Items where Author is "Колесник, Н. Є."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 44.

Article

Колесник, Н. Є. and Сичевська, В. В. (2019) Впровадження основ дизайну у підготовку майбутніх фахівців у контексті ідей Нової української школи. Підготовка майбутніх фахівців у контексті становлення Нової української школи: компетентнісний підхід : збірник наукових праць, 2. pp. 102-106.

Колесник, Н. Є. (2017) Зарубіжний досвід підготовки майбутніх учителів початкових класів до формування предметно-перетворювальної компетентності молодших школярів. Проблеми освіти (87). pp. 122-127.

Колесник, Н. Є. (2016) Педагогічні засади підготовки майбутніх учителів початкової школи до формування предметно-перетворювальної компетентності учнів. Теорія і практика професійної майстерності в умовах цілежиттєвого навчання: монографія / за ред. О. А. Дубасенюк. pp. 376-393.

Колесник, Н. Є. (2015) Методичні аспекти впровадження у початковій школі компетентнісного підходу у процесі трудового навчання. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (78). pp. 118-123. ISSN 2076-6173

Колесник, Н. Є. (2015) Підготовка майбутніх педагогів до формування художньо-естетичних умінь дітей. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (77). pp. 90-95. ISSN 2076-6173

Колесник, Н. Є. (2015) Теорія і практика підготовки вчителя початкової школи до формування предметно-перетворювальної компетентності учнів: інтегративний підхід. Проблеми освіти: Наук-метод. зб. Спецвипуск (85). pp. 58-63.

Колесник, Н. Є. (2015) Формування полікультурної компетентності у майбутніх учителів початкової школи. Проблеми освіти: Збірник наукових праць (82). pp. 130-134.

Колесник, Н. Є. (2015) Формування предметно-перетворювальної компетентності майбутнього вчителя початкової школи засобами арт-технологій. Проблеми освіти: збірник наукових праць. – Спецвипуск. pp. 51-56.

Колесник, Н. Є. (2014) Модернізація системи підготовки майбутніх педагогів: проектно-технологічний підхід. International scientific professional periodical journal «THE UNITY OF SCIENCE». pp. 53-54.

Колесник, Н. Є. (2014) Інтегративний підхід у підготовці вчителя початкової школи до формування предметно-перетворювальної компетентності учнів. Формування професійної компетентності майбутніх педагогів дошкільної та початкової освіти. pp. 58-64.

Колесник, Н. Є. (2014) Культурологічний підхід у підготовці майбутніх учителів початкової школи до формування предметно-перетворювальної компетентності учнів. Андрагогічний вісник: Наукове електронне періодичне видання (5). pp. 106-111.

Колесник, Н. Є. (2013) Критериальные характеристики готовности будущих учителей начальных классов к организации художественно-технического творчества учеников. Вектор науки ТГУ (1(12)). pp. 112-116. ISSN 2073-5073

Колесник, Н. Є. (2013) Технология поэтапной подготовки будущих учителей начальной школы к формированию предметно-преобразующей компетентности учеников. Вектор науки ТГУ (2(13)). pp. 146-149. ISSN 2073-5073

Кучер, Т. О. and Колесник, Н. Є. (2012) Методика та організація проведення уроків трудового навчання в початкових класах з використанням елементів мистецтва «оригамі». Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник. pp. 333-337.

Ярмола, О. О. and Колесник, Н. Є. (2012) Методика формування соціальної активності учнів молодших класів на уроках трудового навчання. Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник. pp. 438-440.

Колесник, Н. Є. (2012) Особистісно-орієнтовна технологія підготовки майбутніх учителів початкових класів до організації художньо-технічної творчості учнів в умовах модульно-рейтингової системи навчання. Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник. pp. 304-310.

Кондратюк, І. І. and Колесник, Н. Є. (2012) Роль та місце мистецтва «орігамі» у розвитку здібностей дитини. Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник. pp. 310-313.

Кононова, Ю. О. and Колесник, Н. Є. (2012) Техніка «орігамі» у конструюванні виробів. Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник. pp. 322-325.

Никорич, Т. Ю. and Колесник, Н. Є. (2012) Українська народна вишивка: історія, техніка та методика виконання. Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник. pp. 356-359.

Колесник, Н. Є. (2010) Педагогічна майстерність майбутніх учителів початкових класів на уроках трудового навчання: історико-педагогічний аспект. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (50). pp. 99-103. ISSN 2076-6173

Колесник, Н. Є. (2009) Технологія поетапної підготовки майбутніх учителів початкових класів до організації художньо-технічної творчості учнів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (43). pp. 74-77. ISSN 2076-6173

Колесник, Н. Є. (2008) Історико-педагогічний аспект становлення художньо-технічної творчості учнів в Україні та за кордоном. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (37). pp. 170-173. ISSN 2076-6173

Колесник, Н. Є. (2008) Трудове виховання молодших школярів у контексті ідей А. Макаренка. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (40). pp. 73-76. ISSN 2076-6173

Колесник, Н. Є. (2006) Критеріальні характеристики готовності майбутніх учителів початкових класів до організації художньо-технічної творчості учнів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (30). pp. 82-86. ISSN 2076-6173

Колесник, Н. Є. (2005) Інтегровані форми навчання у системі підготовки майбутніх учителів початкових класів до організації художньо-технічної творчості учнів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (21). pp. 185-188. ISSN 2076-6173

Колесник, Н. Є. (2005) Організація художньо-технічної творчості учнів початкових класів у позанавчальний час. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (24). pp. 229-231. ISSN 2076-6173

Колесник, Н. Є. (2005) Організація художньо-технічної творчості учнів у позашкільних закладах освіти. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (25). pp. 168-170. ISSN 2076-6173

Колесник, Н. Є. (2004) Педагогічний потенціал художньо-технічної творчості. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (19). pp. 137-140. ISSN 2076-6173

Колесник, Н. Є. (2003) Розвиток в учнів початкових класів творчих здібностей через художнє пізнання, ігрову фантазію та мистецтво на уроках праці й малювання. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (13). pp. 54-56. ISSN 2076-6173

Book Section

Колесник, Н. Є. (2015) Системний підхід у підготовці майбутніх учителів початкової школи засобами трудового навчання учнів. In: Професійна педагогічна освіта: системні дослідження : монографія. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, pp. 231-251.

Monograph

Колесник, Н. Є. (2020) Web-дизайн мультимедійної книги: теорія і практика: монографія. Other. Вид. О.О. Євенок.

Колесник, Н. Є. (2019) Теоретико-методичні основи підготовки майбутніх фахівців до формування предметно-перетворювальної діяльності молодших школярів на уроці «Дизайн і технології». Other. Вид. О.О. Євенок, Житомир.

Вітвицька, С. С. and Колесник, Н. Є. and Бойчук, І. Д. and Герасимчук, О. Л. and Запорожцева, Ю. С. and Ковальчук, О. А. and Казмерчук, А. and Корнійчук, Ю. Г. and Кубрак, С. В. and Мірошніченко, О. and Сікора, Я. Б. and Танська, В. В. and Усата, О. Ю. (2019) Моделювання професійної підготовки фахівців в умовах євроінтеграційних процесів. Other. Вид. О.О. Євенок, Житомир.

Антонова, О. Є. and Березюк, О. С. and Вітвицька, С. С. and Власенко, О. М. and Дубасенюк, О. А. and Єремеєва, В. М. and Сидорчук, Н. Г. and Левківський, М. В. and Колесник, Н. Є. and Якса, Н. В. and Вознюк, О. В. and Ковальчук, В. А. and Коновальчук, І. І. and Круковська, І. М. and Миколаєнко, Н. М. and Павленко, В. В. and Синиця, М. О. (2013) Інноваційність ідей А. С. Макаренка в педагогіці ХХІ століття. Other. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка.

Колесник, Н. Є. (2009) Основи курсового дослідження з методики викладання трудового навчання у початкових класах. Other. Видавництво Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Conference or Workshop Item

Колесник, Н. Є. (2018) Формування предметно-перетворювальної компетентності учнів у контексті становлення нової української школи: технологічний підхід. In: Актуальні питання сучасної інформатики.

Book

Вознюк, О. В. and Войненко, К. В. and Мазко, О. П. and Гордієнко, О. А. and Гужанова, Т. С. and Коновальчук, І. І. and Павленко, В. В. and Рудницька, Н. Ю. and Тарнавська, Н. П. and Колесник, Н. Є. (2017) Професійна освіта в умовах інтеграційних процесів: теорія і практика : збірник наукових праць. ФО-П «Н. М. Левковець», Житомир.

Дубасенюк, О. А. and Лісова, С. В. and Осадчий, М. М. and Вознюк, О. В. and Сидорчук, Н. Г. and Дупак, Н. В. and Вітвицька, С. С. and Чемерис, О. А. and Єремеєва, В. М. and Карплюк, С. О. and Якса, Н. В. and Костюшко, Ю. О. and Щерба, Н. С. and Колесник, Н. Є. and Піддубна, О. М. and Антонова, О. Є. and Клименюк, Ю. М. and Березюк, О. С. and Власенко, О. М. and Дем’янчук, О. О. and Захарчишина, Ю. М. and Королюк, О. М. and Копетчук, В. А. and Корінна, Л. В. and Слінчук, В. І. and Башманівський, О. Л. (2009) Професійна педагогічна освіта: Інноваційні технології та методики. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

Thesis

Колесник, Н. Є. (2007) Підготовка майбутніх учителів початкових класів до організації художньо-технічної творчості учнів. Other thesis, Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка.

Teaching Resource

Колесник, Н. Є. and Піддубна, О. М. (2020) Альбом художніх робіт здобувачів вищої освіти (освітній рівень: бакалавр, спеціальність 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво), спеціальність 015 Професійна освіта (Дизайн)). [Teaching Resource]

Колесник, Н. Є. and Піддубна, О. М. (2020) Методичні рекомендації до проведення й проходження виробничої практики для здобувачів вищої освіти спеціальності 015 Професійна освіта (Дизайн): дистанційний формат : методичні рекомендації. [Teaching Resource]

Колесник, Н. Є. and Піддубна, О. М. (2020) Методичні рекомендації до проведення й проходження навчальної практики (пленер) для здобувачів вищої освіти спеціальностей 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво), 015 Професійна освіта (Дизайн): дистанційний формат : методичні рекомендації. [Teaching Resource]

Вітвицька, С. С. and Колесник, Н. Є. (2019) Щоденник студента магістратури на період проходження педагогічної практики (методичні рекомендації). [Teaching Resource]

Вітвицька, С. С. and Колесник, Н. Є. (2015) Щоденник педагогічної практики студента магістратури. [Teaching Resource]

This list was generated on Tue Oct 27 13:15:19 2020 EET.