Items where Division is "Educational and Research Institute of Pedagogics > Department of Primary Education and Culture of Professional Language" and Year is 2011

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Г | К | Л | М | О | П | Ч
Number of items: 18.

Г

Голубовська, І. В. (2011) "Суворий літописець епохи": Панас Мирний і розвиток української дитячої літератури. Науково-дослідна робота майбутніх педагогів. pp. 156-160.

Гордієнко, О. А. (2011) Гра як засіб активізації пізнавальної діяльності першокласників у позаурочній роботі з читання. // Науково-дослідна робота з проблем української філології і лінгводидактики (Матеріали ІІІ студентсько-викладацького науково-методичного семінару, 20 травня 2011 р.). pp. 39-44.

Гордієнко, О. А. (2011) Основи риторики у системі формування педагогічної компетенції майбутніх педагогів. // Професійно-компетентнісне становлення майбутніх педагогів початкової та дошкільної освіти у ВНЗ: збірник науково-методичних праць / За заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник. pp. 95-101.

Гордієнко, О. А. (2011) Порівняльне вивчення літератур як засіб підвищення читацьких інтересів учнів. // Розвиток читацьких інтересів учнів у процесі вивчення української мови і літератури. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 97-108.

К

Климова, К. Я. and Голубовська, І. В. and Охріменко, Н. Д. and Левківська, О. А. (2011) Курс лекцій з української мови (за професійним спрямуванням). ПП «Рута», Житомир.

Климова, К. Я. (2011) Імітаційне моделювання ситуацій професійної педагогічної комунікації у процесі навчання української мови на нефілологічних факультетах університетів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (59). pp. 33-37. ISSN 2076-6173

Климова, К. Я. (2011) Мовне портфоліо у системі безперервної самопідготовки майбутніх учителів до мовнокомунікативної професійної діяльності. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (60). pp. 37-39. ISSN 2076-6173

Климова, К. Я. (2011) Засоби медіа-дидактики у площині навчання і самонавчання української мови майбутніх учителів. Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (3). pp. 119-123.

Климова, К. Я. (2011) Засоби медіа-дидактики у процесі навчання і самонавчання української мови студентів-нефілологів педагогічних ВНЗ. Матеріали ІІІ студентсько-викладацького науково-методичного семінару, 20 травня 2011 р. pp. 99-106.

Климова, К. Я. (2011) КОМПЛЕКС ПРОЕКТІВ У СИСТЕМІ ІНТЕРАКТИВНОГО ПРОФЕСІЙНО СПРЯМОВАНОГО НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ НЕФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ПЕДАГОГІЧНИХ ВНЗ. Вісник Черкаського університету. pp. 123-127.

Климова, К. Я. (2011) МОВНА НОРМА І КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. pp. 231-233.

Климова, К. Я. (2011) ТИПОВІ ПОМИЛКИ У МОВЛЕННІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-НЕФІЛОЛОГІВ. Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (4). pp. 141-145.

Л

Левківська, О. А. (2011) Систематизація знань студентів з лексикології, фразеології та лексикографії у процесі вивчення лексичного аналізу слова. (Матеріали ІІІ студентсько-викладацького науково-методичного семінару, 20 травня 2011 р.).

М

Марущак, О. М. (2011) РОЗВИТОК ЧИТАЦЬКОГО ІНТЕРЕСУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ ДИТЯЧОЇ ПЕРІОДИКИ. // Розвиток читацького інтересу учнів у проесі вивчення української мови і літератури: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 143-150.

О

Охріменко, Н. Д. (2011) Етимологічні розвідки на заняттях з українськомовних дисциплін. Науково-дослідна робота з проблем української філології і лінгводидактики (Матеріали ІІІ студентсько-викладацького науково-методичного семінару, 20 травня 2011 р.). pp. 51-53.

П

Підгурська, В. Ю. (2011) Формування мовнокомунікативних умінь у майбутніх учителів початкових класів у процесі педагогічної практики. Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Ч

Чупріна, О. В. (2011) Застосування мультимедійних засобів у початковій школі. Науково-дослідна робота з проблем української філології і лінгводидактики (Матеріали ІІІ студентсько-викладацького науково-методичного семінару, 20 травня 2011 р.).

Чупріна, О. В. (2011) ЛІНГВОМЕТОДИЧНІ ТА ПСИХОЛІНГВІСТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ. // «Розвиток наукових досліджень, 2011»: Матеріали сьомої міжнародної науково-практичної конференції, м. Полтава, 28-30 листопада 2011 р., 7. pp. 97-99.

This list was generated on Sat Nov 27 23:17:52 2021 EET.