Items where Author is "Горобець, С. М."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 33.

Article

Вознюк, О. В. and Горобець, С. М. and Кубіцький, С. О. (2021) Interdisciplinary Educational Technology based on the Concept of Human Brain Functional Asymmetry. Postmodern Openings, 12 (2). pp. 433-449.

Горобець, С. М. and Мошківська, Н. І. (2020) Засоби автоматизації процесу розробки сайтів. Використання інформаційних та комунікаційних технологій в сучасному цифровому суспільстві.

Горобець, О. В. and Горобець, С. М. (2020) Органічне виробництво як напрям забезпечення продовольчої безпеки України. Органічне виробництво і продовольча безпека.

Горобець, С. М. and Горобець, О. В. (2020) Особливості викладання дисципліни «Бази даних» для здобувачів вищої освіти за спеціальністю «Статистика». Нові технології навчання, 93. pp. 70-75.

Горобець, О. В. and Горобець, С. М. (2020) Підсилення економічної складової у фаховій підготовці майбутніх екологів як один із напрямів підвищення рівня їх професійної компетентності. Нові технології навчання: збірник наукових праць (94).

Вознюк, О. В. and Горобець, С. М. (2019) Використання концепції функціональної асиметрії півкуль головного мозку у побудові інформаційно-цифрової технології роботи з обдарованими дітьми та молоддю. Інформаційно-цифровий освітній простір України: трансформаційні процеси і перспективи розвитку. Матеріали методологічного семінару НАПН України. 4 квітня 2019 р.. pp. 312-321.

Горобець, О. В. and Горобець, С. М. (2019) Формування екологічної відповідальності в процесі професійної підготовки економістів. Проблеми освіти: збірник наукових праць (91).

Горобець, С. М. (2018) Методичні підходи щодо навчання комп'ютерній графіці студентів ВНЗ засобами інформаційно-комунікаційних технологій. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (1 (92)). pp. 75-79. ISSN 2076-6173

Горобець, С. М. and Горобець, О. В. (2017) Застосування технологій дистанційного навчання у процесі післядипломної освіти. Андрагогічний вісник, 1 (8). pp. 133-142.

Горобець, С. М. (2016) Використання ІКТ у самостійній роботі студентів при вивченні дисципліни "Основи комп’ютерної графіки". Тези доповідей VIII Міжнародної науково-технічної конференції «Інформаційно-комп’ютерні технології – 2016». pp. 222-223.

Горобець, С. М. and Горобець, О. В. (2016) Использование ИКТ в экономических исследованиях. Актуальні питання сучасної інформатики, 3. pp. 28-31.

Горобець, С. М. (2015) Перспективи впровадження тайм-менеджменту у ВНЗ України. Міжнародна діяльність університетів як фактор інноваційного розвитку вищої школи. pp. 62-64.

Горобець, С. М. (2015) Використання інформаційно-комунікаційних технологій у самостійній роботі студентів при вивченні дисципліни "Основи комп’ютерного дизайну". Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (79). pp. 76-80. ISSN 2076-6173

Горобець, С. М. (2015) Розвиток творчих компетентностей майбутніх фахівців під час вивчення дисципліни "Основи комп’ютерної графіки". Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (78). pp. 92-96. ISSN 2076-6173

Горобець, С. М. (2014) Формування саморегулятивно-рефлексивного компонента професійної компетентності засобами комп'ютерно орієнтованих технологій навчання. Науковий вісник Ужгородського національного університету (34). pp. 61-64.

Горобець, С. М. (2014) Сучасні тенденції розвитку комп'ютерно-орієнтованих технологій навчання. Internet education science. pp. 257-259. ISSN 978-966-641-588-5

Горобець, С. М. (2014) Компетентнісна парадигма в освіті: світовий досвід, здобутки українських і польських науковців. Українська полоністика (11). pp. 226-233. ISSN 2220-4555

Горобець, С. М. (2013) Використання педагогічного потенціалу комп’ютерних програм загального призначення у процесі професійної підготовки майбутніх учителів математики та інформатики. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми (36). pp. 238-243.

Горобець, С. М. (2013) Модель формування професійної компетентності майбутніх економістів з використанням комп'ютерно орієнтованих технологій навчання. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти (7(50)). pp. 56-59.

Горобець, С. М. (2008) Використання навчальних ресурсів комп’ютерної графіки у процесі формування особистості майбутніх економістів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (42). pp. 96-100. ISSN 2076-6173

Горобець, С. М. (2005) Теоретичні моделі компетенцій майбутніх економістів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (25). pp. 156-158. ISSN 2076-6173

Горобець, С. М. (2003) Використання опорних сигналів під час викладання комп’ютерної графіки. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (13). pp. 244-245.

Бродський, Ю. В. and Вознюк, О. В. and Горобець, С. М. (2002) Системологічний підхід до аналізу технічних, суспільних та біолого-екологічних систем. Вісник ДАУ (2). pp. 7-13.

Monograph

Горобець, С. М. (2012) Формування професійної компетентності студентів економічних спеціальностей з використанням комп'ютерно орієнтованих технологій навчання. Other. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Conference or Workshop Item

Волощук, Б. О. and Горобець, С. М. (2018) Сучасні комп'ютерні технології в архітектурному моделюванні. In: Актуальні питання сучасної інформатики.

Горобець, С. М. (2008) Використання комп'ютерних програм моделювання стану економічного об’єкту в процесі формування професійної компетентності студентів-економістів. In: Інформаційні технології в професійній діяльності, 27 березня 2008р., Рівне.

Book

Дубасенюк, О. А. and Мирончук, Н. М. and Антонова, О. Є. and Сидорчук, Н. Г. and Ковальчук, В. А. and Вітвицька, С. С. and Горобець, С. М. and Лук'янова, Л. Б. and Самойленко, О. А. and Барановська, Л. В. and Корінна, Л. В. and Косигіна, О. В. (2018) Професійна освіта: андрагогічний підхід. О. О. Євенок.

Thesis

Горобець, С. М. (2012) Формування професійної компетентності студентів економічних спеціальностей з використанням комп'ютерно орієнтованих технологій навчання. PhD thesis, Жду.

Teaching Resource

Горобець, С. М. (2022) Інструктивно-методичні матеріали до лабораторних занять обов’язкової освітньої компоненти «Бази даних» для підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності «015 Професійна освіта». [Teaching Resource]

Горобець, С. М. (2022) Інструктивно-методичні матеріали до лабораторних занять вибіркової освітньої компоненти «Комп`ютерний дизайн та мультимедіа» (частина 1) для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. [Teaching Resource]

Горобець, С. М. (2022) Інструктивно-методичні матеріали до лабораторних занять із навчальної дисципліни «Інженерна та комп’ютерна графіка»: навчально-методичний посібник для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. [Teaching Resource]

Other

Горобець, С. М. (2016) Відгук офіційного опонента Горобця Сергія Миколайовича на дисертацію Грабовського Петра Петровича на тему «Розвиток інформаційної компетентності вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній педагогічній освіті», подану на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Горобець, С. М. (2015) ВІДГУК офіційного опонента Горобця Сергія Миколайовича на дисертацію Кобилянської Ірини Миколаївни на тему "Формування компетентності з безпеки життєдіяльності майбутніх спеціалістів фінансово-економічних спеціальностей у фаховій підготовці", подану на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Житомирський державний університет імені Івана Франка.

This list was generated on Mon Sep 26 15:22:02 2022 EEST.