Items where Division is "Educational and Research Institute of Pedagogics > Department of Primary Education and Culture of Professional Language" and Year is 2018

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Г | К | П | У | Ч
Number of items: 19.

Г

Голубовська, І. В. and Гаращук, К. В. (2018) Літературна творчість як важливий чинник фахового становлення майбутніх учителів початкової школи. Книга в академічному дискурсі : філологічний, методичний та мистецтвознавчий аспекти (за матеріалами всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції) / за ред. К. Я. Климової. pp. 137-142.

Голубовська, І. В. and Підгурська, В. Ю. (2018) Культура мовлення у фаховій підготовці майбутніх учителів початкових класів. Eastern European Studies: Economics, Education And Law. International Scientific Conference "Eastern European Studies: Economics, Education and Law", 1. pp. 128-132.

Голубовська, І. В. and Підгурська, В. Ю. (2018) Практичні аспекти формування культури мовлення майбутніх учителів початкових класів. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Педагогіка та психологія» (2(8)).

Гордієнко, О. А. (2018) Запобігання помилкам в учнівських роботах на уроках української мови в 3-4 класах. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (3 (94)). pp. 37-41. ISSN 2076-6173

Гордієнко, О. А. (2018) Організація роботи драматичного гуртка як засіб формування інтересу учнів до художньої книги. Книга в академічному дискурсі: філологічний, методичний та мистецтвознавчий аспекти: збірник наукових праць (за матеріалами всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції) / За ред. К.Я.Климової. pp. 179-183.

Гордієнко, О. А. (2018) Розвивальна спрямованість уроків вивчення будови слова в початкових класах. International Scientific Conference «Eastern European Studies: Economics, Education and Law», 1. pp. 25-28.

Гордієнко, О. А. (2018) Формування комунікативної компетенції молодших школярів на уроках читання. Підготовка фахівців у контексті становлення Нової української школи / За заг. редакцією В.Є.Литньова, Н.Є.Колесник, Т.В.Завязун. pp. 45-48.

К

Климова, К. Я. (2018) Інтерпретація драматичного літературного твору на занятті зі сценічної мови у ВНЗ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (3 (94)). pp. 50-54. ISSN 2076-6173

Копоть, І. Є. (2018) Музей Бориса Лятошинського в Житомирі: перші п’ять років діяльності. Twórca – kultura – wymiary czasu :Międzynarodowe naukowe czytania 2018 w Muzeum Borysa Latoszyńskiego w Żytomierzu : zbiór artykułów. pp. 8-11.

Кравець, Валерія and Гордієнко, О. А. (2018) Диференційований підхід до учнів початкових класів на уроках вивчення частин мови. Підготовка фахівців у контексті становлення Нової української школи / За заг. редакцією В.Є.Литньова, Н.Є.Колесник, Т.В.Завязун. pp. 79-82.

П

Підгурська, В. Ю. (2018) Організація тренінгових занять у процесі професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів. Книга в академічному дискурсі: філологічний, методичний та мистецтвознавчий аспекти: збірник наукових праць (за матеріалами всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції) / За ред. К.Я. Климової. pp. 108-112.

Підгурська, В. Ю. (2018) Тренінгові форми навчання як засіб формування мовнокомунікативної компетентності майбутніх учителів початкових класів. Підготовка фахівців у контексті становлення Нової української школи : збірник наукових праць ( за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю). pp. 234-237.

Підгурська, В. Ю. and Голубовська, І. В. (2018) Роль фразеологізмів у формуванні культури фахового мовлення майбутніх учителів початкових класів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (3 (94)). pp. 63-68. ISSN 2076-6173

Підлужна, Г. В. (2018) Компетентнісний підхід до розвитку читацької самостійності учнів 3-4 класів. Книга в академічному дискурсі: філологічний, методичний та мистецтвознавчий аспекти: зб. наук. праць (за матеріалами всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції).

Підлужна, Г. В. (2018) Розвиток критичного мислення молодших школярів на уроках рідної мови. Open Access Peer-reviewed Journal "Science Review", 5 (1 (8)). pp. 38-42.

У

Усатий, А. В. and Усатий, В. Д. (2018) Формування мовнокомунікативної компетентності майбутніх учителів. Книга в академічному дискурсі: філологічний, методичний та мистецтвознавчий аспекти.

Ч

Чупріна, О. В. (2018) Застосування матеріалів навчальних електронних видань на уроках української мови в початкових класах. Книга в академічному дискурсі: філологічний, методичний та мистецтвознавчий аспекти: збірник наукових праць (за матеріалами всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції). pp. 123-127.

Чупріна, О. В. (2018) Методи розвитку зв’язного мовлення на уроках української мови в початковій школі. Науковий вісник Мукачівського державного університету: серія «Педагогіка та психологія» (2(8)). pp. 170-173.

Чупріна, О. В. (2018) Проблеми застосування комп’ютерних технологій в початковій школі в умовах компетентнісного підходу. Компетентнісні засади освітньо-виховного процесу в умовах ціложиттєвого навчання:[збірн. наук. праць молодих дослідників] // за ред. проф. Н.Г. Сидорчук., 2.

This list was generated on Sat Dec 4 20:17:20 2021 EET.