Items where Author is "Ситняківська, С. М."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 52.

Article

Ситняківська, С. М. and Літяга, І. В. (2020) The practice of creating and using bilingual dictionaries within a bilingual professional training of future social sphere specialists. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (101). pp. 133-142. ISSN 2663-6387

Ситняківська, С. М. (2018) Білінгвальна професійна підготовка майбутніх фахівців соціальної сфери у вищому навчальному закладі. Розвивальний потенціал сучасної соціальної роботи: методологія та технології.

Ситняківська, С. М. and Сейко, Н. А. (2018) Навчання студентів на білінгвальній основі в Україні та Польщі: результати пілотного дослідження. Українська полоністика (15). pp. 194-203. ISSN 2220-4555

Ситняківська, С. М. (2018) Специфіка підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери у вітчизняній вищій школі як чинник білінгвальної професійної підготовки. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (4 (95)). pp. 195-200. ISSN 2076-6173

Ситняківська, С. М. (2017) Білінгвальний змістовий блок як необхідний компонент в умовах підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери. Актуальні проблеми соціальної сфери.

Ситняківська, С. М. (2017) Розробка навчально-методичного забезпечення білінгвальної професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (3 (89)). pp. 135-142. ISSN 2076-6173

Ситняківська, С. М. (2016) Bilingual Educationof Social Sphere Specialists in Ukraine (thecaseof Zhytomyr Ivan Franko State University). “Edukacja Międzykulturowa”.

Кравченко, В. and Ситняківська, С. М. (2016) Соціально-педагогічна профілактика тютюнозалежності серед підлітків як складова формування особистості. Актуальні проблеми соціальної сфери : [збірник наукових робіт викладачів і студентів / за заг. ред. Н. П. Павлик] (5). pp. 19-21.

Ситняківська, С. М. (2016) Специфіка підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери у вітчизняній вищій школі. Актуальні проблеми соціальної сфери : [збірник наукових робіт викладачів і студентів / за заг. ред. Н. П. Павлик] (5). pp. 150-152.

Ситняківська, С. М. (2016) Технологія організації білінгвального навчання фахівців соціальної сфери фаховим дисциплінам у вищому навчальному закладі. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (1(83)). pp. 138-145. ISSN 2076-6173

Ковальчук, В. and Ситняківська, С. М. (2016) Формування соціального досвіду молодших школярів в умовах ЗНЗ. Актуальні проблеми соціальної сфери : [збірник наукових робіт викладачів і студентів / за заг. ред. Н. П. Павлик] (5). pp. 132-133.

Ситняківська, С. М. (2015) Дослідження ставлення студентів соціально-психологічного факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка до викладання фахових дисциплін білінгвальним способом. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (79). pp. 134-138. ISSN 2076-6173

Ситняківська, С. М. and Хливнюк, М. Г. (2015) Особливості впровадження білінгвального навчання у технічних навчальних закладах України. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (78). pp. 167-172. ISSN 2076-6173

Ситняківська, С. М. (2014) Права людини під час війни, збройного конфлікту (human rights during the war, armed conflict). Енциклопедія прав людини : соціально-педагогічний аспект : [колективна монографія] / кол. авт., за заг. ред. проф. Н. А. Сейко ; відп. ред. Н. П. Павлик.

Літяга, І. В. and Ситняківська, С. М. (2014) Соціальний захист населення України: соціально-педагогічний контекст. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (5(122)). pp. 233-236. ISSN 2311-8466

Ситняківська, С. М. and Хливнюк, М. Г. (2014) Соціальний та правовий захист військовослужбовців (social and legal protection of military men). Енциклопедія прав людини : соціально-педагогічний аспект : [колективна монографія] / кол. авт., за заг. ред. проф. Н. А. Сейко ; відп. ред. Н. П. Павлик.

Ситняківська, С. М. (2013) Білінгвальне навчання як інноваційна технологія підготовки фахівців із соціальної педагогіки. Вісник Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова (2). pp. 59-67. (Unpublished)

Ситняківська, С. М. (2013) Деякі аспекти впровадження активних методів білінгвального навчання при підготовці магістрів із соціальної педагогіки. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького (1(66)). pp. 257-269.

Ситняківська, С. М. (2012) Історико-педагогічна ретроспектива проблеми становлення білінгвальної освіти у вищих навчальних закладах України. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (61). pp. 121-127.

Ситняківська, С. М. (2012) Білінгвальне навчання як чинник ефективної підготовки майбутніх фахівців. Збірник статей міжнародної науково-практичної конференції “Наукова еліта у розвитку держав”. pp. 145-157.

Ситняківська, С. М. (2012) ДО ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ ОПТИМАЛЬНОЇ СИСТЕМИ БІЛІНГВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (65). pp. 85-88. ISSN 2076-6173

Ситняківська, С. М. and Літяга, І. В. (2012) Деякі аспекти особистісно орієнтованого навчання при підготовці спеціалістів гуманітарного профілю. Регіональні аспекти модернізації соціально-економічних процесів в умовах суспільної нестабільності : [збірник наукових робіт / за ред. Т.В. Семенюк, С.М. Коляденко, Н.П. Павлик]. pp. 169-177.

Ситняківська, С. М. and Хливнюк, М. Г. (2012) Педагогічні умови активізації професійного навчання фахівців високотехнологічних спеціальностей. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: збірник наукових праць (Вип 24). pp. 385-390.

Ситняківська, С. М. (2011) Особливості білінгвальної підготовки магістрів соціальної педагогіки в Житомирському державному університеті імені Івана Франка. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (57). pp. 88-92.

Ситняківська, С. М. (2010) РЕМІСНИЧІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ ПІВДНЯ УКРАЇНИ У СИСТЕМІ ОСВІТИ УКРАЇНИ В ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ. Південний архів. Історичні науки : зб. наук. праць / Херсонський державний університет. (31-32). pp. 203-212.

Ситняківська, С. М. (2010) РЕМІСНИЧА ОСВІТА В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ЖІНОЧОГО НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ В КІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ. Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. (Вип 84). pp. 163-169.

Ситняківська, С. М. (2010) Реміснича освіта в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ століття): історіографія питання. Історико-педагогічний альманах / АПН України. (1). pp. 10-16.

Ситняківська, С. М. (2010) Реміснича освіта минулого і профтехосвіта сьогодення. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (54). pp. 66-70. ISSN 2076-6173

Ситняківська, С. М. (2010) Ремісничі навчальні заклади Півдня України у системі освіти України у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття. Південний архів. Історичні науки : зб. наук. праць (31-32). pp. 203-212.

Ситняківська, С. М. (2009) ІСТОРИЧНІ ВІХИ РОЗВИТКУ РЕМІСНИЧОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ. Гуманізація науково-виховного процесу : зб. наук. праць / Слов’янський державний педагогічний університет. (XLVII). pp. 170-176.

Ситняківська, С. М. (2009) Історичні віхи розвитку ремісничої освіти в Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття. Гуманізація науково-виховного процесу : зб. наук. праць . (XLVII). pp. 170-176.

Ситняківська, С. М. (2009) Історичні особливості розвитку ремісничої освіти Півдня України кінця ХІХ – на початку ХХ ст. Південь України : етно-історичний, мовний, культурний та релігійний виміри : доповіді II Міжнар. наук.-практ. конф., 2009 р.. pp. 309-312.

Ситняківська, С. М. (2009) Загальні історичні аспекти діяльності ремісничих навчальних закладів в Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття. Історична наука на початку ХХІ століття : проблеми, минуле, сучасність, перспективи : доповіді ІV Міжнар. конф. молодих науковців. pp. 181-184.

Ситняківська, С. М. (2009) Змістові та організаційні характеристики діяльності ремісничих навчальних закладів України в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття. Історико-педагогічний альманах / АПН України, Уманський державний педагогічний університет ім. П. Тичини, Всеукраїнська асоціація істориків педагогіки (1.). pp. 42-46.

Ситняківська, С. М. (2009) Організаційні засади діяльності ремісничих шкіл та ремісничих училищ в Україні в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття. Наукові дослідження – теорія та експеримент 2009 : доповіді V Міжнар. наук.-практ. конф., 2009 р.. pp. 83-85.

Ситняківська, С. М. (2009) Реміснича освіта в контексті соціалізації єврейських дітей та підлітків в кінці ХІХ – на початку ХХ століття. Євреї в Україні : історія і сучасність : доповіді Міжнарод. наук.-практ. конф., 2009 р.. pp. 219-224.

Ситняківська, С. М. (2009) Реміснича освіта у вітчизняних педагогічних теоріях (кінець XІХ – початок ХХ століття). Педагогічні науки : зб. наук. праць / Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка.. pp. 67-78.

Ситняківська, С. М. (2009) Реміснича освіта як педагогічний феномен у вітчизняній історії педагогіки. Актуальні питання вітчизняної, світової історії науки : пошуки, роздуми, знахідки : доповіді II Міжнар. наук. конф., 2009 р.. pp. 102-103.

Ситняківська, С. М. (2008) РЕМІСНИЧА ОСВІТА В УКРАЇНІ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ) ЯК ЧИННИК СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. праць / Інститут проблем виховання АПН України., 2 (12). pp. 412-419.

Ситняківська, С. М. (2008) РЕМІСНИЧА ОСВІТА ЯК ЧИННИК СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДІТЕЙ В ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ. Методи вдосконалення фундаментальної освіти в школах та вузах : тези доповідей ХІІІ міжнар. наук.-метод. конф., 2008 р. / Севастопольський національний технічний університет.. pp. 239-241.

Ситняківська, С. М. (2008) Реміснича освіта в системі соціального захисту дітей у XIX – на початку XX століття. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (42). pp. 150-153. ISSN 2076-6173

Ситняківська, С. М. (2008) Реміснича освіта як чинник соціального захисту дітей в ХІХ - на початку ХХ століття. Методи вдосконалення фундаментальної освіти в школах та вузах: тези доповідей ХІІІ міжнар. наук.-метод. конф., 2008 р. / Севастопольський національний технічний університет. pp. 239-241.

Ситняківська, С. М. (2008) Реміснича освіта як чинник соціалізації дітей та підлітків. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді : зб. наук. праць / Інститут проблем виховання АПН України., 2 (12). pp. 412-419.

Ситняківська, С. М. (2007) Реміснича освіта в Україні у загальній системі освіти XIX – початку XX століття. Збір. наук. праць / Уманський державний педагогічний університет ім. П. Г. Тичини.. pp. 119-124.

Ситняківська, С. М. (2007) Реміснича освіта в класичних європейських педагогічних теоріях XVIII – XIX ст. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (31). pp. 163-167. ISSN 2076-6173

Book Section

Ситняківська, С. М. (2011) Реміснича освіта на Правобережній Україні (др. пол. ХІХ - 10-ті рр. ХХ ст.). In: Велика Волинь: історія освіти і культури: монографія / за ред. проф. Левківського М.В. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка., Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка., pp. 331-375. ISBN 978-966-485-092-3

Conference or Workshop Item

Ситняківська, С. М. and Хливнюк, М. Г. (2018) Професійна підготовка фахівців з електроніки на балінгвальній основі в умовах університету. In: ІІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція.

Thesis

Ситняківська, С. М. (2019) Теорія і методика підготовки фахівців соціальної сфери на білінгвальній основі в університетах. EngD thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Ситняківська, С. М. (2019) Теорія і методика підготовки фахівців соціальної сфери на білінгвальній основі в університетах. Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Teaching Resource

Котловий, С. А. and Сейко, Н. А. and Ситняківська, С. М. (2020) Методичні рекомендації для студентів спеціальності 231 «Соціальна робота» з дисципліни «Соціальна опіка і піклування». [Teaching Resource]

Other

Кравченко, В. О. and Ситняківська, С. М. (2016) Соціально-педагогічна профілактика тютюнозалежності серед підлітків в умовах ЗНЗ. ЖДУ ім. І. Франка.

Ситняківська, С. М. (2009) Реміснича освіта в Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ століття). Вид-во Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2014, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

This list was generated on Wed Apr 14 07:27:41 2021 EEST.