Items where Author is "Лісова, Ю. О."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 20.

Article

Кузьменко, О. Ю. and Лісова, Ю. О. and Новік, К. (2022) Використання освітнього потенціалу онлайн-дошок в аспекті розвитку діалогічного мовлення учнів. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка., 1 (49). pp. 270-279.

Папіжук, В. О. and Кузьменко, О. Ю. and Лісова, Ю. О. (2021) Критичне мислення як освітня інновація в Україні: здобутки та перспективи. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 3 (43). pp. 180-185. ISSN 2308-4863

Папіжук, В. О. and Лісова, Ю. О. (2020) Центри навчання іноземної мови в немовному виші: французький досвід. Український педагогічний журнал (2). pp. 16-22. ISSN 2411-1317

Лісова, Ю. О. and Папіжук, В. О. (2019) Вербалізація можливих світів у діалогічному романі Амелі Нотомб «Косметика ворога». Науковий вісник ХДУ Серія Лінгвістика (37). pp. 90-93. ISSN 2663-2748

Лісова, Ю. О. (2015) Концептуальний простір самотності постмодерністського персонажа: лінгвокогнітивний ракурс. Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича : Романо-слов’янський дискурс.

Лісова, Ю. О. (2014) Соціокультурна компетенція як складова оволодіння іноземною мовою студентами немовних спеціальностей. Збірник матеріалів І Всеукраїнського науково-практичного вебінару «Особливості викладання ноземних мов для студентів немовних спеціальностей». pp. 67-69.

Лісова, Ю. О. (2014) Соціокультурна компетенція ‒ складова оволодіння іноземною мовою студентами немовних спеціальностей. Матеріали І Всеукраїнського науково практичного вебінару. pp. 95-100.

Лісова, Ю. О. (2014) ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОКАЛІЗАЦІЇ ПРИ ЗОБРАЖЕННІ САМОТНЬОГО ПЕРСОНАЖА. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (74). pp. 125-131. ISSN 2076-6173

Лісова, Ю. О. (2014) Комунікативно-прагматичні способи відображення психоемоційного стану самотності постмодерністського персонажа. Мова у світлі класичної спадщини та сучасних парадигм: тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції. pp. 61-64.

Лісова, Ю. О. (2014) Лінгвокогнітивний аспект дослідження психоемоційного стану самотності персонажа. Шляхи подолання мовних та комунікативних бар’єрів: методика викладання гуманітарних дисциплін студентам немовних спеціальностей: тези доповідей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 296-300.

Monograph

Лісова, Ю. О. (2014) Концептуальні моделі відображення психоемоційного стану самотності персонажа у французькій постмодерністській прозі. Other. Київ: Вид. центр КНЛУ.

Conference or Workshop Item

Лісова, Ю. О. (2022) Використання літературних текстів на заняттях з французької мови. In: Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури, 1-6 лютого 2022.

Станіславова, О. В. and Лісова, Ю. О. (2021) Стратегії використання "warm up activities" при вивченні англійської мови. In: «Сучасні тенденції та концептуальні шляхи розвитку освіти і педагогіки», 19 травня 2021, Київ, Україна.

Лісова, Ю. О. and Клименко, О. П. (2021) Рекомендації з використання інтерактивних ігрових платформ у навчанні англійської мови у середній школі. In: Science and education: problems, prospects and innovations : Proceedings of IX International Scientific and Practical Conference, 26-28 травня 2021, Kyoto.

Лісова, Ю. О. (2020) Підходи до вивчення художньої літератури у викладанні іноземної мови. In: Organization of the educational process in the area of philological sciences: a global experience and national practice, 16 листопада - 28 грудня 2020, Венеціанський університет Ка' Фоскарі, Італія.

Лісова, Ю. О. (2020) Гендерний підхід до постаті ЧУЖОГО. In: Сучасна філологія: актуальні наукові проблеми та шляхи вирішення : Міжнародна науково-практична конференція, 24-25 квітня 2020, Одеса, Україна.

Лісова, Ю. О. (2015) Екзистенційні стани персонажа крізь призму гендерної лінгвістики. In: II Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Інноваційні технології у контексті іншомовної підготовки фахівця», 2 квітня 2015, Полтава, Україна.

Book

Папіжук, В. О. and Лісова, Ю. О. and Цюник, Г. М. (2015) Le Français en deux ans. Частина друга. Французька мова. Видавництво Житомирського державного університету імені Івана Франка, Житомир.

Teaching Resource

Лісова, Ю. О. and Папіжук, В. О. (2021) Методичні рекомендації до організації самостійної й індивідуальної роботи студентів із дисципліни «Історія літератури країн, мова яких вивчається (французька мова)». [Teaching Resource]

Папіжук, В. О. and Лісова, Ю. О. and Цюник, Г. М. (2014) Le Français en deux ans. Французька мова. [Teaching Resource]

This list was generated on Mon Oct 3 23:55:10 2022 EEST.