Items where Author is "Папіжук, В. О."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 36.

Article

Калініна, Л. В., Папіжук, В. О. (2023) Хакатон як інноваційний формат професійно-методичної Підготовки майбутнього вчителя іноземної мови в світлі нової української школи. Теорія та методика навчання (з галузей знаннь). pp. 37-41.

Калініна, Л. В., Папіжук, В. О., Прокопчук, Н. Р. (2022) Інтерактивна методична майстерня як засіб формування Soft Skills у професійній підготовці майбутнього вчителя іноземної мови. «Acta Paedagogiсa Volynienses», 2 (1). pp. 73-80. ISSN 2786-4693

Папіжук, В. О., Гуменюк, Є. С. (2022) Альтернативні освітні платформи у навчанні іншомовної лексики на початковому етапі. Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури: збірник матеріалів VIІ Всеукраїнської онлайн-конференції (VII). pp. 94-99.

Папіжук, В. О., Кузьменко, О. Ю., Лісова, Ю. О. (2021) Критичне мислення як освітня інновація в Україні: здобутки та перспективи. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 3 (43). pp. 180-185. ISSN 2308-4863

Печенюк, І. М., Папіжук, В. О. (2020) Комікс як засіб навчання іноземної мови. Теорія і практика навчання іноземних мов.

Фiалковська, Н. С., Папіжук, В. О. (2020) Мовне портфоліо як засіб оцінювання іншомовної компетентності учнів базової середньої школи. Теорія і практика навчання іноземних мов.

Плотнікова, М. Ф., Папіжук, В. О. (2020) Ноосферні підходи у вивченні англійської мови. Теорія і практика навчання іноземних мов.

Шкуратюк, Т. В., Папіжук, В. О. (2020) Формування іншомовної лексичної компетентності в учнів старших класів. Теорія і практика навчання іноземних мов.

Папіжук, В. О., Лісова, Ю. О. (2020) Центри навчання іноземної мови в немовному виші: французький досвід. Український педагогічний журнал (2). pp. 16-22. ISSN 2411-1317

Лісова, Ю. О., Папіжук, В. О. (2019) Вербалізація можливих світів у діалогічному романі Амелі Нотомб «Косметика ворога». Науковий вісник ХДУ Серія Лінгвістика (37). pp. 90-93. ISSN 2663-2748

Папіжук, В. О. (2016) Тестування як засіб оцінки знань з французької мови. МАТЕРІАЛИ ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦІЇ “Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури”.

Папіжук, В. О. (2015) Використання Інтернет ресурсів в процесі навчання французької мови як третьої іноземної. “Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури”.

Папіжук, В. О. (2015) Комп’ютерні тести як засіб перевірки знань з французької мови. Проблеми освіти: Наук-метод. зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України.

Папіжук, В. О. (2015) Третя іноземна мова у формуванні міжкультурної компетенції студентів ВНЗ. Нові технології навчання: Наук-метод. зб. Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України.

Папіжук, В. О. (2014) МОДЕРНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ШКОЛАХ ФРАНЦІЇ. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Неперервна педагогічна освіта в Україні: стан, проблеми, перспективи. pp. 103-105.

Папіжук, В. О. (2014) Навчання третьої іноземної мови студентів-лінгвістів. Матеріали онлайн семінару “Актуальні проблеми іноземної філології та методики викладання іноземних мов”. pp. 64-71.

Папіжук, В. О. (2013) СТАН ТА ОНОВЛЕННЯ ПІДХОДІВ ДО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ШКОЛАХ ФРАНЦІЇ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (72). pp. 162-166. ISSN 2076-6173

Папіжук, В. О. (2012) РЕФОРМУВАННЯ ЗМІСТУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ У ФРАНЦІЇ ТА УКРАЇНІ НА ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (66). pp. 104-109.

Папіжук, В. О. (2010) Реформування змісту навчання в ліцеях загальної і технологічної освіти у Франції. Порівняльно-педагогічні студії (2). pp. 99-106.

Папіжук, В. О. (2009) НАРІЖНІ ПИТАННЯ РЕФОРМУВАННЯ ЗМІСТУ НАВЧАННЯ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ ФРАНЦІЇ. „Початкова школа” (9-10). pp. 56-59.

Папіжук, В. О. (2007) Європейська інтеграція як чинник реформування змісту шкільної освіти у Франції. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (31). pp. 143-146.

Conference or Workshop Item

Папіжук, В. О., Лісова, Ю. О. (2023) Le rôle du stage pédagogique sur la formation de la compétence professionnelle des futurs professeurs de la langue étrangère. In: «Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури», 30 січня - 05 лютого 2023 р..

Book

Калініна, Л. В., Климович, Ю. Ю., Папіжук, В. О., Вижак, І. В., Мяновська, Т. М. (2023) Pathways to Adaptation Cycle: Some Tips for English Language Teaching. Методична дорожня карта навчання англійської мови під час адаптаційного циклу. ЖДУ імені Івана Франка, Житомир.

Папіжук, В. О., Лісова, Ю. О. (2023) Посібник-практикум з граматики французької мови. ЖДУ імені Івана Франка, Житомир.

Папіжук, В. О. (2020) Методичні рекомендації щодо проходження навчальної практики з французької мови. ЖДУ імені Івана Франка, Житомир.

Папіжук, В. О. (2020) "Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури". ЖДУ імені Івана Франка, Житомир.

Калініна, Л. В., Папіжук, В. О., Полховська, М. В., Кузьменко, О. Ю., Прокопчук, Н. Р., Матушевська, Н. В., Гирин, О. В., Рудик, І. М., Климович, Ю. Ю., Савчук, І. І., Жуковська, В. В., Щерба, Н. С. (2020) Занурення в майбутню професію як ігровий засіб профорієнтації школярів. Департамент освіти житомирської міської ради.

Смагін, І. І., Гуменюк, І. Б., Калінін, В. О., Калініна, Л. В., Папіжук, В. О., Барало, Л. В., Гирин, О. В., Євченко, В. В., Жуковська, В. В., Прокопчук, Н. Р., Рудик, І. М., Савчук, І. І., Соловйова, Л. Ф., Щерба, Н. С. (2018) Формування компетентності «Hавчання впродовж життя» як ключової вимоги професійної підготовки вчителя ХХІ століття. ЖДУ імені Івана Франка, Житомир.

Калінін, В. О., Калініна, Л. В., Горобченко, Н. В., Папіжук, В. О., Щерба, Н. С. (2016) Організація і проведення літніх мовних таборів як одна з умов успішного оволодіння іноземною мовою. ЖДУ імені Івана Франка, ЖДУ імені Івана Франка.

Папіжук, В. О., Лісова, Ю. О., Цюник, Г. М. (2015) Le Français en deux ans. Частина друга. Французька мова. Видавництво Житомирського державного університету імені Івана Франка, Житомир.

Thesis

Папіжук, В. О. (2011) Реформування змісту загальної середньої освіти у Франції. PhD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Teaching Resource

Лісова, Ю. О., Папіжук, В. О. (2021) Методичні рекомендації до організації самостійної й індивідуальної роботи студентів із дисципліни «Історія літератури країн, мова яких вивчається (французька мова)». [Teaching Resource]

Папіжук, В. О. (2019) Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Комунікативні стратегії другої іноземної мови (французька мова)». [Teaching Resource]

Папіжук, В. О., Лісова, Ю. О., Цюник, Г. М. (2014) Le Français en deux ans. Французька мова. [Teaching Resource]

Other

Папіжук, В. О. (2015) Відгук офіційного опонента, кандидата педагогічних наук, доцента Папіжук Валентини Олександрівни на дисертацію Бондарчук Олени Анатоліївни «Реформування змісту загальної середньої освіти в Австралії», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01- загальна педагогіка та історія педагогіки. ЖДУ ім. І. Франка.

Папіжук, В. О. (2008) Проблеми історії Європи. Житомирський держаний університет ім. І. Франка.

This list was generated on Wed Dec 6 15:20:45 2023 EET.