усатий, В. Д. (2009) Загальна і мовна культура та духовність. Студентські наукові дослідження з актуальних проблем лінгводидактики (Матеріали студентсько-викладацького науково-методичного семінару, 9 квітня 2009 р.).

Ч

Чупріна, О. В. (2009) Укладання шкільної документації як аспект проблеми розвитку писемного мовлення майбутніх освітян. Студентські наукові дослідження з актуальних проблем лінгводидактики (Матеріали студентсько-викладацького науково-методичного семінару, 9 квітня 2009 р.).

This list was generated on Sat Nov 27 21:49:45 2021 EET.