Items where Author is "Ленчук, І. Г."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 80.

Article

Мосіюк, О. О., Ленчук, І. Г. (2023) Constructive geometry in implementations of modern 3D graphics. Information Technologies and Learning Tools, 94 (2). pp. 19-37. ISSN 2076-8184

Ленчук, І. Г., Мосіюк, О. О. (2023) Конструктивне комп’ютерне моделювання задач стереометрії. Матеріали міжнародної науково-методичної конференції «Проблеми математичної освіти» (ПМО – 2023), м. Черкаси, 6-7 квітня 2023 р. Черкаси. pp. 35-37.

Ленчук, І. Г., Працьовитий, М. В. (2022) Основні метричні задачі конструктивної стереометрії. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми, 64. pp. 243-257.

Ленчук, І. Г. (2021) Конструктивне моделювання стереометричних задач з перерізами. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. pp. 272-281.

Ленчук, І. Г. (2021) Найперші операції конструктивної геометрії. Математика в рідній школі (29). pp. 7-11.

Ленчук, І. Г. (2021) Старша школа: вступ до теми «Багатогранники». Математика в рідній школі (3). pp. 3-8.

Ленчук, І. Г. (2020) Що потрібно знати старшокласникам про аксіоматичний метод розбудови стереометрії. Математика в рідній школі (3). pp. 2-7.

Ленчук, І. Г., Коробчук, Ю. (2019) Місце і роль дельтоїда в навчанні евклідової геометрії. Математика в рідній школі (5). pp. 6-11.

Ленчук, І. Г., Працьовитий, М. В. (2019) Поворот навколо прямої в метричній стереометрії. Математика. Інформаційні технології. Освіта (6). pp. 57-65.

Ленчук, І. Г., Працьовитий, М. В. (2019) Роль і місце виносних креслень у конструктивній стереометрії. Математика в рідній школі (1). pp. 20-23.

Ленчук, І. Г. (2018) Як навчити учнів побудовам стереометричних фігур. Математика в рідній школі (12). pp. 16-21.

Ленчук, І. Г. (2017) Задачі на побудову: комбінації рухів. «Математика в рідній школі (3). pp. 12-15.

Ленчук, І. Г. (2017) Задачі на побудову: комбінації рухів і подібності. Математика в рідній школі (4). pp. 28-34.

Ленчук, І. Г. (2017) Комбінації методів перетворень та алгебричного методу. Математика в рідній школі (5). pp. 40-44.

Ленчук, І. Г. (2017) Роль рисунка в задачах планіметрії. Математика в рідній школі (6). pp. 26-32.

Ленчук, І. Г., Франовський, А. Ц. (2016) ІКТ у навчанні перетворень фігур геометрії. Актуальні питання сучасної інформатики, 3. pp. 152-155.

Ленчук, І. Г. (2016) Алгебраїчний метод: олімпіадні задачі на побудову. Математика в рідній школі (9). pp. 40-48.

Ленчук, І. Г. (2016) Метод геометричних місць точок: типізація задач. Науково-методичний журнал «Математика в рідній школі» (2). pp. 26-31.

Ленчук, І. Г. (2016) Метод перетворень: паралельне перенесення. Математика в рідній школ (3). pp. 37-42.

Ленчук, І. Г. (2016) Перетворення фігур: задачі на метод подібності. Математика в рідній школі (6). pp. 19-28.

Ленчук, І. Г. (2016) Перетворення фігур: осьова симетрія. Математика в рідній школ (4). pp. 35-43.

Ленчук, І. Г. (2016) Перетворення фігур: поворот. Математика в рідній школі (5). pp. 22-28.

Ленчук, І. Г. (2016) Теоретико-методичні основи розв’язування задач методом подібності. Математика в рідній школі (6). pp. 25-30.

Ленчук, І. Г. (2015) Перетворення фігур у просторі як засіб розвитку образного мислення учнів. Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу «ІТМ*плюс-2015»: матеріали II Міжнародної науково-методичної конференції. pp. 52-54. ISSN 978-966-473-174-1

Ленчук, І. Г., Працьовитий, М. В. (2015) Формування геометричних компетентностей майбутніх учителів конструктивними методами. Проблеми та перспективи фахової підготовки вчителя математики: збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції. pp. 30-33.

Ленчук, І. Г. (2015) Бінарне моделювання в геометрії. Матеріали міжнародної науково-методичної конференції «Проблеми математичної освіти». pp. 102-103.

Ленчук, І. Г. (2015) Просторові перетворення фігур у задачах стереометрії. Математика в рідній школі (6). pp. 33-39.

Ленчук, І. Г. (2015) Точки, прямі, площини,....аксіоми і теореми: введення в евклідову геометрію. Математика в рідній школі (5). pp. 21-25.

Ленчук, І. Г. (2015) До методики відшукання геометричних місць точок. Математика в рідній школі (1-2). pp. 10-15.

Ленчук, І. Г., Працьовитий, М. В. (2014) Евклідова геометрія: конструктивна складова. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені Михайла Петровича Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи (50). pp. 174-186. ISSN 2311-5491

Ленчук, І. Г. (2014) Зміст і особливості процесу навчання евклідової геометрії майбутніх учителів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (73). pp. 69-73. ISSN 2076-6173

Ленчук, І. Г., Франовський, А. Ц. (2014) Типізація і комп'ютерне моделювання конструктивних задач планіметрії: метод кіл. Інформаційні технології і засоби навчання (39). pp. 125-140. ISSN 2076-8184

Ленчук, І. Г. (2013) ПЕРПЕНДИКУЛЯРНІСТЬ ПРЯМИХ І ПЛОЩИН. Математика в сучасній школі. pp. 11-16. ISSN 74326

Ленчук, І. Г. (2013) КОМПЛЕКСНІ ОДНО- АБО ДВОКАРТИННІ ЗОБРАЖЕННЯ В ЗАДАЧАХ СТЕРЕОМЕТРІЇ. Математика в сучасній школі. pp. 31-34. ISSN 74326

Ленчук, І. Г. (2013) УНАОЧНЕННЯ І ГЕОМЕТРИЗАЦІЯ ТЕМИ «МИМОБІЖНІ ПРЯМІ» У КЛАСАХ ІЗ ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ МАТЕМАТИКИ. Математика в сучасній школі. pp. 38-44. ISSN 74326

Ленчук, І. Г. (2013) Геометризація і унаочнення стереометричних задач. Науковий вісник Донбасу (4).

Ленчук, І. Г. (2013) Конструктивно-генетичний метод у задачах «на перерізи». Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology (5). ISSN 2308-5258, e-ISSN 2308-1996

Ленчук, І. Г. (2013) МОДЕЛЮВАННЯ, СТРУКТУРНО-СИСТЕМНА РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ КОНСТРУКТИВІЗМУ В ГЕОМЕТРІЇ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (71). pp. 57-60. ISSN 2076-6173

Ленчук, І. Г. (2013) Методичні засади рисункового моделювання. Science and Education a New Dimension: Pedagogy and Psychology (9).

Ленчук, І. Г. (2013) Прихований конструктивізм підручника «Геометрія». Дидактика математики: проблеми і дослідження : міжнародний збірник наукових робіт (40).

Ленчук, І. Г. (2013) Системне, діяльнісне навчання евклідової геометрії на основі конструктивного підходу. Вісник Черкаського університету (8). ISSN 2076-586X

Ленчук, І. Г., Франовський, А. Ц. (2013) Технологія типізації та комп'ютерного моделювання конструктивних задач планіметрії. Інформаційні технології і засоби навчання (38). pp. 111-122. ISSN 2076-8184

Ленчук, І. Г. (2011) Конструктивна геометрія як галузь математики і навчальна дисципліна. Науковий часопис НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА (8).

Ленчук, І. Г. (2011) Метричні побудови у площині загального розташування. Математика в школі (6). pp. 20-25.

Ленчук, І. Г., Михайленко, В. Є. (2009) Професійна підготовка студентів засобами пізнавально - візуального навчання азам позиційної стереометрії. Науковий часопис НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА (5).

Фонарюк, О. В., Ленчук, І. Г., Лось, Л. В. (2007) Доцільність фрагментарного застосування в ЗОШ методів нарисної геометрії. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (32). pp. 99-103.

Ленчук, І. Г., Франовський, А. Ц. (2003) Продуктивно-уявні узагальнення в задачах стереометрії. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (11). pp. 56-62.

Ленчук, І. Г. (2001) Методичні аспекти погодження в наочній стереометрії з практикою теорії комбінацій двох тіл. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (8). pp. 26-31.

Ленчук, І. Г. (2000) Графоаналітичний метод алгоритмізації побудови зображень комбінацій куля-описана піраміда. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (5). pp. 12-16.

Боравльов, А. П., Ленчук, І. Г. (2000) Методичні корективи змісту традиційної схеми у пошуку розв’язків конструктивних задач. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (5). pp. 50-53.

Ленчук, І. Г. (1999) Алгоритмічний підхід у побудові проекційних креслень комбінацій двох тіл. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (3). pp. 80-84. ISSN 2076-6173

Ленчук, І. Г. (1998) Методологічні засади зображень в аксонометрії. Многогранники. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (1). pp. 13-19.

Ленчук, І. Г. (1998) Методологічні засади зображень в аксонометрії. Тіла обертання. ВІСНИК Житомирського державного педагогічного університету імені Івана Франка (2). pp. 48-54.

Вітюк, О. В., Ленчук, І. Г. (1998) Реалізація обчислень аналітичних виразів у програмуванні. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (1). pp. 23-26.

Ленчук, І. Г. (1990) Апроксимація кривих другого порядку хордам із суворо заданим допуском. Прикладна геометрія та інженерна графіка.

Ленчук, І. Г. (1990) Определение площади треугольника, одна сторона которого есть дуга кривой второго порядка. Прикладные задачи геометрических преобразований.

Ленчук, І. Г., Боравльов, А. П. (1990) Построение опорных точек конических сечений на проекционно-полном чертеже Четверухина. Начертательная геометрия и инженерная графика.

Ленчук, І. Г. (1988) Деление отрезка кривой без особых точек на промежутке на равные части. Прикладная геометрия и инженерная графика.

Ленчук, І. Г. (1987) Аппроксимация секущими в заданной полосе допуска. Прикладная геометрия и инженерная графика.

Ленчук, І. Г. (1987) Аппроксимация функций преобразования измерительных преобразователей. Техническая электродинамика.

Ленчук, І. Г., Павлов, А. В. (1987) Об одном аналитическом методе построения разверток неразвертываемых поверхностей вращения 2-го порядка. Прикладная геометрия и инженерная графика.

Ленчук, І. Г. (1987) Оценка погрешностей аппроксимации контуров деталей швейных изделий кривыми 2-го порядка. Прикладная геометрия и инженерная графика.

Ленчук, І. Г. (1987) Подготовка формообразующих программ для автоматического раскроя материалов на детали швейных изделий. Прикладная геометрия и инженерная графика.

Ленчук, І. Г., Ляшенко, Б. М. (1986) Алгоритм определения узлов переключения электрических режимов электроэрозионной обработки. Техническая электродинамика.

Ленчук, І. Г., Ляшенко, Б. М. (1981) Аппроксимация функций преобразования первичных измерительных преобразователей кривыми второго порядка. Техническая электродинамика.

Ленчук, І. Г. (1979) О подобии кривых 2-го порядка в инженерном варианте задания. Прикладная геометрия и инженерная графика.

Ленчук, І. Г. (1978) Аппроксимация контуров кривыми второго порядка в задачах автоматизации раскроя. ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИИ ТЕХНОЛОГИЯ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

Ленчук, І. Г. (1977) Кусочно-линейная аппроксимация контуров деталей швейных изделий с заданным допуском. ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИИ ТЕХНОЛОГИЯ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

Ленчук, І. Г. (1977) Некоторые частные случаи площадей фигур, ограниченных кривыми второго порядка. Прикладная геометрия и инженерная графика.

Ленчук, І. Г. (1977) Об одном алгоритме технического размножения деталей швейных изделий. ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИИ ТЕХНОЛОГИЯ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

Conference or Workshop Item

Ленчук, І. Г. (2022) Два підходи до виконання стереометричних побудов. In: Наступність у навчанні математики в умовах реформи загальної середньої освіти: реалії та перспективи: збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції, 26 – 28 грудня 2022 р., м. Одеса.

Ленчук, І. Г. (2021) Зображувальна стереометрія в задачах. In: Проблеми та перспективи фахової підготовки вчителя математики.

Ленчук, І. Г. (2021) Internal projection method and cube metric. In: ІІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Математика та інформатика у вищій школі: виклики сучасності» (присвячена пам’яті професорів Панкова О. А. і Трохименка В. С.).

Ленчук, І. Г. (2021) Рисунковий практицизм стереометричних задач. In: IX міжнародна науково-методична конференція «Проблеми математичної освіти» (ПМО – 2021),.

Ленчук, І. Г. (2020) Рисункове моделювання стереометричних задач. In: Актуальні проблеми математики та методики її навчання у вищій школі.

Book

Семенець, С. П., Ленчук, І. Г. (2006) Геометрія. Частина 1. Аналітична геометрія на площині. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка. ISBN 966-8456-58-0

Герус, О. Ф., Ленчук, І. Г., Сарана, О. А. (2004) Вступний екзамен з математики на фізико-математичному факультеті Житомирського державного університету імені Івана Франка: Методичний посібник. ЖДУ.

Experiment

Лук’янчук, Ігор Юрійович, Ленчук, І. Г. (2014) Комп ’ютерне представлення методів паралельного перенесення та обертання у планіметрії. [Experiment]

Стоцький, Анатолій Миколайович, Ленчук, І. Г. (2014) Мимобіжні прямі та методика їх подання в розділі«Евклідова стереометрія». [Experiment]

Other

Савіцька, М. А., Ленчук, І. Г. (2014) Формалізація і унаочнення позиційних задач в геометрії. ЖДУ ім. І.Франка. (Unpublished)

This list was generated on Sat Sep 23 09:38:23 2023 EEST.