Items where Division is "Faculty of Natural Sciences > Department of Zoology, Biological Monitoring and Nature Conservation" and Year is 2007

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 44.

Іваненко, Л. Д. and Ніколаєва, О. М. (2007) Мудрі думки про здоров’я. Педагогічна Житомирщина (6 (42)). pp. 66-71.

Іваненко, Л. Д. and Ступницька, Л. В. (2007) Український фольклор про здоров'я. Педагогічна Житомирщина (2 (38)). pp. 66-68.

Богачова, А. М. (2007) Екологічні спектри видів Borysthenia (Mollusca: Valvatidae). Матеріали всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції "Соціум. Наука. Культура" (1). pp. 1-2.

Вискушенко, Д. А. and Вискушенко, А. П. (2007) Серцева діяльність ставковика озерного Lymnaea'stagnalis за дії йонів важких металів водного середовища. Біологія XXI століття: теорія, практика, викладання: Матеріали міжнародної конференції. - київ: Фітосоціоцентр, 2007. - 464 с.. pp. 305-306.

Власенко, Р. П. and Гарбар, А. В. and Межжерин, С. В. (2007) Клональная структура, кариологический и морфологический анализ изолированного поселения гипервариабельного вида дождевых червей Aporrectodea rosea (Oligochaeta: Lumbricidae). Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія (21). pp. 187-191. ISSN 2075-0846

Гарбар, О. В. and Власенко, Р. П. and Межжерін, С. В. (2007) Сравнительный морфологический анализ диплоидного Aporrectodea caliginosa и триплоидного A. trapezoides видов дождевых червей (Oligochaeta, Lumbricidae) с территории Украины. Вестник зоологии, 41 (5). pp. 423-432. ISSN 0084-5604

Гарбар, А. В. and Власенко, Р. П. (2007) Karyotypes of three species of the genus Aporrectodea Örley (Olygochaeta: Lumbricidae) from the Ukraine. Comparative Cytogenetics, 1 (1). pp. 59-62. ISSN 1993-0771

Дудинська, А. Т. (2007) Синантропні акаридієві кліщі (Acariformes, Acarida) Закарпаття. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Дунаєвська, О. Ф. (2007) Вплив імуностимуляторів на імунні органи собак в умовах радіаційного забруднення. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Дідик, Ю. М. (2007) Трихінели (Nematoda, Trichinellidae) диких тварин Карпат і Полісся України. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Иваненко, Л. Д. (2007) Полноценное питание – один из факторов здоровья населения радиационно-загрязнённых регионов. Матеріали третьої всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції "Сучасність, наука, час. Взаємодія та взаємовплив" (1). pp. 3-4.

Киричук, Г. Є. and Стадниченко, А. П. (2007) Вплив іонів міді на везикулярні клітини гемолімфи Planorbarius purpura (Mollusca: Gastropoda: Pulmonata: Bulinidae) у нормі і за інвазії трематодами. Матеріали ІІ всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції „Українська наука в мережі інтернет" (1). pp. 1-3.

Киричук, Г. Є. and Стадниченко, А. П. (2007) Дія хронічного отруєння іонами цинку на везикулярні клітини витушки (Mollusca: Gastropoda: Pulmonata: Bulinidae) інвазованою трематодою Echinoparyphium aconiatum. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції „Простір і час сучасної науки” (1). pp. 1-2.

Корбут, Г. О. and Вискушенко, А. П. and Муж, Г. В. and Міхеєва, Г. М. and Юрик, Л. О. and Памірський, М. С. and Дудар, М. І. (2007) Екологічні проблеми в світлі сучасної філософії. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (32). pp. 211-215. ISSN 2076-6173

Максимова, Н. В. (2007) Биология и распределение Байкальского брюхоногого моллюска Maackia (Eubaicalia) Herderiana (Lindholm,1909) (Gastropoda: Caenogastropoda: Baicaliidae). Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук.

Межжерин, С. В. and Власенко, Р. П. and Гарбар, А. В. (2007) Анализ клонового разнообразия двух видов апомиктических дождевых червей (Lumbricidae: Aporrectodea)и проблема изменчивости мелких и крупных организмов. Доповіді національної академії наук України (8). pp. 151-156. ISSN 1025-6415

Мокрицька, А. М. and Танська, В. В. (2007) Природа як джерело розвитку дитячої творчості в дизайні. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (31). pp. 78-80. ISSN 2076-6173

Павлюченко, О. В. (2007) Порівняльна морфологічна характеристика видів роду Aspidogaster (Plathelminthes, Aspidogastrea). Вісник Львівського університету. Серія біологічна (43). pp. 174-179. ISSN 0206-5657

Павлюченко, О. В. and Мельниченко, Р. К. and Гарбар, О. В. (2007) Морфология раковины, распространение и некоторые особенности экологии моллюска Sinanodonta woodiana (Bivalvia, Unionidae)в водоемах дельты Дуная. Вестник зоологии, 41 (3). pp. 241-250. ISSN 0084-5604

Павлюченко, О. В. and Мельниченко, Р. К. and Гарбар, А. В. (2007) Морфология раковины, распространение и некоторые особенности экологии моллюска Sinanodonta woodiana (Bivalvia, Unionidae) в водоемах дельты Дуная. Вестник зоологии, 41 (3). pp. 241-250. ISSN 0084-5604

Рудик-Леуська, Н. Я. (2007) Продуктивні властивості та фізіолого-біохімічні характеристики ляща (Abramis brama L.) і плітки (Rutilus rutilus L.) Сулинської затоки Кременчуцького водосховища. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Сорочинська, О. А. (2007) Застосування новітніх технологій навчання у підготовці майбутнього вчителя біології до позакласної еколого-натуралістичної роботи. Збірник наукових праць учасників Всеукраїнського методологічного семінару з міжнародною участю "Модернізація вищої освіти у контексті євроінтеграційних процесів". pp. 218-221.

Сорочинська, О. А. (2007) Природоохоронна діяльність молоді як шлях подолання екологічної кризи на Житомирщині. Житомирщина: минуле, сьогодення, поступ у майбутнє, 2. pp. 293-299.

Стадниченко, А. П. and Гирин, В. К. and Грищук, О. С. and Костюк, В. С. (2007) Методичні рекомендації для організації і проведення наукової роботи з учнями загальноосвітньої школи (зоологія безхребетних). [Teaching Resource]

Стадниченко, А. П. and Мельниченко, Р. К. and Уваєва, О. І. and Павлюченко, О. В. (2007) Малакофауна Шацких озер. Озерные экосистемы: биологические процессы, антропогенная трансформация, качество воды Материалы III Международной научной конференции. p. 257. ISSN 978-985-476-521-1

Стадниченко, А. П. and Шубрат, Ю. В. (2007) Mięczaĸi rodzaju Theodoxus (Gastropoda: Pectinibranchia: Neritidae) Uĸrainy. XXIII Krajowe seminarium malakologiczne. pp. 63-64.

Стадниченко, А. П. and Астахова, Л. Є. (2007) Вплив фенольної інтоксикації на вміст каротиноїдів у гемолімфі прісноводних молюсків у нормі і за інвазії їх трематодами. Матеріали третьої міжнародної науково-практичної конференції "Розвиток наукових досліджень 2007", 5. pp. 65-67.

Стадниченко, А. П. and Гирин, В. К. (2007) Молюски родини Затулкових (Gastropoda: Pectinibranchia: Valvatidae) та їх роль у життєвих циклах трематод (Trematoda). Матеріали другої всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції "Соціум. Наука. Культура" (2). pp. 1-2.

Стадниченко, А. П. and Гирин, В. К. and Грищук, О. С. and Костюк, В. С. (2007) Основні трофологічні показники Theodoxus fluviatilis та plaNorbarius corneus (Mollusca). Матеріали третьоє всеукраїнської науково-практичної конференції "Сучасність, наука, час. Взаємодія та взаємовплив" (1). pp. 1-2.

Стадниченко, А. П. and Киричук, Г. Є. (2007) Вплив трематодної інвазії та іонів міді водного середовища на гемоцити Planorbarius purpura (Mollusca: Gastropoda: Pulmonata: Bulinidae). Вісник ДАУ (2). pp. 74-82.

Стадниченко, А. П. and Киричук, Г. Є. and Гирин, В. К. and Богачова, А. М. (2007) Вплив трематодної інвазії на основні трофологічні показники витушки (Mollusca: Gastropoda: Pulmonata: Bulinidae). Міжнародна конференція “Біологія XXI століття: теорія, практика, викладання» Київ – Черкаси – Канів. pp. 165-166.

Стадниченко, А. П. and Мельниченко, Р. К. and Уваєва, О. І. and Павлюченко, О. В. (2007) Біорізноманіття прісноводних молюсків Волинських озер. IV Международная научная конференция Биоразнообразие и роль животных в экосистемах. pp. 115-117.

Стибель, В. В. (2007) Асоціативні інвазії у свиней (епізоотологія, розробка, фармако-токсикологічне та терапевтичне обгрунтування щодо застосування бровермектин-грануляту). Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора ветеринарних наук.

Тимощук, О. А. (2007) Суха фузаріозна гниль картоплі та заходи щодо обмеження її розвитку в умовах Полісся України. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук.

Трускавецький, Є. С. and Мельниченко, Р. К. and Сорочинська, О. А. (2007) Методичні рекомендації для організації індивідуальної роботи студентів і контролю за нею з курсу "Загальна цитологія і гістологія". [Teaching Resource]

Цицяло, О. Ю. (2007) Цитогенетичний та фізіологічний статус локальних популяцій коропа в залежності від ставових екосистем рибницьких господарств Львівської області. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук.

Шевчук, С. Ю. (2007) Гетеротрофные жгутиконосцы аэротенков очистных сооружений Житомира (Украина). Вестник зоологии, 41 (4). pp. 355-360. ISSN 0084-5604

Шевчук, С. Ю. (2007) Обнаружение свободноживущих кинетопластид (Protista, Euglenozoa, Kinetoplastea) в малом водоеме г. Житомира. "Вестник зоологии", 41 (1). pp. 81-84. ISSN 0084-5604

Шевчук, С. Ю. (2007) Распределение гетеротрофных жгутиконосцев в водоемах разного типа в центральной части Украинского Полесья. Вестник зоологии, 41 (5). pp. 463-468. ISSN 0084-5604

Шевчук, С. Ю. (2007) Гетеротрофные жгутиконосцы аэротенков очистных сооружений Житомира (Украина). Вестник зоологии, 41 (4). pp. 355-360. ISSN 0084-5604

Шевчук, С. Ю. (2007) Обнаружение свободноживущих кинетопластид (Protista, Euglenozoa, Kinetoplastea) в малом водоеме г. Житомира. Вестник зоологии, 41 (1). pp. 81-84. ISSN 0084-5604

Шевчук, С. Ю. (2007) Распределение гетеротрофных жгутиконосцев в водоемах разного типа в центральной части Украинского Полесья. Вестник зоологии, 41 (5). pp. 463-468. ISSN 0084-5604

Шубрат, Ю. В. (2007) Комплексний аналіз конхіологічних ознак видів роду Theodoxus України. Вісник Львівського університету. Серія біологічна (45). pp. 154-159. ISSN 0206-5657

Янович, Л. М. and Стадниченко, А. П. (2007) Вплив фенольної інтоксикації на вміст сечовини в органах нутряного мішка перлівниці (Mollusca: Bivalvia: Unionidae). Вісник Львівського університету. Серія біологічна. (43). pp. 151-155. ISSN 0206-5657

This list was generated on Mon Aug 2 18:39:09 2021 EEST.